Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

 Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

 

They simply do not understand

 

why I hate to go to bed ...

 

I'd rather do two hundred years

 

of research work instead.

 

 

 

- Harm Oltmans, Sophia Oltmans-Lantinga, Maria Fietje-Oltmans met dochter Harmina Sophia, Geert Fietje  1909-

mmr

(Foto gemaakt door P. Elling, OudePekela, leeraar in het teekenen en photograaf.

Achterop de foto staan zijn opmerkingen over de foto! )

 

Kwartierstaat (voorgeslacht) van Maria Oltmans

 

Generatie I

1. Maria Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 25 febr. 1884,1 Ter Apel 21 juli 1968,1 tr. Nieuwe Pekela 30 nov. 19072 Geert Fietje, geb. Onstwedde 31 dec. 1881, 1907 kleermaker,2 kruidenier,2 Emmen 6 febr. 1975, zn. van Popko en Harmina Jantina van der Laan.
 

Uit dit huwelijk:

a. Harmina Sophia Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 18 febr. 1909, Emmen 22 juni 1989, begr. Begraafplaats Emmen De Wolfsbergen.
b. Harm Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 18 juni 1911, kruidenier,2 Emmen 27 maart 1979, tr. Emmen 8 okt. 19322 Albertje Luchjenbroers, geb. Emmen 20 april 1910, dienstmeid,3 Emmen 21 mei 1990,3 dr. van Jacobus en Aaltje Vos.
c. Popko Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 17 aug. 1914, ald. 1 okt. 1964, tr. Emmen 14 nov. 1944 Jaapien Grooten, geb. Emmen 4 jan. 1916, Groningen 17 sept. 1988.
d. Geert Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 1 mei 1917, Oldenburg (Dld.) 19 april 1973, tr. 1e Leer 31 aug. 1945 Alie van der Laan, geb. Anloo 30 dec. 1919,4 Geel (Belgi) 14 mei 2005,4 dr. van Hebel en Jakoba Henderika Woestman; tr. 2e Leer 21 mei 1954 Else Voss, geb. Oldenburg (Dld.) 21 jan. 1915, ald. 23 juli 1975.

 

Generatie II

 

2. Harm Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 30 jan. 1857, schoenmaker,2 Emmer-Compascuum (Emmen) 10 okt. 1949,2 tr. Nieuwe Pekela 8 april 18822
3. Sophia Elisabeth Lantinga, geb. Franeker 2 juni 1855,5 vroedvrouw, Emmen 1 juli 1942.2

 

              - Harm Oltmans -    mmr

 

Uit dit huwelijk:

a. Hinderika Oltmans, geb. Oude Pekela 4 maart 1883,1 Nieuwe Pekela 17 maart 1883.2
b. Maria, zie 1.

 

Generatie III

 

4. Freerk Geerts Oltmans, geb. Klein Midlum (Duitsland, Kon. Hannover) 28 april 1828,6 1862 ijzersmid,2 1860 smidsknecht,2 1871 smid, Nieuwe Pekela 26 mei 1871,2 tr. Nieuwe Pekela 2 aug. 18561
5. Hinderika Harms Buseman/Buzeman, geb. Nieuwe Pekela 4 maart 1825,1 ald. 23 mei 1916,2 begr. Nieuwe Pekela (Evangelisch Lutherse Kerk).7

 

Voor een uitgebreide genealogie van de familie Buzeman/Buseman verwijs ik naar de website van Nelleke Buzeman:

De Buzemansite

 

Uit dit huwelijk:
a. Harm, zie 2.
b. Geert Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 22 juli 1859,8 ald. 10 juli 1863.2
c. Jan Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 23 okt. 1862,7 ald. 26 okt. 1862.2
d. Geert Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 17 okt. 1863,7 1892 dagloner, 1889 arbeider,2 1911 landbouwer (foutje Genlias?),2 1909 koopman,2 in Amerika landbouwer,7 Rushmore (Nobles, Minnesota, USA) 28 maart 1933, tr. Oude Pekela 16 febr. 18892 Harmke Commies, geb. Oude Pekela 16 nov. 1869, Worthington, Nobles, Minnesota, USA 30 okt. 1945, dr. van Harm en Marieke Boltendal.

 

                                          

      - Harmke Commies en Geert Oltmans in Amerika -     - Marieke Boltendal, de moeder van Harmke Commies -

                                                                                          (geen familie, maar een te mooie foto om niet te plaatsen)


 
6. Simon Lantinga jr., geb. Harlingen 10 okt. 1824,9 rijkveearts eerste klas 1849-,10 veearts te Franeker 1855-, Stadskanaal (gem. Wildervank) 17 jan. 1862,1 tr. Harlingen 1 sept. 185311
7. Maria Sarah Muggeridge (Miggeridge), geb. Harlingen 19 jan. 1830,12 winkelierster in manufacturen 1862-,13 kramer? 1869-,14 Wildervank 14 febr. 1911,2 tr. 2e Wildervank 6 mei 187615 Engel Sterenborg, geb. Zuidbroek 31 juli 1834,1 timmerman 1872-1876, Wildervank 17 mei 1920,2 zn. van Reinder Arends en Sievertje Jacobs Atzema; hij hertr. Wildervank 6 mei 18762 Katrina Jans Bakker.

 

Uit dit huwelijk:
a. Pauline Lantinga, geb. Harlingen 27 juni 1853,11 vertaalster, redactrice, dichteres, toneelspeelster, schrijfster, onderwijzeres op School 1 in het Noordeinde 1876-1898,16 Monnickendam 10 febr. 1940.
b. Sophia Elisabeth, zie 3.
c. Maria Wilhelmina Lantinga, geb. Stadskanaal 14 aug. 1858,17  Amsterdam 27 dec. 1934,19 begr. "Vredenhof" te Amsterdam 31 dec. 1934, tr. Amsterdam 20 juli 1887 Jan Pieters Houttuin, geb. Groningen 2 juni 1854,2 Letterzetter,20 klompenmaker,21 werkbaas aan een suikerraffinaderij,22 zn. van Jacob Ennes en Aaltje Jonkman.

 

Generatie IV

 

8. Geerd Freerks Oltmanns, geb. Weener 9 maart 1804,6 Arbeiter zu Midlum,6 vr 1856, tr. 24 febr. 18286
9. Hilke/Hiske Jans/Janssen Buzeman/Buseman, geb. Warsingsfehnerpolder/Neermoor 11 jan. 1804,6 tr. 2e 20 april 18326 Reimt Ontjes van Mark, zn. van Ontje Reimts en Wubke Teien Borgman.

 
10. Harm(en) Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 14 nov. 1793, ald. 21 maart 1860, tr. Oude Pekela 11 mei 18247
11. Mecheltje/Meggeltje Jans de Boer, geb. Oude Pekela 29 okt. 1795,7 ged. Oude Pekela (Ned. Hervormde Kerk) 7 nov. 1795,7 Nieuwe Pekela 7 okt. 1865.7

 

Uit dit huwelijk:
a. Hinderika Harms, zie 5.
b. Jan Harms Buseman, geb. Nieuwe Pekela 2 aug. 1827,7 landbouwer,7 hovenier,7 tuinier,7 Nieuwe Pekela 24 maart 1908,7 begr. Nieuwe Pekela (Ev. Luth. Kerk),7 tr. Nieuwe Pekela 8 nov. 18557 Dorothea Harms Veen, geb. Nieuwe Pekela 26 dec. 1833,7 Emmen 10 juli 1909,7 dr. van Harm Harms en Geessien Harms Schreuder.
c. Isral Harms Buseman, geb. Nieuwe Pekela 27 juli 1831,7 ald. 14 febr. 1832.7
d. Isral Harms Buseman, geb. Nieuwe Pekela 17 okt. 1834,7 tuinman,7 Nieuwe Pekela 18 april 1891,7 tr. Nieuwe Pekela 28 mei 18747 Hiltje Smilde, geb. Oude Pekela 27 aug. 1848,7 Nieuwe Pekela 21 maart 1921,7 begr. Nieuwe Pekela (Ev. Luth. Kerk), dr. van Harm Berends en Elizabeth Hindriks de Boer.

