Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen  Wie op foto's?

Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

De voornaam Jurrien Geert komt van de tak Schuur.

De moeder van Jurrien Geert was Trijntje Schuur.

De naam Jurrien Geert(s), vroeger gebruikt als patroniem, komt bij de familie Schuur, tot op heden, veelvuldig voor.

 

 

Kwartierstaat van Jurrien Geert Rademaker

 

 

Generatie I

 

1. Jurrien Geert Rademaker, geb. Musselkanaal 8 jan. 1899, 1922 arbeider,1 † Valthermond (Odoorn) 11 sept. 1970, 2 tr. Odoorn 28 april 19223 Sieka Super, geb. Musselkanaal 28 febr. 1901, † te Emmen 10 nov. 1991,2 dr. van Meertend en Jantje Tolner.

 

Uit dit huwelijk:

a. Koop Rademaker, geb. Onstwedde 7 aug. 1922, tr. Emmen 21 dec. 1946 Janna Grooten, 4 dr. van Hendrik en Jantje Haak.

b. Meertend Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 25 juli 1923, 6 † Groningen 24 nov. 2009, 7 tr. Emmen 3 sept. 1955 Marie Fietje, geb. Emmen 10 sept. 1932, 6 † Stadskanaal 8 febr. 2016, 6 dr. van Harm en Albertje Luchjenbroers.

c. Trijntje Rademaker, geb. Odoorn 11 aug. 1924, † 31 mei 2017 te Emmen,9 tr. 16 april 1949 Klaas van der Lei, geb. Odoorn 17 dec. 1917, † 20 mei 2011 te Emmen.8

d. Jan Harm Rademaker, geb. Odoorn 1 nov. 1925, † 2 okt. 2009,10 tr. Elisa Kardas, geb. Antwerpen 6 dec. 1933, † Stadskanaal 2 aug. 1997.

e. Douwe Rademaker, geb. Onstwedde 18 aug. 1927, † Emmer-Compascuum (Emmen) 12 sept. 2005, 12 tr. Harmanna (Manny) Bakker, geb. 14 mei 1930, † 16 febr. 2010.13

f. Jantje Rademaker, geb. Odoorn 24 april 1929, † Emmen 21 okt. 1996, 15 tr. Emmen 28 juli 19518 Wijnhold Rengers, geb. Emmen 23 aug. 1926, † te Emmen 4 okt. 2005, 1 zn. van Harm en Jantje Kremer.

g. Albert Rademaker, geb. Odoorn 7 aug. 1934, † Emmen 29 okt. 2007, tr. Antje de Roo, dr. van Jakob en Roelfje Poede.

h. Hillechiena Rademaker, geb. Odoorn 4 jan. 1936, tr. Odoorn 16 jan. 1959 Hendrik (Henny) Poelman, geb. Odoorn 13 mei 1933, † Ter Apel 7 febr. 2005.

i. Jurrien Rademaker, geb. Odoorn 27 juni 1938, tr. 24 jan. 196419 Renske de Veen.

j. Harm Rademaker, geb. Odoorn 9 maart 1941, † Groningen 26 okt. 2016.

k. Marchina Wiechertje Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 31 maart 1943, tr. Odoorn 5 juli 1962  Emmeloord  Michiel Cornelis (Giel) de Ridder, geb. Ouwekerk aan de IJssel 8 juni 1942, † Emmeloord (gem. Noordoostpolder) 19 juli 2016.

 

Generatie II

 

2. Koop Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 27 febr. 1874, veenarbeider,15 arbeider,16 † Valthermond (Odoorn) 24 sept. 1951,17 begr. Valthermond Oost 28 sept. 1951,7 tr. Onstwedde 9 nov. 1895
3. Trijntje Schuur, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 13 sept. 1875, zonder beroep 1899-,16 † Valthermond (Odoorn) 1 okt. 1956,18 begr. Begraafplaats Valthermond Oost 4 okt. 1956.18

 

- Trijntje Schuur en Koop Rademaker -

©mmr

 

 

Uit dit huwelijk:
a. Jan Rademaker, geb. Onstwedde 2 aug. 1896,19 machine-bankwerker bij de Kromhout motoren fabriek, metaaldraaier,20 † Amsterdam?, 21 tr. Amsterdam 10 sept. 192419 Cornelia Geertruida Ottevanger, geb. Rotterdam 31 juli 1897,21 dr. van Leendert en Theodora van Santen en gesch. echtg. van Jacobus Pierre Manuel Zalm.     

 

- Cornelia Ottevanger en Jan Rademaker -

©mmr

 

b. Jurrien Geert, zie 1.
c. Douwe Rademaker, geb. Vlagtwedde 21 dec. 1901, † Ter Apel 26 dec. 1966,22 tr. Roelfina Wams, geb. Musselkanaal (?) 3 febr. 1907, † "Kloosterheerd" te Ter Apel 13 nov. 1989,23 dr. van Everhardus en Hillegien Kuipers.
d. Marchiena Catharina Rademaker, geb. Onstwedde 1 april 1903, † te Emmen 9 mei 1995,24 gecrem. Crematorium "De Meerdijk" te Emmen 12 mei 1995,24 tr. Hendrik van der Veen, geb. 1902, ober bij café Schot in Ter Apel, † Ter Apel 16 jan. 1980.
e. Wichertje Rademaker, geb. Onstwedde 13 april 1906, † Ibbenbüren (Duitsland) 12 juli 1971.
f. Albert Rademaker, geb. Onstwedde 26 april 1909, † Kamen Westfalen (Duitsland) 2 jan. 1914.17

