Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

 Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

 

They simply do not understand

 

why I hate to go to bed ...

 

I'd rather do two hundred years

 

of research work instead.

 

 

 

- Harm Oltmans, Sophia Oltmans-Lantinga, Maria Fietje-Oltmans met dochter Harmina Sophia, Geert Fietje  1909-

mmr

(Foto gemaakt door P. Elling, OudePekela, leeraar in het teekenen en photograaf.

Achterop de foto staan zijn opmerkingen over de foto! )

 

Kwartierstaat (voorgeslacht) van

Maria Oltmans

 

 

Generatie I

 

1. Maria Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 25 febr. 1884,1 Ter Apel 21 juli 1968,2 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen" 25 juli 1968,2 tr. Nieuwe Pekela 30 nov. 19073 Geert Fietje, geb. Onstwedde 31 dec. 1881, 1907 kleermaker,3 kruidenier,3 Emmen 6 febr. 1975,5 begr. Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen" te Emmen 10 febr. 1975,5 zn. van Popko en Harmina Jantina van der Laan.

 

Uit dit huwelijk:

a. Harmina Sophia Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 18 febr. 1909, Instituut Fietje-Klok,4 Lerares Commercile correspondentie,4 Lerares Duits en Engels,4 Lerares typen,4 lerares stenografie,6 Emmen 22 juni 1989,4 begr. Emmen Openbare Begraafplaats "De Wolfsbergen" 27 juni 1989.7

b. Harm Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 18 juni 1911, kruidenier,3 uitoefenen van algemene ambulante handel 1963-,8 Slijtersbedrijf Parallelweg 1 Emmen 1968-,9   27 maart 1979, 10 tr. Emmen 8 okt. 19323 Albertje Luchjenbroers, geb. Emmen 20 april 1910, 4 dienstmeid,11 Slijtersbedrijf Parallelweg 1 Emmen 1968-,9 Vakbekwaamheid voor het slijtersbedrijf 1968-,12  Emmen (Scheperziekenhuis) 21 mei 1990,4  dr. van Jacobus en Aaltje Vos.

c. Popko Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 17 aug. 1914, koopman, winkelier/kruidenier, Emmer-Compascuum (Emmen) 1 okt. 1964,13 begr. Begraafplaats Emmer-Compascuum 5 okt. 1964,13 tr. Emmen 14 nov. 1944 Jaapien Grooten, geb. Emmen 4 jan. 1916, Groningen 17 sept. 1988,14 begr. Begraafplaats Ned. Hervormde Kerk, Runde Z.z. 108 Emmer-Compascuum 21 sept. 1988.14

d. Geert Fietje, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 1 mei 1917, badmeester Moekes Gat,4 Oldenburg (Dld.) 19 april 1973,5 begr. Friedhof Sandkruger Strasse Oldenburg (Dld.) 24 april 1973,5 tr. 1e Leer 31 aug. 1945 Alie van der Laan, geb. Anloo 30 dec. 1919,15 Geel (Belgi) 14 mei 2005,15 dr. van Hebel en Jakoba Henderika Woestman;  tr. 2e Leer 21 mei 1954 Else Voss, geb. Oldenburg (Dld.) 21 jan. 1915, ald. 23 juli 1975, begr. Friedhof Sandkrugerstrasse Oldenburg 28 juli 1975, gesch. echtg. van N.N. Durst.

 

 

Generatie II

 

2. Harm Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 30 jan. 1857, schoenmaker,3 Emmer-Compascuum (Emmen) 10 okt. 1949,3 tr. Nieuwe Pekela 8 april 18823

3. Sophia Elisabeth Lantinga, geb. Franeker 2 juni 1855,17 1882, vroedvrouw,3 Emmen 9 okt. 1949.3

 

              - Harm Oltmans -  mmr

 

Uit dit huwelijk:

a. Hinderika Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 4 maart 1883,1 ald. 17 maart 1883.3

b. Maria, zie 1.

 

 

Generatie III

 

4. Freerk Geerts Oltmans, geb. Klein Midlum (Duitsland, Kon. Hannover) 28 april 1828,18 1871 smid, 1860 smidsknecht,3 1862 ijzersmid,3 Nieuwe Pekela 26 mei 1871,3 tr. Nieuwe Pekela 2 aug. 18561

5. Hinderika Harms Buseman/Buzeman, geb. Nieuwe Pekela 4 maart 1825,1 ald. 23 mei 1916,3 begr. Nieuwe Pekela (Evangelisch Lutherse Kerk).16

 

- Ansicht ca.1900 van de Lutherse Kerk op de grens van Oude en Nieuwe Pekela -

- Hier ging de familie Oltmans naar de kerk -

 

 

Voor een uitgebreide genealogie van de

familie Buzeman / Buseman verwijs ik naar de website van Nelleke Buzeman:

De Buzemansite

 

Waar komt de naam Buzeman en het woord Boesjeude vandaan?

 

BOES is de stam van een werkwoord BOEZEN  en betekent (schrik aanjagen door te) stommelen, lawaai maken, ook voor in Fries buzeman, Deens busemand, Duits buzenmann, Drents boezekerel, boezeman, en misschien ook (verkort door associatie met de uitroep boe!) in Nederlands boeman (WNT). De redactie deelt mij mee (10-2-1970 bij brief van A. C. Crena de Iongh): Van BOESJEUDE , in het Gronings een begrip, betekent boeman (bangmakertje voor de kinderen, letterlijke vertaling: Jood die schrik aanjaagt! MMR) hebben wij geen materiaal. Het wordt in de beide drukken van TL wel vermeld en is dus waarschijnlijk specifiek Gronings. Molema heeft het echter nog niet, ook niet in zijn nieuwe bewerking (van 1895), die wij tot onze beschikking hebben, maar die nooit uitgegeven is. Zouden wij het opnemen dan zou er waarschijnlijk een verwijzing komen naar BOEZEN en naar Gron. boesbelder duivel, dat als bsbeller Lrmmacher, Bangemacher, Polter Geist, Schreckgeist ook door TEN DOORNKAAT KOOLMAN, Wtb. d. Ostfries. Spraohe wordt vermeld. Hij wijdt daar een uitvoerig artikel aan evenals aan het woord bsen. Waarom men in dit geval blijkbaar speciaal in Groningen tot een samenstelling met -jood is gekomen, daarover kan ik U echter niets naders vertellen. (einde brief)
Bron: Meijer, J. (1984). Tolk van t Olle Volk Joods Supplement op het Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan. Heemstede

 

bron:
Sijs, Nicoline van der (samensteller) (2015-), eWND, op www.meertens.knaw.nl/ewnd/, 
gehost door het Meertens Instituut

 

 

Uit dit huwelijk:

a. Harm, zie 2.

b. Geert Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 22 juli 1859,19 ald. 10 juli 1863.3

c. Jan Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 23 okt. 1862,16 ald. 26 okt. 1862.3

d. Geert Oltmans, geb. Nieuwe Pekela 17 okt. 1863,16 1892 dagloner, 1889 arbeider,3 1909 koopman,3 1911 landbouwer (foutje Genlias?),3 venter,4 in Amerika landbouwer,16 Rushmore (Nobles, Minnesota, USA) 28 maart 1933, begr. Sunset Rest Cemetery Rushmore (Nobles, Minnesota, USA), tr. Oude Pekela 16 febr. 18893 Harmke Commies, geb. Oude Pekela 16 nov. 1869, Worthington, Nobles, Minnesota, USA 30 okt. 1945, begr. Sunset Rest Cemetery Rushmore (Nobles, Minnesota, USA), dr. van Harm en Marieke Boltendal.