 
12. Simon Hendriks Lantinga (Tillema), geb. Onderdendam 19 nov. 1801,23 ged. Menkeweer 6 dec. 1801,24 Logementhouder in de Schans (Terband) van "Het wapen van Angwierden", Logementhouder in de Knipe van "De Gekroonde Baars", Meijerweg 25. (Benedenknijpe), Logementhouder in Oranjewoud van "De Tent", buikspreker, entertainer, boer en hengstekoopman, Leerling zadelmaker, 1853 landbouwer,12 opfokker van paarden en runderen,25 Knijpe (Schoterland) 18 juni 1866, tr. Leek 28 febr. 18302
13. Sjou(w)kje Eilerts/Eilers Faber, geb. Harlingen 16 nov. 1805, ged. Harlingen (Hervormde gemeente Grote Kerk) 3 dec. 1805,2 Schoterland (Heerenveen) 11 mei 1876.2

 
14. Jeremiah (later William) Muggeridge, geb. London, Middlesex, England, UK 09-09-1794,26 ged. Saint George in The East, Stepney, Middlesex Tower Hamlets London 16 nov. 1794,27 zeeman / koopvaardijkapitein, kapitein 1828-1832,28 Purmerend (Noord-Holland) 15 sept. 1832,29 tr. Londen (kerkelijk Saint Mary, Newington, Surrey, Southwark, London)30 1 nov. 182831
15. Sjoukje Hendriks van Wielen, geb. Harlingen 27 juni 1801, ged. Grote Kerk Harlingen 12 juli 1801, grossierster in sterke dranken te Harlingen, zonder beroep 1824-, Harlingen 19 april 1872,2 tr. 1e Harlingen 22 febr. 18245 Simon Olpherts Dui(n)ker, geb. Harlingen 26 nov. 1798,32 zeeman 1824-,11 vr 4 april 1827, zn. van Olphert Simons Duiker en Zietske/Sietske Freerks de Boer; tr. 3e Harlingen 25 nov. 183633 John/Jan Hall, geb. London, graafschap Essex, parochie Saint Nicolas Harwich sept. 1811,34 stuurman, 1839 zeekapitein,35 Leer 16 nov. 1849,36 zn. van William en Mary Ann Hall.

 

Notitie bij de geboorte van Jeremiah, S of Samuel Muggeridge, MarR (it looks like MarR -

could be Mariner?)

and Sarah -Tench St

born 09-09-1794

London, England, Baptisms, Marriages and Burials, 1538-1812

Name: Jeremiah Maggeridge

Baptism Date: 16-11-1794

Parish: St George in The East

County: Middlesex

Borough: Tower Hamlets

Parent(s): Samuel Maggeridge, Sarah Maggeridge

Record Type: Baptism

 

Tench Street is een straat in Londen (zie Google Street View).

The baptism record explains where you got the name Tench Street, and its where Samuel & Sarah were

 living.

Tench Street is about 500 yards due south of St George in the East.

Stepney is a part of London, and St. George in the East is an Anglican church.          

 

 

Uit dit huwelijk:
a. Maria Sarah, zie 7.
b. Wilhelmina Muggeridge, geb. Harlingen 20 sept. 1831,2 zonder beroep 1861-, Harlingen 15 dec. 1861.2

 

 

Overledene : William Muggridge

Overleden op: 15 september 1832

Wonende te : Harlingen

Tekst:

kapitein; overleden aan boord op Noord Hollands kanaal; man van Sjoukje

Hendriks van Wielen, tapper in sterke dranken (wed. Simon Olpherts Duiker);

vader van minderjarige Maria, Sara en Wilhelmina Williams Muggridge; stiefvader

van minderjarige Sietske Simons Duiker.

 

"Overleden vijf uur des namiddags, oud vierendertig jaren, wonende te Harlingen en overleden aan de

 Kanaalsluis" (uit overlijdensakte)

 

Uit: Leeuwarder Courant digitaal:

* Het behaagde den almagtigen God , mij en mijne 3 Kinderen den zwaarsten

slag des levens toe te brengen door het spoedig overlijden te Purmerend van mijnen ge-

liefden Echtgenoot Kapitein W. MUGGERIDGE In den ouderdom van 35 jaren, na

eene gelukkige Echtvereenging van bijna 4 jaren. Eene hevige heete ziekte maakte binnen

16 uren een einde aan zijn leven ; diep betreur ik het gemis van den braven Echtgenoot en

zorgdragenden Vader , doch hope stil en gelaten in de wegen des Alwljzen te be-

rusten. Dienende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden , verzoeke van

rouwbeklag verschoond te blijven SJOUWKJE van WIELEN,

Harlingen den 23 September 1832. Wed Muggeridge.

 

Generatie V

 

16. Freerk Oltmans/Oltmann Janssen, geb. Midlum 27 jan. 1773,6 Bcker zu Midlum,6 19 okt. 1858,6 tr. 18026
17. Aidina/Eidina Geerts/Geerds/Geerdes Puk/Puck, geb. Weener 6 aug. 1755,6 27 nov. 1854.6

 

Uit dit huwelijk:
a. Tjabe Freerks Oltmans, Schmiedemeister zu Midlum,6 tr. 1 mei 18376 Elisabeth Folkerts Smit, geb. Midlum 2 nov. 1814,6 24 juni 1862.6
b. Jan Freerks Oltmans, geb. Weener 24 mei 1802,6 Arbeiter und Kirchenthrwrter des Sonntags zu Midlum,6 13 mei 1875, tr. 29 april 1832 Gepke Peters Riebemeyer, geb. Boen/Bunde 1801,6 21 dec. 1862.6
c. Geerd Freerks, zie 8.
d. Berend Oltmanns, geb. omstr. 1806,37 Arbeiter,37 1829 Soldat beim 10ten Jnfanterie=Regimente,37 1833 Zimmerknecht,37 1837 Zimmerknecht,37 1838 Schiffs Zimmerknecht,37 1842 Schiffszimmerknecht,37 Leer 30 okt. 1866,37 tr. Leer 25 juni 184037 Hilke Stromann, geb. omstr. 1800, 19 nov. 1864,37 wed. van Jan Franssen Henning.
e. Siebentje Freerks Oltmans, geb. Weener 1812,6 tr. 15 mei 18426 Sebastian Gerrits Voss, geb. Leer 1816,6 Schiffszimmerarbeiter zu Leer.6
f. Freerk Freerks Oltmans, geb. Midlum 22 juni 1814, Bckermeister zu Midlum,6 tr. Wymeer 20 april 18456 Grietje Lubberts Smid/Smit, geb. Weener 5 jan. 1818.38
g. Grietje Oltmans, geb. 6 juli 1819,6 13 juli 1819.6

 
18. Jan Hajen Buseman, vr 24 febr. 1828, tr. vr 18046
19. Gepke Janssen Veen.

 
20. Jan Alberts Buseman, ged. Nieuwe Pekela 25 jan. 1749,7 ald. 1 jan. 1809,7 tr.
21. Hinderkien/Hendrikje Folkerts, ged. Nieuwe Pekela 19 sept. 1751,7 ald. 5 dec. 1824.7

 

Uit dit huwelijk:
a. Albert Jans Buseman, geb. Jennelt omstr. 1772,7 dagloner,7 Nieuwe Pekela 14 mei 1855,7 tr.7 (kerkelijk Nieuwe Pekela 17 mei 1807)7 Pietertje Koenraads Blaauw, ged. Nieuwe Pekela 15 okt. 1780,7 ald. 21 febr. 1872,7 dr. van Koenraad Drewes en Annechijn Klaaszen.
b. Folkert Jans Buzeman/Buseman, geb. Nieuwe Pekela 19 dec. 1779,7 landgebruiker/landbouwer,7 Oude Pekela 23 aug. 1823,7 tr.7 (kerkelijk Oude Pekela 15 juni 1808)7 Meggeltje Wijchers de Boer, geb. Oude Pekela,7 ged. Oude Pekela 19 dec. 1779,7 Nieuwe Pekela 15 maart 1858,7 begr. Oude Pekela,7 dr. van Wijcher/Wijgger/Wicher Cornelis/Cornellis (zie 44,a) en Jantje Pieters.
c. Wilke Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 18 nov. 1782,7 dagloner,7 landbouwer,7 Nieuwe Pekela 13 juni 1847,7 tr. Nieuwe Pekela 19 maart 18147 Maria Jans Greven, geb. Oude Pekela 5 febr. 1783,7 Nieuwe Pekela 10 jan. 1858,7 dr. van Jan Frideriks en Helena Hinderks.
d. Angenete Buseman, geb. Nieuwe Pekela 24 sept. 1785,7 ald. aug. 1823,7 tr. Nieuwe Pekela 28 mei 18097 Geert Weering, geb. Duitsland omstr. 1779,7 kleermaker,7 Nieuwe Pekela 13 nov. 1837.7
e. Christoffel Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 9 dec. 1788.7
f. Jannetje Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 31 okt. 1790,7 ald. 27 jan. 1848,7 tr. Nieuwe Pekela 9 nov. 18227 Klaas Wierts Lo(h)man, ged. Veendam 4 maart 1798,7 verver,7 glazenmaker,7 Nieuwe Pekela 25 juni 1857,7 zn. van Wiert Gerrits Loman en Jantje Klaas Jans.
g. Harm(en) Jans, zie 10.
h. Dirk Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 24 april 1798,7 ald. 14 maart 1800.7

