Luchjenbroers

 

They think that I should cook and clean,

and be a model wife.

I tell them it's more interesting

to study Grandpa's life.

 

Kwartierstaat (voorgeslacht) van

Albertje Luchjenbroers

 

De naam Luchjenbroers: Ik heb een document waarop mijn voorvader een document tekent met "Luichjens broer".

De naam Luchjenbroers is volgens mij zeker ontstaan doordat de broer van Luichje/Luichie deze naam aannam.

 

- onbekende (aangetrouwde) Luchjenbroers -

Wie weet wie dit is?

 

Kwartierstaat van Albertje Luchjenbroers

 

 

Generatie I

 

1. Albertje Luchjenbroers, geb. Emmen 20 april 1910,  dienstmeid bij de familie van Riel (Emmen?) en Westra van Holthe aan de Beilerstraat 21 te Assen,2 Slijtersbedrijf Parallelweg 1 Emmen 1968-,3  † Emmen 21 mei 1990,1   tr. Emmen 8 okt. 19325 Harm Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 18 juni 1911, kruidenier,5 uitoefenen van algemene ambulante handel 1963-,6 Slijtersbedrijf Parallelweg 1 Emmen 1968-,3  † Scheper Ziekenhuis Emmen 27 maart 1979,7 zn. van Geert en Maria Oltmans.

 

- Albertje Luchjenbroers nov. 1928 door fotograaf L.van Groningen, Kerkstraat 17 te Assen -

 

 

Uit dit huwelijk:

a. Marie Fietje, geb. Emmen 10 sept. 1932,8 transportondernemer,9 † Stadskanaal 8 febr. 2016,9 tr. Emmen 3 sept. 19551 Meertend Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 25 juli 1923, transportondernemer,9 † Groningen 24 nov. 2009,9 9 zn. van Jurrien Geert en Sieka Super.

b. Jacobus Geert Fietje, geb. 10 sept. 1934, † Loon 18 juni 2004,10 tr. Emmen 16 mei 1959 Trijntje Kootstra, geb. Sleen 22 april 1933.

 

 

Generatie II

 

2. Jacobus Luchjenbroers, geb. Emmen 23 dec. 1863,11 arbeider, † Emmen 26 maart 1929,12 begr. Emmen (Kerkhoflaan),13 tr. Emmen 21 mei 188914

3. Aaltje Vos, geb. Hardenberg 17 sept. 1871, arbeidster, † Emmen 22 sept. 1944,15 begr. Emmen (Kerkhoflaan).13

 

- Jacobus Luchjenbroers en Aaltje Vos -

 

                                                                      

- Aaltje Vos op latere leeftijd -

 

 

Uit dit huwelijk:

a. Zwaantien Luchjenbroers, geb. Emmen 6 nov. 1889,16 † Coevorden 24 aug. 1949,17 tr. 1e Coevorden 3 mei 191816 Harm Notting, geb. Coevorden 31 maart 1893,16 † ald. 5 nov. 1920,16 zn. van Johannes en Johanna Helena Raterink; tr. 2e na 192016 Jan Rozendal.

b. Harm Luchjenbroers, geb. Emmen 17 sept. 1891,16 † 19 aug. 1966,15 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen" 23 aug. 1966,18 tr. Emmen 3 mei 191716 Hillegien Paalman, geb. 16 juni 1893,16 † 28 maart 1986,15 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen", dr. van Gerrit en Derkje Kuipers.

c. Henderika Luchjenbroers, geb. Emmen 30 juni 1894,16 † ald. 2 okt. 1974,19 begr. De Wolfsbergen Emmen 5 okt. 1974,19 tr. Emmen 2 aug. 191916 Eltje Veen, geb. Emmen 14 juni 1897,16 † ald. 8 juni 1943,20 begr. Kerkhoflaan Zuid Emmen,17 zn. van Gerbe en Jantje Spijker.

d. Petronella Luchjenbroers, geb. Barger-Oosterveld (Emmen) 21 jan. 1897,21 † Emmen 23 maart 1915,1 tr. Emmen 15 okt. 191416 Jan Timmer, geb. Weerdinege (Emmen) 29 juni 1892,16 arbeider,5 zn. van Albert en Fenna Reurink; hij hertr. Emmen 23 aug. 19195 Hillegien de Lange.

 

- Petronella Luchjenbroers gestorven in het kraambed op 18-jarige leeftijd in 1915 -

 

e. Henderkien/Hindrikje Luchjenbroers, geb. Emmen 5 juli 1899,16 † ald. 14 juni 1976,22 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen", tr. Emmen 31 jan. 192023 Jan Oosting, geb. Weerdingerveen (Emmen) 30 april 1896, † Emmen 7 mei 1985,22 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen", zn. van Jan en Hillegien Rozeman.

f. Albertus Luchjenbroers, geb. Emmen 1 febr. 1902,21 † ald. 2 juni 1967,24 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen" 7 juni 1967,25 tr. 1e Hendrika (Rieke) Bos, geb. Odoorn 4 aug. 1905,21 † Emmen 29 mei 1945,24 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen"; tr. 2e Trien Dekker.

g. Klaas Luchjenbroers, geb. 1904, † Emmen 19 okt. 1970,26 gecrem. Groningen 23 okt. 1970,26 tr. Hindrikje Steenhuis, † Emmen okt. 1986.

h. Aaltje Luchjenbroers, geb. 2 aug. 1907,17 † 11 nov. 1989,27 begr. Oosterbegraafplaats te Enschede 15 nov. 1989,27 tr. 13 dec. 1935 Pieter Drent, geb. 9 okt. 1909, † Enschede 12 aug. 1969,28 begr. Oosterbegraafplaats te Enschede 15 aug. 1969.28

 

- Piet en Alie Drenth-Luchjenbroers trouwfoto 13-10-1935 -

 

i. Albertje, zie 1.

j. Jacobus Luchjenbroers, geb. 28 juli 1914, † 16 juni 1968,15 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen" 20 juni 1968,29 tr. Grietje Poede, geb. 1920, † Emmen 5 april 1988,30 gecrem. Crematorium "De Meerdijk" te Emmen 8 april 1988.30

k. Petronella Luchjenbroers, geb. Emmen 22 juni 1916,21 † Weiteveen (Veltmanstichting) 23 juni 1965,31 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen" 28 juni 1965.31

 

- Medaillon van Petronella Luchjenbroers -Zus- die op 6-jarige leeftijd hersenvliesontsteking kreeg, daarna geestelijk beperkt bleef -

 

 

 

Generatie III

 

4. Henderikus/Hendrik Luchjenbroers / Luichjenbroer, geb. Uelsen (Dld.) 29 okt. 1821,32 kleermaker, † Emmen 19 maart 1897,21 tr. Emmen 3 aug. 185016

5. Zwaantien Snoeijing, geb. Emmen 23 mei 1824,21 1863 arbeidster, † Emmen 10 jan. 1903.21

 

Uit dit huwelijk:

a. Hindrik Luchjenbroers/Luichjenbroer, geb. Emmen 30 juni 1850,16 † ald. 8 maart 1929,16 tr. Emmen 13 jan. 187416 Grietje Hugen, geb. Avereest 6 sept. 1849,16 † Emmen 7 mei 1924,16 dr. van Gerrit Gerrits Huigen/Hugen en Harmina Lubbers.

 

 - Grietje Luchjenbroers (1892)en Andries de Vries (1891) en gezin -

 

b. Aaltje Luchjenbroers, geb. Emmen 20 febr. 1853,16 Groentekwekerij in Eelde,32 arbeidster,5 † Eelde 22 jan. 1933,16 tr. Eelde 9 febr. 187616 Hendrik Ubels, geb. Eelde 21 febr. 1852,16 Groentekwekerij in Eelde,32 † Eelde 7 juli 1920,16 zn. van Jan en Auke Kremer.