 

                                    

      - Harmke Commies en Geert Oltmans in Amerika -    - Marieke Boltendal, de moeder van Harmke Commies -

                                                                                         (geen familie, maar een te mooie foto om niet te plaatsen)

 

 

 

 

- Rechts naast het Postkantoor woonde rond 1900 de familie Oltmans. Zij zijn later naar Amerika gemigreerd -

 

 

 

 

- Oude gemeentehuis en op de achtergrond postkantoor met huisje rechts van de familie Oltmans -

 

6. Simon Lantinga jr., geb. Harlingen 10 okt. 1824,20 rijkveearts eerste klas 1849-,21 veearts te Franeker 1855-, Stadskanaal (gem. Wildervank) 17 jan. 1862,22 tr. Harlingen 1 sept. 185323

7. Maria Sarah Muggeridge (Miggeridge), geb. Harlingen 19 jan. 1830,24 winkelierster in manufacturen 1862-,25 kramer? 1869-,26 Wildervank 14 febr. 1911,3 tr. 2e Wildervank 6 mei 18761 Engel Sterenborg, geb. Zuidbroek 31 juli 1834,1 timmerman 1872-1876, Wildervank 17 mei 1920,3 zn. van Reinder Arends en Sievertje Jacobs Atzema en wedr. van Katrina Jans Bakker.

 

Uit dit huwelijk:

a. Pauline Lantinga, geb. Harlingen 27 juni 1853,23 dichteres, redactrice, schrijfster, toneelspeelster, vertaalster, onderwijzeres op School 1 in het Noordeinde 1876-1898,27 Monnickendam 10 febr. 1940.

b. Sophia Elisabeth, zie 3.

c. Maria Wilhelmina Lantinga, geb. Stadskanaal 14 aug. 1858,28 1875-,29 Amsterdam  27 dec. 1934,30 begr. "Vredenhof" te Amsterdam 31 dec. 1934, tr. Amsterdam 20 juli 1887 Jan Pieters Houttuin, geb. Groningen 2 juni 1854,3 Letterzetter,31 klompenmaker,32 werkbaas aan een suikerraffinaderij,33 zn. van Jacob Ennes en Aaltje Jonkman.

 

 

Generatie IV

 

8. Geerd Freerks Oltmanns, geb. Weener 9 maart 1804,18 Arbeiter zu Midlum,18 vr 1856, tr. 24 febr. 182818

9. Hilke/Hiske Jans/Janssen Buzeman/Buseman, geb. Warsingsfehnerpolder/Neermoor 11 jan. 1804,18 tr. 2e 20 april 183218 Reimt Ontjes van Mark, zn. van Ontje Reimts en Wubke Teien Borgman.


 

10. Harm(en) Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 14 nov. 1793, ald. 21 maart 1860, tr. Oude Pekela 11 mei 182416

11. Mecheltje/Meggeltje Jans de Boer, geb. Oude Pekela 29 okt. 1795,16 ged. Oude Pekela (Ned. Hervormde Kerk) 7 nov. 1795,16 Nieuwe Pekela 7 okt. 1865.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Hinderika Harms, zie 5.

b. Jan Harms Buseman, geb. Nieuwe Pekela 2 aug. 1827,16 hovenier,16 landbouwer,16 tuinier,16 Nieuwe Pekela 24 maart 1908,16 begr. Nieuwe Pekela (Ev. Luth. Kerk),16 tr. Nieuwe Pekela 8 nov. 185516 Dorothea Harms Veen, geb. Nieuwe Pekela 26 dec. 1833,16 Emmen 10 juli 1909,16 dr. van Harm Harms en Geessien Harms Schreuder.

c. Isral Harms Buseman, geb. Nieuwe Pekela 27 juli 1831,16 ald. 14 febr. 1832.16

d. Isral Harms Buseman, geb. Nieuwe Pekela 17 okt. 1834,16 tuinman,16 Nieuwe Pekela 18 april 1891,16 tr. Nieuwe Pekela 28 mei 187416 Hiltje Smilde, geb. Oude Pekela 27 aug. 1848,16 Nieuwe Pekela 21 maart 1921,16 begr. Nieuwe Pekela (Ev. Luth. Kerk), dr. van Harm Berends en Elizabeth Hindriks de Boer.


 

12. Simon / Sijmen Hendriks Lantinga (Tillema), geb. Onderdendam 19 nov. 1801,34 ged. Menkeweer 6 dec. 1801,35 boer en hengstekoopman, buikspreker, entertainer, Leerling zadelmaker, Logementhouder in de Schans (Terband) van "Het wapen van Angwierden", Logementhouder in Oranjewoud van "De Tent", 1853 landbouwer,24 opfokker van paarden en runderen,36 Logementhouder in de Knipe van "De Gekroonde Baars", Meijerweg 25. (Benedenknijpe) 1863-1866,37 Knijpe (Schoterland) 18 juni 1866, tr. Leek 28 febr. 18303

13. Sjou(w)kje Eilerts/Eilers Faber, geb. Harlingen 16 nov. 1805, ged. Harlingen (Hervormde gemeente Grote Kerk) 3 dec. 1805,3 Schoterland (Heerenveen) 11 mei 1876.3


 

14. Jeremiah (later William) Muggeridge, geb. London, Middlesex, England, UK 9 sept. 1794,38 ged. Saint George in The East, Stepney, Middlesex Tower Hamlets London 16 nov. 1794,39 zeeman / koopvaardijkapitein, kapitein 1828-1832,40 Purmerend (Noord-Holland) 15 sept. 1832,41 tr. Londen (kerkelijk Saint Mary, Newington, Surrey, Southwark, London)42 1 nov. 182843

15. Sjoukje Hendriks van Wielen, geb. Harlingen 27 juni 1801, ged. Grote Kerk Harlingen 12 juli 1801, grossierster in sterke dranken te Harlingen, zonder beroep 1824-, Harlingen 19 april 1872,3 tr. 1e Harlingen 22 febr. 182417 Simon Olpherts Dui(n)ker, geb. Harlingen 26 nov. 1798,44 zeeman 1824-,23 vr 4 april 1827, zn. van Olphert Simons Duiker en Zietske/Sietske Freerks de Boer; tr. 3e Harlingen 25 nov. 183645 John/Jan Hall, geb. London, graafschap Essex, parochie Saint Nicolas Harwich sept. 1811,46 stuurman, 1839 zeekapitein,47 Leer 16 nov. 1849,48 zn. van William en Mary Ann Hall.