 

- Koop Rademaker, zoon Jan, zoon Jurrien Geert, zoon Douwe en zoon Albert -

©mmr

 

- Koop Rademaker en Trijntje Schuur ter gelegenheid van hun 45–jarig huwelijk.1940 - 

©mmr

 

 

Generatie III

 

4. Jan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 24 okt. 1822,27 arbeider, dagloner, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 2 jan. 1911,28 tr. 1e Wildervank 15 sept. 185529 Johanna Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 23 dec. 1831, 1855 dienstmeid, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 28 febr. 1864,30 dr. van Evert Harms en Hillechien Jans Wanhaak (Wanake); tr. 2e Onstwedde 15 jan. 186729

 

5. Wi(e)chertje Vrie(s)zema/Vriessema, geb. Harkstede (Slochteren) 29 sept. 1838, Ging uit baken,31 † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 18 nov. 1919.28

 

- Jan Rademaker en zijn tweede vrouw Wiechertje Vriesema -

©mmr

 

Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 31 okt. 1867, arbeidster,28 † Emmen 6 dec. 1931, begr. De Runde Emmer-Compascuum, tr. Onstwedde 28 maart 189132 Reinder Knoop, geb. Exloërveen (Odoorn) 20 april 1864,32 veenarbeider,33 arbeider,28 † Groningen 17 febr. 1937,32 begr. De Runde Emmer-Compascuum, zn. van Cornelis en Tjaaktje Hekman.

 

- v.l.n.r. boven Wiechertje, Cornelis, Jan, Christiaan, Elizabeth Rademaker, Reinder Knoop, Douwe, Tjaaktje en Froukje -

©mmr

 

- Elizabeth Rademaker en Reinder Knoop -

©mmr

 

b. Frouke Rademaker, geb. Onstwedde 31 aug. 1869, † Groningen 20 febr. 1957, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm, tr. Onstwedde 19 dec. 1891 Popke Ramaker, geb. Exloërveen (Odoorn) 9 maart 1867, ged. Emmer-Compascuum (Emmen) 3 maart 1944, Winkelier, vervener, arbeider, zn. van Albert Ottens Ra(de)maker en Antje Poppes Majoor.

 

   - Frouke Rademaker - 

©mmr

 

c. Renske Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 12 jan. 1871,34 † Musselkanaal 4 nov. 1918,34 tr. Onstwedde 21 sept. 189534 Willem Kremer, geb. Windeweer (Hoogezand) 28 jan. 1874,34 arbeider, † Opende (gemeente Grootegast) 5 april 1957,34 zn. van Hendrik en Grietje Mulder; hij hertr. Onstwedde 4 okt. 1919 Zwaantje Hindriks van Wijk.

 

   - Renske Rademaker, Willem Kremer en gezin - 

©mmr

d. Douwe Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 24 juni 1872, commies (douane) te Emmercompascuüm, bestuurslid van de vereniging "Grönninger Sproak".,35 Commies bij de belastingen,35 † Emmen 11 jan. 1932, begr. Emmen (Begraafplaats aan de Kerkhoflaan),31 tr. Vlagtwedde 9 juli 1904 Nieske Brauns, geb. Assen 4 dec. 1878,32 † 8 aug. 1959,32 begr. Emmen (Begraafplaats aan de Kerkhoflaan).
e. Koop, zie 2.
f. Hillechien Rademaker, geb. Onstwedde 24 jan. 1876, † april 1949,36 begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
g. Aaltje Rademaker, geb. Onstwedde 30 juni 1878,37 † Valthermond (Odoorn) 25 febr. 1937,37 tr. Onstwedde 11 juli 1903 Roelf Jansen, geb. Valthermond (Odoorn) 19 nov. 1876,37 † 23 nov. 1970,37 zn. van Bertus en Elisabeth Vos.
 

 

6. Jurrien Schuur, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank), koopman 1871-, tr. Wildervank 30 aug. 18613

7. Marchien Zoet, geb. Wildervank.

 

Uit dit huwelijk:
a. Harmannus Schuur, geb. Onstwedde, verver / schilder,1 tr. Gasselte 19 mei 1893 Aaltje Meijer, geb. Gasselte.
b. Geert Schuur, geb. Wildervank 7 okt. 1861, † Exloerveen (Odoorn) 20 april 1863.
c. Aaltje Schuur, geb. Exloerveen (Odoorn) 12 mei 1863, † ald. 29 mei 1865.
d. Geert Schuur, geb. Exloerveen (Odoorn) 8 dec. 1865.3
e. Korneles Schuur, geb. Musselkanaal 4 jan. 1871, tr. Loppersum 11 sept. 1897 Hilje Kuipers, geb. Ten Post.
f. Trijntje, zie 3.