 

- Hendrik Ubels en Aaltje Luichjenbroer -

 

c. Jantien Luchjenbroers, geb. Emmen 26 sept. 1855,16 Logementhoudster in Achterstad Emmen,33 Pleegmoeder,33 † Emmen 31 maart 1935,16 tr. Emmen 25 nov. 189216 Jan Kuipers, geb. Gees (gem. Oosterhesselen) 7 dec. 1849,16 arbeider,34 † Emmen 13 mei 1927,16 zn. van Jan Hindriks en Lammechien Annen en wedr. van 1e Margien Jonkman, 2e Johanna Hindriks en 3e Stijntje Paas.

d. Albert Luchjenbroers, geb. Emmen 18 okt. 1860.16

e. Jacobus, zie 2.

f. Albertus Luchjenbroers, geb. Emmen 21 nov. 1867,16 arbeider,5 † Emmen 2 febr. 1926,16 tr. Emmen 18 maart 189016 Lutske Tabak, geb. Odoorn 12 mei 1862,16 arbeidster,5 † Emmen 23 febr. 1949,16 dr. van Hendrik en Roelfien Strating en echtg. van Tijs Vorsteveld.


 

6. Harm Harms Vos, geb. Hoogeveen 22 juli 1833,35 arbeider, † Emmen 19 maart 1908,16 tr. Hoogeveen 29 maart 185635

7. Petronella Kikkert, geb. Hoogeveen 24 april 1831,35 arbeidster, † Emmen 8 april 1908.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Klaasje Vos, geb. Hoogeveen 1 dec. 1858, † ald. 11 febr. 1859.

b. Aaltje Vos, geb. Hoogeveen 1 dec. 1858, † ald. 2 jan. 1869.

c. Klaasje Vos, geb. Hoogeveen 15 sept. 1861.

d. Albertje Vos, geb. Hoogeveen 14 juli 1864, † 1947.16

e. Harm Vos, geb. Hoogeveen 14 sept. 1867.

f. Aaltje, zie 3.

g. Koert Vos, geb. Hoogeveen 26 sept. 1874, † ald. 21 febr. 1875.

 

 

Generatie IV

 

8. Hindrik Luchjenbroers/Luichjenbroer,36 ged. Uelsen (Dld.) 24 maart 1786,32 † ald. 18 maart 1851,32 tr. Coevorden 10 april 181732

9. Aaltje Fleems/Vleems, geb. Dalerveen 28 aug. 1789.32

 

Uit dit huwelijk:

a. Hille Luichjenbroer, geb. Uelsen (Dld.) 1818,32 † ald. 1818.32

b. Jan Albert Luichjenbroer, geb. Uelsen (Dld.) 1819,32 klompenmaker in Uelsen (Dld.),32 † Uelsen (Dld.) 1864.32

c. Henderikus/Hendrik, zie 4.

d. Hille Luichjenbroer, geb. Uelsen (Dld.) 1824,32 † ald. 1829.32

e. Hendrina Luichjenbroer, geb. Uelsen (Dld.) 1827,32 † ald. 1834.32

 

Ik heb een bijbelboek / gezangenboek geλrfd van mijn moeder. Ik heb dit oude boek "Honderd en vijftig Geestelijke Gezangen" uit 1818 niet helemaal kunnen herleiden naar bovenstaande familie. Via scan en spiegelen kom ik aande volgende informatie:  

168, Johannes, vrouwd, 61 pp, sM, 9A, Georgsdorf (of Grassdorf?) Dit ligt dichtbij Bad Bentheim. Uit deze buurt komen de oudste Luchjenbroers vandaan. Een Johannes kan ik echter niet verklaren. Misschien staat er Johanna?

 

   

  - Gezangenboek uit 1818 door A. Velengius van de Nederduitsche Hervormde Gemeenten der Graafschap Bentheim -


 

10. Hindrik Snoeijing, tr.16

11. Jacoba Zwiers.


 

12. Harm Harms Vos, geb. Hoogeveen 22 april 1810,16 arbeider, † Hoogeveen 14 febr. 1895,16 tr. Hoogeveen 21 okt. 183216

13. Aaltje(n) Koerts Koster, geb. Hoogeveen 4 juni 1809,16 † ald. 12 febr. 1875.

 

Uit dit huwelijk:

a. Harm Harms, zie 6.

b. Koert Vos, geb. Hoogeveen 9 sept. 1835, arbeider, † Hoogeveen 21 dec. 1892, tr. Hoogeveen 10 sept. 1859 Albertje Diphoorn, geb. Hoogeveen 14 juli 1834, † 18 dec. 1895.

c. Grietje Vos, geb. Hoogeveen 22 nov. 1837, † Oosterhesselen 11 maart 1908, tr. Hoogeveen 26 maart 1859 Derk Lichtendonk, geb. Hoogeveen 30 juli 1833, † ald. 26 maart 1862.

d. Annigje Vos, geb. Hoogeveen 5 febr. 1840, † ald. 7 mei 1877, tr. Hoogeveen 20 april 1861 Klaas van der Weide, geb. Hoogeveen 15 sept. 1836.

e. Albert Vos, geb. Hoogeveen 8 juli 1842, † ald. 5 maart 1916, tr. Hoogeveen 26 maart 1864 Lammigje Koster, geb. Hoogeveen 30 juli 1843.

f. Jacob Vos, geb. Hoogeveen 4 juli 1845, † 1920,16 tr. Hoogeveen 13 febr. 1869 Hendrikje Oelen, geb. Hoogeveen 5 jan. 1842, † ald. 9 febr. 1911.

g. Hendrik Vos, geb. Hoogeveen 25 juli 1848, † ald. 23 sept. 1906, tr. Hoogeveen 30 april 1873 Metje Hoogeveen, geb. Smilde 27 juni 1848, † Hoogeveen 2 maart 1914.

h. Jan Vos, geb. Hoogeveen 28 sept. 1850, † ald. 12 maart 1937, tr. Hoogeveen 10 okt. 1874 Lammigje Stegink, geb. Hoogeveen 7 okt. 1844, † ald. 14 mei 1876.

i. Willem Vos, geb. Hoogeveen 28 juli 1853, † ald. 30 dec. 1853.


 

14. Harm Berends Kikkert, geb. Hoogeveen 31 maart 1793, arbeider,35 † Zuidwolde 10 juni 1867,16 tr. Hoogeveen 27 nov. 181935

15. Klaasje Pieters Blokzijl, ged. Hoogeveen 14 dec. 1800, † ald. 26 mei 1887.

 

Uit dit huwelijk:

a. Geertruida Kikkert, geb. Hoogeveen 19 nov. 1820,35 † 1904,37 tr. Hoogeveen 16 maart 184235 Harm Alberts Groote, geb. Hoogeveen 5 dec. 1816.

b. Pieter Kikkert, geb. Hoogeveen 16 dec. 1822, † ald. 11 maart 1823.35

c. Pieter Kikkert, geb. Hoogeveen 6 mei 1824,35 † ald. 12 mei 1824.35

d. Susanna Kikkert, geb. Hoogeveen 30 okt. 1825,35 dienstmeid,35 † Hoogeveen 19 sept. 1847.35

e. Geertje Kikkert, geb. Hoogeveen 5 aug. 1828,35 tr. Zuidwolde 16 febr. 186135 Albert Gritter, geb. Hoogeveen 24 okt. 1819, † ald. 23 dec. 1888,35 zn. van Harm Alberts en Annigje Lamberts Kats.