 

Notitie bij de geboorte van Jeremiah, S of Samuel Muggeridge, MarR (it looks like MarR -

could be Mariner?)

and Sarah -Tench St

born 09-09-1794

London, England, Baptisms, Marriages and Burials, 1538-1812

Name: Jeremiah Maggeridge

Baptism Date: 16-11-1794

Parish: St George in The East

County: Middlesex

Borough: Tower Hamlets

Parent(s): Samuel Maggeridge, Sarah Maggeridge

Record Type: Baptism

 

Tench Street is een straat in Londen (zie Google Street View).

The baptism record explains where you got the name Tench Street, and its where Samuel & Sarah were

 living.

Tench Street is about 500 yards due south of St George in the East.

Stepney is a part of London, and St. George in the East is an Anglican church.          

 

 

Uit dit huwelijk:

a. Maria Sarah, zie 7.

b. Wilhelmina Muggeridge, geb. Harlingen 20 sept. 1831,3 zonder beroep 1861-, Harlingen 15 dec. 1861.3

 

Overledene : William Muggridge

Overleden op: 15 september 1832

Wonende te : Harlingen

Tekst:

kapitein; overleden aan boord op Noord Hollands kanaal; man van Sjoukje

Hendriks van Wielen, tapper in sterke dranken (wed. Simon Olpherts Duiker);

vader van minderjarige Maria, Sara en Wilhelmina Williams Muggridge; stiefvader

van minderjarige Sietske Simons Duiker.

 

"Overleden vijf uur des namiddags, oud vierendertig jaren, wonende te Harlingen en overleden aan de

 Kanaalsluis" (uit overlijdensakte)

 

Uit: Leeuwarder Courant digitaal:

* Het behaagde den almagtigen God , mij en mijne 3 Kinderen den zwaarsten

slag des levens toe te brengen door het spoedig overlijden te Purmerend van mijnen ge-

liefden Echtgenoot Kapitein W. MUGGERIDGE In den ouderdom van 35 jaren, na

eene gelukkige Echtvereenging van bijna 4 jaren. Eene hevige heete ziekte maakte binnen

16 uren een einde aan zijn leven ; diep betreur ik het gemis van den braven Echtgenoot en

zorgdragenden Vader , doch hope stil en gelaten in de wegen des Alwljzen te be-

rusten. Dienende deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden , verzoeke van

rouwbeklag verschoond te blijven SJOUWKJE van WIELEN,

Harlingen den 23 September 1832. Wed Muggeridge.

 

 

Generatie V

 

16. Freerk Oltmans/Oltmann Janssen, geb. Midlum 27 jan. 1773,18 Bcker zu Midlum,18 19 okt. 1858,18 tr. 180218

17. Aidina/Eidina Geerts/Geerds/Geerdes Puk/Puck, geb. Weener 6 aug. 1755,18 27 nov. 1854.18

 

Uit dit huwelijk:

a. Tjabe Freerks Oltmans, Schmiedemeister zu Midlum,18 tr. 1 mei 183718 Elisabeth Folkerts Smit, geb. Midlum 2 nov. 1814,18 24 juni 1862.18

b. Jan Freerks Oltmans, geb. Weener 24 mei 1802,18 Arbeiter und Kirchenthrwrter des Sonntags zu Midlum,18 13 mei 1875, tr. 29 april 1832 Gepke Peters Riebemeyer, geb. Boen/Bunde 1801,18 21 dec. 1862.18

c. Geerd Freerks, zie 8.

d. Berend Oltmanns, geb. omstr. 1806,49 1829 Soldat beim 10ten Jnfanterie=Regimente,49 1833 Zimmerknecht,49 1837 Zimmerknecht,49 1838 Schiffs Zimmerknecht,49 1842 Schiffszimmerknecht,49 Arbeiter,49 Leer 30 okt. 1866,49 tr. Leer 25 juni 184049 Hilke Stromann, geb. omstr. 1800, 19 nov. 1864,49 wed. van Jan Franssen Henning.

e. Siebentje Freerks Oltmans, geb. Weener 1812,18 tr. 15 mei 184218 Sebastian Gerrits Voss, geb. Leer 1816,18 Schiffszimmerarbeiter zu Leer.18

f. Freerk Freerks Oltmans, geb. Midlum 22 juni 1814, Bckermeister zu Midlum,18 tr. Wymeer 20 april 184518 Grietje Lubberts Smid/Smit, geb. Weener 5 jan. 1818.50

g. Grietje Oltmans, geb. 6 juli 1819,18 13 juli 1819.18


 

18. Jan Hajen Buseman, vr 24 febr. 1828, tr. vr 180418

19. Gepke Janssen Veen.


 

20. Jan Alberts Buseman, ged. Nieuwe Pekela 25 jan. 1749,16 ald. 1 jan. 1809,16 tr.

21. Hinderkien/Hendrikje Folkerts, ged. Nieuwe Pekela 19 sept. 1751,16 ald. 5 dec. 1824.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Albert Jans Buseman, geb. Jennelt omstr. 1772,16 dagloner,16 Nieuwe Pekela 14 mei 1855,16 tr.16 (kerkelijk Nieuwe Pekela 17 mei 1807)16 Pietertje Koenraads Blaauw, ged. Nieuwe Pekela 15 okt. 1780,16 ald. 21 febr. 1872,16 dr. van Koenraad Drewes en Annechijn Klaaszen.

b. Folkert Jans Buzeman/Buseman, geb. Nieuwe Pekela 19 dec. 1779,16 landgebruiker/landbouwer,16 Oude Pekela 23 aug. 1823,16 tr.16 (kerkelijk Oude Pekela 15 juni 1808)16 Meggeltje Wijchers de Boer, geb. Oude Pekela,16 ged. Oude Pekela 19 dec. 1779,16 Nieuwe Pekela 15 maart 1858,16 begr. Oude Pekela,16 dr. van Wijcher/Wijgger/Wicher Cornelis/Cornellis (zie 44,a) en Jantje Pieters.

c. Wilke Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 18 nov. 1782,16 dagloner,16 landbouwer,16 Nieuwe Pekela 13 juni 1847,16 tr. Nieuwe Pekela 19 maart 181416 Maria Jans Greven, geb. Oude Pekela 5 febr. 1783,16 Nieuwe Pekela 10 jan. 1858,16 dr. van Jan Frideriks en Helena Hinderks.

d. Angenete Buseman, geb. Nieuwe Pekela 24 sept. 1785,16 ald. aug. 1823,16 tr. Nieuwe Pekela 28 mei 180916 Geert Weering, geb. Duitsland omstr. 1779,16 kleermaker,16 Nieuwe Pekela 13 nov. 1837.16

e. Christoffel Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 9 dec. 1788.16

f. Jannetje Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 31 okt. 1790,16 ald. 27 jan. 1848,16 tr. Nieuwe Pekela 9 nov. 182216 Klaas Wierts Lo(h)man, ged. Veendam 4 maart 1798,16 glazenmaker,16 verver,16 Nieuwe Pekela 25 juni 1857,16 zn. van Wiert Gerrits Loman en Jantje Klaas Jans.

