Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen  Wie op foto's?

Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

De voornaam Jurrien Geert komt van de tak Schuur.

De moeder van Jurrien Geert was Trijntje Schuur.

De naam Jurrien Geert(s), vroeger gebruikt als patroniem, komt bij de familie Schuur, tot op heden, veelvuldig voor.

 

Kwartierstaat van Jurrien Geert Rademaker

 

Generatie I

1. Jurrien Geert Rademaker, geb. Musselkanaal 8 jan. 1899, † Valthermond (Odoorn) 11 sept. 1970, gecrem. Groningen 15 nov. 1970, tr. Odoorn 28 april 19221 Sieka Super, geb. Musselkanaal 28 febr. 1901, † te Emmen 10 nov. 1991, dr. van Meertend en Jantje Tolner.

 

Uit dit huwelijk:
a. Koop Rademaker, geb. Onstwedde 7 aug. 1922, tr. Emmen 21 dec. 1946 Janna (Jannie) Grooten, geb. Emmen 26 juli 1928, † ald. 10 jan. 2011.2
b. Meertend Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 25 juli 1923, † Groningen 24 nov. 2009,4 tr. Emmen 3 sept. 1955 Marie Fietje, geb. Emmen 10 sept. 1932, dr. van Harm en Albertje Luchjenbroers.
c. Trijntje Rademaker, geb. Odoorn 11 aug. 1924, tr. 16 april 1949 Klaas van der Lei, geb. Odoorn 17 dec. 1917.
d. Jan Harm Rademaker, geb. Odoorn 1 nov. 1925, † 2 okt. 2009,5 tr. Elisa Kardas, geb. Antwerpen 6 dec. 1933, † Stadskanaal 2 aug. 1997,5.
e. Douwe Rademaker, geb. Onstwedde 18 aug. 1927, † Emmer-Compascuum (Emmen) 12 sept. 2005, tr. Harmanna (Manny) Bakker, geb. 14 mei 1930, † 16 febr. 2010.6
f. Jantje Rademaker, geb. Odoorn 24 april 1929, † Emmen 21 okt. 1996,7  tr. Emmen 28 juli 19518 Wijnhold (Winie) Rengers, geb. Emmen 23 aug. 1926, † te Emmen 4 okt. 2005,7
g. Albert Rademaker, geb. Odoorn 7 aug. 1934, † Emmen 29 okt. 2007,9 tr. Antje de Roo.
h. Hillechiena Rademaker, geb. Odoorn 4 jan. 1936, tr. Odoorn 16 jan. 1959 Hendrik (Henny) Poelman, geb. Odoorn 13 mei 1933, † Ter Apel,7 febr. 2005.
i. Jurrien Rademaker, geb. Odoorn 27 juni 1938, tr. 24 jan. 196410 Renske de Veen.
j. Harm Rademaker, geb. Odoorn 9 maart 1941.
k. Marchina Wiechertje Rademaker, geb. Odoorn 31 maart 1943.

Generatie II

2. Koop Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 27 febr. 1874, veenarbeider,11 † Valthermond (Odoorn) 24 sept. 1951, begr. Valthermond Oost 28 sept. 1951, tr. Onstwedde 9 nov. 1895
3. Trijntje Schuur, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 13 sept. 1875, zonder beroep 1899-, † Valthermond (Odoorn) 1 okt. 1956, begr. Valthermond Oost 4 okt. 1956.

- Trijntje Schuur en Koop Rademaker -

 

Uit dit huwelijk:
a. Jan Rademaker, geb. Onstwedde 2 aug. 1896,12 machine-bankwerker bij de Kromhout motoren fabriek, metaaldraaier,13 † Amsterdam?,14 tr. Amsterdam 10 sept. 192412 Cornelia Geertruida Ottevanger, geb. Rotterdam 31 juli 1897,12 dr. van Leendert en Theodora van Santen en gesch. echtg. van Jacobus Pierre Manuel Zalm.

 

 

- Cornelia Ottevanger en Jan Rademaker -

b. Jurrien Geert, zie 1.
c. Douwe Rademaker, geb. Vlagtwedde 21 dec. 1901, † Ter Apel 26 dec. 1966, tr. Roelfina (Fine) Wams, geb. Musselkanaal (?) 3 febr. 1907, † te Ter Apel 13 nov. 1989.
d. Marchiena Catharina (Maa(r)gie) Rademaker, geb. Onstwedde 1 april 1903, † te Emmen 9 mei 1995, gecrem. "De Meerdijk" te Emmen 12 mei 1995, tr. Hendrik van der Veen, † 16 jan. 1980.
e. Wichertje (Piet) Rademaker, geb. Onstwedde 13 april 1906, † Ibbenbüren (Duitsland) 12 juli 1971, tr. (echtsch. uitgespr.) N.N. van Kampen.
f. Albert Rademaker, geb. Onstwedde 26 april 1909, † Kamen Westfalen (Duitsland) 2 jan. 1914.

 

- Koop Rademaker, zoon Jan, zoon Jurrien Geert, zoon Douwe en zoon Albert -

 

Generatie III

4. Jan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 24 okt. 1822, 1866 arbeider, 1855 arbeider, 1867 arbeider, 1889 dagloner, † na 1905, tr. 1e Wildervank 15 sept. 185515 Johanna Super, geb. Nieuwe Pekela 23 dec. 1831, 1855 dienstmeid, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 28 febr. 1864,16 dr. van Evert Harms en Hillechien Jans Wanhaak (Wanake); tr. 2e Onstwedde 15 jan. 186715
5. Wi(e)chertje Vrie(s)zema/Vriessema, geb. Harkstede (Slochteren) 29 sept. 1838, Ging uit baken,17na 1879.

 

- Jan Rademaker en zijn tweede vrouw Wiechertje Vriesema -

 

Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 31 okt. 1867, † Emmen 6 dec. 1931, begr. De Runde Emmer-Compascuum, tr. Onstwedde 28 maart 189118 Reinder Knoop, geb. Exloërveen (Odoorn) 20 april 1864,18 † Groningen 17 febr. 1937,18 begr. De Runde Emmer-Compascuum, zn. van Cornelis en Tjaaktje Hekman.

 

- v.l.n.r. boven Wiechertje, Cornelis, Jan, Christiaan, Elizabeth Rademaker, Reinder Knoop, Douwe, Tjaaktje en Froukje -

 

- Elizabeth Rademaker en Reinder Knoop -

 

b. Frouke Rademaker, geb. Onstwedde 31 aug. 1869, † Groningen 20 febr. 1957, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm, tr. Onstwedde 19 dec. 1891 Popke Ramaker, geb. Exloërveen (Odoorn) 9 maart 1867, ged. Emmer-Compascuum (Emmen) 3 maart 1944, Winkelier, vervener, arbeider, zn. van Albert Ottens Ra(de)maker en Antje Poppes Majoor.