f. Petronella, zie 7.

g. Jentje Kikkert, geb. Hoogeveen 1 april 1834,35 † ald. 1 okt. 1834.35

h. Berend Harms Kikkert, geb. Hoogeveen (het Krakeel C834) 31 okt. 1835,35 † Beilen (Tiendeveen) 15 jan. 1892,35 tr. Zuidwolde 5 april 1859 Klaasje Madorf, geb. Hoogeveen 12 nov. 1834,35 arbeidster,35 † Hoogeveen (Alteveer) 30 jan. 1890,35 dr. van Jan Coenraads en Metje Gerrits van Goor.

i. Geesje Kikkert, geb. Hoogeveen (het Krakeel C856) 15 mei 1841,35 † Hoogeveen (Noordscheschut C329b) 1 maart 1927,35 tr. Hoogeveen 14 mei 186435 Willem Klunder, geb. Zuidwolde 28 juli 1847, † Hoogeveen (Alteveer) 11 sept. 1880,35 zn. van Jakob Jans en Hendrikje Willems Overdijk.

j. Annigje Kikkert, geb. Hoogeveen (Hollandscheveld C856) 31 mei 1844,35 † Hoogeveen (het Krakeel C856) 15 dec. 1844.35

 

 

Generatie V

 

16. Albert Luichjenbroeren/Luijgjenbroer/Luken/Lόken, geb. Veltgaar (Dld.),36 ged. Veldhausen/Veldgaar (Dld.) 29 jan. 1748,32 † Uelsen (Dld.) 1800,32 tr. 2e Uelsen (Dld.) 6 mei 178736 Aale Holtvlόwer, geb. Getelo 10 april 1763,38 ged. Uelsen (Dld.) 10 april 1763,38 † ald. 25 febr. 1815,36 dr. van Harm en Geerdjen Kedding; zij hertr. Veldgaar (Dld) 5 okt. 180038 Jan Pφtters; tr. 1e Uelsen (Dld.) 3 maart 178332

17. Hille Bode, geb. Hardingen 26 okt. 1755,32 † Uelsen (Dld.) 13 dec. 1786.32

 

 


 

18. Harm Vleems,32 tr.

19. Hendrikjen Geers, † Uelsen (Dld.) 16 dec. 1858.32


 

24. Harm Hendriks Vos, ged. Hoogeveen 13 aug. 1780, † (Hollandscheveld) Hoogeveen 31 aug. 1846, tr. 11 dec. 180335

25. Grietje Harms Groote, geb. Hoogeveen 12 nov. 1780,16 † ald. 27 febr. 1860.

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Harms Vos, geb. Hoogeveen 3 nov. 1805.

b. Hendrik Harms Vos, geb. Hoogeveen 27 maart 1808.

c. Harm Harms, zie 12.

d. Alida Harms Vos, geb. Hoogeveen 10 dec. 1812, † ald. 2 sept. 1876, tr. Hoogeveen 19 aug. 1832 Koert Arends / Harms Profijt, ged. Hoogeveen 9 okt. 1785, † 25 aug. 1862.

e. Hendrik Harms Vos, geb. Hoogeveen 14 okt. 1815, † ald. 15 mei 1888, tr. Hoogeveen 20 mei 1837 Alida Boer, geb. Hoogeveen 25 jan. 1812, † ald. 31 maart 1888.

f. Albert Harms Vos, geb. Hoogeveen 8 sept. 1818, † ald. 28 aug. 1836.

g. Koenraad Harms Vos, geb. Hoogeveen 28 maart 1822, † ald. 29 juli 1866, tr. Hoogeveen 27 juli 1842 Catharina Adelheid Bernsen, geb. Twist (Dld.) 20 juni 1819, † Hoogeveen 31 dec. 1887.


 

26. Koert Jacobs Koster, geb. Hoogeveen 13 aug. 1769,16 † ald. 20 dec. 1842,16 tr.

27. Annigje Stoffers Oelen, geb. Hoogeveen 1775,16 † ald. 21 jan. 1823.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Trijntje Koerts Koster, geb. Hoogeveen 25 mei 1797, † ald. 9 april 1857, tr. Hoogeveen 16 mei 182435 Jan Hendriks Fictorie, geb. Hoogeveen 30 okt. 1802, arbeider,35 † Hoogeveen 15 jan. 1853, zn. van Hendrik Jans en Heyltje Wiechers Schonewille.

b. Marijchje Koerts Koster, geb. Hoogeveen 14 juli 1799, tr. Hoogeveen 9 mei 182435 Jan Hendriks Kroezen, geb. Hoogeveen 9 juni 1799, arbeider,35 † Hoogeveen 2 dec. 1873, zn. van Hendrik Klaas en Jantien Tjakken Vierkant.

c. Jacob Koerts Koster, geb. 1802,16 † 1866.16

d. Aaltje(n) Koerts, zie 13.

e. Margaretha Koerts Koster, geb. Hoogeveen 5 mei 1812, arbeidster,35 † 1883,16 tr. Hoogeveen 5 sept. 183535 Albert Hendriks Schonewille, geb. Hoogeveen 10 sept. 1809, arbeider,35 † Hoogeveen 7 nov. 1892.

f. Lammichje/Lammegien Koerts Koster, geb. Hoogeveen 22 juli 1815, † 1860,16 tr. Hoogeveen 21 mei 183635 Cornelis van Nuil, geb. Ruinen 14 febr. 1802, zn. van Lucas Harms en Jentje Willems.

g. Stoffer Koster, geb. Hoogeveen 28 aug. 1819, † 1877,16 tr. Hoogeveen 11 mei 184235 Aaltien Pieters Smand, geb. Hoogeveen 24 maart 1819, arbeidster,35 † Hoogeveen 17 juli 1877, dr. van Pieter Engels en Egbertien/Egberdina/Egbertina Harms Groote (zie 50,h).


 

28. Berend Jans Kikkert, geb. Ruinen 26 april 1755,16 † Hoogeveen (Hollandscheveld A167) 12 nov. 1833,35 tr. Hoogeveen omstr. 1784

29. Geertruid/Geetruijt Klaas Snijder, geb. Hoogeveen 1755, † Hollandseveld 30 okt. 1818.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Berends Kikkert, geb. Hoogeveen 26 jan. 1785, arbeider,35 schipper,35 † Hollandseveld A372 28 nov. 1865,35 tr. Hoogeveen 7 jan. 180935 Hilligje Arends Schonewille, geb. Hoogeveen 4 juli 1790, † Hoogeveen (Hollandscheveld E425) 17 febr. 1871,35 dr. van Arend Jans en Beekje Alberts Kats.

b. Klaas Kikkert, geb. 1788,16 † 1799.16

c. Roelof Berends Kikkert, geb. Hoogeveen 15 aug. 1790, arbeider,35 † Hoogeveen (Hollandscheveld E258) 18 maart 1875,35 tr. Hoogeveen 3 juni 182035 Hendrikje Alberts Gritter, geb. Ruinen 20 nov. 1796, † Hoogeveen (Hollandseveld) 7 jan. 1859,35 dr. van Albert Jans en Marje Harms.

d. Harm Berends, zie 14.

e. Lambert Berends Kikkert, geb. Hoogeveen 30 aug. 1795, arbeider,35 † 1868,16 tr. Hoogeveen 12 mei 182235 Hendrikje Hendriks Gort, geb. Hoogeveen 21 aug. 1796, dr. van Hendrik Hendriks en Aaltje Hendriks Binken.

f. Annigje Berends Kikkert, geb. Hoogeveen 7 mei 1800, † Hoogeveen (Hollandseveld A324) 28 febr. 1859,35 tr. Hoogeveen 8 aug. 182435 Lambert Andries / Lammert Andreas Mol, geb. Hoogeveen 12 mei 1793, † Hoogeveen (Hollandseveld) 30 maart 1870,35 zn. van Andries Faken en Elsien Alberts Kats.