g. Harm(en) Jans, zie 10.

h. Dirk Jans Buseman, geb. Nieuwe Pekela 24 april 1798,16 ald. 14 maart 1800.16


 

22. Jan Kornellijs de Boer/Windt, geb. Oude Pekela 12 april 1747,16 landgebruiker/landbouwer,16 Oude Pekela 30 juni 1822,16 tr. Oude Pekela 3 jan. 178216

23. Martje Hindriks/Hendriks Oostra, geb. Oude Pekela 10 aug. 1755,16 ald. 5 dec. 1842.16

 

Uit dit huwelijk:

a. Kornellis Jans de Boer, geb. Oude Pekela 13 maart 1783,16 landbouwer,16 Oude Pekela 24 juli 1860,16 tr. Oude Pekela 11 jan. 181116 Jantje Jans de Jonge, geb. Nieuwe Pekela 1779,16 Oude Pekela 11 april 1850,16 dr. van Jan en Geessien Kornelis Bakker.

b. Hinderk Jans de Boer, ged. 20 maart 1785.16

c. Aaltje Jans de Boer, geb. Oude Pekela 24 maart 1787,16 Nieuwe Pekela 12 nov. 1866,16 tr. Wedde 23 dec. 181516 Geert Wubbes Bongels/Borgers, geb. 28 nov. 1792.16

d. Wicher Jans de Boer, geb. Oude Pekela 19 april 1789,16 1844 zeeman,16 1850 kofschipper,16 1860-1871 landbouwer,16 boerenknecht,16 Oude Pekela 10 dec. 1871,16 tr. Oude Pekela 29 nov. 181716 Elisabeth Geerts Altona, geb. Oude Pekela 27 sept. 1793,16 ald. 2 aug. 1871,16 dr. van Geert Alberts en Elisabeth Berends.

e. Isral Jans de Boer, geb. Oude Pekela 12 jan. 1793,16 ald. 7 nov. 1859,16 tr. Hanke Bartelts Noordhoorn, geb. Nieuwe Pekela 13 okt. 1802,16 Oude Pekela 15 mei 1859.16

f. Mecheltje/Meggeltje Jans, zie 11.


 

24. Hindrik Egberts Tillema, ged. Menkeweer 26 april 1761, Logementhouder/hospes te Onderdendam, tapper te Winsum 1808-, Grins=Groningen? 18 sept. 1826, tr. Warffum (Breede) 16 (kerkelijk Menkeweer 25)51 dec. 178951

25. Dieuwke/Diuwku Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 8 nov. 1767, Winsum (Gr.) 8 juli 1812.

 

Uit dit huwelijk:

a. Egbert Hindriks, geb. Menkeweer 3 nov. 1790, ged. Westerwijtwert 14 nov. 1790.52

b. Tjeerd Hendriks Lantinga, geb. Menkeweer 26 aug. 1793, Winsum (Gr.) 29 april 1814.53

c. Tryntie/Trijntje Hindriks, geb. Menkeweer 19 mei 1796.

d. Ritske Tillema, geb. Menkeweer 19 mei 1797.

e. Hermanus/Harmannus Hindriks, geb. Menkeweer 30 maart 1799.

f. Simon/Sijmen Hendriks, zie 12.

g. Hindrikje/Hinderika Hindriks, geb. Menkeweer 3 mei 1804, naaister te Onderdendam, Onderdendam 31 juli 1834, tr. Bedum 28 febr. 1827 Derk le of la Febre/Feber, geb. Menkeweer 21 okt. 1803, dagloner te Onderdendam, zn. van Johannes en Fenje Derks.

h. Jan Hindriks Lantinga Tillema, geb. Menkeweer (Bedum) 26 aug. 1807, ged. Menkeweer 20 sept. 1807, kleermaker te Onderdendam,54 Onderdendam 29 maart 1864, tr. Bedum 20 mei 183754 Antje Pieters Horn, geb. Bedum 16 juni 1818, Onderdendam 30 jan. 1890, dr. van Pieter Jacobs en Anje Jacobs.


 

26. Eile / Eijlert / Eylert / Eylardus Pelgers / Pilgers Faber, geb. Harlingen (Opsterland) 1755,55 ged. Lippenhuizen 20 juli 1755,55 1813 koopman,56 Harlingen 20 nov. 1813,56 tr. 1e57 Elisabeth Smits; tr. 2e57 Antje Freerks; tr. 3e Harlingen 21 okt. (kerkelijk Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen (dag en mnd. onb.))58 179858

27. Catharina / Catrijna / Catryna Homburg / Homberg(en), geb. Harlingen 4 maart 1777, ged. Hervormde gemeente Westerkerk Harlingen 2 sept. 1777, Harlingen 3 juli 1823,3 begr. Groot Kerkhof regel 33.59

 

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Michiel Faber, geb. Harlingen 14 okt. 1800, ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 9 nov. 1800,58 scheepstimmerman in 1826,47 scheepstimmermansknecht,56 tr. Harlingen 12 jan. 182656 Matje (Maatje, Mastje, Maartje) Hiddes Bleeker Bleeker.

b. Elizabeth/Elisabeth/Lijsbet Faber, geb. Harlingen 20 jan. 1803,55 ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 6 febr. 1803,56 naaister in 1826,47 tr. Anne Feddes Draaysing, 1829 rijksambtenaar.47

c. Sjou(w)kje Eilerts/Eilers, zie 13.

d. Haje Eiles Faber, geb. Harlingen 25 juli 1810,60 ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 12 aug. 1810.56

e. Eylard (Eile Eiles) Faber, geb. Harlingen 29 jan. 1814.3


 

28. Samuel Muggeridge, geb. omstr. 12 juli 1765,61 ged. Southwark, London, England, UK 12 juli 1765,62 Mariner,63 vr 1828,64 tr. 1e38 (kerkelijk Saint Leonards, Shoreditch, Surrey, Hackney, London 18 sept. 1786)65 Sarah Page, geb. omstr. 18 sept. 1766,61 omstr. 26 maart 1790;61 tr. 2e St. Mary Magdalen, Bermondsey, Surrey, England, UK 26 maart 179166

29. Sarah Wright (Tench Street), geb. omstr. 26 maart 1771.61

 

Uit dit huwelijk:

a. Sarah Anne Muggeridge, geb. omstr. 20 juli 1792,67 ged. Saint Saviour, Southwark, Surrey, London. Nu Southwark Cathedral. 20 juli 1792,68 begr. Southwark, Surrey, England, UK 11 okt. 1793.69

b. William John Muggeridge, geb. omstr. 12 april 1794,61 ged. Southwark, Surrey, England, UK 9 mei 1794,70 ,61 begr. Woolwich, Kent, England, UK 5 juli 1857,71 tr. Eltham, Kent, England 18 mei 182361 Elizabeth Bruce Burroughs, geb. omstr. 15 mei 1801,61 Woolwich, Kent, England, UK omstr. 15 mei 1876,72 begr. Greenwich, Kent, England, UK 1 juni 1876.71

c. Jeremiah (later William), zie 14.