 

 

Generatie IV

 

8. Klaas Sijfkes Rademaker, geb. Winschoten 11 nov. 1781, ged. Hervormde gemeente Winschoten 11 nov. 1781, 1814 timmerman, † Stadskanaal (gem. Wildervank) 23 mei 1830,29 tr. Noordbroek 27 mei 181429
9. Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek), geb. Smilde 19 aug. 1781,3 ged. Hijkersmilde / Beilen 19 aug. 1781,33 1814 dienstmeid, † Wildervank 27 dec. 1860.3

 

Uit dit huwelijk:
a. Siefke Rademaker, geb. Noordbroek 8 aug. 1814, † ald. 31 juli 1816.
b. Sijfke Klasens Rademaker, geb. 18 nov. 1816.
c. Siprianus/Sipriaan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 1 jan. 1820,30 † Wildervank/Stadskanaal 30 dec. 1842.
d. Jan Klasens, zie 4.


 

10. Douwe Jell(t)es Vrie(s)zema, geb. Harkstede (Slochteren) 19 febr. 1797,38 Praamschipper, arbeider 1823-,38 † Hoornschedijk (Haren) 14 okt. 1848,38 tr. Slochteren 3 sept. 182338
11. Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems Wallinga/Wallenga/Woll(i)en(m)ga, geb. Oosterzee (Grieterij Lemsterland, Friesland) 15 april 1797, arbeidster,39 dienstmeid 1823-,38 † Stadskanaal 23 juli 1855.

 

Uit dit huwelijk:
a. Renske Douwes Vriesema/Vriezema, geb. Slochteren 13 dec. 1823,39 dienstmaagd, † Zuidbroek 3 jan. 1884,38 tr. Gasselte 25 jan. 185138 Jan Eerkes Bakker, geb. Zuidlaren 26 nov. 1799, arbeider, † Zuidbroek 8 jan. 1881, zn. van Eerke Alberts en Annechien Harms Pinksterboer en gesch. echtg. van Metje Platje.
b. Aaltje Koops Vries(z)ema/Friesema/Frisema, geb. Slochteren 25 juni 1825, † Gieterveen 31 dec. 1890,38 tr. Gieten 10 april 185838 Steven Hoving, geb. Anloo 3 sept. 1812, † na 31 dec. 1890.
c. Koop Vrie(s)zema, geb. Slochteren 29 jan. 1829,40 † Valthermond 4 aug. 1900,38 tr. Wildervank 2 april 185340 Superiana/Jantje/Janna Schoonbeek, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 19 febr. 1817,41 † Emmen 15 maart 1908,38 dr. van Hil(le)brand Lammerts/Lamberts (zie 18,b) en Grietje Stoffers (Stoffels) Kuiper(s).
d. Jelle Vries(z)ema, geb. Slochteren 31 aug. 1835, arbeider,38 † Exloërveen (Odoorn) 28 mei 1911,38 tr. Borger 3 april 186138 Janneke Tapper(s), geb. Nieuw-Buinen (Borger) 6 sept. 1833,38 arbeidster,38 † Exloërveen (Odoorn) 17 febr. 1914,38 dr. van Hindrik Jans Tappers en Meiske Wichers Panman.

 

- Koop Vriezema (vader Jelle is broer van Wiechertje Vriezema)

  en Jantje Knoop (zus van Reinder Knoop x Elizabeth Rademaker) 

                                              ©mmr

e. Wi(e)chertje, zie 5.


 

12. Geert Jurriens Schuur, geb. Stadskanaal (Wildervank) 11 dec. 1803, tr.
13. Trijntje Kornelis Knoop, geb. Wildervank 10 okt. 1809.


 

14. Harmannus Alberts Zoet, tr.
15. Aaltje Jans Bossema.

 

 

Generatie V

 

16. Sijfke / Siefke Klasens Jans van Oost(en), geb. Bunde/Bonda (Duitsland) 1 dec. 1748,42 arbeider, 1814 dagloner,43 zonder beroep -1823,30 † Winschoten 2 okt. 1823,30 tr. Finsterwolde 26 nov. 178044
17. Harmke Jans (van) Ekamp(er), ged. Ekamp/Finsterwolde 22 aug. 1756,43 1814 daglonersche, † Winschoten 29 mei 1834.

 

Uit dit huwelijk:
a. Klaas Sijfkes, zie 8.
b. Ebbegijn/Ebbigijn Sijfkes van Oosten, ged. Winschoten 14 sept. 1783, † ald. 21 mei 1832, tr. Hindrik Bartels Muntinga, ged. Winschoten 20 febr. 1784, herbergier,43 † Winschoten 26 dec. 1846.43
c. Jan Sijfkes/Siefkes Bos,43 ged. Winschoten 5 maart 1786, boerenknecht,43 † Midwolda 18 sept. 1870, tr. Midwolda 13 juli 182343 Grietje Harmannus Dieterman, geb. Midwolda 16 juli 1798, † ald. 1 maart 1887, dr. van Harmannus Pieters en Tetje Pouwels.
d. Hinderk Sijfkes, ged. Winschoten 28 sept. 1788.
e. Etje Sijfkes (?), ged. Winschoten 23 sept. 1792.
f. Jantje Siefkes van Oosten, ged. Winschoten 21 dec. 1794, arbeidster, † Winschoten 11 april 1853,30 tr. 1e Winschoten30 Jan Harms Uil, geb. Termunten omstr. 1785,43 dagloner 1818-, arbeider 1821-, arbeider 1824-, † Winschoten 5 febr. 1826; tr. 2e Winschoten 19 juni 182830 Harm Pieters Geukes, geb. Midwolda 2 april 1795, arbeider, boerenknecht 1828-, † Winschoten 26 nov. 1851, zn. van Pieter Harms en Elizabeth Derks.