 

30. Pieter Jans Blokzijl, ged. 16 mei 1773,16 schipper,35 † Zwollerkerspel 30 sept. 1819, tr.16

31. Geertje (Geertruid) Berends Bremer, geb. Hoogeveen 9 nov. 1774,16 † Hoogeveen (Krakeel C836) 21 maart 1852.35

 

Uit dit huwelijk:

a. Zusje Pieters Blokzijl, geb. Hoogeveen 31 dec. 1797, † Hollandscheveld 25 aug. 1825, tr. Hoogeveen 12 mei 182135 Jacob Roelofs IJmker, geb. Hoogeveen 28 juli 1793, arbeider,35 † Hoogeveen 3 okt. 1856.

b. Klaasje Pieters, zie 15.

c. Jantje Pieters Blokzijl, ged. Hoogeveen 24 april 1803, † ald. 11 maart 1875,35 tr. Hoogeveen 28 okt. 183735 Jacob Tjerks Beukema, geb. Amsterdam 3 jan. 1790, † Hoogeveen 21 aug. 1875, zn. van Cornelis Tjerks en Trijntje Jacobs.

d. Berend Blokzijl, ged. 24 febr. 1805, † vσσr 1807.

e. Berend Blokzijl, ged. 21 juni 1807, † 28 febr. 1842.35

f. Geesje Pieters Blokzijl, geb. Hoogeveen, ged. 19 april 1809, † Hoogeveen 26 jan. 1840,35 tr. Hoogeveen 28 febr. 183535 Albert ten Heuvel Hof, geb. Hoogeveen 9 aug. 1801, zn. van Berend Jans Hof en Gerarda ten Heuvel.

g. Jan Pieters Blokzijl, geb. Hoogeveen, ged. 10 maart 1811, † Hoogeveen 13 maart 1851,35 tr. Hoogeveen 25 mei 183935 Alida Kuik, geb. Hoogeveen 21 okt. 1813, † vσσr 1851, dr. van Jan Jans en Roelofjen Jacobs Wolting.

h. Geertruida Pieters Blokzijl, geb. Hoogeveen 22 sept. 1812,35 † ald. 12 juni 1853,35 tr. Hoogeveen 14 jan. 185235 Reider Geerts Maatjes, geb. Hoogeveen 27 okt. 1801, † ald. 27 dec. 1854,35 zn. van Geert Derks en Grietien Harms Meiboom.

i. Pieter Pieters Blokzijl, geb. Hoogeveen 6 maart 1815, † Harderwijk 19 okt. 1840,35 tr. Hoogeveen 17 april 183935 Aleida Botter, geb. Hoogeveen 26 nov. 1813, naaister,35 † Hoogeveen 21 april 1877,35 dr. van Jan Bartelds en Jantien Jans Faken.

 

 

Generatie VI

 

32. Hendrik Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld.),32 ged. Veldhausen (Dld.) 14 febr. 1697,32 † Veldgaar (Dld) 1 febr. 1782,32 tr. 1e Veldhausen (Dld.) 18 nov. 173132 Aale Freriks, geb. Veldgaar (Dld) 2 jan. 1701,38 † ald. 12 april 1746,38 dr. van Jan en Aale Rakers; tr. 2e Veldhausen (Dld.) 17 juli 174632

33. Hendrikjen Vrieling, geb. Haftenkamp omstr. 1711.36

 

Uit dit huwelijk:

a. Albert, zie 16.

b. Hille Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) 1753,36 ged. Veldhausen (Dld.) 15 juli 1753,39 † Uelsen (Dld.) 31 dec. 1827,40 tr. 1e Hendrik van Tubbergen, † vσσr 1787; tr. 2e Uelsen (Dld.) 4 aug. 178741 Berend van Tόbbergen, geb. Uelsen (Dld.) 6 jan. 1740,41 †.41


 

34. Harmen Bode.


 

48. Hendrik Alberts Groote/Vos, geb. Hoogeveen 12 nov. 1752, † ald., begr. Hoogeveen 2 okt. 1797, tr. omstr. 177535

49. Aaltje Harms / Aaltien Harms Schonewille /Dwirrel, geb. Hoogeveen 5 okt. 1755, † ald. 6 aug. 1810.

 

Uit dit huwelijk:

a. Harm Hendriks, zie 24.

b. Aalttien Hendriks / Aaltje Hendriks Groote / Vos, geb. Hoogeveen 27 jan. 1793, tr. Hoogeveen 30 jan. 1819 Jan Berends Schaap, geb. Hoogeveen 15 april 1791, † ald. 6 aug. 1858.


 

50. Harm(en) Alberts/Harm Klaas Vos/Groote, ged. Hoogeveen 10 okt. 1745, † ald. 17 april 1817,16 tr. omstr. 177435

51. Catharina (Trijntje) Koerts/Coerds de Graaf, ged. Hoogeveen 13 maart 1748, † Hollandseveld 27 aug. 1825.

Uit dit huwelijk:

a. Albert Harms Groote, ged. Hoogeveen 26 febr. 1775, † ald. omstr. 1782.

b. Koert Harms Groote/de Graaf, ged. Hoogeveen 11 aug. 1776, arbeider,35 † Hollandscheveld (Hoogeveen) 30 april 1840, tr. omstr. 179835 Hilligje Jans Knegt, ged. Hoogeveen 3 nov. 1771, † ald. 6 maart 1811.

c. Albertje Harms Groote, ged. Hoogeveen 10 jan. 1779, † ald. 27 dec. 1864, tr. Hoogeveen 12 april 184535 Johan Wilhelm Theise, geb. Schwartzdorf (Duitsland) 18 juni 1807.

d. Grietje Harms, zie 25.

e. Albert Harms Groote, ged. Hoogeveen 10 aug. 1783, † Hollandscheveld (Hoogeveen) 21 febr. 1853, tr. Hoogeveen 9 maart 181635 Niesje Leenderts Kreeft, geb. Hoogeveen 5 okt. 1777, † Hollandscheveld (Hoogeveen) 19 jan. 1860, dr. van Leendert Roelofs en Geesje Gerrits Koster.

f. Jan Harms Groote, geb. Hoogeveen 18 sept. 1785, † Hoogeveen (Krakeel) 23 dec. 1861, tr. 6 juli 180735 Woltertje Harms Smit, geb. Zuidwolde omstr. 1784, † Hoogeveen (het Krakeel C) 31 aug. 1825.

g. Geesje Harms Groote, ged. Hoogeveen 28 okt. 1787, † ald. 6 april 1878, tr. Willem Vulkerts van der Weide, geb. Hoogeveen juni 1789, arbeider,35 zn. van Folkert Willems en Aaltie/Aaltje Koerts de Graaf (zie 102,c).

h. Egbertien/Egberdina/Egbertina Harms Groote, geb. Hoogeveen 5 dec. 1790, † Hollandscheveld (Hoogeveen) 19 jan. 1867, tr. Hoogeveen 27 febr. 181235 Pieter Engels Smand, geb. Hoogeveen 5 sept. 1790, † ald. 19 sept. 1866, zn. van Pieter Engels en Aaltje Pieters Smand.

i. Femmechien Harms Groote, ged. Hoogeveen 17 april 1793, † ald. 23 maart 1836, tr. Hoogeveen 25 mei 182335 Berens Jacobs Kats, geb. Hoogeveen 12 okt. 1794, † Hollandscheveld (Hoogeveen) 29 maart 1864, zn. van Jacob en Trijntje Roelofs.