d. Sarah Muggeridge/Mugridge, geb. omstr. 4 maart 1797,67 ged. Saint Saviour, Southwark, Surrey, London. Nu Southwark Cathedral. 29 maart 1797,73 tr. Saint Saviour, Southwark, Surrey, London. Nu Southwark Cathedral. 11 mei 181767 John Jenner, geb. omstr. 11 mei 1797.61


 

30. Hendrik Klazes/Klases van Wielen, geb. Harlingen 15 aug. 1779,58 ged. Hervormde gem. Westerkerk Harlingen 29 aug. 1779,58 uurwerkmaker, Harlingen 30 okt. 1811, tr. (kerkelijk Hervormde Gemeente Harlingen Grote Kerk)74 19 jan. 180058

31. Maria Hen(de)rica Hendriks Homberg, geb. Amsterdam omstr. 1771, ged. Harlingen 10 febr. 1771,75 zonder beroep 1829-, Harlingen 4 nov. 1829.3

 

Uit dit huwelijk:

a. Sjoukje Hendriks, zie 15.

b. Aaltje van Wielen, geb. Harlingen 11 juni 1804,58 ged. Hervormde gemeente Westerkerk Harlingen 29 juni 1804.58

c. Klaas Hendriks van Wielen, geb. Harlingen 31 dec. 1804, ged. Hervormde gemeente Grote Kerk Harlingen 15 jan. 1805, 1829 verver,47 1839 winkelier,47 1830 verversknecht,56 Harlingen 12 okt. 1872, tr. 1e Harlingen 14 okt. 183056 Martje Joostes Bergsma; tr. 2e Harlingen 22 okt. 183556 Trijntje Vettevogel.

 

 

 

Generatie VI

 

 

32. Jan Tjaben, geb. Midlum 25 april 1744,18 Fuhrmann 1788,18 25 maart 1818,18 tr. 26 aug. 177018

33. Grietje/Gretje Freeriks/Freerks, geb. 1733, ged. Midlum 18 april 1734,18 20 okt. 1808,18 tr. 1e18 Ayke Martens, 14 nov. 1764.18

 

Uit dit huwelijk:

a. Tjabe, geb. 20 sept. 1771,18 27 jan. 1788.18

b. Freerk Oltmans/Oltmann, zie 16.

c. Jan, geb. 10 dec. 1774,18 17 jan. 1775.18

d. Jan Tjaben, geb. 8 jan. 1777,18 23 dec. 1832.18


 

34. Geerd Berends, Arbeiter zu Weener,18 tr. vr 177518

35. Siebentje Fokken.


 

40. Albert Jans van Onstwedde, tr. Nieuwe Pekela 18 maart 174616

41. Jantje Jans, ged. Nieuwe Pekela 17 juli 1712.

 

Uit dit huwelijk:

a. Willem Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 18 dec. 1746.16

b. Jan Alberts, zie 20.

c. Janna Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 15 nov. 1750.16

d. Grietjen Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 25 nov. 1753.16

e. Pieter Alberts, ged. Nieuwe Pekela in de Nederlands Hervormde Kerk 23 sept. 1756.16


 

42. Folkert Swiers, geb. 1712,16 tr. Nieuwe Pekela 23 jan. 175016

43. Jantje Berends.


 

44. Cornelis/Cornellis Wijchers/Wijggers, tr.

45. Meggeltje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

a. Wijcher/Wijgger/Wicher Cornelis/Cornellis de Boer, geb. Oude Pekela 24 nov. 1741,16 turfgraver,76 landgebruiker,16 Oude Pekela 20 aug. 1823,16 tr. 17 dec. 1772 Jantje Pieters, geb. 4 jan. 1750,16 dr. van Pieter Roelofs en Harmke IJpes.

b. Harm Cornellis/Cornelis/Kornelius de Boer/Wint, geb. Oude Pekela 3 aug. 1744,16 ged. Oude Pekela (Ned. Hervormde Kerk) 4 aug. 1744, Oude Pekela 28 aug. 1824,16 tr.16 Hiltje Sjoerds Poortman, geb. omstr. 1761,16 Oude Pekela,16 begr. 13 maart 1830.

c. Jan Kornellijs, zie 22.


 

46. Hindrik Israls Oostra, tr.

47. Aaltje Sybrands.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jantje Hindriks, tr. 1e Derk Jacobs Mooij; tr. 2e 30 jan. 176716 Jan Hindriks Wijgers.

b. Isral Hindriks, tr. Heike Meinderts.

c. Reina Hindriks, tr. Leendert Harms.

d. Wijna Hindriks.

e. Sybrant Hindriks, ged. Oude Pekela 25 okt. 1750.16

f. Martje Hindriks/Hendriks, zie 23.

g. Hendrik Israls, ged. 13 sept. 1767.16


 

48. Egbert Jans (Tillema), ged. Menkeweer 20 nov. 1729, wedman te Onderdendam,77 Onderdendam 18 nov. 1809, tr. Menkeweer 2 mei 175678

49. Hindriktien/Hendrika Jans Hofman, ged. Menkeweer 21 nov. 1734, Onderdendam vr 1806.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Egberts, ged. Menkeweer 31 okt. 1756.

b. Hilje Egberts, geb. Menkeweer 21 dec. 1758, tr. 1e Menkeweer/Huizinge 13 febr. 178054 Jan Tjeerds Lantinga (zie 50,b); tr. 2e 10 jan. 180254 Roelf Eerdmans.

c. Pieter Egberts Tillema, ged. Menkeweer 18 (mnd. onb.) 1763, koopman te Menkeweer,54 Menkeweer 18 (mnd. onb.) 1816, tr. Trijntje van Marum.

d. Geert Egberts Tillema, geb. 5 aug. 1768, ged. Menkeweer 28 aug. 1768, herbergier te Onderdendam van het Zijlvesterhuis te Onderdendam nu Waterschapshuis genoemd,79 Menkeweer 9 okt. 1838, tr. 1e Henderika Ebels Nanninga, vr 17 dec. 1813; tr. 2e Stientje Fokkes Leeuw.

e. Hermanus Egberts, ged. Menkeweer 7 maart 1771, ald. 1 april 1799.

f. Evert Egberts, geb. 24 febr. 1772,80 ged. Menkeweer/Onderdendam 4 maart 1773, herbergier/kastelein van Het Veerhuis in Obergum (Winsum),3 Obergum (gem. Winsum) 22 mei 1814,3 tr. 1e Hemke Henderikus/Hendriks, vr 30 nov. 1811; tr. 2e Winsum (Gr.) 30 nov. 18113 Fenje/Fenna Kornelis Zijlman, geb. t Zandt 14 dec. 1788, herbergiersche van "Het Veerhuis" te Obergum (Winsum),81 Dienstmaagd,3 dr. van Cornelis KLasens en Hijke Hijnes; zij hertr. Winsum (Gr.) 28 april 181981 Klaas Jacobs Kuipers.

g. Anna Egberts, ged. Menkeweer 25 juni 1775.

h. Trijntje Egberts, geb. Menkeweer 2 mei 1778.

i. Hindrik Egberts, zie 24.