 
22. Jan Kornellijs de Boer/Windt, geb. Oude Pekela 12 april 1747,7 landgebruiker/landbouwer,7 Oude Pekela 30 juni 1822,7 tr. Oude Pekela 3 jan. 17827
23. Martje Hindriks/Hendriks Oostra, geb. Oude Pekela 10 aug. 1755,7 ald. 5 dec. 1842.7

 

Uit dit huwelijk:
a. Kornellis Jans de Boer, geb. Oude Pekela 13 maart 1783,7 landbouwer,7 Oude Pekela 24 juli 1860,7 tr. Oude Pekela 11 jan. 18117 Jantje Jans de Jonge, geb. Nieuwe Pekela 1779,7 Oude Pekela 11 april 1850,7 dr. van Jan en Geessien Kornelis Bakker.
b. Hinderk Jans de Boer, ged. 20 maart 1785.7
c. Aaltje Jans de Boer, geb. Oude Pekela 24 maart 1787,7 Nieuwe Pekela 12 nov. 1866,7 tr. Wedde 23 dec. 18157 Geert Wubbes Bongels/Borgers, geb. 28 nov. 1792.7
d. Wicher Jans de Boer, geb. Oude Pekela 19 april 1789,7 1844 zeeman,7 1850 kofschipper,7 boerenknecht,7 1860-1871 landbouwer,7 Oude Pekela 10 dec. 1871,7 tr. Oude Pekela 29 nov. 18177 Elisabeth Geerts Altona, geb. Oude Pekela 27 sept. 1793,7 ald. 2 aug. 1871,7 dr. van Geert Alberts en Elisabeth Berends.
e. Isral Jans de Boer, geb. Oude Pekela 12 jan. 1793,7 ald. 7 nov. 1859,7 tr. Hanke Bartelts Noordhoorn, geb. Nieuwe Pekela 13 okt. 1802,7 Oude Pekela 15 mei 1859.7
f. Mecheltje/Meggeltje Jans, zie 11.

 
24. Hindrik Egberts Tillema, ged. Menkeweer 26 april 1761, Logementhouder/hospes te Onderdendam, Grins=Groningen? 18 sept. 1826, tr. Warffum (Breede) 16 (kerkelijk Menkeweer 25)39 dec. 178939
25. Dieuwke/Diuwku Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 8 nov. 1767, Winsum (Gr.) 8 juli 1812.

 

Uit dit huwelijk:
a. Egbert Tillema, geb. Menkeweer 3 nov. 1790, ged. Westerwijtwert 14 nov. 1790.40
b. Tjeerd Lantinga Tillema, geb. Menkeweer 26 aug. 1793, Winsum (Gr.) 29 april 1814.41
c. Tryntie/Trijntje Tillema, geb. Menkeweer 19 mei 1796.
d. Ritske Tillema, geb. Menkeweer 19 mei 1797.
e. Hermanus Tillema, geb. Menkeweer 30 maart 1799.
f. Simon Hendriks, zie 12.
g. Hindrikje Tillema, geb. Menkeweer 3 mei 1804, naaister te Onderdendam, Onderdendam 31 juli 1834, tr. Derk le Febre, dagloner te Onderdendam.
h. Jan Lantinga Tillema, geb. Menkeweer (Bedum) 26 aug. 1807, ged. Menkeweer 20 sept. 1807, kleermaker te Onderdendam,42 Onderdendam 29 maart 1864, tr. 20 mei 183742 Antje Pieters Horn, geb. Bedum 16 juni 1818, Onderdendam 30 jan. 1890.

 
26. Eile/Eijlert/Eylert/Eylardus Pelgers/Pilgers Faber, geb. Harlingen (Opsterland) 1755,43 ged. Lippenhuizen 20 juli 1755,43 1813 koopman,44 Harlingen 20 nov. 1813,44 tr. 1e45 Elisabeth Smits; tr. 2e45 Antje Freerks; tr. 3e Harlingen 21 okt. (kerkelijk Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen (dag en mnd. onb.))46 179846
27. Catharina/Catrijna Homburg/Homberg(en), geb. Harlingen 4 maart 1777, ged. Hervormde gemeente Westerkerk Harlingen 2 sept. 1777, Harlingen 3 juli 1823,2 begr. Groot Kerkhof regel 33.47

 

Uit dit huwelijk:
a. Johannes Michiel Faber, geb. Harlingen 14 okt. 1800, ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 9 nov. 1800,46 scheepstimmermansknecht,44 scheepstimmerman in 1826,35 tr. Harlingen 12 jan. 182644 Maatje/Matje/Mastje/Maartje Hiddes Bleeker.
b. Elizabeth/Elisabeth/Lijsbet Faber, geb. Harlingen 20 jan. 1803,43 ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 6 febr. 1803,44 naaister in 1826,35 tr. Anne Feddes Draaysing, 1829 rijksambtenaar.35
c. Sjou(w)kje Eilerts/Eilers, zie 13.
d. Haje Eiles Faber, geb. Harlingen 25 juli 1810, ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 12 aug. 1810.44
e. Eylard (Eile Eiles) Faber, geb. Harlingen 29 jan. 1814.2

 
28. Samuel Muggeridge, geb. omstr. 12 juli 1765,48 ged. Southwark, London, England, UK 12 juli 1765,49 vr 1828,50 tr. 1e26 (kerkelijk Saint Leonards, Shoreditch, Surrey, Hackney, London 18 sept. 1786)51 Sarah Page (Tench Street), geb. omstr. 18 sept. 1766,48 omstr. 26 maart 1790;48 tr. 2e St. Mary Magdalen, Bermondsey, Surrey, England, UK 26 maart 179152
29. Sarah Wright, geb. omstr. 26 maart 1771.48

 

Uit dit huwelijk:
a. Sarah Anne Muggeridge, geb. omstr. 20 juli 1792,53 ged. Saint Saviour, Southwark, Surrey, London. Nu Southwark Cathedral. 20 juli 1792,54 begr. Southwark, Surrey, England, UK 11 okt. 1793.55
b. William John Muggeridge, geb. omstr. 12 april 1794,48 ged. Southwark, Surrey, England, UK 9 mei 1794,56 ,48 begr. Woolwich, Kent, England, UK 5 juli 1857,57 tr. Eltham, Kent, England 18 mei 182348 Elizabeth Bruce Burroughs, geb. omstr. 15 mei 1801,48 Woolwich, Kent, England, UK omstr. 15 mei 1876,58 begr. Greenwich, Kent, England, UK 1 juni 1876.57
c. Jeremiah (later William), zie 14.
d. Sarah Muggeridge/Mugridge, geb. omstr. 4 maart 1797,53 ged. Saint Saviour, Southwark, Surrey, London. Nu Southwark Cathedral. 29 maart 1797,59 tr. Saint Saviour, Southwark, Surrey, London. Nu Southwark Cathedral. 11 mei 181753 John Jenner, geb. omstr. 11 mei 1797.48

 
30. Hendrik Klazes/Klases van Wielen, geb. Harlingen 15 aug. 1779,46 ged. Hervormde gem. Westerkerk Harlingen 29 aug. 1779,46 uurwerkmaker, Harlingen 30 okt. 1811, tr. (kerkelijk Hervormde Gemeente Harlingen Grote Kerk)60 19 jan. 180046
31. Maria Henderica/Hendriks Homberg, geb. Harlingen omstr. 1771, zonder beroep 1829-, Harlingen 4 nov. 1829.2

 

Uit dit huwelijk:
a. Sjoukje Hendriks, zie 15.
b. Aaltje van Wielen, geb. Harlingen 11 juni 1804,46 ged. Hervormde gemeente Westerkerk Harlingen 29 juni 1804.46
c. Klaas Hendriks van Wielen, geb. Harlingen 31 dec. 1804, ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 15 jan. 1805, 1830 verversknecht,44 1839 winkelier,61 1829 verver,35 Harlingen 12 okt. 1872, tr. 1e Harlingen 14 okt. 183044 Martje Joostes Bergsma; tr. 2e Harlingen 22 okt. 183544 Trijntje Vettevogel.