 

52. Jacob Koerts Koster, geb. Hoogeveen omstr. 1742,16 † ald. 16 juli 1818, tr. Hoogeveen 10 april 176916

53. Trijntje Alberts.

 

Uit dit huwelijk:

a. Aaltjen Jacobs Koster, geb. 1757, † 1837.

b. Albert Jacobs Koster, geb. 1761, † 1831.

c. Grietje Jakobs Koster, geb. 1766, † 1835.

d. Koert Jacobs, zie 26.


 

54. Stoffer Geerts Oelen Schonewille, geb. Hoogeveen 4 juli 1734,16 begr. ald. 7 mei 1810,16 tr.16

55. Anna Maria Blokzijl/Caspers, geb. Hoogeveen 17 aug. 1732,16 † ald. 11 april 1813.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Geert Stoffers Schonewille Oelen, geb. 1757,16 † 1817.16

b. Lambert Stoffers Oelen, geb. 1767,16 arbeider,42 † 1830,16 tr.42 Aaltje Christiaans Schonewille, arbeider.42

c. Jan Stoffers Oelen, geb. 1769,16 † 1842.16

d. Annigje Stoffers, zie 27.


 

56. Jan Harms Kikkert, tr. 2e Aaltje van Takken; tr. 1e

57. Roelofje Alberts.


 

58. Klaas Snijder, tr.16

59. Annegien Egberts.


 

60. Jan Philips/Filips Pieters Blokzijl,16 ged. Hoogeveen 2 febr. 1738,16 schipper,35 † Hoogeveen 12 april 1816,16 tr.

61. Zusje/Susje (Sjoertien) Jans Stoter, ged. 5 nov. 1741,16 † 22 jan. 1827.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Pieter Jans, zie 30.

b. Jan Jans Blokzijl, ged. Hoogeveen 19 nov. 1775, landbouwer,35 schipper,35 † Hoogeveen 6 febr. 1844, tr. Lammegien Freriks Friezen, ged. 8 jan. 1775, † 23 mei 1838, dr. van Freerk Alberts en Roelofje Jans Niemeyer.

c. Jentje Jans Blokzijl, ged. 12 april 1778, † Hoogeveen (Noord) 11 sept. 1832,35 tr. Lambert Jans Hartman, geb. Hoogeveen 18 okt. 1772, landbouwer,35 schipper,35 † Hoogeveen 23 maart 1847,35 zn. van Jan Lamberts en Maria Jurjens Bakmeijer.

d. Arend Jans Blokzijl, ged. Hoogeveen 11 april 1784, † 14 jan. 1858,35 tr. 23 maart 180635 Berendina Arends Smeding, geb. Hoogeveen 25 mei 1783, † ald. 6 okt. 1855,35 dr. van Arend Harms en Annegje Jurjens.


 

62. Berend Jans Bremer, geb. Hoogeveen 10 jan. 1751,16 schipper,35 veenbaas,35 † Hoogeveen (het Krakeel C833) 1 april 1828,35 tr. 5 juni 177435

63. Klaasje/Claesje Reints/Reijnts Smit, ged. Hoogeveen 19 sept. 1751,35 † Hoogeveen (het Krakeel C869) 18 juli 1824.35

 

Uit dit huwelijk:

a. Geertje (Geertruid) Berends, zie 31.

b. Reijnt Berends Bremer, ged. Hoogeveen 14 dec. 1777, schipper,35 † Hoogeveen 2 jan. 1814.35

c. Jan Berends Bremer, ged. Hoogeveen 28 mei 1780, arbeider,35 † (Ambt) Ommen 1 nov. 1833, tr. Hoogeveen 24 april 180335 Maria Stevens Snippe, ged. Hoogeveen 15 juli 1781, † Hoogeveen (Hollandscheveld A218) 11 nov. 1817,35 dr. van Steven Hendriks en Annigje Gerrits Welmers Smand.

d. Geesje Berends Bremer, ged. Hoogeveen 20 april 1783, tr. Albert Berends Bosman, schipper.35

e. Jannes Berends Bremer, geb. Hoogeveen 2 okt. 1785, arbeider,35 schipper,35 † Hoogeveen (Noord C232) 6 dec. 1863,35 tr. 22 febr. 180735 Aaltjen Hendriks Booij, ged. Hoogeveen 15 april 1787, † Hoogeveen (Noord C232) 1 sept. 1858,35 dr. van Hendrik Harms en Trijntje Jans Sour.

f. Hendrik Bremer, ged. Hoogeveen 17 febr. 1788, †.35

g. Roelof Berends Bremer, geb. Hoogeveen 14 aug. 1791, arbeider,35 † Hoogeveen (Krakeel C518) 23 dec. 1864,35 tr. Hoogeveen 12 mei 181335 Elisabeth Gerrits van Regteren, geb. Hoogeveen 21 dec. 1794, † Hoogeveen (het Krakeel) 11 maart 1871,35 dr. van Gerrit Derks en Klaasje Lucas Schaap.

 

 

 

Generatie VII

 

 

64. Geerd Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) omstr. 1655,32 † ald. 1722,32 begr. Veldhausen (Dld.) 29 jan. 1722,32 tr. Veldhausen (Dld.) 3 maart 168132

65. Woltertjen Holthuis, geb. Grasdorf (Dld.) omstr. 1656,32 † Veldgaar (Dld) 20 okt. 1726.32

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) omstr. 1682,38 † ald. 11 aug. 1747,38 tr. Veldhausen (Dld.) 13 maart 171838 Aale Lόbbering, † Osterwald (Dld.) 30 maart 1744,38 dr. van Herman en N.N. N.N..

b. Jenne Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) 12 maart 1684,38 † ald. 11 aug. 1684.38

c. Fenne Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) 13 febr. 1689.38

d. Gese Luichjenbroer, geb. omstr. 1690,38 tr. Veldhausen (Dld.) 15 maart 171638 Herman Essing, geb. omstr. 1690,38 zn. van Jan.

e. Aale Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) 23 maart 1693,38 tr. Veldhausen (Dld.) 9 dec. 173138 Berend Wessels, geb. Holt 17 juli 1700,38 zn. van Jan Wessels/Hφlscher en Swenne Rundervoort en wedr. van Swenne Thijs.

f. Berend Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) 9 okt. 1695,38 † ald. 6 maart 1760,38 begr. Veldhausen (Dld.) 9 maart 1760.

g. Hendrik, zie 32.


 

66. Geerd Vrieling / Frijling, geb. Haftenkamp omstr. 1670,36 † Haaftenkamp Ulsen vσσr 1746,36 tr.43

67. Hille Morsing, geb. Haftenkamp omstr. 1670.36

 

Uit dit huwelijk:

a. Fenne Vrieling, geb. Haftenkamp omstr. 1698.36

b. Ide Vrieling, geb. Haftenkamp omstr. 1707.36

c. Aale Vrieling, geb. Haftenkamp omstr. 1708.36

d. Hendrikjen, zie 33.

e. Jan Vrieling, geb. Haftenkamp omstr. 1715.36


 

96. Albert Hendriks Vos/Schonewille, ged. Hoogeveen 23 febr. 1721, † ald. 5 febr. 1771, tr. Hoogeveen omstr. 1744

97. Grietje(n) Harms, ged. Hoogeveen 13 nov. 1718, † ald. 17 nov. 1792.

 

Uit dit huwelijk:

a. Annegien Alberts Groote, ged. Hoogeveen 8 maart 1744.

b. Harm(en) Alberts/Harm Klaas, zie 50.

c. Jantien Alberts Groote, ged. Hoogeveen 19 nov. 1747.