 

50. Tjeerd Jans Lantinga, geb. Bolsward 28 okt. 1728, koopman te Onderdendam, diaken 1765-, ouderling 1774-1789, Menkeweer 2 sept. 1808,82 tr. Bolsward 6 juli 175554

51. Tryntje Abel(e)s Stellema, geb. 1734, Menkeweer 3 nov. 1803.83

 

Uit dit huwelijk:

a. Dieuwer(ke) Lantinga, geb. Bolsward 6 april 1756, Winsum (Gr.) 15 juli 1813,19 tr. Winsum (Gr.) 14 juli 178251 Gerrit Jans Wieringa, geb. Leens 22 juli 1742, herbergier van de "Gouden Karper" te Winsum, Winsum (Gr.) 21 april 1806,84 wedr. van Geertien Jacobs.

b. Jan Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 5 jan. 1758,51 schipper, vr 1802, tr. Menkeweer/Huizinge 13 febr. 178054 Hilje Egberts (zie 48,b).

c. Abel Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 17 nov. 1759,83 (trek)schipper, bakker, koopman, Bolsward 10 okt. 1826, tr.54 (kerkelijk Bolsward 3 maart 1785)83 Djeuke/Dieuwke Ruurds Piekema, ged. Bolsward 10 okt. 1763,83 ald. 15 jan. 1807, dr. van Ruurd Piekes en Anke Laazes.

d. Simon / Sijmen Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 27 sept. 1761, ald. 9 nov. 1799.

e. Angenietje Lantinga, ged. Menkeweer 6 nov. 1763, ald. vr 1774.

f. Tjeerd Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 27 febr. 1766, Landbouwer op Helwerd te Usquert,51 Onderdendam 9 juli 1799,85 tr. Huizinge 3 (kerkelijk Usquert 6)51 juli 178751 Crijnje (Krijnje) Ritses/Ritzes, geb. 16 jan. 1768, waarschijnlijk Onderdendam, dr. van Ritze Crijnjes/Crijns en Eelje Cornellis.

g. Dieuwke / Diuwku Tjeerds, zie 25.

h. Tjietske Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 1 juli 1770, ald. vr 1808.

i. Angenietje / Agnietje Tjeerds Lantinga, ged. Menkeweer 18 sept. 1774, Groningen 16 dec. 1800,86 tr. 179587 Frerik (Freerk) Dubbelboer, ged. omstr. 1771.


 

52. Pelger (Pelgrim) Lammerts Faber, ged. Oudega,55 tr.

53. Aurelia Eyles Rudolphi, geb. omstr. 1723,55 ged. Oudega 26 sept. 1723,55 Doniawerstal 15 jan. 1806.55

 

Uit dit huwelijk:

a. Lammert Pelgers Faber, geb. Opsterland? omstr. 1752,55 Leeuwarden 14 april 1795,55 tr.55 Hinke Gabrils.

b. Eile/Eijlert/Eylert/Eylardus Pelgers/Pilgers, zie 26.


 

54. Johannes Michiels / Michael Homburger / Homberg(en), geb. komende van Ernsthausen in Hessen-Cassel (Dld.) omstr. 1719, koopman,59 Harlingen 13 dec. 1799,88 begr. op het groot Kerkhof te Harlingen regel 33 nr. 19 18 dec. 1799,23 tr. 1e (ondertr. Amsterdam) omstr. 174489 Christina Geertruij van Dieren, geb. 1717, mei 1768;90 tr. 2e (ondertr. Amsterdam 8 dec. 1769)91

55. Sjoukje / Schoutje / Schoukyen Hayes Feenstra, geb. 1744,56 ged. Harlingen (Hervormde gemeente Grote Kerk) 29 juni 1745,58 Harlingen 15 okt. 1826.

 

Uit dit huwelijk:

a. Maria Hen(de)rica Hendriks, zie 31.

b. Alida Johannes Homberg, geb. omstr. 1772, Harlingen 1 okt. 1793, begr. Hervormde Gemeente Harlingen, tr. Harlingen 9 okt. 179159 (kerkelijk Hervormde Gemeente Harlingen ) Hans Johannes Ackermann, poortier -1826.47

c. Michiel/Michael Johannes Homberg, geb. Harlingen 24 aug. 1774,58 ged. Hervormde gemeente Westerkerk (maar ook Grote Kerk) Harlingen 13 sept. 1774.58

d. Catharina/Catrijna/Catryna, zie 27.


 

60. Klaas/Claas Hendriks van Wielen, geb. 1744, Harlingen 18 febr. 1816, tr. Sneek (kerkelijk Hervormde gemeente Sneek)58 11 mei 177758

61. Aukje/Aukien Reins/Reyns Heremiet/Heremyt/Hermiet/Heeremyt, geb. 1742, Harlingen 26 april 1811.22

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Klazes/Klases, zie 30.

b. Sytske van Wielen, geb. 30 dec. 1780,58 ged. Hervormde gem. Westerkerk Harlingen 21 jan. 1781.58

c. Reyn van Wielen, geb. 15 juli 1784,58 ged. Harlingen (Hervormde gemeente Westerkerk) 1 aug. 1784.

d. Reyn van Wielen, geb. Harlingen 20 jan. 1786,58 ged. Hervormde gem. Westerkerk Harlingen 5 febr. 1786.58


 

62. Johannes Michiels/Michael Homburger/Homberg(en) (dezelfde als 54), tr. 2e (ondertr. Amsterdam 8 dec. 1769)91

63. Sjoukje/Schoutje/Schoukyen Hayes Feenstra (dezelfde als 55).

 

 

 

Generatie VII

 

 

64. Tjabe Janssen, geb. Midlum omstr. 1713, 8 nov. 1782,18 tr.18

65. Harmke Gerds, 29 juli 1746.18

 

Uit dit huwelijk:

a. Geerdje/Geertje Tjaben, geb. 27 okt. 1733,18 6 juli 1793,18 tr.18 Harm Kampen, Tagelhner zu Midlum.18

b. Hilke Tjaben, ged. 7 april 1738,18 20 aug. 1761.18

c. Hilke Tjaben, geb. Midlum omstr. 1739,18 13 dec. 1808,18 tr. 6 april 176618 Ulrich Peters Remmerts Steen, geb. Hatzum 1735,18 schoenmakermeester,18 9 jan. 1793.18

d. Jan, zie 32.


 

66. Frerich Oltmans, 18 aug. 1735,18 tr. 26 mei 172618

67. Habke Henrichs, 23 mei 1763,18 tr. 1e 22 maart 172118 Egge Peters; tr. 3e 28 maart 174318 Willem Janssen, 8 febr. 1763,18 wedr. van 1e Aaltje Janssen en 2e Janntje Lubberts.

 

Uit dit huwelijk:

a. Fokke, geb. 8 febr. (jaar onb.) ,18 17 april 1732.18

b. Oltman Freriks, ged. 11 april 1727,18 arbeyder-Luiden,18 12 april 1789,18 tr. 23 april 175518 Geeske Franken, geb. 1725,18 8 april 1789.18

c. Henrich/Hindrik Freerks, geb. 22 juni 1729,18 15 maart 1774,18 tr. 27 juni 175618 Aaltje Jacobs.

d. Grietje/Gretje, zie 33.


 

82. Jan Wolters, tr.

83. Margien Jans.


 

84. Swier Folkerts, tr.

85. Hindrikje Freriks.


 

86. Berend Willems, tr.

87. Saartje Roekes.


 

92. Isral Hindriks, tr.

93. Martje Wigers.

 

Uit dit huwelijk:

a. Hindrik Israls, zie 46.

b. Reine Israls.

c. Wijna Israls.

d. Anna Israls.


 

94. Sijbrant Klazes, tr.

95. Reijne Eijes.


 

96. Jan Egberts, ged. Menkeweer 30 juni 1700, tr.

97. Trijntje Pieters, geb. Bedum??.


 

98. Jan Hofman, tr. vr 172454

99. Hillie Harms.


 

100. Jan Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward okt. 1689, burgemeester van Bolsward, koopman, ouderman vab het schippeisgilde, schipper, tserkfd???=kerkvoogd, Bolsward 3 febr. 1758, begr. Martinikerk te Bolsward,92 tr. Bolsward 27 dec. 171654

101. Dieuwertje Jans de Haan, geb. 22 dec. 1694, Bolsward 31 maart 1772,93 begr. Martinikerk te Bolsward.92

 

Uit dit huwelijk:

a. Antje Jans Lantinga, ged. Bolsward 2 aug. 1717, ald. 1 sept. 1781,93 begr. Martinikerk te Bolsward, tr. Bolsward 1 febr. 175054 Watse/Watze Jelte(s) Baarda, geb. omstr. 1718, koopman te Bolsward,93 Mr. Wolkammer te Bolsward,54 Bolsward 31 mei 1774,93 begr. Martinikerk te Bolsward.

b. Jan Lantinga, geb. Bolsward 18 aug. 1719.

c. Jan Lantinga, geb. Bolsward 12 april 1722, ontvanger boelgoederen te Bolsward,54 tr. Bolsward 17 dec. 175854 Tryntje Feddes Coopmans.

d. Tietske Lantinga, geb. Bolsward 13 febr. 1724.

e. Sjoukien Jans Lantinga, geb. Bolsward 6 april 1726, ald. 27 mei 1779, begr. Martinikerk te Bolsward, tr. Bolsward 18 febr. 1759 Wigerus Seerp Swerms, geb. omstr. 1734, Burger Luitenant te Bolswaart,93 Mr. chirurgijn te Bolsward,54 28 dec. 1772,93 zn. van Seerp Stevens.

f. Tjeerd Jans, zie 50.

g. Liskje Lantinga, geb. Bolsward 6 mei 1731.

h. Symen Lantinga, geb. Bolsward 5 maart 1733.

i. Symen Jans Lantinga, geb. Bolsward 3 maart 1735, 23 (mnd. onb.) 1754,93 begr. Martinikerk te Bolsward.93


 

106. Eilardus Rudolphi (Rudolfs), tr.

107. Lamke Allardi (Allards) Nicolay.


 

108. N.N. Homburger/Homberg(en).


 

110. Haye Gerkes Feenstra, tr.

111. Alida Johannes Schotynjes / Scholijnjes / Schuttinus / Schuttinius /   Schuttingius.

 

 

 

Generatie VIII

 

 

128. Jan Tjaben, vr 25 dec. 1720,18 tr. vr 171318

129. Geertje Arends, 25 okt. 1757.18

 

Uit dit huwelijk:

a. Reinder Janssen, 30 maart 1741.18

b. Tjabe, zie 64.


 

130. Gerd Harms, Klein-Borssum vr 19 april 1733,18 tr.18

131. N.N. N.N..


 

132. Oltman Eden, tr.18

133. N.N. N.N..


 

134. Hendrik Fokken,18 4 okt. 1736,18 tr.18

135. Aleyd Gysberts,18 9 juni 1730.18

 

Uit dit huwelijk:

a. Fokke, 30 juni 1731.18

b. Habke, zie 67.


 

188. Klaas Jans, tr.

189. Aeltje Jans.

 

Uit dit huwelijk:

a. Sijbrant, zie 94.

b. Hanke Klazes, tr. Jannes Piekes.


 

192. Egbert Jans, tr.

193. Peterke.

 

Uit dit huwelijk:

a. Corneliske Egberts, ged. Menkeweer 10 febr. 1694, 6 febr. 1695,54 begr. Menkeweer.

b. Antje Egberts, ged. Menkeweer 1 april 1696.

c. Jacobbonnes Egberts, geb. Menkeweer 27 febr. 1698.

d. Jan Egberts, ged. Menkeweer 7 april 1699.

e. Jan, zie 96.

f. Cnellis Egberts, ged. Menkeweer 1 sept. 1702.

g. Martjen Egberts, ged. Menkeweer 9 febr. 1710.


 

200. Tjeerd Freerks Lantinga, ged. Bolsward 29 okt. 1665, bakker te Bolsward,54 burgemeester van Bolsward,54 vr 10 maart 1721, tr. Bolsward 15 jan. 168854

201. Antje / Antie Jans Costerus, ged. Bolsward 18 mei 1663, ald. vr 10 maart 1721.

 

Uit dit huwelijk:

a. Antie Lantinga, ged. 15 nov. 1688.

b. Jan Tjeerds, zie 100.

c. Antie Lantinga, ged. Bolsward 29 april 1691, tr. Bolsward 2 april 171354 Romke Foppes Lamring.

d. Freerk Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward 1694,92 burger hopman te Bolsward,54 tr. Bolsward 30 maart 172154 Aukjen/Auckien Reins van der Meulen.

e. Tryntje Tjeerds Lantinga, ged. Bolsward 27 jan. 1704, tr. Workum 174154 Rinnert Jacobs.

f. Gerben Tjeerds Lantinga, ged. Bolsward 22 juli 1706, koperslager te Bolsward, Burger Luitenant te Bolsward,54 Bolsward 29 mei 1753, tr. 24 jan. 173454 Eelkjen Lieuwens Fokkens, Bolsward 25 okt. 1752.

g. Simon Tjeerds Lantinga, ged. 25 aug. 1708, bakker te Bolsward,54 is later naar de Oost gegaan (Indi).54

h. Andries Tjeerds Lantinga, geb. Bolsward 19 nov. 1712, wolkammer te Winsum,54 Winsum (Gr.) vr 1753, tr. Winsum (Gr.) 15 maart 173354 Dieuke Steffens.