 

Generatie VI

 

32. Jan Tjaben, geb. Midlum 25 april 1744,6 Fuhrmann 1788,6 25 maart 1818,6 tr. 26 aug. 17706
33. Grietje/Gretje Freeriks/Freerks, geb. 1733, ged. Midlum 18 april 1734,6 20 okt. 1808,6 tr. 1e6 Ayke Martens, 14 nov. 1764.6

 

Uit dit huwelijk:
a. Tjabe, geb. 20 sept. 1771,6 27 jan. 1788.6
b. Freerk Oltmans/Oltmann, zie 16.
c. Jan, geb. 10 dec. 1774,6 17 jan. 1775.6
d. Jan Tjaben, geb. 8 jan. 1777,6 23 dec. 1832.6

 
34. Geerd Berends, Arbeiter zu Weener,6 tr. vr 17756
35. Siebentje Fokken.

 
40. Albert Jans van Onstwedde, tr. Nieuwe Pekela 18 maart 17467
41. Jantje Jans, ged. Nieuwe Pekela 17 juli 1712.

 

Uit dit huwelijk:
a. Willem Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 18 dec. 1746.7
b. Jan Alberts, zie 20.
c. Janna Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 15 nov. 1750.7
d. Grietjen Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 25 nov. 1753.7
e. Pieter Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 23 sept. 1756.7

 
42. Folkert Swiers, geb. 1712,7 tr. Nieuwe Pekela 23 jan. 17507
43. Jantje Berends.

 
44. Cornelis/Cornellis Wijchers/Wijggers, tr.
45. Meggeltje Jans.

 

Uit dit huwelijk:
a. Wijcher/Wijgger/Wicher Cornelis/Cornellis de Boer, geb. Oude Pekela 24 nov. 1741,7 landgebruiker,7 turfgraver,62 Oude Pekela 20 aug. 1823,7 tr. 17 dec. 1772 Jantje Pieters, geb. 4 jan. 1750,7 dr. van Pieter Roelofs en Harmke IJpes.
b. Harm Cornellis/Cornelis/Kornelius de Boer/Wint, geb. Oude Pekela 3 aug. 1744,7 ged. Oude Pekela (Ned. Hervormde Kerk) 4 aug. 1744, Oude Pekela 28 aug. 1824,7 tr.7 Hiltje Sjoerds Poortman, geb. omstr. 1761,7 Oude Pekela,7 begr. 13 maart 1830.
c. Jan Kornellijs, zie 22.

 
46. Hindrik Israls Oostra, tr.
47. Aaltje Sybrands.

 

Uit dit huwelijk:
a. Jantje Hindriks, tr. 1e Derk Jacobs Mooij; tr. 2e 30 jan. 17677 Jan Hindriks Wijgers.
b. Isral Hindriks, tr. Heike Meinderts.
c. Reina Hindriks, tr. Leendert Harms.
d. Wijna Hindriks.
e. Sybrant Hindriks, ged. Oude Pekela 25 okt. 1750.7
f. Martje Hindriks/Hendriks, zie 23.
g. Hendrik Israls, ged. 13 sept. 1767.7

 
48. Egbert Jans (Tillema), ged. Menkeweer 20 nov. 1729, wedman te Onderdendam,63 Onderdendam 18 nov. 1809, tr. Menkeweer 2 mei 175664
49. Hindriktien/Hendrika Jans Hofman, ged. Menkeweer 21 nov. 1734, Onderdendam vr 1806.

 

Uit dit huwelijk:
a. Jan Egberts, ged. Menkeweer 31 okt. 1756.
b. Hilje Egberts, geb. Menkeweer 21 dec. 1758, tr. 1e Menkeweer/Huizinge 13 febr. 178042 Jan Tjeerds Lantinga (zie 50,b); tr. 2e 10 jan. 180242 Roelf Eerdmans.
c. Pieter Egberts Tillema, ged. Menkeweer 18 (mnd. onb.) 1763, koopman te Menkeweer,42 Menkeweer 18 (mnd. onb.) 1816, tr. Trijntje van Marum.
d. Geert Egberts Tillema, geb. 5 aug. 1768, ged. Menkeweer 28 aug. 1768, herbergier te Onderdendam van het Zijlverterhuis te Onderdendam,65 Menkeweer 9 okt. 1838, tr. 1e Henderika Ebels Nanninga, vr 17 dec. 1813; tr. 2e Stientje Fokkes Leeuw.
e. Hermanus Egberts, ged. Menkeweer 7 maart 1771, ald. 1 april 1799.
f. Evert Egberts, geb. 24 febr. 1772,66 ged. Menkeweer/Onderdendam 4 maart 1773, herbergier/kastelein van Het Veerhuis in Obergum (Winsum),2 Obergum (gem. Winsum) 22 mei 1814,2 tr. 1e Hemke Henderikus/Hendriks, vr 30 nov. 1811; tr. 2e Winsum (Gr.) 30 nov. 18112 Fenje/Fenna Kornelis Zijlman, geb. t Zandt 14 dec. 1788, Dienstmaagd,2 herbergiersche van "Het Veerhuis" te Obergum (Winsum),67 dr. van Cornelis KLasens en Hijke Hijnes; zij hertr. Winsum (Gr.) 28 april 181967 Klaas Jacobs Kuipers.
g. Anna Egberts, ged. Menkeweer 25 juni 1775.
h. Trijntje Egberts, geb. Menkeweer 2 mei 1778.
i. Hindrik Egberts, zie 24.

 
50. Tjeerd Jans Lantinga, geb. Bolsward 28 okt. 1728, koopman te Onderdendam, diaken 1765-, ouderling 1774-1789, Menkeweer 2 sept. 1808,68 tr. Bolsward 6 juli 175542
51. Tryntje Abel(e)s Stellema, geb. 1734, Menkeweer 3 nov. 1803.69

 

Uit dit huwelijk:
a. Dieuwer(ke) Lantinga, geb. Bolsward 6 april 1756, Winsum (Gr.) 15 juli 1813,8 tr. Winsum (Gr.) 14 juli 178239 Gerrit Jans Wieringa, geb. Leens 22 juli 1742, herbergier van de "Gouden Karper" te Winsum, Winsum (Gr.) 21 april 1806,70 wedr. van Geertien Jacobs.
b. Jan Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 5 jan. 1758,39 schipper, vr 1802, tr. Menkeweer/Huizinge 13 febr. 178042 Hilje Egberts (zie 48,b).
c. Abel Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 17 nov. 1759,69 bakker, koopman, (trek)schipper, Bolsward 10 okt. 1826, tr.42 (kerkelijk Bolsward 3 maart 1785)69 Djeuke/Dieuwke Ruurds Piekema, ged. Bolsward 10 okt. 1763,69 ald. 15 jan. 1807, dr. van Ruurd Piekes en Anke Laazes.
d. Simon/Sijmen Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 27 sept. 1761, ald. 9 nov. 1799.
e. Angenietje Lantinga, ged. Menkeweer 6 nov. 1763, ald. vr 1774.
f. Tjeerd Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 27 febr. 1766, Landbouwer op Helwerd te Usquert,39 Onderdendam 9 juli 1799,71 tr. Huizinge 3 (kerkelijk Usquert 6)39 juli 178739 Crijnje (Krijnje) Ritses/Ritzes, geb. 16 jan. 1768, waarschijnlijk Onderdendam, dr. van Ritze Crijnjes/Crijns en Eelje Cornellis.
g. Dieuwke/Diuwku Tjeerds, zie 25.
h. Tjietske Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 1 juli 1770, ald. vr 1808.
i. Angenietje/Agnietje Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 18 sept. 1774, Groningen 16 dec. 1800,72 tr. 179573 Frerik (Freerk) Dubbelboer, ged. omstr. 1771.

 
52. Pelger (Pelgrim) Lammerts Faber, ged. Oudega,43 tr.
53. Aurelia Eyles Rudolphi, geb. omstr. 1723,43 ged. Oudega 26 sept. 1723,43 Doniawerstal 15 jan. 1806.43

 

Uit dit huwelijk:
a. Lammert Pelgers Faber, geb. Opsterland? omstr. 1752,43 Leeuwarden 14 april 1795,43 tr.43 Hinke Gabrils.
b. Eile/Eijlert/Eylert/Eylardus Pelgers/Pilgers, zie 26.

 
54. Johannes Michiels/Michael Homberg(en)/Homburg, geb. omstr. 1719, koopman,47 Harlingen 13 dec. 1799,74 begr. op het groot Kerkhof te Harlingen regel 33 nr. 19 18 dec. 1799,11 tr. omstr. 176974
55. Sjoukje Hayes Feenstra, geb. 1744,44 ged. Harlingen (Hervormde gemeente Grote Kerk) 29 juni 1745,46 Harlingen 15 okt. 1826.

 

Uit dit huwelijk:
a. Maria Henderica/Hendriks, zie 31.
b. Alida Johannes Homberg, geb. omstr. 1772, Harlingen 1 okt. 1793, begr. Hervormde Gemeente Harlingen, tr. Harlingen 9 okt. 179147 (kerkelijk Hervormde Gemeente Harlingen ) Hans Johannes Ackermann, poortier -1826.35
c. Michiel/Michael Johannes Homberg, geb. Harlingen 24 aug. 1774,46 ged. Hervormde gemeente Westerkerk (maar ook Grote Kerk) Harlingen 13 sept. 1774.46
d. Catharina/Catrijna, zie 27.

 
60. Klaas/Claas Hendriks van Wielen, geb. 1744, Harlingen 18 febr. 1816, tr. Sneek (kerkelijk Hervormde gemeente Sneek)46 11 mei 177746
61. Aukje/Aukien Reins/Reyns Heremiet/Heremyt/Hermiet, geb. 1742, Harlingen 1 mei 1811.46

 

Uit dit huwelijk:
a. Hendrik Klazes/Klases, zie 30.
b. Sytske van Wielen, geb. 30 dec. 1780,46 ged. Hervormde gem. Westerkerk Harlingen 21 jan. 1781.46
c. Reyn van Wielen, geb. 15 juli 1784,46 ged. Harlingen (Hervormde gemeente Westerkerk) 1 aug. 1784.
d. Reyn van Wielen, geb. Harlingen 20 jan. 1786,46 ged. Hervormde gem. Westerkerk Harlingen 5 febr. 1786.46

 
62. Johannes Michiels/Michael Homberg(en)/Homburg (dezelfde als 54), tr. omstr. 176974
63. Sjoukje Hayes Feenstra (dezelfde als 55).

 

Generatie VII

 

64. Tjabe Janssen, geb. Midlum omstr. 1713, 8 nov. 1782,6 tr.6
65. Harmke Gerds, 29 juli 1746.6

 

Uit dit huwelijk:
a. Geerdje/Geertje Tjaben, geb. 27 okt. 1733,6 6 juli 1793,6 tr.6 Harm Kampen, Tagelhner zu Midlum.6
b. Hilke Tjaben, ged. 7 april 1738,6 20 aug. 1761.6
c. Hilke Tjaben, geb. Midlum omstr. 1739,6 13 dec. 1808,6 tr. 6 april 17666 Ulrich Peters Remmerts Steen, geb. Hatzum 1735,6 schoenmakermeester,6 9 jan. 1793.6
d. Jan, zie 32.

 
66. Frerich Oltmans, 18 aug. 1735,6 tr. 26 mei 17266
67. Habke Henrichs, 23 mei 1763,6 tr. 1e 22 maart 17216 Egge Peters; tr. 3e 28 maart 17436 Willem Janssen, 8 febr. 1763,6 wedr. van 1e Aaltje Janssen en 2e Janntje Lubberts.

 

Uit dit huwelijk:
a. Fokke, geb. 8 febr. (jaar onb.) ,6 17 april 1732.6
b. Oltman Freriks, ged. 11 april 1727,6 arbeyder-Luiden,6 12 april 1789,6 tr. 23 april 17556 Geeske Franken, geb. 1725,6 8 april 1789.6
c. Henrich/Hindrik Freerks, geb. 22 juni 1729,6 15 maart 1774,6 tr. 27 juni 17566 Aaltje Jacobs.
d. Grietje/Gretje, zie 33.

 
82. Jan Wolters, tr.
83. Margien Jans.

 
84. Swier Folkerts, tr.
85. Hindrikje Freriks.

 
86. Berend Willems, tr.
87. Saartje Roekes.

 
92. Isral Hindriks, tr.
93. Martje Wigers.

 

Uit dit huwelijk:
a. Hindrik Israls, zie 46.
b. Reine Israls.
c. Wijna Israls.
d. Anna Israls.

 
94. Sijbrant Klazes, tr.
95. Reijne Eijes.

 
96. Jan Egberts, ged. Menkeweer 30 juni 1700, tr.
97. Trijntje Pieters, geb. Bedum??.

 
98. Jan Hofman, tr. vr 172442
99. Hillie Harms.

 
100. Jan Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward okt. 1689, burgemeester van Bolsward, tserkfd???=kerkvoogd, ouderman vab het schippeisgilde, schipper, koopman, Bolsward 3 febr. 1758, begr. Martinikerk te Bolsward,75 tr. Bolsward 27 dec. 171642
101. Dieuwertje Jans de Haan, geb. 22 dec. 1694, Bolsward 31 maart 1772,76 begr. Martinikerk te Bolsward.75

 

Uit dit huwelijk:
a. Antje Jans Lantinga, ged. Bolsward 2 aug. 1717, ald. 1 sept. 1781,76 begr. Martinikerk te Bolsward, tr. Bolsward 1 febr. 175042 Watse/Watze Jelte(s) Baarda, geb. omstr. 1718, Mr. Wolkammer te Bolsward,42 koopman te Bolsward,76 Bolsward 31 mei 1774,76 begr. Martinikerk te Bolsward.
b. Jan Lantinga, geb. Bolsward 18 aug. 1719.
c. Jan Lantinga, geb. Bolsward 12 april 1722, ontvanger boelgoederen te Bolsward,42 tr. Bolsward 17 dec. 175842 Tryntje Feddes Coopmans.
d. Tietske Lantinga, geb. Bolsward 13 febr. 1724.
e. Sjoukien Jans Lantinga, geb. Bolsward 6 april 1726, ald. 27 mei 1779, begr. Martinikerk te Bolsward, tr. Bolsward 18 febr. 1759 Wigerus Seerp Swerms, geb. omstr. 1734, Mr. chirurgijn te Bolsward,42 Burger Luitenant te Bolswaart,76 28 dec. 1772.76
f. Tjeerd Jans, zie 50.
g. Liskje Lantinga, geb. Bolsward 6 mei 1731.
h. Symen Lantinga, geb. Bolsward 5 maart 1733.
i. Symen Jans Lantinga, geb. Bolsward 3 maart 1735, 23 (mnd. onb.) 1754,76 begr. Martinikerk te Bolsward.76

 
106. Eilardus Rudolphi (Rudolfs), tr.
107. Lamke Allardi (Allards) Nicolay.

 
110. Haye Gerkes Feenstra, tr.
111. Alida Johannes Schotynjes/Scholijnjes/Schuttinus/Schuttinius/Schuttingius.

 

Generatie VIII

 

128. Jan Tjaben, vr 25 dec. 1720,6 tr. vr 17136
129. Geertje Arends, 25 okt. 1757.6

 

Uit dit huwelijk:
a. Reinder Janssen, 30 maart 1741.6
b. Tjabe, zie 64.

 
130. Gerd Harms, Klein-Borssum vr 19 april 1733,6 tr.6
131. N.N. N.N..

 
132. Oltman Eden, tr.6
133. N.N. N.N..

 
134. Hendrik Fokken,6 4 okt. 1736,6 tr.6
135. Aleyd Gysberts,6 9 juni 1730.6

 

Uit dit huwelijk:
a. Fokke, 30 juni 1731.6
b. Habke, zie 67.

 
188. Klaas Jans, tr.
189. Aeltje Jans.

 

Uit dit huwelijk:
a. Sijbrant, zie 94.
b. Hanke Klazes, tr. Jannes Piekes.

 
192. Egbert Jans, tr.
193. Peterke.

 

Uit dit huwelijk:
a. Corneliske Egberts, ged. Menkeweer 10 febr. 1694, 6 febr. 1695,42 begr. ald..
b. Antje Egberts, ged. Menkeweer 1 april 1696.
c. Jacobbonnes Egberts, geb. Menkeweer 27 febr. 1698.
d. Jan Egberts, ged. Menkeweer 7 april 1699.
e. Jan, zie 96.
f. Cnellis Egberts, ged. Menkeweer 1 sept. 1702.
g. Martjen Egberts, ged. Menkeweer 9 febr. 1710.

 
200. Tjeerd Freerks Lantinga, ged. Bolsward 29 okt. 1665, bakker te Bolsward,42 burgemeester van Bolsward,42 vr 10 maart 1721, tr. Bolsward 15 jan. 168842
201. Antje/Antie Jans Costerus, ged. Bolsward 18 mei 1663, ald. vr 10 maart 1721.

 

Uit dit huwelijk:
a. Antie Lantinga, ged. 15 nov. 1688.
b. Jan Tjeerds, zie 100.
c. Antie Lantinga, ged. Bolsward 29 april 1691, tr. Bolsward 2 april 171342 Romke Foppes Lamring.
d. Freerk Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward 1694,75 burger hopman te Bolsward,42 tr. Bolsward 30 maart 172142 Aukjen/Auckien Reins van der Meulen.
e. Tryntje Tjeerds Lantinga, ged. Bolsward 27 jan. 1704, tr. Workum 174142 Rinnert Jacobs.
f. Gerben Tjeerds Lantinga, ged. Bolsward 22 juli 1706, koperslager te Bolsward, Burger Luitenant te Bolsward,42 Bolsward 29 mei 1753, tr. 24 jan. 173442 Eelkjen Lieuwens Fokkens, Bolsward 25 okt. 1752.
g. Simon Tjeerds Lantinga, ged. 25 aug. 1708, bakker te Bolsward,42 is later naar de Oost gegaan (Indi).42
h. Andries Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward 19 nov. 1712, wolkammer te Winsum,42 Winsum (Gr.) vr 1753, tr. Winsum (Gr.) 15 maart 173342 Dieuke Steffens.

 

Generatie IX

376. Jan Pijbes, tr.
377. Hanke Klasen.

 
400. Freerk Tjeerds, schuitenmaker te Bolsward,42 Bolsward 1675, tr. Bolsward 10 febr. 166142
401. Tryntje Gerbens, tr. 2e Sneek 5 juni 167575 Doytse Teekes/Teckles, meester kuiper.

 

Uit dit huwelijk:
a. Pietie Freerks, ged. Bolsward 9 nov. 1661, vr 1675.
b. Gerben Freerks Lantinga, geb. Bolsward 1663, koopman te Bolsward,42 vr sept. 1711, tr. 20 jan. 168942 Antie/Antje Gerrits/Gerrydts.
c. Tjeerd Freerks, zie 200.
d. Pieter Freerks Lantinga, ged. Bolsward 12 nov. 1668, ald. vr 1675.
e. Lisck/Lysbeth Freerks Lantinga, ged. Bolsward 9 jan. 1670, ald. vr mei 1729, tr. 1e Bolsward 8 sept. 168942 Simon Jochums, vr 1718; tr. 2e Bolsward 29 mei 171842 Douwe Johannes Buma.
f. Anne Freerks Lantinga, ged. Bolsward 30 okt. 1672, koperslager te Bolsward,42 Bolsward vr 1723.

 
402. Jan Foppes, tr. Bolsward 21 juni 166042
403. Gerlantje Sjoerds.

 

Generatie X

 

752. Pijbe Gerrits.

 
800. Tyaerdt Freerk/Freercx, tr. 1e Webeltie Tjallings; tr. 2e vr 162642
801. Pietrick Pieters/Pyters, Bolsward vr 1639.

 

Uit dit huwelijk:
a. Freerk, zie 400.
b. Antje Tjeerds, tr. Taekle Martens.


 

Bronnen

1. Steffen Sasker
2. Genlias
3. Marie Rademaker-Fietje
4. Overlijdenskaart
5. Rijksarchief Leeuwarden
6. Ortssippenbuch Midlum Upstalsboom-Gesellschaft Aurich
7. Nelleke Buzeman
8. Eika Kuiper
9. Rijks Archief Leeuwarden
10. Gosse van der Plaats
11. Rijks Archief Leeuwarden
12. Huwelijkse bijlagen Simon Lantinga jr.
13. Boek "Ver van moeder" door Rarda Lieftink, pseudoniem voor Pauline Lantinga.
14. Steffen Sasker (bevolkingsregister)
15. Familias
16. "Jaarverslag 1992 - Vereniging Oud Monnickendam"
17. geboorteakte
18. Steffen Sasker (bevolkingsregister Wildervank)
19. overlijdensadvertentie
20. Genlias bij huwelijk dochter
21. Genlias bij huwelijk zoon
22. Genlias bij huwelijk zoon Frederik
23. R.S. Roorda (fout) Doopregister Hervormde Gemeente Menkeweer (Toegangnr 124 inv.nr. 283) , 1682 - 1811
24. Doopregister Hervormde Gemeente Menkeweer (Toegangnr 124 inv.nr. 283) , 1682 - 1811
25. Jacob Hepkema
26. David Short en Sylvia Aus
27. archief London, England, Babtisms, Marriages and Burials, 1538-1812
28. Noordelijk Scheepvaartmuseum
29. Leeuwarder Courant digitaal en overlijdensakte Waterlands Archief
30. London, England, Marriages and Banns
31. Leeuwarder Courant digitaal en David Short en Sylvia Aus
32. Tjerk Tigchelaar
33. Genlias en Rijks Archief Leeuwarden
34. www.allefriezen.nl
35. Tresoar: Memories van successie
36. Ortssippenbuch Leer Upstalsboom-Gesellschaft Aurich
37. Ortssippenbuch Leer Upstalsboom-Gesellschaft Aurich Evangelisch Reformiert
38. Ortsippenbuch Familien der Kirchengemeinde Wijmeer 1713-1900
39. Fred Reenders
40. Kerkeboek Menkeweer 1682-1811
41. Anne Lantinga
42. R.S. Roorda
43. www.geslachtenfaber.nl
44. Website Stefan Elsinga
45. Krantenbericht Leeuwarder Courant 7-10-1823
46. Tresoar
47. Stefan Elsinga
48. David Short
49. IGI FEB 1988 David Short
50. Familysearch Huwelijksafkondigingen Harlingen
51. archief London, England, Marriages and Banns, 1754-1921
52. Henny Savenije
53. David Short en Familysearch
54. David Short en Familysearch IGI FEB 1988
55. London, Baptisms, Marriages and Burials, 1538-1812 via Ancestry (David Short)
56. London, Baptisms, Marriages and Burials, 1538-1812 via Ancestry
57. London, England, Deaths and Burials, 1813-1980 via Ancestry
58. GRO [via FreeBMD] David Short
59. David Short en Familysearch (IGI FEB 1988 / Ancestry)
60. DTB
61. Tresoar: Memories van successie
62. B.J. de Haan-Brons website
63. Sievert Lantinga
64. R.S. Roorda en Sievert Lantinga
65. Koninklijke Bibliotheek Groninger Courant 16-12-1808
66. Dagboek van een Obergumer zeeman (over Klaas Jacobs Kuipers en zijn zeereizen)
67. "Dagboek van een Obergumer zeeman (over Klaas Jacobs Kuipers en zijn zeereizen)"
68. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 6-9-1808
69. Jan Terveer
70. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 22-4-1806
71. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 12-7-1799
72. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 19-12-1800
73. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 13-10-1795
74. Leeuwarder Courant digitaal
75. genealogie Buwalda
76. grafzerken Martinikerk te Bolsward

 

Index

Fokke (-1731)  134,a
Fokke (-1732)  66,a
Jan (1774-1775)  32,c
Jan Tjaben (1777-1832)  32,d
Peterke  193
Tjabe (1771-1788)  32,a
Ackermann, Hans Johannes (x1791)   54,b
Alberts, Geert  22,d
Alberts, Grietjen (1753-)  40,d
Alberts, Janna (1750-)  40,c
Alberts, Pieter (1756-)  40,e
Alberts, Willem (1746-)  40,a
Altona, Elisabeth Geerts (1793-1871)  22,d
Arends, Geertje (-1757)  129
Atzema, Sievertje Jacobs (-1876)  7
Baarda, Watse/Watze Jelte(s) (1718-1774)  100,a
Bakker, Geessien Kornelis  22,a
Bakker, Katrina Jans (1835-1872)  7
Berends, Elisabeth  22,d
Berends, Geerd (x1775)   34
Berends, Jantje (x1750)   43
Bergsma, Martje Joostes (x1830)   30,c
Blaauw, Koenraad Drewes  20,a
Blaauw, Pietertje Koenraads (1780-1872)  20,a
Bleeker, Maatje/Matje/Mastje/Maartje Hiddes (x1826)   26,a
Boer, Aaltje Jans de (1787-1866)  22,c
Boer, Elizabeth Hindriks de  10,d
Boer, Hinderk Jans de (1785-)  22,b
Boer, Isral Jans de (1793-1859)  22,e
Boer, Kornellis Jans de (1783-1860)  22,a
Boer, Mecheltje/Meggeltje Jans de (1795-1865)  11
Boer, Meggeltje Wijchers de (1779-1858)  20,b
Boer, Wicher Jans de (1789-1871)  22,d
Boer, Wijcher/Wijgger/Wicher Cornelis/Cornellis de (1741-1823)  20,b; 44,a
Boer, Zietske/Sietske Freerks de (1767-1839)  15
Boer/Windt, Jan Kornellijs de (1747-1822)  22
Boer/Wint, Harm Cornellis/Cornelis/Kornelius de (1744-1824)  44,b
Boltendal, Marieke  4,d
Bongels/Borgers, Geert Wubbes (1792-)  22,c
Borgman, Wubke Teien (vermeld )   9
Buma, Douwe Johannes (x1718)   400,e
Burroughs, Elizabeth Bruce (1801-1876)  28,b
Buseman, Albert Jans (1772-1855)  20,a
Buseman, Angenete (1785-1823)  20,d
Buseman, Christoffel Jans (1788-)  20,e
Buseman, Dirk Jans (1798-1800)  20,h
Buseman, Harm(en) Jans (1793-1860)  10
Buseman, Isral Harms (1831-1832)  10,c
Buseman, Isral Harms (1834-1891)  10,d
Buseman, Jan Alberts (1749-1809)  20
Buseman, Jan Hajen (-1828)  18
Buseman, Jan Harms (1827-1908)  10,b
Buseman, Jannetje Jans (1790-1848)  20,f
Buseman, Wilke Jans (1782-1847)  20,c
Buseman/Buzeman, Hinderika Harms (1825-1916)  5
Buzeman/Buseman, Folkert Jans (1779-1823)  20,b
Buzeman/Buseman, Hilke/Hiske Jans/Janssen (1804-)  9
Commies, Harm (vermeld )   4,d
Commies, Harmke (1869-1945)  4,d
Coopmans, Tryntje Feddes (x1758)   100,c
Cornellis, Eelje  50,f
Costerus, Antje/Antie Jans (1663-1721)  201
Crijnjes/Crijns, Ritze (vermeld )   50,f
Draaysing, Anne Feddes (vermeld )   26,b
Dubbelboer, Frerik (Freerk) (1771-)  50,i
Dui(n)ker, Simon Olpherts (1798-1827)  15
Duiker, Olphert Simons (1765-1831)  15
Eden, Oltman  132
Eerdmans, Roelf (x1802)   48,b
Egberts, Anna (1775-)  48,g
Egberts, Antje (1696-)  192,b
Egberts, Cnellis (1702-)  192,f
Egberts, Corneliske (1694-1695)  192,a
Egberts, Evert (1772-1814)  48,f
Egberts, Hermanus (1771-1799)  48,e
Egberts, Hilje (1758-)  48,b; 50,b
Egberts, Jacobbonnes (1698-)  192,c
Egberts, Jan (1699-)  192,d
Egberts, Jan (1700-)  96
Egberts, Jan (1756-)  48,a
Egberts, Martjen (1710-)  192,g
Egberts, Trijntje (1778-)  48,h
Egberts Tillema, Geert (1768-1838)  48,d
Egberts Tillema, Pieter (1763-1816)  48,c
Eijes, Reijne  95
Faber, Eile/Eijlert/Eylert/Eylardus Pelgers/Pilgers (1755-1813)  26
Faber, Elizabeth/Elisabeth/Lijsbet (1803-)  26,b
Faber, Eylard (Eile Eiles) (1814-)  26,e
Faber, Haje Eiles (1810-)  26,d
Faber, Johannes Michiel (1800-)  26,a
Faber, Lammert Pelgers (1752-1795)  52,a
Faber, Pelger (Pelgrim) Lammerts  52
Faber, Sjou(w)kje Eilerts/Eilers (1805-1876)  13
Febre, Derk le (vermeld )   24,g
Feenstra, Haye Gerkes  110
Feenstra, Sjoukje Hayes (1744-1826)  55; 63
Fietje, Geert (1881-1975)  1
Fietje, Geert (1917-1973)  1,d
Fietje, Harm (1911-1979)  1,b
Fietje, Harmina Sophia (1909-1989)  1,a
Fietje, Popko (1853-1885)  1
Fietje, Popko (1914-1964)  1,c
Fokken, Hendrik (-1736)  134
Fokken, Siebentje (x1775)   35
Fokkens, Eelkjen Lieuwens (-1752)  200,f
Folkerts, Hinderkien/Hendrikje (1751-1824)  21
Folkerts, Swier  84
Foppes, Jan (x1660)   402
Franken, Geeske (1725-1789)  66,b
Freeriks/Freerks, Grietje/Gretje (1733-1808)  33
Freerk/Freercx, Tyaerdt (x1626)   800
Freerks, Antje  26
Freerks, Henrich/Hindrik (1729-1774)  66,c
Freerks, Pietie (1661-1675)  400,a
Freriks, Hindrikje  85
Freriks, Oltman (1727-1789)  66,b
Gabrils, Hinke  52,a
Gerbens, Tryntje (x1661)   401
Gerds, Harmke (-1746)  65
Gerrits, Pijbe  752
Gerrits/Gerrydts, Antie/Antje (x1689)   400,b
Greven, Jan Frideriks  20,c
Greven, Maria Jans (1783-1858)  20,c
Grooten, Jaapien (1916-1988)  1,c
Gysberts, Aleyd (-1730)  135
Haan, Dieuwertje Jans de (1694-1772)  101
Hall, John/Jan (1811-1849)  15
Hall, Mary Ann (vermeld )   15
Hall, William (vermeld )   15
Harms, Gerd (-1733)  130
Harms, Hillie (x1724)   99
Harms, Leendert  46,c
Henderikus/Hendriks, Hemke (-1811)  48,f
Hendriksen, Georg  1,d
Henning, Jan Franssen (-1840)  16,d
Henrichs, Habke (-1763)  67
Heremiet/Heremyt/Hermiet, Aukje/Aukien Reins/Reyns (1742-1811)  61
Hijnes, Hijke  48,f
Hinderks, Helena  20,c
Hindriks, Isral  92
Hindriks, Isral  46,b
Hindriks, Jantje (x1767)   46,a
Hindriks, Reina  46,c
Hindriks, Sybrant (1750-)  46,e
Hindriks, Wijna  46,d
Hofman, Hindriktien/Hendrika Jans (1734-1806)  49
Hofman, Jan (x1724)   98
Homberg, Alida Johannes (1772-1793)  54,b
Homberg, Maria Henderica/Hendriks (1771-1829)  31
Homberg, Michiel/Michael Johannes (1774-)  54,c
Homberg(en)/Homburg, Johannes Michiels/Michael (1719-1799)  54; 62
Homburg/Homberg(en), Catharina/Catrijna (1777-1823)  27
Horn, Antje Pieters (1818-1890)  24,h
Houttuin, Jacob Ennes (1832-1886)  6,c
Houttuin, Jan Pieters (1854-)  6,c
IJpes, Harmke  44,a
Israls, Anna  92,d
Israls, Hendrik (1767-)  46,g
Israls, Reine  92,b
Israls, Wijna  92,c
Jacobs, Aaltje (x1756)   66,c
Jacobs, Geertien  50,a
Jacobs, Rinnert (x1741)   200,e
Jans, Aeltje  189
Jans, Egbert  192
Jans, Jantje (1712-)  41
Jans, Jantje Klaas  20,f
Jans, Klaas  188
Jans, Margien  83
Jans, Meggeltje  45
Jans (Tillema), Egbert (1729-1809)  48
Janssen, Aaltje (-1729)  67
Janssen, Freerk Oltmans/Oltmann (1773-1858)  16
Janssen, Reinder (-1741)  128,a
Janssen, Tjabe (1713-1782)  64
Janssen, Willem (-1763)  67
Jenner, John (1797-)  28,d
Jochums, Simon (-1718)  400,e
Jonge, Jan de  22,a
Jonge, Jantje Jans de (1779-1850)  22,a
Jonkman, Aaltje (1831-1855)  6,c
Kampen, Harm (vermeld )   64,a
Klaaszen, Annechijn  20,a
Klasen, Hanke  377
KLasens, Cornelis (vermeld )   48,f
Klazes, Hanke  188,b
Klazes, Sijbrant  94
Kuipers, Klaas Jacobs (1778-)  48,f
Laan, Alie van der (1919-2005)  1,d
Laan, Harmina Jantina van der (1859-1889)  1
Laan, Hebel van der  1,d
Laazes, Anke (1736-1809)  50,c
Lamring, Romke Foppes (x1713)   200,c
Lantinga, Abel Tjeerds (1759-1826)  50,c
Lantinga, Andries Tjeerds (1712-1753)  200,h
Lantinga, Angenietje (1763-1774)  50,e
Lantinga, Angenietje/Agnietje Tjeerds (1774-1800)  50,i
Lantinga, Anne Freerks (1672-1723)  400,f
Lantinga, Antie (1688-)  200,a
Lantinga, Antie (1691-)  200,c
Lantinga, Antje Jans (1717-1781)  100,a
Lantinga, Dieuwer(ke) (1756-1813)  50,a
Lantinga, Dieuwke/Diuwku Tjeerds (1767-1812)  25
Lantinga, Freerk Tjeerds (1694-)  200,d
Lantinga, Gerben Freerks (1663-1711)  400,b
Lantinga, Gerben Tjeerds (1706-1753)  200,f
Lantinga, Jan (1719-)  100,b
Lantinga, Jan (1722-)  100,c
Lantinga, Jan Tjeerds (1689-1758)  100
Lantinga, Jan Tjeerds (1758-1802)  48,b; 50,b
Lantinga, Lisck/Lysbeth Freerks (1670-1729)  400,e
Lantinga, Liskje (1731-)  100,g
Lantinga, Maria Wilhelmina (1858-1934)  6,c
Lantinga, Pauline (1853-1940)  6,a
Lantinga, Pieter Freerks (1668-1675)  400,d
Lantinga, Simon Tjeerds (1708-)  200,g
Lantinga, Simon/Sijmen Tjeerds (1761-1799)  50,d
Lantinga, Sjoukien Jans (1726-1779)  100,e
Lantinga, Sophia Elisabeth (1855-1942)  3
Lantinga, Symen (1733-)  100,h
Lantinga, Symen Jans (1735-1754)  100,i
Lantinga, Tietske (1724-)  100,d
Lantinga, Tjeerd Freerks (1665-1721)  200
Lantinga, Tjeerd Jans (1728-1808)  50
Lantinga, Tjeerd Tjeerds (1766-1799)  50,f
Lantinga, Tjietske Tjeerds (1770-1808)  50,h
Lantinga, Tryntje Tjeerds (1704-)  200,e
Lantinga (Tillema), Simon Hendriks (1801-1866)  12
Lantinga jr., Simon (1824-1862)  6
Lantinga Tillema, Jan (1807-1864)  24,h
Lantinga Tillema, Tjeerd (1793-1814)  24,b
Leeuw, Stientje Fokkes  48,d
Lo(h)man, Klaas Wierts (1798-1857)  20,f
Loman, Wiert Gerrits  20,f
Lubberts, Janntje (-1742)  67
Luchjenbroers, Albertje (1910-1990)  1,b
Luchjenbroers, Jacobus (1863-1929)  1,b
Mark, Ontje Reimts van (vermeld )   9
Mark, Reimt Ontjes van (x1832)   9
Martens, Ayke (-1764)  33
Martens, Taekle  800,b
Marum, Trijntje van  48,c
Meinderts, Heike  46,b
Meulen, Aukjen/Auckien Reins van der (x1721)   200,d
Mooij, Derk Jacobs  46,a
Muggeridge, Jeremiah (later William) (1794-1832)  14
Muggeridge, Samuel (1765-1828)  28
Muggeridge, Sarah Anne (1792-1793)  28,a
Muggeridge, Wilhelmina (1831-1861)  14,b
Muggeridge, William John (1794-1857)  28,b
Muggeridge (Miggeridge), Maria Sarah (1830-1911)  7
Muggeridge/Mugridge, Sarah (1797-)  28,d
N.N., N.N.  133
N.N., N.N.  131
Nanninga, Henderika Ebels (-1813)  48,d
Nicolay, Lamke Allardi (Allards)  107
Noordhoorn, Hanke Bartelts (1802-1859)  22,e
Oltmanns, Berend (1806-1866)  16,d
Oltmanns, Geerd Freerks (1804-1856)  8
Oltmans, Freerk Freerks (1814-)  16,f
Oltmans, Freerk Geerts (1828-1871)  4
Oltmans, Frerich (-1735)  66
Oltmans, Geert (1859-1863)  4,b
Oltmans, Geert (1863-1933)  4,d
Oltmans, Grietje (1819-1819)  16,g
Oltmans, Harm (1857-1949)  2
Oltmans, Hinderika (1883-1883)  2,a
Oltmans, Jan (1862-1862)  4,c
Oltmans, Jan Freerks (1802-1875)  16,b
Oltmans, Maria (1884-1968)  1
Oltmans, Siebentje Freerks (1812-)  16,e
Oltmans, Tjabe Freerks (x1837)   16,a
Onstwedde, Albert Jans van (x1746)   40
Oostra, Hindrik Israls  46
Oostra, Martje Hindriks/Hendriks (1755-1842)  23
Page (Tench Street), Sarah (1766-1790)  28
Peters, Egge (x1721)   67
Piekema, Djeuke/Dieuwke Ruurds (1763-1807)  50,c
Piekema, Ruurd Piekes (1730-1800)  50,c
Piekes, Jannes  188,b
Pieters, Jantje (1750-)  20,b; 44,a
Pieters, Trijntje  97
Pieters/Pyters, Pietrick (-1639)  801
Pijbes, Jan  376
Poortman, Hiltje Sjoerds (1761-1830)  44,b
Puk/Puck, Aidina/Eidina Geerts/Geerds/Geerdes (1755-1854)  17
Riebemeyer, Gepke Peters (1801-1862)  16,b
Ritses/Ritzes, Crijnje (Krijnje) (1768-)  50,f
Roekes, Saartje  87
Roelofs, Pieter  44,a
Rudolphi, Aurelia Eyles (1723-1806)  53
Rudolphi (Rudolfs), Eilardus  106
Schotynjes/Scholijnjes/Schuttinus/Schuttinius/Schuttingius, Alida Johannes  111
Schreuder, Geessien Harms  10,b
Sjoerds, Gerlantje (x1660)   403
Smid/Smit, Grietje Lubberts (1818-)  16,f
Smilde, Harm Berends  10,d
Smilde, Hiltje (1848-1921)  10,d
Smit, Elisabeth Folkerts (1814-1862)  16,a
Smits, Elisabeth  26
Steen, Ulrich Peters Remmerts (1735-1793)  64,c
Steffens, Dieuke (x1733)   200,h
Stellema, Tryntje Abel(e)s (1734-1803)  51
Sterenborg, Engel (1834-1920)  7
Sterenborg, Reinder Arends (-1876)  7
Stromann, Hilke (1800-1864)  16,d
Swerms, Wigerus Seerp (1734-1772)  100,e
Swiers, Folkert (1712-)  42
Sybrands, Aaltje  47
Teekes/Teckles, Doytse (x1675)   401
Tillema, Egbert (1790-)  24,a
Tillema, Hermanus (1799-)  24,e
Tillema, Hindrik Egberts (1761-1826)  24
Tillema, Hindrikje (1804-1834)  24,g
Tillema, Ritske (1797-)  24,d
Tillema, Tryntie/Trijntje (1796-)  24,c
Tjaben, Geerdje/Geertje (1733-1793)  64,a
Tjaben, Hilke (1738-1761)  64,b
Tjaben, Hilke (1739-1808)  64,c
Tjaben, Jan (-1720)  128
Tjaben, Jan (1744-1818)  32
Tjallings, Webeltie  800
Tjeerds, Antje  800,b
Tjeerds, Freerk (-1675)  400
Veen, Dorothea Harms (1833-1909)  10,b
Veen, Gepke Janssen (x1804)   19
Veen, Harm Harms  10,b
Vettevogel, Trijntje (x1835)   30,c
Vos, Aaltje (1871-1944)  1,b
Voss, Else (1915-1975)  1,d
Voss, Sebastian Gerrits (1816-)  16,e
Weering, Geert (1779-1837)  20,d
Wielen, Aaltje van (1804-)  30,b
Wielen, Hendrik Klazes/Klases van (1779-1811)  30
Wielen, Klaas Hendriks van (1804-1872)  30,c
Wielen, Klaas/Claas Hendriks van (1744-1816)  60
Wielen, Reyn van (1784-)  60,c
Wielen, Reyn van (1786-)  60,d
Wielen, Sjoukje Hendriks van (1801-1872)  15
Wielen, Sytske van (1780-)  60,b
Wieringa, Gerrit Jans (1742-1806)  50,a
Wigers, Martje  93
Wijchers/Wijggers, Cornelis/Cornellis  44
Wijgers, Jan Hindriks (x1767)   46,a
Willems, Berend  86
Woestman, Jakoba Henderika  1,d
Wolters, Jan  82
Wright, Sarah (1771-)  29
Zijlman, Fenje/Fenna Kornelis (1788-)  48,f


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 7 aug. 2015
 


Martine Rademaker mmr

 


 

                


 

Oltmans