d. Grietje Alberts Groote, ged. Hoogeveen 18 jan. 1750.

e. Hendrik Alberts, zie 48.

f. Aaltjen Alberts Vos, geb. Hoogeveen 12 jan. 1755, † ald. 13 nov. 1835, tr. Jan Berents Klos, geb. Hoogeveen 1 sept. 1771, † ald. 12 maart 1838, zn. van Berent Jans en Wijchertien Alberts Timpe.

g. Trijntjen Alberts Groote, geb. Hoogeveen 29 mei 1757, † ald. 9 mei 1842, tr. Hoogeveen omstr. 1782 Hendrik Hendriks Lunenborger / Vos, geb. Hoogeveen 20 aug. 1758, arbeider,35 landbouwer,35 † Hoogeveen 3 nov. 1840, zn. van Hendrik Hendriks de Jongevos en Femmigje Everts ten Kleij.

h. Derk / Dirk Alberts Groote / Vos Groote, geb. Hoogeveen 30 sept. 1759, arbeider,35 † Hoogeveen 11 okt. 1836, tr. Hoogeveen 179035 Trijntje Davids Meiboom, geb. Hoogeveen 18 nov. 1764, † ald. 20 jan. 1855, dr. van David Harms en Feygien Hendriks Jongevos.

i. Klaas Alberts Groote, ged. Hoogeveen 17 april 1763, † ald. 29 sept. 1797.


 

98. Harm Jans Schonewille/Oelen/Dwirrel/Vos/van der Weide Vos, geb. Hoogeveen 1 okt. 1708, † 1780, tr. Hoogeveen 173535

99. Elsien/Elsje Hendriks Vos/Schonewille/Jeulen, geb. Hoogeveen 24 juli 1718, † Hollandscheveld 10 aug. 1796.35

 

Uit dit huwelijk:

a. Trijntje Schonewille, geb. Hoogeveen 11 okt. 1739, † ald. 3 mei 1823.

b. Hendrik Harms Schonewille/Dwirrel/Vos, geb. Hoogeveen 25 maart 1742, † ald. 7 nov. 1816,35 tr. Hoogeveen omstr. 177135 Pietertjen Willems van der Weide, geb. Hoogeveen 3 dec. 1752, † ald. 10 aug. 1796, dr. van Willem Derks en Aaltje Pieters van den Berg.

c. Harm Harms Schonewille/Dwirrel, geb. Hoogeveen, ged. Hoogeveen 4 nov. 1744, † ald. 1 dec. 1818, tr. Hoogeveen omstr. 176135 Geesje Aalderts, ged. Hoogeveen 4 dec. 1740, begr. ald. 14 okt. 1784.

d. Annegien Schonewille, geb. Hoogeveen 20 juli 1747, † ald. 15 jan. 1824, tr. 176735 Jan Faken ten Cate, ged. Hoogeveen 11 mei 1741, begr. ald. 21 april 1798, zn. van Vaka Boijes ten Caat en Mettien Jans Bloemberg.

e. Geesje Harms Schonewille, ged. Hoogeveen 9 nov. 1749, † ald. 18 jan. 1832, tr. 177235 Berent Faken ten Cate, ged. Hoogeveen 11 juli 1745, schipper,35 † Hoogeveen 1797, zn. van Vaka Boijes ten Caat en Mettien Jans Bloemberg.

f. Jan Harms Schonewille/Oelen, geb. Hoogeveen, ged. Hoogeveen 16 jan. 1752, † ald. 16 dec. 1823,35 tr. Hoogeveen omstr. 178035 Jantje Hendriks ten Kleij/Pool, geb. Hoogeveen, ged. Hoogeveen 10 dec. 1758, † ald. 26 jan. 1796.

g. Aaltje Harms / Aaltien Harms, zie 49.

h. Jantje Schonewille, geb. Hoogeveen 5 okt. 1755.


 

100. Albert Hendriks Vos/Schonewille (dezelfde als 96), tr. Hoogeveen omstr. 1744

101. Grietje(n) Harms (dezelfde als 97).


 

102. Koert Jurjens de Graaf, geb. 1720,16 begr. Hoogeveen 23 sept. 1788, tr.

103. Geesjen Jans Smit/Stap, ged. Hoogeveen 11 juli 1728, begr. ald. 19 dec. 1809.

 

Uit dit huwelijk:

a. Annigje Koerts de Graaf, ged. Hoogeveen 23 okt. 1746, † ald. 10 nov. 1836, tr. Jan Harms Kok, † vσσr 1836.

b. Catharina (Trijntje) Koerts/Coerds, zie 51.

c. Aaltie/Aaltje Koerts de Graaf, ged. Hoogeveen 3 sept. 1752, tr. 177335 Folkert Willems van der Weide, ged. Hoogeveen 22 febr. 1750, begr. ald. 12 okt. 1796, zn. van Willem Derks en Aaltje Pieters van den Berg.

d. Grietjen Koerts de Graaf, ged. Hoogeveen omstr. 1753, † ald. 2 mei 1815, tr. Jannes Klaas Hup, geb. Hoogeveen sept. 1747, † ald. mei 1795, zn. van Klaas Johannis en Treintien Stoffers Lunenborger.

e. Jan Koerts de Graaf, geb. Hoogeveen nov. 1755, begr. ald. 7 juni 1797, tr. omstr. 1782 Annechien Gerrits Huisjes, geb. Hoogeveen 15 febr. 1756, † ald. 10 juni 1828, dr. van Gerrit Jans en Aaltje Jans Bruins.

f. Paulus/Poul de Graaf, ged. Hoogeveen 16 nov. 1759, arbeider,35 † Zwartsluis 28 juli 1819,35 tr. Zwartsluis 26 okt. 178835 Lummigje Jans Corporaal, geb. Zwartsluis 15 dec. 1762, arbeidster,35 † Zwartsluis 5 aug. 1826,35 dr. van Jan Koenders en Aaltjen Jans Kardoes.

g. Femmigje Koerts de Graaf, ged. Hoogeveen 7 nov. 1763, † ald. 27 juni 1844, tr. vσσr 180435 Roelof Jans, † vσσr 1804.


 

104. Jan Koerts Koster, tr.16

105. Trijntje Koerts.


 

106. Albert Willems Botter, tr.16

107. Grietien Jans Tijlbaart.


 

108. Geert Jans Schonewille/Oelen, geb. Hoogeveen omstr. 1710, † ald. 9 febr. 1793, tr. Hoogeveen 173235

109. Jantien Alberts/Stoffers Lunenborger, geb. Hoogeveen 1710, † ald. omstr. 1775.


 

110. Kaspar/Kasper/Casper Jans Blokzijl, ged. Hoogeveen 4 febr. 1704,16 tr. Hoogeveen 172816

111. Annechien Hendriks Lunenborger, ged. 12 febr. 1708, † 1764.16


 

120. Pieter Jans Blokzijl, begr. 30 dec. 1760, tr.

121. Jentien Jansen Flips, ged. aug. 1711.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Philips/Filips Pieters, zie 60.

b. Hendrik Blokzijl, ged. 2 okt. 1740, † vσσr 1746.

c. Metje Blokzijl, ged. 28 okt. 1742, † Hoogeveen 6 maart 1823,35 tr. Berend Jans de Weerd, geb. Hoogeveen omstr. 1742, arbeider,35 † Hoogeveen 26 juni 1813,35 zn. van Jan en Geertruit Berents.

d. Hendrik Blokzijl, ged. Hoogeveen 2 april 1746, † ald. vσσr 1792, tr. Grietje Jans Blanken, dr. van Jan en Geertien Alberts.

e. Beertien Blokzijl, ged. 3 april 1746.

f. Margien (alias Anna Marija) Pieters Blokzijl, ged. 20 april 1749, † Hoogeveen 18 maart 1812,35 tr. Harm Harms Kranghand, † Hoogeveen vσσr 1812.