 

18. Lambert/Lammert Jans Schoonbeek / Dik, geb. Breurstinge (Hijkersmilde) 12 maart 1758,33 ged. Hijkersmilde 6 maart 1757,45 1814 dagloner, † (Hijker)Smilde 1789,46 tr. Beilen / Smilde (?) 15 okt. 178041
19. Henderkien / Hindrikje(n) Hillebrands/Hilbrands (van de Smilde) Gringhuis, geb. Wildervank 1 okt. 1757,28 1813 arbeidster, 1814 daglonersche, † Wildervank 9 jan. 1842,30 tr. 2e na 1805 Siprianus Arnoldus Bootsema, geb. Groningen na 1760,47 1788 soldaat,30 † Wildervank 13 nov. 1835,47 echtg. van Hendrikje Mertens/Meertens.

 

Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth, zie 9.
b. Hil(le)brand Lammerts/Lamberts Schoonbeek, geb. Hijkersmilde (Beilen) 1783,33 ged. Beilen 19 jan. 1783,33 1812 zeeman, arbeider,41 † Stadskanaal (gem.Wildervank) 23 mei 1874,41 tr. Wildervank 15 sept. 181541 Grietje Stoffers (Stoffels) Kuiper(s), geb. 1788,45 † Wildervank 14 dec. 1842.41
c. Annechien/Anneg(h)ien Lammerts Schoonbeek, geb. Hijkersmilde 25 sept. 1784,33 ged. Beilen 3 okt. 1784,45 1813 dienstmaagd, † Wildervank 14 nov. 1834,3 tr. Wildervank 14 juni 18133 Johan Wilhelm Broeklander, geb. Duitsland 6 okt. 1779, 1814 timmerman, † Wildervank 11 maart 1856.
d. Jan Lamberts/Lammerts Schoonbeek, geb. Hijkersmilde juli 1786,33 ged. Beilen 9 juli 1786,41 arbeider,41 † Gieterveen (Gieten) 19 aug. 1830,3 tr. Wildervank 15 sept. 181541 Annigje(n)/Annegien/Annechien Geerts He(e)bels/ Ebels, ged. Wildervank 15 mei 1791.41
e. Poppe / Poppo Lammerts Schoonbeek, geb. Wildervank 10 aug. 1788,3 1821 koopman, arbeider,41 † Eexterveenschekanaal (Anloo) 24 aug. 1860,3 tr. Wildervank 29 okt. 18213 Elsje Klaassens Bekkering, geb. Wildervank 31 mei 1795, † vóór 1860.


 

20. Jelle Oenes Vriesema, geb. Harkstede (Slochteren) 11 sept. 1776, † Zuidbroek 28 mei 1845, tr. 2e Slochteren 5 maart 1831 Gebbigjen Wolters Tuiten, geb. Sint Johannesga (Schoterland) 15 sept. 1782, † Zuidbroek 8 nov. 1863, dr. van Wolter Jans en Wychertje Fokkes Wallinga (zie 44,e); tr. 1e Westerbroek 16 mei 1796
21. Renske/Rensche/Renskien Douwes Gort(ema), ged. Sappemeer 2 dec. 1770,39 † Scharmer (Slochteren) 29 jan. 1828.

 

Uit dit huwelijk:
a. Douwe Jell(t)es, zie 10.
b. Anna Jelles Vriesema, geb. Harkstede (Slochteren) 30 mei 1802, † Nieuw-Buinen (Borger) 12 aug. 1865.
c. Ebel Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 24 sept. 1806, tr. Zuidbroek 3 mei 1838 Eltje Heines Venema.
d. Jacob Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 1810, tr. Sappemeer 26 april 1834 Barbera (Barber) Pieters Sarbach, geb. Sappemeer 1814.
e. Geert Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 1813, tr. Onstwedde 24 jan. 1851 Grietje Buil, geb. Zevenhuizen 1821.
f. Annechien Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 1816, tr. Onstwedde 13 juni 1846 Harm Freriks Weidijk, geb. Anloo 1819, zn. van Frerik Freriks en Geessien Harms.


 

22. Willem Fockens Wallinga, geb. Giethoorn 11 sept. 1765, † Scharmer (Slochteren) 7 aug. 1808, tr. Giethoorn 3 juli 1791
23. Aaltje Coops/Koops, geb. Eesveen (Ovr.) 1767, † Harkstede (Slochteren) 26 april 1824.

 

Uit dit huwelijk:
a. Koop Willems Wallinga, geb. Eesveen (Ovr.) 1790, tr. Harkstede (Slochteren) 4 juni 1815 Annegje Harkes Pesman, geb. Harkstede (Slochteren) 1793.
b. Aaltje Wallinga, geb. 1793, tr. Harkstede (Slochteren) 18 juli 1812 Hinderk Harkes Pesman, geb. 1788.
c. Fokke Willems Wallinga, geb. Oosterzee (Frl.) 22 febr. 1795, tr. Groningen 26 okt. 1817 Anna Catrijna Split, geb. Groningen 31 jan. 1790.
d. Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems, zie 11.
e. Wichertje Willems Wallinga, geb. Engelbert, Noorddijk 28 juni 1800, † 10 april 1879, tr. Noorddijk (Gr.) 24 sept. 1819 Klaas Berends Pestman, geb. 1798, † 26 mei 1876.
f. Jan Willems Wallinga, geb. Engelbert, Noorddijk 14 okt. 1802, tr. 1e Stientje Fiddus Olthof, † vóór 1853; tr. 2e Hoogezand 1 dec. 1853 Jantje (Jans) Hermans Fenneker/Feudeker/Feunekes, geb. Nieuw Beerta 16 sept. 1818.
g. Geessien Willems Wallinga, geb. Engelbert, Noorddijk 24 dec. 1804, tr. Groningen 27 nov. 1828 Derk Jacobs Krito, geb. Ezinge (Gr.) 1 aug. 1805.


 

24. Jurreien Geerts Schuur, tr.
25. Aaltje Hendriks Baas.

 

Uit dit huwelijk:
a. Geert Jurriens, zie 12.
b. Hendrik Jurriens Schuur, geb. Wildervank 29 okt. 1805,47 † Musselkanaal 2 febr. 1881,48 tr. 1e Wildervank 17 april 183848 Angenieta Fredriks Spreen, geb. Stadskanaal (Wildervank) 7 jan. 1816,49 † Gasselternijveensemond (Gasselte) 28 okt. 1847,49 dr. van Jan Fridrich/Fridriks en Antje Jans Dost; tr. 2e Gasselte 23 jan. 184948 Annegien Siepel, geb. Nieuwe Pekela 30 sept. 1814.
c. Trijntje Jurjens Schuur, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 15 sept. 1808, † Drouwenermond (Borger) 29 sept. 1865, tr. Hendrik Baar (?) Smid/Smit, geb. Wildervank 28 mei 1807.
d. Luitje (vr.) Jurjens Schuur, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 19 sept. 1810, † Gasselte 17 mei 1856, tr. Hendrik Klasens Blaauw, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 19 sept. 1810, † 17 mei 1857.


 

26. Kornelis Eilkes Knoop, tr.
27. Grietje Reinders.

 

 

Generatie VI

 

32. Klaas Syfkes Tichelwerk (of Tichelwarf?), † Bonda, tr. Wijmeer 30 dec. 174242
33. Ettje/Etje/Ettie Hindriks/Hinrichs/Harms, † Bonda.

 

Uit dit huwelijk:
a. Grietie Klasens (?), geb. Bunde 29 okt. 1743.42
b. Hindrich Klasens (?), geb. Bunde 17 sept. 1745.42
c. Sijfke / Siefke, zie 16.
d. Hilke Klasens (?), geb. Bunde 27 dec. 1750.42
e. Engel Klasens (?), geb. Bunde 7 febr. 1754.42
f. Elske Klasens (?), geb. Bunde 12 dec. 1756.42


 

34. Jan Berends/Berents, geb. Oostwold 30 jan. 1735, † Finsterwolde 1771, tr. Oostwold 9 nov. 175530
35. Ebbe/Ettje Hendriks/Hindriks, geb. Oostwold 28 febr. 1734, † Finsterwolde vóór 1811, tr. 2e Finsterwolde 4 aug. 177130 Oltman Borgers/Borcherts. tr. 3e Finsterwolde (ondertr. 2 april) 178028 Karsijen Geerts.

 

Uit dit huwelijk:
a. Harmke, zie 17.
b. Geeske Jans, ged. Finsterwolde 30 okt. 1757.
c. Hindrik/Hinderk Jans, ged. Finsterwolde 7 jan. 1759.
d. Berent/Beerent Jans, ged. Finsterwolde 24 mei 1761.
e. Frouke/Frauwke Jans, geb. Ekamp (gem. Finsterwolde),30 ged. Beerta 4 maart 1764.30
f. Jan Hendriks, geb. in de Eekamp, ged. Finsterwolde 20 juli 1766.30
g. Eltjo/Eltie Jans Ekamper (Jans), geb. Ekamp (gem. Finsterwolde),30 ged. Finsterwolde 8 jan. 1769,30 landbouwer, † Ekamp (gem. Finsterwolde) 19 jan. 1847,30 tr. Westerlee 13 sept. 180844 Aaltje Jacobs Kleve/Klene, geb. Heiligerlee 2 nov. 1777.


 

36. Jan Jansen / Jans, geb. Breurstinge (bij Hijkersmilde) 11 sept. 1716,50 ged. Breustinge 11 sept. 1716, tr. 5 mei 175450
37. Ydegjen / IJdegjen /Ida Lamberts / Lammers / Egginge, geb. Halen (Drenthe) 14 maart 1721,50 ged. Beilen 14 maart 1721.

 

Uit dit huwelijk:
a. Albertien Jansen, geb. Brunsting april 1755, ged. Beilen 13 april 1755.
b. Lambert/Lammert Jans, zie 18.
c. Aeltjen Jansen, geb. Brunsting 1761, ged. Beilen 8 maart 1761.33


 

38. Hillebrand/Hillebrand Clasen(s), geb. maart 1724, ged. Wildervank 16 maart 1724, tr. Wildervank 2 maart 174930
39. Antje / Annigjen Poppes, ged. Wildervank 1724.51

 

Uit dit huwelijk:
a. Claas Hillebrands, geb. april 1752, ged. Wildervank 30 april 1752.51
b. Fennichjen / Fennigje Hilbrands, geb. nov. 1754,28 ged. Wildervank 24 nov. 1754,30 Winkelierster, † Zuidlaarderveen 4 febr. 1833,3 tr. 1e52 Douwe Jans Schaap, geb. omstr. 1754, † vóór 1817; tr. 2e Windeweer 13 febr. 18173 Roelf Hendriks Dilling, geb. Kropswolde 9 jan. 1755, dagloner, wedr. van Willemtje Jans.
c. Henderkien / Hindrikje(n), zie 19.
d. Jan Hilbrands Gringhuis, ged. Wildervank 1760.51
e. Poppe Hillebrands, ged. Wildervank 1 juni 1760.30
f. Annichjen Hillebrands, ged. Wildervank 29 juli 1761.51


 

40. Oene Ebels Vriesema, geb. Horensche Dijk (Haren) omstr. 1735, dagloner, † Harkstede (Slochteren) 26 mei 1810, tr. Westerbroek (Gr.) 15 nov. 1772
41. Trijntje Jelles, geb. omstr. 1747, † 28 aug. 1830.

 

Uit dit huwelijk:
a. Geert Oenes Vriesema, geb. Harkstede (Slochteren) 1773, † Slochteren 29 juli 1828.
b. Geertje Oenes Vriesema, geb. Harkstede (Slochteren) omstr. 1773, † ald. 29 juli 1828.
c. Jelle Oenes, zie 20.
d. Ebel Oenes Vriesema, geb. omstr. 1778, † Harkstede (Slochteren) 4 febr. 1812, tr. Westerbroek (Gr.) 1799 Lijsabeth (Bette) Harms Bijleveld, ged. Scharmer (Slochteren) 29 aug. 1779, † Harkstede (Slochteren) 6 maart 1820.
e. Gerrit Oenes Vriesema, ged. Scharmer (Slochteren) 29 mei 1790, † Mentz Dld. 15 febr. 1813.
f. Hindrik Oenes Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 13 okt. 1793, † Harkstede (Slochteren) 9 aug. 1869, tr. Slochteren 18 febr. 1829 Grietje Foppes Walraven, geb. Houwerdijk febr. 1779.


 

42. Douwe Jacobs Gortema, begr. Sappemeer 13 nov. 1811, tr. Sappemeer 6 dec. 1766
43. Johanna Lodewijks Brust, geb. Wesel, Nordrhein-Westfalen (Dld.) 1748, † Sappemeer 26 juli 1828.


 

44. Fokke Willems Wallinga/Slachter, geb. Giethoorn 1709, tr. Giethoorn 7 sept. 1749
45. Aaltje Freriks Smeeng, geb. Giethoorn 1724.

 

Uit dit huwelijk:
a. Janna Fokkes Wallinga, geb. Giethoorn 1750, † Haskerland (Frl.) 11 jan. 1827, tr. Haskerhorne (Frl.) 5 dec. 1773 Jan Alberts Prins, geb. 1753, † Haskerland (Frl.) 30 juli 1827.
b. Willem Fokken, geb. 1751, ged. Giethoorn 5 sept. 1751, † ald. 8 dec. 1752.
c. Wychertje Fokken Slachter, geb. Giethoorn 8 febr. 1753, † ald. 5 nov. 1754.
d. Geesje Fokken Slachter, geb. Giethoorn 19 juli 1754, † ald. 30 okt. 1754.
e. Wychertje Fokkes Wallinga, geb. Giethoorn 24 sept. 1755, † Aengwirden (Frl.) 17 maart 1826, tr. 25 dec. 1781 Wolter Jans Tuiten.
f. Geesje Fokken Slachter, geb. Giethoorn 25 sept. 1757.
g. Jantje Fokken Slachter, levenloze dochter, geb. Giethoorn 25 sept. 1759.
h. Geertruid Fokkens Wallinga, geb. Giethoorn 9 okt. 1763.
i. Willem Fockens, zie 22.
j. Albertjen Fokken Wallinga, geb. Giethoorn 25 april 1768.

 

 

Generatie VII

 

70. Hindrik van Cornelis van Oostwolda, tr. Winschoten 8 april 1731
71. Frouke/Vrouwke van Jans van Winschoter Bovenbuuren.

 

Uit dit huwelijk:
a. Ebbe/Ettje, zie 35.
b. Jan Hinderks, ged. Oostwold 28 aug. 1735.
c. Jan Hinderks, ged. Oostwold 15 febr. 1736.
d. Geeske Hinderks, ged. Oostwold 26 aug. 1736.
e. Eke/Eeke Hinderks, geb. Oostwold 14 jan. 1742.
f. Harmke Hinderks, ged. 27 (mnd. onb.) 1749.


 

74. Lambert Berents Egginge, geb. Wijster (Beilen) vóór 1698, tr. Beilen 5 okt. 171833
75. Grietjen Hendriks, geb. Halen (Drenthe) vóór 1698.

 

Uit dit huwelijk:
a. IJdegjen Lambers / Egginge, geb. Halen (Drenthe) sept. 1719, ged. Beilen 22 sept. 1719, † vóór 1721.
b. Ydegjen / IJdegjen /Ida, zie 37.
c. Hendrik Lambers / Egginge, geb. Halen (Drenthe) 1723, ged. Beilen 29 maart 1723.
d. Berent Lambers / Egginge, geb. Halen (Drenthe) maart 1726, ged. Beilen 24 maart 1726, tr. Beilen / Smilde (?) 5 mei 174833 Geesjen Albers.
e. Jantjen Lambers / Egginge, geb. Halen (Drenthe) jan. 1732,33 ged. Beilen 27 jan. 1732, tr. Beilen 19 okt. 174933 Roelof Luirds, geb. Halen (Drenthe) vóór 1729.


 

76. Claes Harmens, geb. Osnabrueck (Dld.) 1692, † vóór 1730, tr. Wildervank 4 febr. 171728
77. Hindrikjen/ Hindrickjen Hillebrands / Hillebrants, geb. Wildervank 1695.


 

78. Poppe Hindriks, ged. Wildervank 1 jan. 1698,51 tr. 2e Wildervank jan. 176551 Lijsabeth Klaassens, ged. 1720;51 tr. 1e Wildervank 1 april 172551
79. Geeltjen Poppes, ged. Veendam 20 aug. 1702,51 † Wildervank jan. 1765.51

 

Uit dit huwelijk:
a. Antje / Annigjen, zie 39.
b. Eefke Poppes, ged. Wildervank 1726.51
c. Poppe Poppes, ged. Wildervank 27 aug. 1730.51
d. Jantje Poppes, ged. Wildervank juni 1732.51
e. Claesjen Poppes, ged. Wildervank 8 mei 1735.51
f. Hindrik Poppes, ged. Wildervank 18 jan. 1739.51
g. Hindrik Poppes, ged. Wildervank nov. 1740.51


 

80. Ebel Oenes, tr.
81. N.N. N.N..

 

Uit dit huwelijk:
a. Oene Ebels, zie 40.
b. Nutte Ebels, geb. Haren omstr. 1738, † Scharmer (Slochteren) 29 jan. 1822, tr. Harkstede (Slochteren) 31 mei 1778 Lammegien Pieters, geb. 1751, † Hoogezand 17 maart 1818.


 

82. Jelle Oenes
83. Elizabeth Hindriks.


 

90. Frerik Freriks Smeeng, geb. 1698, ged. Giethoorn 10 juli 1698, † vóór 12 febr. 1772, tr. 2e Giethoorn 3 febr. 1760 Hendrikje Jans van Echten, geb. 1705, † Meppel 23 juni 1801, wed. van Joannes Aarzen en gesch. echtg. van Hendrik Rutgers van Campen; tr. 1e Giethoorn 1 maart 1722
91. Johanna Jans Huijsman, geb. Zwartsluis 26 dec. 1698, † Giethoorn 13 april 1757.

 

Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Freriks, zie 45.
b. Jan Smeeng, geb. 30 maart 1727.
c. Albert Smeeng, geb. 19 april 1729.
d. Jantje Smeeng, geb. 1 juli 1731.
e. Freerk Smeeng, ged. Giethoorn 26 juli 1733, tr. Giethoorn 27 febr. 1763 Nijsje Alberts Maat.
f. Hendrik Freriks Smeeng, ged. Giethoorn 26 aug. 1736, † vóór 1785, tr. Giethoorn 21 dec. 1760 Harmpje Hendriks Baas.
g. Arend Smeeng, ged. 31 dec. 1738, tr. Giethoorn 27 febr. 1763 Trijntje Lucas.
h. Cornelis Smeeng, ged. Giethoorn 7 mei 1741.

 

 

Generatie VIII

 

154. Hilbrand Roelfs, geb. Wildervank 1660, tr. Wildervank 10 juni 168852
155. Lijsbet / Lijsebet Jans, geb. Wildervank 1660.

 

Uit dit huwelijk:
a. Roelf Hilbrands, geb. 1688.52
b. Jan Hillebrants, geb. nov. 1692.52
c. Hindrikjen/ Hindrickjen, zie 77.
d. Albert Hillebrants, geb. Wildervank 13 maart 1698.52


 

156. Hindrik Jans, ged. 1670,51 tr. Wildervank 6 april 169251
157. Eefke Poppes, ged. Sappemeer 1672.51

 

Uit dit huwelijk:
a. Jan Hindriks, ged. Wildervank 4 maart 1694.51
b. Poppe Hindriks, ged. Wildervank 1 april 1696.51
c. Poppe, zie 78.
d. Remmelt Hendriks Engelsman, ged. Wildervank 4 sept. 1701.51


 

158. Poppe Jaspers,51 tr. Veendam 22 jan. 169351
159. Antje/Antie Pieters, geb. Sappemeer 1669,51 tr. 2e Zuidbroek 15 sept. 172051 Luitjen Berents.

 

Uit dit huwelijk:
a. Teetje Poppes, ged. Veendam 11 aug. 1700.51
b. Geeltjen, zie 79.
c. Aeltjen Poppes, ged. Veendam 7 juni 1705.51
d. Aeltjen Poppes, ged. Veendam 27 juni 1706.51
e. Jasper Poppes, ged. Veendam 9 juni 1709.51
f. Pietertje Poppes, ged. Veendam 2 dec. 1712.51


 

180. Frerik Freriks Smeeng, geb. Giethoorn 1670, † vóór 1723, tr. Giethoorn 7 dec. 1692
181. Aaltje Alberts Minse, geb. Giethoorn, ged. Giethoorn 7 dec. 1692, † ald. 13 febr. 1732.

 

Uit dit huwelijk:
a. Getruit Smeeng, ged. Giethoorn 23 april 1693.
b. Getruit Smeeng, ged. Giethoorn 2 sept. 1694.
c. Albert Smeeng, ged. Giethoorn 26 april 1696.
d. Frerik Freriks, zie 90.
e. Jacob Smeeng, ged. Giethoorn 3 nov. 1700.
f. Jan Smeeng, ged. Giethoorn 13 mei 1703.
g. Arent Smeeng, ged. Giethoorn 23 aug. 1705.
h. Getruidt Smeeng, ged. Giethoorn 1 aug. 1709.


 

182. Jan Hendriks, † vóór 1703, tr. Giethoorn 9 febr. 1696
183. Margje van Kampen, tr. 1e Zwartsluis 1692 N.N. Aartsen van de Grote; tr. 3e 1703 Albert Jans.

 

 

Generatie IX

 

308. Roelf Hilbrandts.52


 

310. Jan Fransen Houwer, geb. omstr. 1630, tr.
311. Jacobjen Pieters, geb. omstr. 1630.

 

Uit dit huwelijk:
a. Lijsbet / Lijsebet, zie 155.
b. Marchien Jans, geb. omstr. 1660.53
c. Claesjen Jans, geb. Veendam 15 maart 1668.53


 

318. Pieter Sijbes, tr.
319. Tjetze?

 

Uit dit huwelijk:
a. Sijbe Pieters, ged. Sappemeer 13 sept. 1665.51
b. Antje/Antie, zie 159.
c. Pieter Pieters, geb. Sappemeer 1673.


 

362. Albert Harms, geb. 1630, tr. 1e Giethoorn 30 nov. 1660 Jacobjen Claes; tr. 2e Giethoorn 14 sept. 1665
363. Jantien Jacobs.

 

 

 

Generatie X

 

 

620. Frans Jans, geb. vóór 1610,52 tr.52
621. Merretien Wijchen, geb. omstr. 1610. 

Bronnen

1. www.alledrenten.nl
2. Rouwkaart
3. Genlias
4. Jurriena Kuilman-Rengers
5. Sieka de Ridder
6. Sieka Rademaker
7. Overlijdensadvertentie
8. Overlijdensadvertentie Douwe Rademaker
9. Overlijdensadvertentie Hermanna (Manny) Rademaker-Bakker
10. Foto Openbare begraafplaats "De Wolfsbergen" te Emmen
11. Rouwkaart Jantje Rengers-Rademaker
12. Foto Openbare begraafplaats Wolfsbergen Emmen
13. Jurriena Rademaker
14. Albertha Rademaker
15. Bevolkingsregister gemeente Onstwedde
16. trouwboekje Koop Rademaker en Trijntje Schuur
17. trouwboekje Koop Rademaker en Trijntje Schuur
18. Rouwkaart Trijntje Schuur
19. trouwboekje Lucia Rademaker
20. www.eunen.eu
21. Lucia Rademaker
22. Rouwkaart Douwe Rademaker
23. Rouwkaart Roelfina Rademaker-Wams
24. Rouwkaart Marchiena Catharina van der Veen-Rademaker
25. Rouwkaart Hendrik van der Veen
26. Rouwkaart Wichertje Rademaker
27. Geboortekaart Jan Klasens Rademaker
28. allegroningers.nl
29. Rijks Archief Groningen
30. www.allegroningers.nl
31. Marie Rademaker-Fietje
32. Wie was wie
33. alledrenten.nl
34. Geneanet
35. Boek: Toen stilte nog te horen was door Pim Mensingh
36. Lois Smid-Boyer
37. Begraafplaats Valthermond Oost (zie foto)
38. Janneke en Wija Vriesema
39. Kees Hoogakker
40. Tjacko Kleinhuis
41. Rebecca Steenhuis
42. Microfilm Bunde Upstalsboom-Gesellschaft Aurich
43. Harm Selling
44. Mevr. Geukes Foppen
45. Kwartierstaat familie IJpelaar
46. Rebecca Steenhoff-Schoonbeek
47. Henny Savenije
48. Evert van Dijken
49. Casper Casemir
50. website Schoonbeek 2004
51. Rawboots Dutch Genealogy
52. Stamboom Santings Roswinkel
53. FamilySearch

     e-mail 

 

    gastenboek

                                                                                                                                                                                           

 

    

 

 

Gegenereerd met Aldfaer 7.0 op 1 maart 2019

©mmr Martine Rademaker

 

 

 

                                             

                                

Rademaker Kwartierstaat (voorgeslacht) van mijn opa.

 

 

 

 

                                           

 

Mijn opa Jurrien Geert Rademaker (boven, tweede van rechts) aan het turfgraven.

Zijn broer Douwe Rademaker (boven, tweede van links)

 

©mmr