 

 

 

Generatie IX

 

 

376. Jan Pijbes, tr.

377. Hanke Klasen.


 

400. Freerk Tjeerds, schuitenmaker te Bolsward,54 Bolsward 1675, tr. Bolsward 10 febr. 166154

401. Tryntje Gerbens, tr. 2e Sneek 5 juni 167592 Doytse Teekes/Teckles, meester kuiper.

 

Uit dit huwelijk:

a. Pietie Freerks, ged. Bolsward 9 nov. 1661, vr 1675.

b. Gerben Freerks Lantinga, geb. Bolsward 1663, koopman te Bolsward,54 vr sept. 1711, tr. 20 jan. 168954 Antie / Antje Gerrits / Gerrydts.

c. Tjeerd Freerks, zie 200.

d. Pieter Freerks Lantinga, ged. Bolsward 12 nov. 1668, ald. vr 1675.

e. Lisck / Lysbeth Freerks Lantinga, ged. Bolsward 9 jan. 1670, ald. vr mei 1729, tr. 1e Bolsward 8 sept. 168954 Simon Jochums, vr 1718; tr. 2e Bolsward 29 mei 171854 Douwe Johannes Buma.

f. Anne Freerks Lantinga, ged. Bolsward 30 okt. 1672, koperslager te Bolsward,54 Bolsward vr 1723.


 

402. Jan Foppes, tr. Bolsward 21 juni 166054

403. Gerlantje Sjoerds.

 

 

 

Generatie X

 

 

752. Pijbe Gerrits.


 

800. Tyaerdt Freerk/Freercx, tr. 1e Webeltie Tjallings; tr. 2e vr 162654

801. Pietrick Pieters/Pyters, Bolsward vr 1639.

 

Uit dit huwelijk:

a. Freerk, zie 400.

b. Antje Tjeerds, tr. Taekle Martens. 

Bronnen

1. Steffen Sasker

2. Rouwkaart Maria Fietje-Oltmans

3. Genlias

4. Marie Rademaker-Fietje

5. Rouwkaart Geert Fietje

6. Martine Marie Rademaker

7. Foto graf

8. Vergunning Vestigingswet Bedrijven 1954

9. Vergunning Drank- en Horecawet

10. Overlijdenskaart

11. Marie Rademaker-Fietje

12. Verklaring van vakbekwaamheid

13. Rouwkaart Popko Fietje

14. Rouwkaart Jo (Jaapien) Grooten

15. Overlijdenskaart van dochter Dita en zoon Georg op bezoek in 2011

16. Nelleke Buzeman

17. Rijksarchief Leeuwarden

18. Ortssippenbuch Midlum Upstalsboom-Gesellschaft Aurich

19. Eika Kuiper

20. Rijks Adchief Leeuwarden

21. Gosse van der Plaats

22. overlijdensakte

23. Rijks Archief Leeuwarden

24. Huwelijkse bijlagen Simon Lantinga jr.

25. Boek "Ver van moeder" door Rarda Lieftink, pseudoniem voor Pauline Lantinga.

26. Steffen Sasker (bevolkingsregister)

27. "Jaarverslag 1992 - Vereniging Oud Monnickendam"

28. geboorteakte

29. Steffen Sasker (bevolkingsregister Wildervank)

30. overlijdensadvertentie

31. Genlias bij huwelijk dochter

32. Genlias bij huwelijk zoon

33. Genlias bij huwelijk zoon Frederik

34. R.S. Roorda (fout) Doopregister Hervormde Gemeente Menkeweer (Toegangnr 124 inv.nr. 283) , 1682 - 1811

35. Doopregister Hervormde Gemeente Menkeweer (Toegangnr 124 inv.nr. 283) , 1682 - 1811

36. Jacob Hepkema

37. Historische Werkgroep Kynhout De Knipe

38. David Short en Sylvia Aus

39. archief London, England, Babtisms, Marriages and Burials, 1538-1812

40. Noordelijk Scheepvaartmuseum

41. Leeuwarder Courant digitaal en overlijdensakte Waterlands Archief

42. London, England, Marriages and Banns

43. Leeuwarder Courant digitaal en David Short en Sylvia Aus

44. Tjerk Tigchelaar

45. Genlias en Rijks Archief Leeuwarden

46. www.allefriezen.nl

47. Tresoar: Memories van successie

48. Ortssippenbuch Leer Upstalsboom-Gesellschaft Aurich

49. Ortssippenbuch Leer Upstalsboom-Gesellschaft Aurich Evangelisch Reformiert

50. Ortsippenbuch Familien der Kirchengemeinde Wijmeer 1713-1900

51. Fred Reenders

52. Kerkeboek Menkeweer 1682-1811

53. Anne Lantinga

54. R.S. Roorda

55. www.geslachtenfaber.nl

56. Website Stefan Elsinga

57. Krantenbericht Leeuwarder Courant 7-10-1823

58. Tresoar

59. Stefan Elsinga

60. Alle Friezen

61. David Short

62. IGI FEB 1988 David Short

63. London, Docklands and East End Baptisms, 1558-1933 Transcription Birth, Marriage & Death (Parish Registers) Births & baptisms

64. Familysearch Huwelijksafkondigingen Harlingen

65. archief London, England, Marriages and Banns, 1754-1921

66. Henny Savenije

67. David Short en Familysearch

68. David Short en Familysearch IGI FEB 1988

69. London, Baptisms, Marriages and Burials, 1538-1812 via Ancestry (David Short)

70. London, Baptisms, Marriages and Burials, 1538-1812 via Ancestry

71. London, England, Deaths and Burials, 1813-1980 via Ancestry

72. GRO [via FreeBMD] David Short

73. David Short en Familysearch (IGI FEB 1988 / Ancestry)

74. DTB

75. Doopakte Maria Henrica Homburg - 10-02-1771 - Oude Kerk - Hervormd - Homburger Michael - Feenstra Schoutje - DTB 29 p.75(folio 38)

76. B.J. de Haan-Brons website

77. Sievert Lantinga

78. R.S. Roorda en Sievert Lantinga

79. Koninklijke Bibliotheek Groninger Courant 16-12-1808

80. Dagboek van een Obergumer zeeman (over Klaas Jacobs Kuipers en zijn zeereizen)

81. "Dagboek van een Obergumer zeeman (over Klaas Jacobs Kuipers en zijn zeereizen)"

82. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 6-9-1808

83. Jan Terveer

84. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 22-4-1806

85. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 12-7-1799

86. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 19-12-1800

87. Koninklijke Bibliotheek Ommelander Courant 13-10-1795 en Alle Groningers

88. Leeuwarder Courant digitaal

89. Ondertrouwacte van Michael Homberg met zijn eerste vrouw Christina Geertruij van Dieren.

90. Olaf Oomes

91. DTB 615 p.380 - Huwelijksintekeningen van de KERK

92. genealogie Buwalda

93. grafzerken Martinikerk te BolswardGegenereerd met Aldfaer 7.2 op 2 april 2019

Martine Rademaker mmr

 

 

e-mail

 

gastenboek

 

 


 

                


 

Oltmans