 

122. Jan Arends Stoter, geb. Hoogeveen 27 febr. 1707, begr. ald. 18 febr. 1774, tr.

123. Klaasje Reynders, geb. Hoogeveen 12 maart 1702, begr. ald. 9 mei 1786.

 

Uit dit huwelijk:

a. Reijnder Jans Stoter, geb. Hoogeveen 7 dec. 1738, begr. ald. 20 okt. 1789, tr. Roelofje van Laar, geb. Hoogeveen 12 juni 1735, begr. ald. 9 juli 1804, dr. van Hendrik en Jantien Arends Bloemers.

b. Zusje/Susje (Sjoertien) Jans, zie 61.

c. Arent Stoter, geb. Hoogeveen 4 nov. 1744.

d. Albertje Jans Stoter, geb. Hoogeveen 19 febr. 1747, begr. ald. 22 juni 1798, tr. Gerrit Strijker.


 

124. Johan/Jan Hendriks Bremer, geb. Ruinen 1 dec. 1709,16 ged. Wyckel 5 okt. 1710,16 pander,35 veenarbeider,35 † Hoogeveen 2 april 1762,16 tr. 1e Assen 20 maart 173535 Anna Maria Barmtlo (Barrenklou), ged. Assen 2 okt. 1712,35 † vσσr 1741, dr. van Jan Barmtlo en Anna Dorothea van Wiedenbach; tr. 2e omstr. 19 april 174135

125. Geertruijt Arents Breider, ged. Hoogeveen 29 dec. 1720.35

 

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Jans Bremer, ged. Hoogeveen 2 sept. 1742, koopman,35 winkelier,35 † Hoogeveen 20 nov. 1824, tr. Hilligje Hendriks Meijer, ged. Ruinen 31 okt. 1746, † Hoogeveen 13 sept. 1831, dr. van Hendrik van Stuifzand en Femmigje Gort.

b. Grietje Bremer, geb. Hoogeveen, ged. 13 sept. 1744.

c. Arend/Arent Jans Hoogeveen/Bremer, ged. Hoogeveen 28 aug. 1746, schipper,35 † Smilde 13 aug. 1824, tr. Jantje Christoffers Hartman, ged. Hoogeveen 31 maart 1748, † na 1771, dr. van Christoffer Lamberts en Hendrikjen Arents.

d. Andries Jans Hoogeveen/Bremer, ged. Hoogeveen 3 jan. 1748, † Smilde 13 juni 1809, tr.35 Aaltje Harms Schonewille, ged. Hoogeveen 9 jan. 1746, † na 1775, dr. van Harm Arends en Leenderts Jans Bloemberg.

e. Berent Bremer, ged. Hoogeveen 24 aug. 1749, † vσσr 1751.

f. Berend Jans, zie 62.

g. Hendrik Jans Bremer/Hoogeveen, ged. Hoogeveen 23 sept. 1753, † Smilde 14 sept. 1826, tr. 22 febr. 177835 Geertje Pieters / Grietje Peters Sijtsen, geb. Smilde omstr. 1756, † ald. 24 jan. 1843,35 dr. van Pieter N.N. en Abeltje N.N..

h. Maria/Marijchien Jans Bremer, ged. Hoogeveen 30 mei 1756, † Smilde 15 juni 1841, tr. 9 maart 177735 Jan Hendriks de Graaf, geb. Smilde 8 mei 1731, † ald. 29 dec. 1811.


 

126. Reijnt Pieters Smit, tr.

127. Geesje Jans Bloemberg.

 

Uit dit huwelijk:

a. Klaasje/Claesje Reints/Reijnts, zie 63.

b. Jan Reijnts Smit, geb. Hoogeveen 6 aug. 1758, † Hoogeveen (de Slood B263) 30 mei 1841,35 tr. Hendrikje Alberts Stoter, geb. Hoogeveen 6 febr. 1757, † Hoogeveen (Noord C677) 23 dec. 1835,35 dr. van Albert Arends en Fijgien Harms Smeding.

c. Roelof Reinds Smit, geb. Hoogeveen omstr. 1766, † Hoogeveen (Noord C420) 11 dec. 1820,35 tr. Janna Klaas/Klaassens ook Janna Peters Kleine, geb. Hoogeveen 24 jan. 1768, † Hoogeveen (Noord) 30 nov. 1851,35 dr. van Klaas Pieters en Annigje Hendriks Vos.

d. Hendrikje Reints Smit, geb. Hoogeveen 1 april 1770, † Hoogeveen (Noord C701) 29 okt. 1845,35 tr. Berend Alberts Stoter, geb. Hoogeveen 9 nov. 1774, schipper,35 veenbaas,35 verveener,35 † Hoogeveen (Noord C702) 22 jan. 1845,35 zn. van Albert Arends en Fijgien Harms Smeding.

 

 

Generatie VIII

 

128. Jan Luichjenbroer, geb. Grasdorf (Dld.) omstr. 1625,38 † Veldgaar (Dld) 26 aug. 1680,38 tr.

129. N.N.?

 

Uit dit huwelijk:

a. Gese Luichjenbroer, geb. Veldgaar (Dld) 1650.38

b. Geerd, zie 64.

c. Hendrikjen Luichjenbroer, geb. 1655,38 † Veldhausen (Dld.) 1727.38


 

130. Jan Holthuis, geb. Grasdorf (Dld.) omstr. 1625,38 † ald. vσσr 1680.38


 

192. Hendrik Harms Schonewille/Vos, geb. Hoogeveen omstr. 1675,16 † ald. 11 mei 1769,16 tr. 1e Hoogeveen 18 febr. 170035 Annechien Hendriks Lunenborger (zie 436,b); tr. 2e Hoogeveen omstr. 171035

193. Jantjen Willems, geb. Hoogeveen omstr. 1675.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jantien Hendriks Vos, geb. Hoogeveen 11 dec. 1712, † ald. 13 mei 1766, tr. omstr. 175635 Jan Derks Tijlbaart, geb. omstr. 1710.

b. Trijntje Hendriks Schonewille (alias Dikke Triene), geb. 27 nov. 1715, † Hoogeveen 27 sept. 1796, tr. Hoogeveen omstr. 174635 Jan Harms Jeulen (alias Jan Hobbe Stobbe), geb. Hoogeveen 25 dec. 1718, † ald. 22 juli 1796, zn. van Hermen Klaas Jeulen en Marrigje J. Jeulen.

c. Elsien/Elsje Hendriks, zie 99.

d. Albert Hendriks, zie 96.


 

194. Harmen Klaas, tr.

195. Jantien Derks Vogelzang.


 

196. Jan Harms Schonewille/Oelen, geb. Hoogeveen 1685, vervener,35 † Hoogeveen 1781, tr. 2e april 1734 Aeltjen Roelofs; tr. 1e Hoogeveen 19 juli 170735

197. Trijntje Harms Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1683, † ald. 15 aug. 1738.

 

Uit dit huwelijk:

a. Harm Jans, zie 98.

b. Geert Jans, zie 108.

c. Roelof Jans Vos/Oelen, geb. Hoogeveen 7 okt. 1714, † ald. 3 okt. 1808, tr. Hoogeveen omstr. 174035 Grietje Wolters Rotten, geb. Hoogeveen 30 jan. 1716.