 

   - Frouke Rademaker - 

c. Renske Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 12 jan. 1871, tr. Onstwedde 21 sept. 1895 Willem Kremer, geb. Hoogezand 1874, arbeider, zn. van Hendrik en Grietje Mulder; hij hertr. Onstwedde 4 okt. 1919 Zwaantje Hindriks van Wijk.
d. Douwe Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 24 juni 1872, commies (douane) te Emmercompascuüm, † Emmen 11 jan. 1932, begr. Emmen (Begraafplaats aan de Kerkhoflaan), tr. Vlagtwedde 9 juli 1904 Nieske Brauns, geb. Assen 4 dec. 1878, † 8 aug. 1959, begr. Emmen (Begraafplaats aan de Kerkhoflaan), dr. van Cornelis Michael en Geessien Winters.
e. Koop, zie 2.
f. Hillechien Rademaker, geb. Onstwedde 24 jan. 1876, † april 1949,19 begr. White Bear Saskatchewan (Canada), tr. Onstwedde 20 febr. 19041 Sikko Smid, geb. Exloërmond (Odoorn) 27 juli 1882, logementhouder, farmer 1911-,20maart 1940, begr. White Bear Saskatchewan (Canada), zn. van Koop Smid (Smit) en Jeltje Kemper.
g. Aaltje Rademaker, geb. Onstwedde omstr. 1879, † Valthermond (Odoorn) 25 febr. 1937, tr. Onstwedde 11 juli 1903 Roelf Jansen, geb. Valthermond (Odoorn) 19 nov. 1876, † na 25 febr. 1937, zn. van Bertus en Elisabeth Vos.

 
6. Jurrien Schuur, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank), koopman 1871-, tr. Wildervank 30 aug. 18611
7. Marchien Zoet, geb. Wildervank.

 

Uit dit huwelijk:
a. Harmannus Schuur, geb. Onstwedde, tr. Gasselte 19 mei 1893 Aaltje Meijer, geb. Gasselte, dr. van Andries en Klaasje Kruisinga.
b. Geert Schuur, geb. Wildervank 7 okt. 1861, † Exloerveen (Odoorn) 20 april 1863.
c. Aaltje Schuur, geb. Exloerveen (Odoorn) 12 mei 1863, † ald. 29 mei 1865.
d. Geert Schuur, geb. Exloerveen (Odoorn) 8 dec. 1865.1
e. Korneles Schuur, geb. Musselkanaal 4 jan. 1871, tr. Loppersum 11 sept. 1897 Hilje Kuipers, geb. Ten Post, dr. van Derk en Jaaike Dieters.
f. Trijntje, zie 3.

Generatie IV

8. Klaas Sijfkes Rademaker, geb. Winschoten 11 nov. 1781, ged. Hervormde gemeente Winschoten 11 nov. 1781, 1814 timmerman, † Wildervank 23 mei 1830,15 tr. Noordbroek 27 mei 181415
9. Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek), geb. Beilen 19 aug. 1781,1 ged. Hijkersmilde 19 aug. 1781,21 1814 dienstmeid, † Wildervank 27 dec. 1860.

 

Uit dit huwelijk:
a. Siefke Rademaker, geb. Noordbroek 8 aug. 1814, † ald. 31 juli 1816.
b. Sijfke Klasens Rademaker, geb. 18 nov. 1816.
c. Siprianus/Sipriaan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 1 jan. 1820,16 † Wildervank/Stadskanaal 30 dec. 1842.
d. Jan Klasens, zie 4.

 
10. Douwe Jell(t)es Vrie(s)zema, geb. Harkstede (Slochteren) 19 febr. 1797,22 Praamschipper, arbeider 1823-,22 † Hoornschedijk (Haren) 14 okt. 1848,22 tr. Slochteren 3 sept. 182322
11. Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems Wallinga/Wallenga, geb. Oosterzee (Grieterij Lemsterland, Friesland) 15 april 1797, arbeidster,23 dienstmeid 1823-,22 † Stadskanaal 23 juli 1855.

 

Uit dit huwelijk:
a. Renske Douwes Vriesema/Vriezema, geb. Slochteren 13 dec. 1823,23 dienstmaagd, † Zuidbroek 3 jan. 1884,22 tr. Gasselte 25 jan. 185122 Jan Eerkes Bakker, geb. Zuidlaren 26 nov. 1799, arbeider, † Zuidbroek 8 jan. 1881, zn. van Eerke Alberts en Annechien Harms Pinksterboer en gesch. echtg. van Metje Platje.
b. Aaltje Koops Vries(z)ema/Friesema/Frisema, geb. Slochteren 25 juni 1825, † Gieterveen 31 dec. 1890,22 tr. Gieten 10 april 185822 Steven Hoving, geb. Anloo 3 sept. 1812, † na 31 dec. 1890, zn. van Jan en Grietien Stevens.
c. Koop Vrie(s)zema, geb. Slochteren 29 jan. 1829,24 † Valthermond 4 aug. 1900,22 tr. Wildervank 2 april 185324 Superiana/Jantje/Janna Schoonbeek, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 19 febr. 1817,21 † Emmen 15 maart 1908,22 dr. van Hil(le)brand Lammerts/Lamberts (zie 18,b) en Grietje Stoffers (Stoffels) Kuiper(s).
d. Jelle Vries(z)ema, geb. Slochteren 31 aug. 1835, arbeider,22 † Exloërveen (Odoorn) 28 mei 1911,22 tr. Borger 3 april 186122 Janneke Tapper(s), geb. Nieuw Buinen (Borger) 6 sept. 1833,22 arbeidster,22 † Exloërveen (Odoorn) 17 febr. 1914,22 dr. van Hindrik Jans Tappers en Meiske Wichers Panman.
e. Wi(e)chertje, zie 5.

 
12. Geert Jurriens Schuur, geb. Stadskanaal (Wildervank) 11 dec. 1803, tr.
13. Trijntje Kornelis Knoop, geb. Wildervank 10 okt. 1809.

 

Uit dit huwelijk:
a. Jurrien, zie 6.
b. Geert Schuur.
c. Aaltje Schuur.

 
14. Harmannus Alberts Zoet, tr.
15. Aaltje Jans Bossema.

Generatie V

16. Sijfke / Siefke Klasens Jans van Oost(en), geb. Bunde/Bonda (Duitsland) 1 dec. 1748,25 1814 dagloner,26 arbeider, zonder beroep -1823,16 † Winschoten 2 okt. 1823,16 tr. Finsterwolde 26 nov. 178027
17. Harmke Jans (van) Ekamp(er), ged. Ekamp/Finsterwolde 22 aug. 1756,26 1814 daglonersche, † Winschoten 29 mei 1834.

 

Uit dit huwelijk:
a. Klaas Sijfkes, zie 8.
b. Ebbegijn/Ebbigijn Sijfkes van Oosten, ged. Winschoten 14 sept. 1783, † ald. 21 mei 1832, tr. Hindrik Bartels Muntinga, ged. Winschoten 20 febr. 1784, herbergier,26 † Winschoten 26 dec. 1846,26 zn. van Bartelt Jans en Anna Pieters.
c. Jan Sijfkes/Siefkes Bos,26 ged. Winschoten 5 maart 1786, boerenknecht,26 † Midwolda 18 sept. 1870, tr. Midwolda 13 juli 182326 Grietje Harmannus Dieterman, geb. Midwolda 16 juli 1798, † ald. 1 maart 1887, dr. van Harmannus Pieters en Tetje Pouwels.
d. Hinderk Sijfkes, ged. Winschoten 28 sept. 1788.
e. Etje Sijfkes (?), ged. Winschoten 23 sept. 1792.
f. Jantje Siefkes van Oosten, ged. Winschoten 21 dec. 1794, arbeidster, † Winschoten 11 april 1853,16 tr. 1e Winschoten16 Jan Harms Uil, geb. Termunten omstr. 1785,26 dagloner 1818-, arbeider 1821-, arbeider 1824-, † Winschoten 5 febr. 1826, zn. van Harm Klaassens en Aaltje Klaassens; tr. 2e Winschoten 19 juni 182816 Harm Pieters Geukes, geb. Midwolda 2 april 1795, arbeider, boerenknecht 1828-, † Winschoten 26 nov. 1851, zn. van Pieter Harms en Elizabeth Derks.

 
18. Lambert/Lammert Jans / Schoonbeek, geb. Breurstinge (Hijkersmilde),28 ged. Hijkersmilde 6 maart 1757,28 1814 dagloner, † (Hijker)Smilde 1789,29 tr. Beilen / Smilde (?) 15 okt. 178021
19. Henderkien / Hindrikje(n) Hillebrands/Hilbrands (van de Smilde) Gringhuis, geb. Wildervank 1 okt. 1757, 1814 daglonersche, 1813 arbeidster, † Wildervank 9 jan. 1842.16

 

Uit dit huwelijk:
a. Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth, zie 9.
b. Hil(le)brand Lammerts/Lamberts Schoonbeek, geb. Hijkersmilde (Beilen) 1782,28 ged. Beilen 19 jan. 1783,21 arbeider,21 † Stadskanaal (gem.Wildervank) 23 mei 1874,21 tr. Wildervank 15 sept. 181521 Grietje Stoffers (Stoffels) Kuiper(s), geb. 1788,28 † Wildervank 14 dec. 1842.21
c. Annechien/Anneg(h)ien Lammerts Schoonbeek, geb. Wildervank 25 sept. 1784,21 1813 dienstmaagd, † Wildervank 7 nov. 1834,28 tr. Wildervank 14 juni 18131 Johan Wilhelm Broeklander, geb. Duitsland 6 okt. 1779, zn. van Harm Hindriks en Agnese Mulder.
d. Jan Lamberts/Lammerts Schoonbeek, geb. Wildervank 1786, ged. Hijkersmilde?? 8 juli 1786,21 arbeider,21 † Gieterveen (Gieten) 19 aug. 1830,1 tr. Wildervank 15 sept. 181521 Annigje(n)/Annegien/Annechien Geerts He(e)bels/ Ebels, ged. Wildervank 15 mei 1791,21 dr. van Geert Jans Hebels/Ebeling/Hebeling(h) en Berentje/Beertien Roelfs.
e. Poppe / Poppo Lammerts Schoonbeek, geb. Wildervank 10 aug. 1788,1 1821 koopman, arbeider,21 † Eexterveenschekanaal (Anloo) 24 aug. 1860,1 tr. Wildervank 29 okt. 18211 Elsje Klaassens Bekkering, geb. Wildervank 31 mei 1795, † vóór 1860, dr. van Klaas Antonij en Hinderkien Gokkes.

 
20. Jelle Oenes Vriesema, geb. Harkstede (Slochteren) 11 sept. 1776, tr. 2e Slochteren 5 maart 1831 Gebbigjen Wolters Tuiten, geb. Sint Johannesga (Schoterland) 15 sept. 1782, dr. van Wolter Jans en Wychertje Fokkes Wallinga (zie 44,e) en gesch. echtg. van Paulus Freerks Kamst; tr. 1e Westerbroek 16 mei 1796
21. Renske/Rensche Douwes Gort(ema), ged. Sappemeer 2 dec. 1770,23 † Scharmer (Slochteren) 29 jan. 1828.

 

Uit dit huwelijk:
a. Douwe Jell(t)es, zie 10.
b. Anna Jelles Vriesema, geb. Slochteren 1802, † Nieuw Buinen (Borger) 12 aug. 1865.
c. Ebel Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 24 sept. 1806, tr. Zuidbroek 3 mei 1838 Eltje Heines Venema.
d. Jacob Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 1810, tr. Sappemeer 26 april 1834 Barbera (Barber) Pieters Sarbach, geb. Sappemeer 1814, dr. van Pieter Melcherts en Annegien Keimpes.
e. Geert Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 1813, tr. Onstwedde 24 jan. 1851 Grietje Buil, geb. Zevenhuizen 1821, dr. van Jan Hendriks en Martje Oenes Wiersema.
f. Annechien Jelles Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 1816, tr. Onstwedde 13 juni 1846 Harm Freriks Weidijk, geb. Anloo 1819, zn. van Frerik Freriks en Geessien Harms.

 
22. Willem Fockens Wallinga, geb. Giethoorn 11 sept. 1765, † Scharmer (Slochteren) 7 aug. 1808, tr. Giethoorn 3 juli 1791
23. Aaltje Coops/Koops, geb. Eesveen (Ovr.) 1767, † Harkstede (Slochteren) 26 april 1824.

 

Uit dit huwelijk:
a. Koop Willems Wallinga, geb. Eesveen (Ovr.) 1790, tr. Harkstede (Slochteren) 4 juni 1815 Annegje Harkes Pesman, geb. Harkstede (Slochteren) 1793, dr. van Harke Sacharias en Annechien (Anje) Berents.
b. Aaltje Wallinga, geb. 1793, tr. Harkstede (Slochteren) 18 juli 1812 Hinderk Harkes Pesman, geb. 1788, zn. van Harke Sacharias en Annechien (Anje) Berents.
c. Fokke Willems Wallinga, geb. Oosterzee (Frl.) 22 febr. 1795, tr. Groningen 26 okt. 1817 Anna Catrijna Split, geb. Groningen 31 jan. 1790, dr. van Leendert en Aaltje Jans.
d. Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems, zie 11.
e. Wichertje Willems Wallinga, geb. Engelbert, Noorddijk 28 juni 1800, † 10 april 1879, tr. Noorddijk (Gr.) 24 sept. 1819 Klaas Berends Pestman, geb. 1798, † 26 mei 1876, zn. van Berend Pieters en Grietje Harms.
f. Jan Willems Wallinga, geb. Engelbert, Noorddijk 14 okt. 1802, tr. 1e Stientje Fiddus Olthof, † vóór 1853; tr. 2e Hoogezand 1 dec. 1853 Jantje (Jans) Hermans Fenneker/Feudeker/Feunekes, geb. Nieuw Beerta 16 sept. 1818, dr. van Hermann Friderich Fenneker/Feudeker en Antje Philippus/Filippus Bartelds.
g. Geessien Willems Wallinga, geb. Engelbert, Noorddijk 24 dec. 1804, tr. Groningen 27 nov. 1828 Derk Jacobs Krito, geb. Ezinge (Gr.) 1 aug. 1805, zn. van Jacob Jacobs en Aaltje Derks.

 
24. Jurreien Geerts Schuur, tr.
25. Aaltje Hendriks Baas.

 

Uit dit huwelijk:
a. Geert Jurriens, zie 12.
b. Hendrik Jurriens Schuur, geb. Wildervank 29 okt. 1805,30 † Musselkanaal 2 febr. 1881,31 tr. 1e Wildervank 17 april 183831 Angenieta Fredriks Spreen, geb. Stadskanaal (Wildervank) 7 jan. 1816,32 † Gasselternijveensemond (Gasselte) 28 okt. 1847,32 dr. van Jan Fridrich/Fridriks en Antje Jans Dost; tr. 2e Gasselte 23 jan. 184931 Annegien Siepel, geb. Nieuwe Pekela 30 sept. 1814, dr. van Pieter Jans en Albertje Freerks Kweze.
c. Trijntje Jurjens Schuur, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 15 sept. 1808, † Drouwenermond (Borger) 29 sept. 1865, tr. Hendrik Baar (?) Smid/Smit, geb. Wildervank 28 mei 1807, zn. van Pieter Jans Smit en Geertje Jans.
d. Luitje (vr.) Jurjens Schuur, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 19 sept. 1810, † Gasselte 17 mei 1856, tr. Hendrik Klasens Blaauw, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 19 sept. 1810, † 17 mei 1857, zn. van Klaas Jans en Geessien Hindriks Baas.

 
26. Kornelis Eilkes Knoop, tr.
27. Grietje Reinders.

Generatie VI

32. Klaas Syfkes Tichelwerk (of Tichelwarf?), † Bonda, tr. Wijmeer 30 dec. 174225
33. Ettje/Etje/Ettie Hindriks/Hinrichs/Harms, † Bonda.

 

Uit dit huwelijk:
a. Grietie Klasens (?), geb. Bunde 29 okt. 1743.25
b. Hindrich Klasens (?), geb. Bunde 17 sept. 1745.25
c. Sijfke / Siefke, zie 16.
d. Hilke Klasens (?), geb. Bunde 27 dec. 1750.25
e. Engel Klasens (?), geb. Bunde 7 febr. 1754.25
f. Elske Klasens (?), geb. Bunde 12 dec. 1756.25

 
34. Jan Berends/Berents, geb. Oostwold 30 jan. 1735, † Finsterwolde 1771, tr. Oostwold 9 nov. 175516
35. Ebbe/Ettje Hendriks/Hindriks, geb. Oostwold 28 febr. 1734, † Finsterwolde vóór 1811, tr. 2e Finsterwolde 4 aug. 177116 Oltman Borgers/Borcherts. tr. 3e Finsterwolde (ondertr. 2 april) 178033 Karsijen Geerts.

 

Uit dit huwelijk:
a. Harmke, zie 17.
b. Geeske Jans, ged. Finsterwolde 30 okt. 1757.
c. Hindrik/Hinderk Jans, ged. Finsterwolde 7 jan. 1759.
d. Berent/Beerent Jans, ged. Finsterwolde 24 mei 1761.
e. Frouke/Frauwke Jans, geb. Ekamp (gem. Finsterwolde),16 ged. Beerta 4 maart 1764.16
f. Jan Hendriks, geb. in de Eekamp, ged. Finsterwolde 20 juli 1766.16
g. Eltjo/Eltie Jans Ekamper (Jans), geb. Ekamp (gem. Finsterwolde),16 ged. Finsterwolde 8 jan. 1769,16 landbouwer, † Ekamp (gem. Finsterwolde) 19 jan. 1847,16 tr. Westerlee 13 sept. 180827 Aaltje Jacobs Kleve/Klene, geb. Heiligerlee 2 nov. 1777, dr. van Jakob Jans Kleve en Geesien Berents.

 
36. Jan Jansen, geb. Breurstinge (bij Hijkersmilde) 11 sept. 1716,34 tr. 5 mei 175434
37. Ydegjen (Ida) Lamberts, geb. Hallen 14 maart 1721.34

 
38. Hillebrand/Hillebrand Clasen(s), tr. Wildervank 2 maart 174916
39. Antje Poppes, ged. Wildervank 1728.35

 

Uit dit huwelijk:
a. Claas Hillebrands, ged. Wildervank 30 april 1752.35
b. Fennichjen Hillebrands?, ged. Wildervank 24 nov. 1754.16
c. Henderkien / Hindrikje(n), zie 19.
d. Jan Hilbrands Gringhuis, ged. Wildervank 1760.35
e. Poppe Hillebrands, ged. Wildervank 1 juni 1760.16
f. Annichjen Hillebrands, ged. Wildervank 29 juli 1761.35

 
40. Oene Ebels Vriesema, geb. Horensche Dijk (Haren) 1735, dagloner, † Harkstede (Slochteren) 1807, tr.
41. Trijntje Jelles, geb. 1747, † 28 aug. 1830.

 

Uit dit huwelijk:
a. Ebel Oenes Vriesema, tr. Lijsabeth (Bette) Harms Bijleveld.
b. Geertje Oenes Vriesema, tr. Roelf Menses de Vries.
c. Geert Oenes Vriesema, geb. Harkstede (Slochteren) 1773, † Slochteren 29 juli 1828.
d. Jelle Oenes, zie 20.
e. Hindrik Oenes Vriesema, geb. Scharmer (Slochteren) 13 okt. 1793, tr. Slochteren 18 febr. 1829 Grietje Foppes Walraven, geb. Houwerdijk febr. 1779, dr. van Foppe Hindriks en Gepke Jogchums en gesch. echtg. van Oomke Eltjes Veen.

 
44. Fokke Willems Wallinga/Slachter, geb. Giethoorn 1709, tr. 1e N.N. N.N.; tr. 2e Giethoorn 7 sept. 1749
45. Aaltje Freriks Smeeng, geb. Giethoorn 1724.
 

Uit dit huwelijk:

a. Janna Fokkes Wallinga, geb. Giethoorn 1750, † Haskerland (Frl.) 11 jan. 1827, tr. Haskerhorne (Frl.) 5 dec. 1773 Jan Alberts Prins, geb. 1753, † Haskerland (Frl.) 30 juli 1827.
b. Willem Fokken, geb. 1751, ged. Giethoorn 5 sept. 1751, † ald. 8 dec. 1752.
c. Wychertje Fokken Slachter, geb. Giethoorn 8 febr. 1753, † ald. 5 nov. 1754.
d. Geesje Fokken Slachter, geb. Giethoorn 19 juli 1754, † ald. 30 okt. 1754.
e. Wychertje Fokkes Wallinga, geb. Giethoorn 24 sept. 1755, † Aengwirden (Frl.) 17 maart 1826, tr. 25 dec. 1781 Wolter Jans Tuiten.
f. Geesje Fokken Slachter, geb. Giethoorn 25 sept. 1757.
g. Jantje Fokken Slachter, levenloze dochter, geb. Giethoorn 25 sept. 1759.
h. Geertruid Fokkens Wallinga, geb. Giethoorn 9 okt. 1763.
i. Willem Fockens, zie 22.
j. Albertjen Fokken Wallinga, geb. Giethoorn 25 april 1768.

Generatie VII

70. Hindrik van Cornelis van Oostwolda, tr. Winschoten 8 april 1731
71. Frouke/Vrouwke van Jans van Winschoter Bovenbuuren.

 

Uit dit huwelijk:
a. Ebbe/Ettje, zie 35.
b. Jan Hinderks, ged. Oostwold 28 aug. 1735.
c. Jan Hinderks, ged. Oostwold 15 febr. 1736.
d. Geeske Hinderks, ged. Oostwold 26 aug. 1736.
e. Eke/Eeke Hinderks, geb. Oostwold 14 jan. 1742.
f. Harmke Hinderks, ged. 27 (mnd. onb.) 1749.

 
74. Lambert Egginge.

 
78. Poppe Hindriks, ged. Wildervank 1 jan. 1698,35 tr. 2e Wildervank jan. 176535 Lijsabeth Klaassens, ged. 1720;35 tr. 1e Wildervank 1 april 172535
79. Geeltjen Poppes, ged. Veendam 20 aug. 1702,35 † Wildervank jan. 1765.35

 

Uit dit huwelijk:
a. Eefke Poppes, ged. Wildervank 1726.35
b. Antje, zie 39.
c. Poppe Poppes, ged. Wildervank 27 aug. 1730.35
d. Jantje Poppes, ged. Wildervank juni 1732.35
e. Claesjen Poppes, ged. Wildervank 8 mei 1735.35
f. Hindrik Poppes, ged. Wildervank 18 jan. 1739.35
g. Hindrik Poppes, ged. Wildervank nov. 1740.35

 
90. Frerik Freriks Smeeng, geb. 1698, ged. Giethoorn 10 juli 1698, † vóór 12 febr. 1772, tr. 2e Giethoorn 3 febr. 1760 Hendrikje Jans van Echten, geb. 1705, † Meppel 23 juni 1801, wed. van Joannes Aarzen en gesch. echtg. van Hendrik Rutgers van Campen; tr. 1e Giethoorn 1 maart 1722
91. Johanna Jans Huijsman, geb. Zwartsluis 26 dec. 1698, † Giethoorn 13 april 1757.

 

Uit dit huwelijk:
a. Grietje Freriks Smeeng.
b. Margje Freriks Smeeng.
c. Aaltje Freriks, zie 45.
d. Jan Smeeng, geb. 30 maart 1727.
e. Albert Smeeng, geb. 19 april 1729.
f. Jantje Smeeng, geb. 1 juli 1731.
g. Freerk Smeeng, ged. Giethoorn 26 juli 1733, tr. Giethoorn 27 febr. 1763 Nijsje Alberts Maat.
h. Hendrik Freriks Smeeng, ged. Giethoorn 26 aug. 1736, † vóór 1785, tr. Giethoorn 21 dec. 1760 Harmpje Hendriks Baas, dr. van Hendrik Wijchers en Trijntje Hendriks Plat.
i. Arend Smeeng, ged. 31 dec. 1738, tr. Giethoorn 27 febr. 1763 Trijntje Lucas.
j. Cornelis Smeeng, ged. Giethoorn 7 mei 1741.

Generatie VIII

156. Hindrik Jans, ged. 1670,35 tr. Wildervank 6 april 169235
157. Eefke Poppes, ged. Sappemeer 1672.35

 

Uit dit huwelijk:
a. Jan Hindriks, ged. Wildervank 4 maart 1694.35
b. Poppe Hindriks, ged. Wildervank 1 april 1696.35
c. Poppe, zie 78.
d. Remmelt Hendriks Engelsman, ged. Wildervank 4 sept. 1701.35

 
158. Poppe Jaspers,35 tr. Veendam 22 jan. 169335
159. Antje/Antie Pieters, geb. Sappemeer 1669,35 tr. 2e Zuidbroek 15 sept. 172035 Luitjen Berents.

 

Uit dit huwelijk:
a. Teetje Poppes, ged. Veendam 11 aug. 1700.35
b. Geeltjen, zie 79.
c. Aeltjen Poppes, ged. Veendam 7 juni 1705.35
d. Aeltjen Poppes, ged. Veendam 27 juni 1706.35
e. Jasper Poppes, ged. Veendam 9 juni 1709.35
f. Pietertje Poppes, ged. Veendam 2 dec. 1712.35

 
180. Frerik Freriks Smeeng, geb. Giethoorn 1670, † vóór 1723, tr. Giethoorn 7 dec. 1692
181. Aaltje Alberts Minse, geb. Giethoorn, ged. Giethoorn 7 dec. 1692, † ald. 13 febr. 1732.

 

Uit dit huwelijk:
a. Getruit Smeeng, ged. Giethoorn 23 april 1693.
b. Getruit Smeeng, ged. Giethoorn 2 sept. 1694.
c. Albert Smeeng, ged. Giethoorn 26 april 1696.
d. Frerik Freriks, zie 90.
e. Jacob Smeeng, ged. Giethoorn 3 nov. 1700.
f. Jan Smeeng, ged. Giethoorn 13 mei 1703.
g. Arent Smeeng, ged. Giethoorn 23 aug. 1705.
h. Getruidt Smeeng, ged. Giethoorn 1 aug. 1709.

 
182. Jan Hendriks, † vóór 1703, tr. Giethoorn 9 febr. 1696
183. Margje van Kampen, tr. 1e Zwartsluis 1692 N.N. Aartsen van de Grote; tr. 3e 1703 Albert Jans.

Generatie IX

318. Pieter Sijbes, tr.
319. Tjetze?.

 

Uit dit huwelijk:
a. Sijbe Pieters, ged. Sappemeer 13 sept. 1665.35
b. Antje/Antie, zie 159.
c. Pieter Pieters, geb. Sappemeer 1673.

 
362. Albert Harms, geb. 1630, tr. 1e Giethoorn 30 nov. 1660 Jacobjen Claes; tr. 2e Giethoorn 14 sept. 1665
363. Jantien Jacobs.


 

Bronnen

1. Genlias
2. Dagblad van het Noorden
3. Overlijdensadvertentie
4. Martine Rademaker
5. Sieka Rademaker
6. Overlijdensadvertentie
7. Openbare begraafplaats Wolfsbergen Emmen
8. Jurriena Kuilman-Rengers
9. Jurriena Rademaker
10. Renske Rademaker
11. Bevolkingsregister gemeente Onstwedde
12. trouwboekje
13. www.eunen.eu
14. Lucia Rademaker
15. Rijks Archief Groningen
16. www.allegroningers.nl
17. Marie Rademaker-Fietje
18. Wie was wie
19. Lois Smid-Boyer
20. Edward Smid
21. Rebecca Steenhuis
22. Janneke en Wija Vriesema
23. Kees Hoogakker
24. Tjacko Kleinhuis
25. Microfilm Bunde Upstalsboom-Gesellschaft Aurich
26. Harm Selling
27. Mevr. Geukes Foppen
28. Kwartierstaat familie IJpelaar
29. Rebecca Steenhoff-Schoonbeek
30. Henny Savenije
31. Evert van Dijken
32. Casper Casemir
33. allegroningers.nl
34. website Schoonbeek 2004
35. Rawboots Dutch Genealogy

 

Index

?, Tjetze  319
Aartsen van de Grote, N.N. (x1692)   183
Aarzen, Joannes (-1738)  90
Baas, Aaltje Hendriks  25
Baas, Geessien Hindriks  24,d
Baas, Harmpje Hendriks (x1760)   90,h
Baas, Hendrik Wijchers  90,h
Bakker, Eerke Alberts (1764-1852)  10,a
Bakker, Harmanna (Manny) (1930-2010)  1,e
Bakker, Jan Eerkes (1799-1881)  10,a
Bartelds, Antje Philippus/Filippus  22,f
Bekkering, Elsje Klaassens (1795-1860)  18,e
Bekkering, Klaas Antonij (vermeld )   18,e
Berends/Berents, Jan (1735-1771)  34
Berents, Annechien (Anje)  22,a; 22,b
Berents, Geesien  34,g
Berents, Luitjen (x1720)   159
Bijleveld, Lijsabeth (Bette) Harms  40,a
Blaauw, Hendrik Klasens (1810-1857)  24,d
Blaauw, Klaas Jans  24,d
Borgers/Borcherts, Oltman (x1771)   35
Bos, Jan Sijfkes/Siefkes (1786-1870)  16,c
Bossema, Aaltje Jans  15
Brauns, Cornelis Michael  4,d
Brauns, Nieske (1878-1959)  4,d
Broeklander, Harm Hindriks  18,c
Broeklander, Johan Wilhelm (1779-)  18,c
Buil, Grietje (1821-)  20,e
Buil, Jan Hendriks  20,e
Campen, Hendrik Rutgers van (x1738)   90
Claes, Jacobjen (x1660)   362
Clasen(s), Hillebrand/Hillebrand (x1749)   38
Coops/Koops, Aaltje (1767-1824)  23
Cornelis van Oostwolda, Hindrik van (x1731)   70
Derks, Aaltje  22,g
Derks, Elizabeth (1767-1829)  16,f
Dieterman, Grietje Harmannus (1798-1887)  16,c
Dieterman, Harmannus Pieters  16,c
Dieters, Jaaike  6,e
Dost, Antje Jans (1791-1881)  24,b
Echten, Hendrikje Jans van (1705-1801)  90
Egginge, Lambert  74
Ekamper (Jans), Eltjo/Eltie Jans (1769-1847)  34,g
Engelsman, Remmelt Hendriks (1701-)  156,d
Fenneker/Feudeker, Hermann Friderich  22,f
Fenneker/Feudeker/Feunekes, Jantje (Jans) Hermans (1818-)  22,f
Fietje, Harm (1911-1979)  1,b
Fietje, Marie (1932-)  1,b
Fokken, Willem (1751-1752)  44,b
Geerts, Karsijen (x1780)   35
Geukes, Harm Pieters (1795-1851)  16,f
Geukes, Pieter Harms (1775-1864)  16,f
Gokkes, Hinderkien  18,e
Gort(ema), Renske/Rensche Douwes (1770-1828)  21
Gringhuis, Jan Hilbrands (1760-)  38,d
Grooten, Janna (Jannie) (1928-2011)  1,a
Harms, Albert (1630-)  362
Harms, Geessien  20,f
Harms, Grietje  22,e
He(e)bels/ Ebels, Annigje(n)/Annegien/Annechien Geerts (1791-)  18,d
Hebels/Ebeling/Hebeling(h), Geert Jans  18,d
Hekman, Tjaaktje (1833-1891)  4,a
Hendriks, Jan (-1703)  182
Hendriks, Jan (1766-)  34,f
Hendriks/Hindriks, Ebbe/Ettje (1734-1811)  35
Hillebrands, Annichjen (1761-)  38,f
Hillebrands, Claas (1752-)  38,a
Hillebrands, Poppe (1760-)  38,e
Hillebrands/Hilbrands (van de Smilde) Gringhuis, Henderkien / Hindrikje(n) (1757-1842)  19
Hillebrands?, Fennichjen (1754-)  38,b
Hinderks, Eke/Eeke (1742-)  70,e
Hinderks, Geeske (1736-)  70,d
Hinderks, Harmke (1749-)  70,f
Hinderks, Jan (1735-)  70,b
Hinderks, Jan (1736-)  70,c
Hindriks, Foppe  40,e
Hindriks, Jan (1694-)  156,a
Hindriks, Poppe (1696-)  156,b
Hindriks, Poppe (1698-)  78
Hindriks/Hinrichs/Harms, Ettje/Etje/Ettie (x1742)   33
Hoving, Jan  10,b
Hoving, Steven (1812-1890)  10,b
Huijsman, Johanna Jans (1698-1757)  91
Jacobs, Jantien (x1665)   363
Jans, Aaltje  22,c
Jans, Albert (x1703)   183
Jans, Berent/Beerent (1761-)  34,d
Jans, Frouke/Frauwke (1764-)  34,e
Jans, Geertje  24,c
Jans, Geeske (1757-)  34,b
Jans, Hindrik (1670-)  156
Jans, Hindrik/Hinderk (1759-)  34,c
Jans (van) Ekamp(er), Harmke (1756-1834)  17
Jans / Schoonbeek, Lambert/Lammert (1757-1789)  18
Jans van Winschoter Bovenbuuren, Frouke/Vrouwke van (x1731)   71
Jansen, Bertus  4,g
Jansen, Jan (1716-)  36
Jansen, Roelf (1876-1937)  4,g
Jaspers, Poppe (x1693)   158
Jelles, Trijntje (1747-1830)  41
Jogchums, Gepke  40,e
Kampen, N.N. van (vermeld )   2,e
Kampen, Margje van (x1692)   183
Kamst, Paulus Freerks  20
Kardas, Elisa (1933-1997)  1,d
Keimpes, Annegien  20,d
Kemper, Jeltje (1861-)  4,f
Klaassens, Aaltje  16,f
Klaassens, Lijsabeth (1720-)  78
Klasens Jans van Oost(en), Sijfke / Siefke (1748-1823)  16
Klasens (?), Elske (1756-)  32,f
Klasens (?), Engel (1754-)  32,e
Klasens (?), Grietie (1743-)  32,a
Klasens (?), Hilke (1750-)  32,d
Klasens (?), Hindrich (1745-)  32,b
Kleve, Jakob Jans  34,g
Kleve/Klene, Aaltje Jacobs (1777-)  34,g
Knoop, Cornelis (x1858)   4,a
Knoop, Kornelis Eilkes  26
Knoop, Reinder (1864-1937)  4,a
Knoop, Trijntje Kornelis (1809-)  13
Kremer, Hendrik  4,c
Kremer, Willem (1874-)  4,c
Krito, Derk Jacobs (1805-)  22,g
Krito, Jacob Jacobs  22,g
Kruisinga, Klaasje  6,a
Kuiper(s), Grietje Stoffers (Stoffels) (1788-1842)  10,c; 18,b
Kuipers, Derk  6,e
Kuipers, Hilje (x1897)   6,e
Kweze, Albertje Freerks  24,b
Lamberts, Ydegjen (Ida) (1721-)  37
Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek), Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth (1781-1860)  9
Lei, Klaas van der (1917-)  1,c
Lucas, Trijntje (x1763)   90,i
Luchjenbroers, Albertje (1910-1990)  1,b
Maat, Nijsje Alberts (x1763)   90,g
Majoor, Antje Poppes (1843-1926)  4,b
Meijer, Aaltje (x1893)   6,a
Meijer, Andries  6,a
Minse, Aaltje Alberts (1692-1732)  181
Mulder, Agnese  18,c
Mulder, Grietje  4,c
Muntinga, Bartelt Jans  16,b
Muntinga, Hindrik Bartels (1784-1846)  16,b
N.N., N.N.  44
Olthof, Stientje Fiddus (-1853)  22,f
Oosten, Ebbegijn/Ebbigijn Sijfkes van (1783-1832)  16,b
Oosten, Jantje Siefkes van (1794-1853)  16,f
Ottevanger, Cornelia Geertruida (1897-)  2,a
Ottevanger, Leendert (vermeld )   2,a
Panman, Meiske Wichers  10,d
Pesman, Annegje Harkes (1793-)  22,a
Pesman, Harke Sacharias  22,a; 22,b
Pesman, Hinderk Harkes (1788-)  22,b
Pestman, Berend Pieters  22,e
Pestman, Klaas Berends (1798-1876)  22,e
Pieters, Anna  16,b
Pieters, Antje/Antie (1669-)  159
Pieters, Pieter (1673-)  318,c
Pieters, Sijbe (1665-)  318,a
Pinksterboer, Annechien Harms (1762-)  10,a
Plat, Trijntje Hendriks  90,h
Platje, Metje (x1823)   10,a
Poelman, Hendrik (Henny) (1933-2005)  1,h
Poppes, Aeltjen (1705-)  158,c
Poppes, Aeltjen (1706-)  158,d
Poppes, Antje (1728-)  39
Poppes, Claesjen (1735-)  78,e
Poppes, Eefke (1672-)  157
Poppes, Eefke (1726-)  78,a
Poppes, Geeltjen (1702-1765)  79
Poppes, Hindrik (1739-)  78,f
Poppes, Hindrik (1740-)  78,g
Poppes, Jantje (1732-)  78,d
Poppes, Jasper (1709-)  158,e
Poppes, Pietertje (1712-)  158,f
Poppes, Poppe (1730-)  78,c
Poppes, Teetje (1700-)  158,a
Pouwels, Tetje  16,c
Prins, Jan Alberts (1753-1827)  44,a
Ra(de)maker, Albert Ottens (1841-1928)  4,b
Rademaker, Aaltje (1879-1937)  4,g
Rademaker, Albert (1909-1914)  2,f
Rademaker, Albert (1934-2007)  1,g
Rademaker, Douwe (1872-1932)  4,d
Rademaker, Douwe (1901-1966)  2,c
Rademaker, Douwe (1927-2005)  1,e
Rademaker, Elizabeth (1867-1931)  4,a
Rademaker, Frouke (1869-1957)  4,b
Rademaker, Harm (1941-)  1,j
Rademaker, Hillechien (1876-1949)  4,f
Rademaker, Hillechiena (1936-)  1,h
Rademaker, Jan (1896-)  2,a
Rademaker, Jan Harm (1925-2009)  1,d
Rademaker, Jan Klasens (1822-1905)  4
Rademaker, Jantje (1929-1996)  1,f
Rademaker, Jurrien (1938-)  1,i
Rademaker, Jurrien Geert (1899-1970)  1
Rademaker, Klaas Sijfkes (1781-1830)  8
Rademaker, Koop (1874-1951)  2
Rademaker, Koop (1922-)  1,a
Rademaker, Marchiena Catharina (Maa(r)gie) (1903-1995)  2,d
Rademaker, Marchina Wiechertje (1943-)  1,k
Rademaker, Meertend (1923-2009)  1,b
Rademaker, Renske (1871-)  4,c
Rademaker, Siefke (1814-1816)  8,a
Rademaker, Sijfke Klasens (1816-)  8,b
Rademaker, Siprianus/Sipriaan Klasens (1820-1842)  8,c
Rademaker, Trijntje (1924-)  1,c
Rademaker, Wichertje (Piet) (1906-1971)  2,e
Ramaker, Popke (1867-)  4,b
Reinders, Grietje  27
Rengers, Wijnhold (Winie) (1926-2005)  1,f
Ridder, Michiel Cornelis (Giel) de (1942-)  1,k
Roelfs, Berentje/Beertien  18,d
Roo, Antje de (vermeld )   1,g
Santen, Theodora van  2,a
Sarbach, Barbera (Barber) Pieters (1814-)  20,d
Sarbach, Pieter Melcherts  20,d
Schoonbeek, Annechien/Anneg(h)ien Lammerts (1784-1834)  18,c
Schoonbeek, Hil(le)brand Lammerts/Lamberts (1782-1874)  10,c; 18,b
Schoonbeek, Jan Lamberts/Lammerts (1786-1830)  18,d
Schoonbeek, Poppe / Poppo Lammerts (1788-1860)  18,e
Schoonbeek, Superiana/Jantje/Janna (1817-1908)  10,c
Schuur, Aaltje  12,c
Schuur, Aaltje (1863-1865)  6,c
Schuur, Geert  12,b
Schuur, Geert (1861-1863)  6,b
Schuur, Geert (1865-)  6,d
Schuur, Geert Jurriens (1803-)  12
Schuur, Harmannus (x1893)   6,a
Schuur, Hendrik Jurriens (1805-1881)  24,b
Schuur, Jurreien Geerts  24
Schuur, Jurrien (x1861)   6
Schuur, Korneles (1871-)  6,e
Schuur, Luitje (vr.) Jurjens (1810-1856)  24,d
Schuur, Trijntje (1875-1956)  3
Schuur, Trijntje Jurjens (1808-1865)  24,c
Siepel, Annegien (1814-)  24,b
Siepel, Pieter Jans  24,b
Sijbes, Pieter  318
Sijfkes, Hinderk (1788-)  16,d
Sijfkes (?), Etje (1792-)  16,e
Slachter, Geesje Fokken (1754-1754)  44,d
Slachter, Geesje Fokken (1757-)  44,f
Slachter, Jantje Fokken (1759)  44,g
Slachter, Wychertje Fokken (1753-1754)  44,c
Smeeng, Aaltje Freriks (1724-)  45
Smeeng, Albert (1696-)  180,c
Smeeng, Albert (1729-)  90,e
Smeeng, Arend (1738-)  90,i
Smeeng, Arent (1705-)  180,g
Smeeng, Cornelis (1741-)  90,j
Smeeng, Freerk (1733-)  90,g
Smeeng, Frerik Freriks (1670-1723)  180
Smeeng, Frerik Freriks (1698-1772)  90
Smeeng, Getruidt (1709-)  180,h
Smeeng, Getruit (1693-)  180,a
Smeeng, Getruit (1694-)  180,b
Smeeng, Grietje Freriks  90,a
Smeeng, Hendrik Freriks (1736-1785)  90,h
Smeeng, Jacob (1700-)  180,e
Smeeng, Jan (1703-)  180,f
Smeeng, Jan (1727-)  90,d
Smeeng, Jantje (1731-)  90,f
Smeeng, Margje Freriks  90,b
Smid, Sikko (1882-1940)  4,f
Smid (Smit), Koop (1854-1883)  4,f
Smid/Smit, Hendrik Baar (?) (1807-)  24,c
Smit, Pieter Jans  24,c
Split, Anna Catrijna (1790-)  22,c
Split, Leendert  22,c
Spreen, Angenieta Fredriks (1816-1847)  24,b
Spreen, Jan Fridrich/Fridriks (1790-1860)  24,b
Stevens, Grietien  10,b
Super, Evert Harms (1802-1882)  4
Super, Johanna (1831-1864)  4
Super, Meerten (1923-1995)  1,i
Super, Meertend (1874-1910)  1
Super, Sieka (1901-1991)  1
Syfkes Tichelwerk (of Tichelwarf?), Klaas (x1742)   32
Tapper(s), Janneke (1833-1914)  10,d
Tappers, Hindrik Jans  10,d
Tolner, Jantje (1878-1959)  1
Tuiten, Gebbigjen Wolters (1782-)  20
Tuiten, Wolter Jans (x1781)   20; 44,e
Uil, Harm Klaassens (vermeld )   16,f
Uil, Jan Harms (1785-1826)  16,f
Veen, Hendrik van der (-1980)  2,d
Veen, Oomke Eltjes  40,e
Veen, Renske de (x1964)   1,i
Venema, Eltje Heines (x1838)   20,c
Vos, Elisabeth  4,g
Vrie(s)zema, Douwe Jell(t)es (1797-1848)  10
Vrie(s)zema, Koop (1829-1900)  10,c
Vrie(s)zema/Vriessema, Wi(e)chertje (1838-1879)  5
Vries, Roelf Menses de  40,b
Vries(z)ema, Jelle (1835-1911)  10,d
Vries(z)ema/Friesema/Frisema, Aaltje Koops (1825-1890)  10,b
Vriesema, Anna Jelles (1802-1865)  20,b
Vriesema, Annechien Jelles (1816-)  20,f
Vriesema, Ebel Jelles (1806-)  20,c
Vriesema, Ebel Oenes  40,a
Vriesema, Geert Jelles (1813-)  20,e
Vriesema, Geert Oenes (1773-1828)  40,c
Vriesema, Geertje Oenes  40,b
Vriesema, Hindrik Oenes (1793-)  40,e
Vriesema, Jacob Jelles (1810-)  20,d
Vriesema, Jelle Oenes (1776-)  20
Vriesema, Oene Ebels (1735-1807)  40
Vriesema/Vriezema, Renske Douwes (1823-1884)  10,a
Wallinga, Aaltje (1793-)  22,b
Wallinga, Albertjen Fokken (1768-)  44,j
Wallinga, Fokke Willems (1795-)  22,c
Wallinga, Geertruid Fokkens (1763-)  44,h
Wallinga, Geessien Willems (1804-)  22,g
Wallinga, Jan Willems (1802-)  22,f
Wallinga, Janna Fokkes (1750-1827)  44,a
Wallinga, Koop Willems (1790-)  22,a
Wallinga, Wichertje Willems (1800-1879)  22,e
Wallinga, Willem Fockens (1765-1808)  22
Wallinga, Wychertje Fokkes (1755-1826)  20; 44,e
Wallinga/Slachter, Fokke Willems (1709-)  44
Wallinga/Wallenga/Woll(i)en(m)ga, Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems (1797-1855)  11
Walraven, Grietje Foppes (1779-)  40,e
Wams, Roelfina (Fine) (1907-1989)  2,c
Wanhaak (Wanake), Hillechien Jans (1802-1882)  4
Weidijk, Frerik Freriks  20,f
Weidijk, Harm Freriks (1819-)  20,f
Wiersema, Martje Oenes  20,e
Wijk, Zwaantje Hindriks van (1879-)  4,c
Winters, Geessien  4,d
Zalm, Jacobus Pierre Manuel  2,a
Zoet, Harmannus Alberts  14
Zoet, Marchien (x1861)   7


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 6 aug. 2015
 

Martine Rademaker ©mmr

                                                         

                      

                    

 

                                                              

                                     

                                       

 

                       

                                

Rademaker Kwartierstaat (voorgeslacht) van mijn opa.

 

 

 

 

                                           

 

Mijn opa Jurrien Geert Rademaker (boven, tweede van rechts) aan het turfgraven.

Zijn broer Douwe Rademaker (boven, tweede van links)