 

198. Hendrik Harms Schonewille/Vos (dezelfde als 192), tr. 2e Hoogeveen omstr. 171035

199. Jantjen Willems (dezelfde als 193).


 

206. Jan Reijnts Smit, tr.

207. Annechien Aalderts Bloemberg.

 

Uit dit huwelijk:

a. Geesjen Jans, zie 103.

b. Aaltje Jans Smit, geb. Hoogeveen maart 1729, † ald. 14 april 1795, tr. Hendrik Meiboom.


 

216. Jan Harms Schonewille/Oelen (dezelfde als 196), tr. 1e Hoogeveen 19 juli 170735

217. Trijntje Harms Schonewille (dezelfde als 197).


 

218. Christoffel (Stoffel) Hendriks Lunenborger, geb. Hoogeveen 1678, † ald. 9 jan. 1764, tr. Hoogeveen 4 jan. 170135

219. Aaltje Harms Schonewille, geb. Hoogeveen 1682, † ald. 9 jan. 1761.


 

220. Jan Filips Petrus/Peters Blokzijl, geb. omstr. 1675,16 schipper,35 tr. Hoogeveen 169416

221. Anna Maria Caspers Martens, geb. omstr. 1675.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Pieter Jans, zie 120.

b. Kaspar/Kasper/Casper Jans, zie 110.

c. Marten Jans Blokzijl, ged. 31 juli 1708, begr. april 1764, tr. Aaltien Roelofs, ged. 23 okt. 1707, dr. van Roelof Derks en Trijntje Jans.

d. Jantien Blokzijl, ged. 21 maart 1715.

e. Beertien Jans Blokzijl, ged. 3 dec. 1719.


 

222. Hendrik Hendriks Lunenborger, kreeg rel.

223. Suzanna Geuchjes.


 

240. Jan Filips Petrus/Peters Blokzijl (dezelfde als 220), tr. Hoogeveen 169416

241. Anna Maria Caspers Martens (dezelfde als 221).


 

242. Jan Flips Menzinge Flips, tr.16

243. Mattijen Hendriks.


 

244. Arend Jans Stoter, tr.

245. Sjoertje Rebbens.


 

246. Reijnder Jans, tr.

247. Albertien Hendriks.


 

248. Hendrich Jansen, tr.16

249. Eva Beernts.


 

250. Arent Berents Breider, tr.16

251. Grietje Koerts.

 

 

Generatie IX

 

384. Harm(en) Alberts Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1650, † ald. 1712,16 tr. 2e Hoogeveen 18 april 169416 Annigjen/Annegien Hendriks Vos/Lunenborg(er), geb. Hoogeveen omstr. 1656, † ald. omstr. 1703, dr. van Hendrik Jans en Roeloffien N.N.; tr. 3e Hoogeveen 27 april 170435 Jantjen Herms/Harms, geb. Hoogeveen omstr. 1672, † 1750;16 tr. 1e Hoogeveen maart 167416

385. Geesjen Geerts, geb. Echten 1656, † Hoogeveen omstr. 1693.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Albert Herms Schonewille, † Hoogeveen 19 jan. 1724, tr. Hoogeveen 2 nov. 170435 Maria Leenderts, geb. Hoogeveen omstr. 1680.

b. Femmigjen Schonewille, geb. 1674.

c. Hendrik Harms, zie 192.

d. Hillegijn Harms Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1680, tr. Hoogeveen omstr. 170535 Herm Rutgers, geb. omstr. 1680.

e. Berend Harms Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1680, † 1750,16 tr. Hoogeveen omstr. 170035 Hendrikje Wolters, geb. Hoogeveen omstr. 1680.

f. Aaltje Harms, zie 219.

g. Arend/Arent Herms Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1682, begr. ald. 31 jan. 1753,44 tr. Hoogeveen 8 maart 170535 Hilligje Alberts, geb. Hoogeveen omstr. 1686, † ald. 30 jan. 1753.

h. Jan Harms, zie 196.


 

392. Harm(en) Alberts Schonewille (dezelfde als 384), tr. 1e Hoogeveen maart 167416

393. Geesjen Geerts (dezelfde als 385).


 

436. Hendrik Derks Lunenborger, geb. Pesse 1640,16 tr.

437. Trijntje Stoffers Vos, geb. 1653.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Christoffel (Stoffel) Hendriks, zie 218.

b. Annechien Hendriks Lunenborger, geb. Hoogeveen omstr. 1682, † ald. omstr. 1706, tr. Hoogeveen 18 febr. 170035 Hendrik Harms Schonewille/Vos (zie 192).


 

438. Harm(en) Alberts Schonewille (dezelfde als 384), tr. 1e Hoogeveen maart 167416

439. Geesjen Geerts (dezelfde als 385).

 

 

Generatie X

 

 

768. Albert Schonewil(le), geb. Hoogeveen omstr. 1630, † ald. omstr. 1692, tr. omstr. 165035

769. N.N. N.N., † 1680.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Schonewille.16

b. Harm(en) Alberts, zie 384.

c. Jentjen/Jantjen Albert Herms Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1655.

d. Hendrik Alberts Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1655, tr. Hoogeveen mei 169045 Aeltjen Claesens, geb. omstr. 1660.

e. Pieter Alberts Schonewille, geb. Hoogeveen omstr. 1660.


 

872. Derk Lunenborger, geb. 1610,16 † 1680,16 tr.16

873. N.N. Lunenborger, geb. 1615.

 

 

Generatie XI

 

1536. Pieter Alberts Schonewille, tr.

1537. N.N. N.N.. 

Bronnen

1. Marie Rademaker-Fietje

2. Marie Rademaker-Fietje

3. Vergunning Drank- en Horecawet

4. Verklaring van vakbekwaamheid

5. Genlias

6. Vergunning Vestigingswet Bedrijven 1954

7. Overlijdenskaart

8. Getuigschrift N.O.B.

9. Martine Marie Rademaker

10. overlijdensadvertentie

11. geboorteakte

12. Overlijdensakte en Marie Rademaker-Fietje

13. www.graftombe.nl en foto’s

14. huwelijksakte

15. Foto graf

16. Website Gerrit Bergsma

17. www.graftombe.nl

18. Rouwkaart Harm Luchjenbroers

19. Rouwkaart Henderika Veen geb. Luchjenbroers

20. Graf op oude begraafplaats Emmen Kerkhoflaan

21. Anita Koning

22. Foto graf Openbare Begraafplaats Wolfsbergen Emmen

23. Website Aldy Nijkoops en Hans Weggemans

24. Graf op begraafplaats Emmen De Wolfsbergen

25. Rouwkaart Albertus Luchjenbroers

26. Rouwkaart Klaas Luchjenbroers

27. Rouwkaart Aaltje Luchjenbroers

28. Rouwkaart Pieter Drenth

29. Rouwkaart Jacobus Luchjenbroers

30. overlijdensadvertentie Grietje Luchjenbroers-Poede

31. Rouwkaart Petronella Luchjenbroers

32. Alie Tammenga-Sagel

33. Boek: Toen de stilte nog te horen was van Pim Mensingh

34. www.altena100.nl

35. Website John de Goede

36. Genealogy.net Ortsfamilienbuch Uelsen

37. volgens website Gerrit Bergsma geboren op 25-7-1793

38. Genealogy.net Ortsfamilienbuch Veldhausen

39. Genealogy.net Ortsfamilienbόcher Veldhausen

40. Genealogy.net Familienbericht Ortsfamilienbuch Veldhausen

41. Genealogy.net Familienbericht Ortsfamilienbuch Uelsen

42. Henny Savenije

43. KB Uelsen

44. J. Krol-Karst en G.J. Krol (in Threant nr.1 2010)


 

e-mail

 

 

gastenboek

 

 


Gegenereerd met Aldfaer 7.1 op 24 maart 2019

Martine Rademaker ©mmr

Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

 Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs