Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

Parenteel van Klaas Syfkes (Tichelwerk)

oudste voorvader in de mannelijke lijn

"Tichelwerk" is in dit geval een verwijzing naar zijn beroep; een tegelmaker....

 

 

..... of was mijn oudst gevonden voorvader Klaas Sijfkes (van het) Tichelwerk, een verwijzing naar het dorpje Tichelwarf vlak bij Bunde (Dld.)?

Of beide?

 

Parenteel (nageslacht) van Klaas Syfkes (Tichelwerk)

 

I. Klaas Syfkes Tichelwerk (of Tichelwarf?), † Bonda, tr. Wijmeer 30 dec. 17421 Ettje/Etje/Ettie Hindriks/Hinrichs/Harms, † Bonda.

 

Uit dit huwelijk:
1. Grietie Klasens (?), geb. Bunde 29 okt. 1743.1
2. Hindrich Klasens (?), geb. Bunde 17 sept. 1745.1
3. Sijfke / Siefke, volgt II.
4. Hilke Klasens (?), geb. Bunde 27 dec. 1750.1
5. Engel Klasens (?), geb. Bunde 7 febr. 1754.1
6. Elske Klasens (?), geb. Bunde 12 dec. 1756.1

 
II. Sijfke / Siefke Klasens Jans van Oost(en), geb. Bunde/Bonda (Duitsland) 1 dec. 1748,1 1814 dagloner,2 arbeider, zonder beroep -1823,3 † Winschoten 2 okt. 1823,3 tr. Finsterwolde 26 nov. 17804 Harmke Jans (van) Ekamp(er), ged. Ekamp/Finsterwolde 22 aug. 1756,2 1814 daglonersche, † Winschoten 29 mei 1834, dr. van Jan Berends/Berents en Ebbe/Ettje Hendriks/Hindriks.

 

Uit dit huwelijk:
1. Klaas Sijfkes, volgt IIIa.
2. Ebbegijn/Ebbigijn Sijfkes van Oosten, ged. Winschoten 14 sept. 1783, † ald. 21 mei 1832, tr. Hindrik Bartels Muntinga, ged. Winschoten 20 febr. 1784, herbergier,2 † Winschoten 26 dec. 1846.2
3. Jan Sijfkes/Siefkes, volgt IIIb.
4. Hinderk Sijfkes, ged. Winschoten 28 sept. 1788.
5. Etje Sijfkes (?), ged. Winschoten 23 sept. 1792.
6. Jantje Siefkes, volgt IIIc.

 
IIIa. Klaas Sijfkes Rademaker, geb. Winschoten 11 nov. 1781, ged. Hervormde gemeente Winschoten 11 nov. 1781, 1814 timmerman, † Wildervank 23 mei 1830,5 tr. Noordbroek 27 mei 18145 Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek), geb. Beilen 19 aug. 1781,6 ged. Hijkersmilde 19 aug. 1781,7 1814 dienstmeid, † Wildervank 27 dec. 1860, dr. van Lambert/Lammert Jans / Schoonbeek en Henderkien / Hindrikje(n) Hillebrands/Hilbrands (van de Smilde) Gringhuis.

 

Uit dit huwelijk:
1. Siefke Rademaker, geb. Noordbroek 8 aug. 1814, † ald. 31 juli 1816.
2. Sijfke Klasens Rademaker, geb. 18 nov. 1816.
3. Siprianus/Sipriaan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 1 jan. 1820,3 † Wildervank/Stadskanaal 30 dec. 1842.
4. Jan Klasens, volgt IVa.

 
IVa. Jan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 24 okt. 1822, 1866 arbeider, 1855 arbeider, 1867 arbeider, 1889 dagloner, † na 1905, tr. 1e Wildervank 15 sept. 18555 Johanna Super, geb. Nieuwe Pekela 23 dec. 1831, 1855 dienstmeid, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 28 febr. 1864,3 dr. van Evert Harms en Hillechien Jans Wanhaak (Wanake); tr. 2e Onstwedde 15 jan. 18675 Wi(e)chertje Vrie(s)zema/Vriessema, geb. Harkstede (Slochteren) 29 sept. 1838, Ging uit baken,8na 1879, dr. van Douwe Jell(t)es Vrie(s)zema en Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems Wallinga/Wallenga/Woll(i)en(m)ga.

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Klaas, volgt Va.
2. Evert, volgt Vb.
3. Betje/Bettje Rademaker, geb. Wildervank (in overlijdensakte Musselkannaal gem. Onstwedde) 10 nov. 1860,3 † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 1 maart 1864.3
4. Jan Rademaker, geb. Musselkanaal (gem. Onstwedde) 2 febr. 1864.5

 

Uit het tweede huwelijk:
5. Elizabeth, volgt Vc.
6. Frouke, volgt Vd.
7. Renske, volgt Ve.
8. Douwe, volgt Vf.
9. Koop, volgt Vg.
10. Hillechien, volgt Vh.
11. Aaltje Rademaker, geb. Onstwedde omstr. 1879, † Valthermond (Odoorn) 25 febr. 1937, tr. Onstwedde 11 juli 1903 Roelf Jansen, geb. Valthermond (Odoorn) 19 nov. 1876, † na 25 febr. 1937.

 
Va. Klaas Rademaker, geb. Wildervank 20 nov. 1855,5 veenbaas met winkel waar arbeiders verplicht hun inkopen moeten doen,9 arbeider, vervener, landbouwer, † Emmer-Compascuum (Emmen) 5 sept. 1920, begr. Emmer-Compascuum (Emmen), De Runde, tr. Onstwedde 3 juni 188210 Lummechien de Jonge, geb. Nieuw Buinen (Borger) 16 nov. 1857, † Emmer-Compascuum (Emmen) 30 mei 1926, begr. De Runde te Emmer-Compascuum, dr. van Bene en Geessien/Geessiena/Gezina Bos.

 

- Vier generaties Rademaker: Kleinzoon Jan Rademaker, opa Jan Rademaker, zoon Klaas Rademaker en achterkleinzoon Klaas Rademaker -  

           - Klaas was de eerste veenbaas in Emmer-Compascuum -

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIa.
2. Bene Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 5 maart 1885, † ald. 28 sept. 1970, tr. Odoorn 29 juli 191411 Hindrikje Rosing, geb. Noordsleen (Sleen) 6 aug. 1889, † Emmer-Compascuum (Emmen) 12 aug. 1945.
3. Johannes Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 10 mei 1887, † ald. 3 maart 1889.
4. Johanna Geessiena Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 5 maart 1889.
5. Gezi(e)na Wi(e)cherdina Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 16 jan. 1892, † Emmen 17 juli 1974, tr. Emmen 17 juni 19196 Pieter Buigel, geb. Weerdingerveen (Emmen) 11 aug. 1891, † Nieuw Weerdinge (Emmen) 28 aug. 1979.
6. Evert Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 19 april 1894, tr. Apeldoorn 13 sept. 1920 Renske Bartelds, geb. Nieuwe Schans omstr. 1899, kantoorbediende
7. Kornelis Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 11 aug. 1896, † Emmen 20 april 1903.
8. Wicherdina Alberdina Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 22 sept. 1900.

 
VIa. Jan Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 5 okt. 1882,9 Manufacturier, Winkelier, koopman,12 † Emmen 2 dec. 1952, tr. Onstwedde 13 dec. 19059 Derkina Branbergen, geb. Onstwedde 4 jan. 1884,1217 dec. 1969,9 dr. van Jan en Jantina Wiegman.

 

- winkel Jan Rademaker in Emmer-Compascuum -   

 

 

Uit dit huwelijk:

1. Klaas Jan, volgt VIIa.
2. Jantina Lummechien Derkina Rademaker, geb. 28 maart 1910,1223 juni 1912.
3. Jan Lumbertus Derk, volgt VIIb.
4. Lumbertus Cornelis Rademaker, geb. 1919, † Spanje 26 dec. 1986.

 
VIIa. Klaas Jan Rademaker, geb. 27 mei 1906, tr. 1932 Jentje Been.

 

Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Emmen 25 mei 1935.
2. Levenloos kind, geb. Emmen 12 juni 1941.

 
VIIb. Jan Lumbertus Derk Rademaker, geb. 23 febr. 1914, † 18 nov. 1977, tr. 1940 Marchiena Pott.

 

                    

   - winkel firma Rademaker aan de Hoofdstraat in Emmen - 

 

 

- De panden van Tonkens, Rademaker, Stoker en van Peer prominent aanwezig in de Hoofdstraat van de jaren 40 -

 

 

Uit dit huwelijk:
Lina Derkina (Ina) Rademaker, geb. 23 nov. 1941

 
Vb. Evert Rademaker, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 27 aug. 1857,3 1893 kommies,5 † Wollinghuizen (gem. Vlagtwedde) 12 febr. 1950,3 tr. 1e Bellingwolde 11 mei 18896 Jeltje Bakker, geb. Bellingwolde omstr. 1868, † vóór 7 okt. 1893; tr. 2e Vlagtwedde 7 okt. 18936 Hinderika Gelling, geb. Bourtange omstr. 1867,3 1893 zonder beroep.14

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Wiegerdina, volgt VIb.
2. Ate Rademaker, geb. Vlagtwedde 13 juni 1892.5
Uit het tweede huwelijk:
3. Anna Allegonda Rademaker, geb. Vlagtwedde 23 okt. 1893.3
4. Jan Rademaker, geb. Vlagtwedde 3 maart 1897.3

 
VIb. Johanna Wiegerdina Rademaker, geb. Vlagtwedde 27 febr. 1890,5 onderwijzeres, tr. Onstwedde 4 okt. 19176 Klaas de Boer, geb. Borger, caféhouder.6

 

Uit dit huwelijk:
Jeltje Henderika de Boer, geb. Groningen 1921, † Emmen 25 nov. 1922.

 
Vc. Elizabeth Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 31 okt. 1867, † Emmen 6 dec. 1931, begr. De Runde Emmer-Compascuum, tr. Onstwedde 28 maart 189115 Reinder Knoop, geb. Exloërveen (Odoorn) 20 april 1864,15 † Groningen 17 febr. 1937,15 begr. De Runde Emmer-Compascuum, zn. van Cornelis en Tjaaktje Hekman.

 

 

 - Reinder Knoop in zijn dienstjaren - 

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Knoop, geb. Vlagtwedde 21 maart 1892, veenarbeider,16 † Emmen 12 april 1919, tr. Emmen 27 febr. 19136 Lutgerdina Oortwijn, geb. Exloërmond (Odoorn) 16 maart 1893, † Emmer-Compascuum (Emmen) 3 sept. 1950, begr. De Runde Emmer-Compascuum 7 sept. 1950, dr. van Hendrik en Frouke Vriesema.
2. Wiechertje Knoop, geb. Weerdingermarke (Emmen) 15 nov. 1893, † Emmerhout 4 juni 1975, begr. Algemene Begraafplaats De Runde te Emmer-Compascuum 9 juni 1975, tr. Emmen 17 dec. 19146 Jenne Holman, geb. Emmen 28 okt. 1892, † Emmererfscheidenveen 20 febr. 1969, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm 24 febr. 1969.

 

- Wiechertje Knoop en Jenne Holman -

 

3. Jan Knoop, geb. Vlagtwedde 24 juli 1895, Corveeër,16 † Ede 14 febr. 1978, tr. Emmen 6 sept. 19176 Elsje Beekman, geb. Odoorn 28 sept. 1896.
4. Christiaan Knoop, geb. Vlagtwedde 13 juni 1897, veenarbeider, landmeter, † Emmen 5 juni 1973, tr. Emmen 22 maart 192416 Grietje Siepel, geb. Odoorn 19 april 1901, † Emmen 26 febr. 1974, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm.
5. Douwe Knoop, geb. Vlagtwedde 9 juni 1899, † Emmen 16 jan. 1978, gecrem. Meppel 20 jan. 1978, tr. Annechien Schadenberg, geb. Odoorn 18 sept. 1901.
6. Tjaaktje Knoop, geb. Vlagtwedde 11 maart 1901, tr. Hendrik van der Struik, geb. Odoorn 27 jan. 1902, landarbeider, † Stadskanaal 26 aug. 1969.
7. Froukje Knoop, geb. Vlagtwedde 16 april 1904, † Emmen 19 nov. 1977, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm 23 nov. 1977, tr. Emmen 9 febr. 1954 Geert Naaijer, geb. Emmen 9 mei 1904, analfabeet,17 veenarbeider, NSB-er,17 † Emmen 13 okt. 1956, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm.
8. Jakob Knoop, geb. Emmen 30 april 1906, † ald. 25 aug. 1973, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm, tr. Emmen 1 nov. 193216 Geertje Heuving, geb. Emmen 24 juli 1908, † ald. 22 aug. 1987, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm.

 
Vd. Frouke Rademaker, geb. Onstwedde 31 aug. 1869, † Groningen 20 febr. 1957, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm, tr. Onstwedde 19 dec. 1891 Popke Ramaker, geb. Exloërveen (Odoorn) 9 maart 1867, ged. Emmer-Compascuum (Emmen) 3 maart 1944, Winkelier, vervener, arbeider, zn. van Albert Ottens Ra(de)maker en Antje Poppes Majoor.

 

Uit dit huwelijk:
1. Antje Ramaker, geb. Weerdingerveen (Emmen) 1 nov. 1892, † Emmen 29 jan. 1911.
2. Jan Ramaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 25 aug. 1894, † Emmen 6 maart 1916.
3. Wichertje Ramaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 30 sept. 1896, tr. Emmen 6 maart 19206 (echtsch. uitgespr. ald. 9 okt. 1934)6 Willem Renzo Folkringa, geb. Oude Pekela.
4. Alberdina Ramaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 13 dec. 1898, † Emmererfscheidenveen (Emmen) 26 aug. 1900, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuum.
5. Levenloze dochter, geb. Emmererfscheidenveen (Emmen) 22 mei 1901.
6. Alberdina Ramaker, geb. Emmererfscheidenveen 12 aug. 1902, † Emmen 13 okt. 1903, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmercompascuüm.
7. Trijntje Ramaker, geb. 2 april 1904.
8. Albert Ramaker, geb. Nieuwe Pekela 9 jan. 1907.
9. Elisabeth Ramaker, geb. Emmen 18 juli 1909.
10. Antje Ramaker, geb. Emmen 23 dec. 1912.

 
Ve. Renske Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 12 jan. 1871, tr. Onstwedde 21 sept. 1895 Willem Kremer, geb. Hoogezand 1874, arbeider; hij hertr. Onstwedde 4 okt. 1919 Zwaantje Hindriks van Wijk.

 

Uit dit huwelijk:
Jan Kremer, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 29 dec. 1898, arbeider,6 tr. Onstwedde 12 aug. 19226 Albertje Spier, geb. Onstwedde omstr. 1902.

 
Vf. Douwe Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 24 juni 1872, commies (douane) te Emmercompascuüm, † Emmen 11 jan. 1932, begr. Emmen, tr. Vlagtwedde 9 juli 1904 Nieske Brauns, geb. Assen 4 dec. 1878, † 8 aug. 1959, begr. Emmen.

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Rademaker, geb. Vlagtwedde 29 maart 1905.3
2. Wichertje (Wies) Rademaker, geb. 1911, † Emmen 7 febr. 1991, tr. 1e Willem Nieboer, † vóór 7 febr. 1991; tr. 2e Kornelis van der Net, † vóór 7 febr. 1991.

-  Douwe Rademaker (commies) met vrouw Nieske Brauns en gezin -


 
Vg. Koop Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 27 febr. 1874, veenarbeider,18 † Valthermond (Odoorn) 24 sept. 1951, begr. Valthermond Oost 28 sept. 1951, tr. Onstwedde 9 nov. 1895 Trijntje Schuur, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 13 sept. 1875, zonder beroep 1899-, † Valthermond (Odoorn) 1 okt. 1956, begr. Valthermond Oost 4 okt. 1956, dr. van Jurrien en Marchien Zoet.

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIc.
2. Jurrien Geert, volgt VId.
3. Douwe Rademaker, geb. Vlagtwedde 21 dec. 1901, † Ter Apel 26 dec. 1966, tr. Roelfina (Fine) Wams, geb. Musselkanaal (?) 3 febr. 1907, † "Kloosterheerd"te Ter Apel 13 nov. 1989, gecrem. "De Meerdijk" te Emmen 16 nov. 1989.
4. Marchiena Catharina (Maa(r)gie) Rademaker, geb. Onstwedde 1 april 1903, † "Scheperziekenhuis" te Emmen 9 mei 1995, gecrem. "De Meerdijk" te Emmen 12 mei 1995, tr. Hendrik van der Veen, † 16 jan. 1980.
5. Wichertje (Piet) Rademaker, geb. Onstwedde 13 april 1906, † Ibbenbüren (Duitsland) 12 juli 1971, gecrem. Groningen 15 juli 1971.
6. Albert Rademaker, geb. Onstwedde 26 april 1909, † Kamen Westfalen (Duitsland) 2 jan. 1914.

 
VIc. Jan Rademaker, geb. Onstwedde 2 aug. 1896,19 machine-bankwerker bij de Kromhout motoren fabriek, metaaldraaier,20 † Amsterdam?,21 gecrem. Amsterdam,21 tr. Amsterdam 10 sept. 192419 Cornelia Geertruida Ottevanger, geb. Rotterdam 31 juli 1897,19, dr. van Leendert en Theodora van Santen.

 

 

- Jan Rademaker en Cornelia Ottevanger -

 

 

Uit dit huwelijk:
Jan Rademaker, geb. Amsterdam 14 april 1929,19 † ald. 17 maart 1997.

 
VId. Jurrien Geert Rademaker, geb. Musselkanaal 8 jan. 1899, † Valthermond (Odoorn) 11, tr. Odoorn 28 april 19226 Sieka Super, geb. Musselkanaal 28 febr. 1901, † te Emmen 10 nov. 1991, dr. van Meertend en Jantje Tolner.

.

 

Uit dit huwelijk:
 
a. Koop Rademaker.

b. Meertend Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 25 juli 1923, † Groningen, 24 nov. 2009,3

tr. Emmen 3 sept. 1955 Marie Fietje, geb. Emmen 10 sept. 1932, dr. van Harm en Albertje Luchjenbroers.

c. Trijntje Rademaker.
d. Jan Harm Rademaker.
e. Douwe Rademaker.
f. Jantje Rademaker.

g. Albert Rademaker.

h. Hillechiena Rademaker.
i. Jurrien Rademaker.
j. Harm Rademaker.
k. Marchina Wiechertje Rademaker.
 
Vh. Hillechien Rademaker, geb. Onstwedde 24 jan. 1876, † april 1949,30 begr. White Bear Saskatchewan (Canada),

tr. Onstwedde 20 febr. 19046 Sikko Smid, geb. Exloërmond (Odoorn) 27 juli 1882, logementhouder, farmer 1911-,31 † maart 1940, begr. White Bear Saskatchewan (Canada), zn. van Koop Smid (Smit) en Jeltje Kemper.

 

 

 

- Voor hun vertrek naar Canada in 1909 dreven Sikko Smid en zijn vrouw Hillechien Rademaker

het logement Hotel Emmercompascuum, aldaar -

 

 

Haar kinderen:
1. Riekele Koop (Rex), volgt VIe.
2. Jan Smid, geb. Emmen 18 dec. 1905, † Valthermond (Odoorn) 7 juni 1913.29
3. Jelte (Jim) Smid, geb. Emmen 27 jan. 1907, † mei 1989,30 begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
4. Wi(e)chertje (Vicky) Smid, geb. 1909,311983, begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
5. Sikko Smid, geb. 27 juli 1911, † febr. 1969, begr. Swift Current Saskatchewan.
6. Elizabeth Jacoba Smid, geb. 3 april 1913, † 26 dec. 1979,30 begr. Lacadena?, tr. Russell Minogue, farmer.32
7. Jantina (Tina) Smid, geb. 1915, † 1980, begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
8. John (Jan) Smid, geb. 21 jan. 1916, † 27 maart 1973, begr. Swift Current Saskatchewan.
9. Emma Smid, geb. 10 mei 1918, † 4 sept. 1984, begr. Swift Current Saskatchewan.

 
VIe. Riekele Koop (Rex) Smid, geb. Emmen 29 nov. 1904, † 10 dec. 1974,30 begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
Zijn zoon:
Edward Smid, geb. Vancouver (British Columbia) 22 aug. 1927, † 2005.

 
IIIb. Jan Sijfkes/Siefkes Bos,2 ged. Winschoten 5 maart 1786, boerenknecht,2 † Midwolda 18 sept. 1870, tr. Midwolda 13 juli 18232 Grietje Harmannus Dieterman, geb. Midwolda 16 juli 1798, † ald. 1 maart 1887, dr. van Harmannus Pieters en Tetje Pouwels.
Uit dit huwelijk:
1. Harmke, volgt IVb.
2. Harmannus, volgt IVc.
3. Tetje, volgt IVd.
4. Sijfko Jans, volgt IVe.
5. Hendrik, volgt IVf.
6. Klaas, volgt IVg.

 
IVb. Harmke Bos, geb. Midwolda 23 sept. 1823,33 dienstmeid,33 † Winschoten 27 april 1902,33 tr. Oostwold 15 mei 184333 Jan Jans Rotgers, geb. Winschoten 3 juni 1814,33 boerenknecht/arbeider,33 † Westerlee (Scheemda) 11 juni 1865,33 zn. van Jan en Antje Harms van der Hei.

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Rotgers, geb. Oostwold (Midwolda) 5 dec. 1844,33 verversknecht,33 † Finsterwolde 24 mei 1966.33
2. Grietje, volgt Vi.
3. Antje, volgt Vj.
4. Tijtje, volgt Vk.
5. Harm, volgt V-l.
6. Harmke, volgt Vm.

 
Vi. Grietje Rotgers, geb. Westerlee 23 aug. 1848,33 dienstmeid,33 † Winschoten 2 okt. 1927,33 tr. Scheemda 1 okt. 187333 Jan van der Grijspaarde, geb. Oude Pekela 20 sept. 1850,33 schoenmaker,33 † Winschoten 28 mei 1930,33 zn. van Harm.

 

Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Grijspaarde, geb. Nieuwe Schans 17 juli 1874,33 schoenmaker,33 tr. Winschoten 9 juni 189833 Berendina van der Molen.
2. Jan van der Grijspaarde, geb. Nieuweschans 3 juni 1876,33 schoenmaker,33 † Winschoten 23 jan. 1947,33 tr. Winschoten 23 april 190833 Johanna Hendrika Schneider.
3. Maria van der Grijspaarde, geb. Nieuweschans 18 sept. 1877,33 tr. Winschoten 4 aug. 190433 Siert de Ruiter, korenmolenaar.33
4. Harm van der Grijspaarde, geb. Nieuweschans 1 dec. 1878,33 tr. Winschoten 18 mei 190533 Maria Ockers.
5. Grietje van der Grijspaarde, geb. Heiligerlee (Scheemda) 13 febr. 1880,33 tr. Winschoten 1 mei 190233 Sievert Toren.
6. Harmke van der Grijspaarde, geb. Winschoten 4 nov. 1881.33
7. Emma Antiena, volgt VIf.
8. Pieter van der Grijspaarde, geb. Winschoten 20 maart 1886,33 schoenmaker,33 tr. 20 mei 191533 Kornelia van der Schans.
9. Hendrik van der Grijspaarde, geb. Winschoten 8 febr. 1888.33
10. Tietje van der Grijspaarde, geb. Winschoten 6 sept. 1890,33 tr. 1e Winschoten 29 mei 191333 Harm Paauw, geb. omstr. 1892, teekenaar,33 † Winschoten 23 april 1919;33 tr. 2e Winschoten 19 okt. 192233 Gerrit Drent, geb. omstr. 1901, Groentekweker.33
11. Aaldrik van der Grijspaarde, geb. Winschoten 14 dec. 1891,33 † ald. 25 jan. 1893.33

 
VIf. Emma Antiena van der Grijspaarde, geb. Winschoten 12 mei 1883.33
Haar dochter:
Harmke van der Grijspaarde, geb. Winschoten 16 juni 1905.33

 
Vj. Antje Rotgers, geb. Westerlee (Scheemda) 6 juni 1851,33 dienstmeid,33 † Oosterbeek 27 maart 1931,33 tr. Scheemda 24 mei 187333 Pieter Haan, geb. Westerlee 1848,33 tigchelknecht,33 steenbakker 1874-,33 arbeider1885-,33 kramer 1888-,33 koopman 1891-,33 koopman 1896-,33 † Groningen 14 juni 1921,33 zn. van Rienko Berends. 

 

Uit dit huwelijk:
1. Fenna Harmanna Berendina Haan, geb. Heiligerlee (Scheemda) 15 sept. 1874,33 † Renkum 19 mei 1943,33 tr.33 Johannes van den Hooft.
2. Harmke Haan, geb. Westerlee 14 mei 1876.
3. Rienke Tjarkena Haan, geb. Westerlee 12 april 1878.33
4. Jan Pieter Haan, geb. Westerlee 9 maart 1880.33
5. Grietje Haan, geb. Winschoten 9 nov. 1882,33 † ald. 27 dec. 1952.33
6. Antina Haan, geb. Winschoten 14 sept. 1885.33
7. Tjarko Berend Haan, geb. Winschoten 21 juli 1888.33
8. Berend Haan, geb. Winschoten 7 febr. 1891.33
9. Fennechiena Harmanna Rienkina Haan, geb. aug. 1896,33 † Winschoten 22 sept. 1896.33

 
Vk. Tijtje Rotgers, geb. Westerlee (Scheemda) 12 mei 1856,33 † Winschoten 6 juli 1939,33 tr. Scheemda 16 jan. 187933 Ahlrich Ahlers, geb. Ditzum (Ost Friesland, Duitsland) 16 dec. 1856,33 timmerman,33 † Winschoten 9 mei 1939.33

 

Uit dit huwelijk:
1. Frouwke Ahlers, geb. Ekamp (gem. Finsterwolde) 5 okt. 1879.33
2. Harmina, volgt VIg.
3. Everwina Jantina Ahlers, geb. Winschoten 11 mei 1884.33
4. Janna Ahlers, geb. Winschoten 18 jan. 1886.33
5. Levenloze zoon, geb. Winschoten 6 aug. 1888.33
6. Levenloze dochter, geb. Winschoten 27 nov. 1891.33
7. Evert Christiaan Ahlers, geb. Winschoten 1 juni 1893.33

 
VIg. Harmina Ahlers, geb. Winschoten 26 aug. 1881.33
Haar dochter:
Tijtje Hillegonda Ahlers, geb. Winschoten 12 april 1905.33

 
V-l. Harm Rotgers, geb. Westerlee 20 maart 1859, arbeider,33 † Winschoten 21 sept. 1950,33 tr. 1e Veendam 1 aug. 188533 (echtsch. uitgespr. Winschoten 3 okt. 1888)33 Antje van der Laan, geb. Veendam 1860; tr. 2e Scheemda 28 april 189233 Bouwina Bakker, geb. Scheemda 14 sept. 1853,33 † Winschoten 6 nov. 1938.33

 

Uit het eerste huwelijk:
Jantje Rotgers, geb. Veendam 14 okt. 1885.

 
Vm. Harmke Rotgers, geb. Westerlee (Scheemda) 22 mei 1862,33 † Scheemda 8 dec. 1947,33 tr. 1e Scheemda 15 mei 188033 Haijo Jager, geb. Westerlee 1859,33 arbeider,33 † Westerlee 1 aug. 1905;33 tr. 2e Scheemda 9 nov. 191133 (echtsch. uitgespr.)33 Geert Waalkens, geb. Morige (Wedde) 1870,33 gesch. echtg. van Hadewieg Vos; hij hertr. 191733 Hinderkien Bos; tr. 3e Vlagtwedde 2 okt. 191533 (door echtsch. ontbonden Winschoten 1 febr. 1922)33 Hindrik Brinkman, geb. Scheemda 28 juli 1873,33 arbeider,33 †,33 wedr. van Oktje Spittje.

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Eefke Jager, geb. Westerlee 1880.33
2. Jan Jager, geb. 1883,33 † Oude Pekela 14 jan. 1904.
3. Geert Jager, geb. Westerlee 1885.33
4. Harm Jager, geb. Westerlee 1888.33
5. Harmke Jager, geb. Westerlee 24 dec. 1890,33 † ald. 11 febr. 1905.33
6. Geessien Jager, geb. Westerlee 1893,33 † Scheemda 12 maart 1951.33
7. Haijo Jager, geb. Westerlee 1896,33 Grondwerker,33 † Vlagtwedde 15 juli 1939.33
8. Antje Jager, geb. Westerlee 1898.33
9. Grietje Jager, geb. Napels (Scheemda) 1 nov. 1900,33 † Westerlee 3 april 1902.33

 
IVc. Harmannus Bos, geb. Midwolda 24 jan. 1826,33 arbeider,33 dagloner,33 watermolenaar,33 † Midwolda 29 sept. 1900, tr. Midwolda 27 mei 186433 Anna Hoogerman, geb. Midwolda 12 sept. 1837,33 arbeidster,33 † Midwolda 15 aug. 1915.

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Bos, geb. Midwolda 4 juli 1864, † Kropswolde 1 juli 1936.
2. Mentko, volgt Vn.
3. Afien Bos, geb. 12 okt. 1866,33 tr. Midwolda 1 febr. 188933 David Evenhuis.
4. Grietje Bos, geb. 12 dec. 1869,33 † Groningen 25 maart 1938.33
5. Berend, volgt Vo.

 
Vn. Mentko Bos, geb. 10 nov. 1865,33 † Winschoten 10 mei 1938,33 tr. Scheemda 15 mei 190233 Berentje van der Schuur, geb. Scheemda 6 nov. 1867.33

 

Uit dit huwelijk:
Anna Aafiena Bos, geb. Westerlee 27 sept. 1903.

 
Vo. Berend Bos, geb. 15 april 1872,33 dagloner,33 watermolenaar,33 † Groningen 10 sept. 1949,33 tr. Midwolda 6 aug. 189733 Renske Brouwer, geb. 13 april 1877.33

 

Uit dit huwelijk:
1. Anna Bos, geb. 31 mei 1898.
2. Geziena Harmanna Bos, geb. 17 maart 1902.
3. Harmannus Bos, geb. 1 febr. 1909.

 
IVd. Tetje Bos, geb. Midwolda 23 nov. 1828,33 naaister,33 kleermakersche,33 † Midwolda 23 okt. 1906,33 tr. Midwolda 6 sept. 185233 Geert Nieuwold, geb. Nieuwolda 18 okt. 1827,33 kleermaker,33 koopman,33 boerenknecht,33 † Midwolda 7 juli 1889.33

 

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Nieuwold, geb. 1853,33 † Midwolda 13 sept. 1865.33
2. Jan Nieuwold, geb. 1857,33 † Scheemda 10 mei 1937,33 tr. Scheemda 8 okt. 188533 Willemina Ennen.
3. Levenloos kind, geb. Midwolda 1 febr. 1863.33
4. Grietje Nieuwold, geb. 1864,33 † Midwolda 22 okt. 1865.33
5. Hendrik Nieuwold, geb. 1865,33 † Midwolda 29 dec. 1871.33
6. Elzo Nieuwold, geb. 1868,33 landarbeider,33 † Midwolda 18 mei 1942,33 tr. 18 mei 188833 Anje Niemeijer.
7. Grietje Nieuwold, geb. 1874, tr. Midwolda 29 april 189833 Jan Adam, dagloner.33

 
IVe. Sijfko Jans Bos, geb. Midwolda 7 okt. 1830,33 boerenknecht,33 daglooner,33 arbeider,33 † Zuidwolde, gemeente Bedum 30 maart 1891,33 tr. Nieuwolda 2 febr. 186333 Alke van Delden, geb. Oosterwoldehamrik, Finsterwolde 11 juli 1834,33 arbeidster,33 † Zuidwolde, gemeente Bedum 13 febr. 1904,33 dr. van Henderikus Uipkes en Imke/Inke/Emke Alberts Snak.

 

Uit dit huwelijk:
1. Imke Bos, geb. Midwolda 1864,33 dienstmeid,33 † Zuidwolde, gemeente Bedum 31 jan. 1929,33 tr. 1e Bedum 26 mei 188333 Jan de Boer, geb. Noorddijk (Gr.) 1862,33 † Bedum 17 jan. 1894;33 tr. 2e Bedum 23 nov. 191233 Martinus Jonkman, geb. Wetsinge, Adorp 3 aug. 1865,33 arbeider,33 † Groningen 1 juli 1952,33 wedr. van Anna van der Beek.
2. Jan, volgt Vp.
3. Hinderikus Bos, geb. 1868,33 † Oostwold (Midwolda) 30 nov. 1868.33
4. Grietje, volgt Vq.
5. Henderika/Hinderika, volgt Vr.

 
Vp. Jan Bos, geb. Oostwold (Midwolda) 30 april 1865,33 boerenknecht,33 † Zuidwolde, gemeente Bedum 24 maart 1939,33 tr. Bedum 9 mei 189633 Reina van Bruggen, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 25 mei 1872,33 dienstmeid,33 † Zuidwolde, gemeente Bedum 2 jan. 1946,33 dr. van Kornelis en Grietje ter Laan.

 

Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 11 sept. 1897.33
2. Sijfko, volgt VIh.
3. Geertje Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 27 dec. 1900.33
4. Alko Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 3 juli 1904.33
5. Alke Hinderika Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 15 sept. 1912.33

 
VIh. Sijfko Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 2 dec. 1898,33 stelmaker/wagenmaker,33 † Sebaldeburen 27 juli 1957,33 tr. Bedum 14 mei 192833 Trijntje van der Sluis, geb. Aduarderzijl 1 maart 1903,33,  baakster,33 † Grootegast 2 maart 1990.33

 

Uit dit huwelijk:
Kornelis Bos.33

 
Vq. Grietje Bos, geb. Oostwold (Midwolda) 5 febr. 1871,33 dienstmeid,33 † Groningen 22 juli 1947,33 tr. Adorp 20 mei 189733 Gerrit Groenewold, geb. Adorp 26 dec. 1866,33 dienstknecht,33 † Groningen 31 jan. 1949.33

 

Uit dit huwelijk:
1. Lammechien Groenewold, geb. Adorp 20 juli 1900.33
2. Sijfko Jan Groenewold, geb. Adorp 2 febr. 1903.33

 
Vr. Henderika/Hinderika Bos, geb. Oostwold (Midwolda) 1875,33 dienstmeid,336 jan. 1979,33 tr. Bedum 4 jan. 190233 Tiemen Maat, geb. Noordwolde, gemeente Bedum 24 okt. 1874,33 daglooner.33

 

Uit dit huwelijk:
1. Alke Hinderika Maat, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 24 febr. 1902,33 † ald. 21 sept. 1925.33
2. Willem Kormelis Maat, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 9 maart 1904.33
3. Sijfko Jan Maat, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 9 maart 1904,33 † ald. 15 maart 1904.33

 
IVf. Hendrik Bos, geb. Midwolda 16 april 1834,33 boerenknecht/arbeider,33 † Midwolda 29 maart 1909,33 tr. Meeden 16 nov. 185533 Jantjen Zuiderveen, geb. Meeden 29 april 1836, † Midwolda 13 mei 1905.

 

Uit dit huwelijk:
1. Oktje Bos, geb. Meeden 5 febr. 1856.33
2. Grietje Bos, geb. Westerlee 9 jan. 1860.33
3. Harmannus Bos, geb. Scheemdermeer (Midwolda) 12 jan. 1870, Winkelier,33 † Midwolda 1 okt. 1924, tr. Midwolda 1 aug. 190633 Anna Maria Smit.

 
IVg. Klaas Bos, geb. Midwolda 25 juli 1837, arbeider,33 tolpachter,33 Winkelier,33 † Midwolda 26 maart 1901,33 tr. Scheemda 2 mei 186733 Hindrikje Klein, geb. Veendam 21 dec. 1843, † Ubbena (Vries) 10 dec. 1933.33

 

Uit dit huwelijk:
1. Grietje Bos, geb. Midwolda 29 aug. 1867, tr. Midwolda 24 juli 189133 Jan Dammer, geb. omstr. 1869, boerenknecht,33 † Vries 24 juni 1945.33
2. Auke Bos, geb. Midwolda 1 dec. 1870,33 arbeidster,33 tr. Midwolda 16 dec. 189633 Jakob Wagena, geb. Midwolda 1872, daglooner,33 † Midwolda 9 nov. 1952.
3. Jantina Alida, volgt Vs.
4. Tetje, volgt Vt.
5. Enke Bos, geb. Midwolda 18 aug. 1877,33 dienstmeid,33 † USA,33 tr. Midwolda 2 nov. 189833 Johannes Adam, geb. Midwolda 31 okt. 1872,33 dagloner,33 † Jefferson Ville, Indiana (USA) 1922.33
6. Jan Siefko Bos, geb. Midwolda 21 dec. 1881.33
7. Harmannus Hendrik Bos, geb. Midwolda 7 juli 1884,33 tr. 1e Eibergen, Berkelland, Gelderland 4 okt. 190633 Johanna Scholten, geb. Eibergen, Gelderland 1884;33 tr. 2e Odoorn 191933 Annigje Joldersma, geb. Smilde 1886.33
8. Rienko J. Bos, geb. Midwolda 3 sept. 1890.

 
Vs. Jantina Alida Bos, geb. Midwolda 7 april 1874, † USA 18 maart 1904, tr. 1e Midwolda 189133 W. Herman Hager; tr. 2e Midwolda 22 mei 189533 Berend Sieverts Drenth, geb. Finsterwolde 11 sept. 1873,33 † Shell Rock, Iowa (USA) 2 okt. 1923;33 hij hertr. 23 febr. 190533 Tetje Bos (Vt).

 

Uit het tweede huwelijk:
1. Eppien Drenth, geb. Midwolda 18 aug. 1892,33 † Kalamazoo, Michigan (USA) 6 okt. 1902.33
2. Sievert Drenth, geb. Finsterwolde 13 sept. 1895,33 † Kalamazoo, Michigan (USA) 31 okt. 1971.33
3. Tina Drenth, geb. Finsterwolde 1 jan. 1897,33 † Kalamazoo, Michigan (USA) 27 maart 1971.33
4. Charlie Drenth, geb. Finsterwolde 4 sept. 1898,33 † Kalamazoo, Michigan (USA) 11 febr. 1970.33
5. Hindertje Drenth, geb. Finsterwolde 27 sept. 1899,331 mei 1999.33
6. Peter Drenth, geb. Kalamazoo, Michigan (USA) 11 jan. 1903,33 † ald. 1 febr. 1905.33
7. Alvina Drenth, geb. Finsterwolde 11 jan. 1903,33 † Iowa (USA) dec. 1970.33

 
Vt. Tetje Bos, geb. Midwolda 3 sept. 1875,33 † Kalamazoo, Michigan (USA) 12 juli 1950,33 tr. 1e 23 febr. 190533 Berend Sieverts Drenth, geb. Finsterwolde 11 sept. 1873,33 † Shell Rock, Iowa (USA) 2 okt. 1923,33 wedr. van Jantina Alida Bos (Vs); tr. 2e Kalamazoo, Michigan (USA) 192433 Willem Knapper, geb. Finsterwolde 3 jan. 1872,33 † Kalamazoo, Michigan (USA) 9 jan. 1938.33

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Etta Drenth, geb. Kalamazoo, Michigan (USA) 17 jan. 1906,3328 febr. 1989.33
2. Bertha Drenth, geb. Battle Creek, Michigan (USA) 21 mei 1907,33 † Kalamazoo, Michigan (USA) 20 jan. 1996.33
3. John Drenth, geb. Shell Rock, Iowa (USA) 29 okt. 1911,33 † South Haven, Michigan (USA) 3 aug. 1995.33
4. Pieter Drenth, geb. Shell Rock, Iowa (USA) 21 april 1913,3327 juni 1958.33
5. Ben Drenth, geb. Shell Rock, Iowa (USA) 9 nov. 1919,33 † ald. 20 maart 1920.33

 
IIIc. Jantje Siefkes van Oosten, ged. Winschoten 21 dec. 1794, arbeidster, † Winschoten 11 april 1853,3 tr. 1e Winschoten3 Jan Harms Uil, geb. Termunten omstr. 1785,2 dagloner 1818-, arbeider 1821-, arbeider 1824-, † Winschoten 5 febr. 1826; tr. 2e Winschoten 19 juni 18283 Harm Pieters Geukes, geb. Midwolda 2 april 1795, arbeider, boerenknecht 1828-, † Winschoten 26 nov. 1851, zn. van Pieter Harms en Elizabeth Derks.

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Harmke Uil, geb. Winschoten 3 sept. 1818, tr. Winschoten 8 jan. 185234 Harm Jager, geb. Zuidbroek 1817, buitenvaarder.35
2. Harm Uil, geb. Winschoten 16 aug. 1821.
3. Siefke Uil, geb. Winschoten 20 maart 1824.
Uit het tweede huwelijk:
4. Pieter Geukes, geb. Winschoten 22 maart 1829.
5. Eppien Geukes, geb. Winschoten 19 nov. 1831, dienstmeid 1857-, † Winschoten 24 sept. 1907, tr. Winschoten 28 mei 1857 Derk Derks Graalman, geb. Termunten.
6. Derk Geukes, geb. Winschoten 13 febr. 1834, † ald. 4 aug. 1834.


 

Bronnen

1. Microfilm Bunde Upstalsboom-Gesellschaft Aurich
2. Harm Selling
3. www.allegroningers.nl
4. Mevr. Geukes Foppen
5. Rijks Archief Groningen
6. Genlias
7. Rebecca Steenhuis
8. Marie Rademaker-Fietje
9. boek B.J. Mensingh
10. website Sytske Barkhuis
11. Jan Schimmel
12. L.R. van Veen
13. EmmerCourant
14. Groninger Archief
15. Wie was wie
16. Janneke en Wija Vriesema
17. Kitty Dik
18. Bevolkingsregister gemeente Onstwedde
19. trouwboekje
20. www.eunen.eu
21. Lucia Rademaker
22. Martine Rademaker
23. Sieka Rademaker
24. Overlijdensadvertentie
25. Openbare begraafplaats Wolfsbergen Emmen
26. Jurriena Kuilman-Rengers
27. Jurriena Rademaker
28. Lois Smid-Boyer
29. Meertend Rademaker
30. Kaye Smid
31. Edward Smid
32. Diane Minogue
33. Leneke Struiksma-Bos
34. Dik Jager
35. website Brouwer

 

Index

Adam, Jan (x1898)   IVd,7
Adam, Johannes (1872-1922)  IVg,5
Ahlers, Ahlrich (1856-1939)  Vk
Ahlers, Evert Christiaan (1893-)  Vk,7
Ahlers, Everwina Jantina (1884-)  Vk,3
Ahlers, Frouwke (1879-)  Vk,1
Ahlers, Harmina (1881-)  VIg
Ahlers, Janna (1886-)  Vk,4
Ahlers, levenloze zoon (1888)  Vk,5
Ahlers, levenloze dochter (1891)  Vk,6
Ahlers, Tijtje Hillegonda (1905-)  VIg,1
Bakker, Bouwina (1853-1938)  V-l
Bakker, Harmanna (1930-2010)  VId,3
Bakker, Jeltje (1868-1893)  Vb
Bartelds, Renske (1899-)  Va,6
Beek, Anna van der (-1912)  IVe,1
Beekman, Elsje (1896-)  Vc,3
Been, Jentje (x1932)   VIIa
Berends/Berents, Jan (1735-1771)  II
Boer, Jan de (1862-1894)  IVe,1
Boer, Jeltje Henderika de (1921-1922)  VIb,1
Boer, Klaas de (x1917)   VIb
Bos, Afien (1866-)  IVc,3
Bos, Alke Hinderika (1912-)  Vp,5
Bos, Alko (1904-)  Vp,4
Bos, Anna (1898-)  Vo,1
Bos, Anna Aafiena (1903-)  Vn,1
Bos, Auke (1870-)  IVg,2
Bos, Berend (1872-1949)  Vo
Bos, Enke (1877-)  IVg,5
Bos, Geertje (1900-)  Vp,3
Bos, Geessien/Geessiena/Gezina (1832-1890)  Va
Bos, Geziena Harmanna (1902-)  Vo,2
Bos, Grietje (1860-)  IVf,2
Bos, Grietje (1867-)  IVg,1
Bos, Grietje (1869-1938)  IVc,4
Bos, Grietje (1871-1947)  Vq
Bos, Harmannus (1826-1900)  IVc
Bos, Harmannus (1870-1924)  IVf,3
Bos, Harmannus (1909-)  Vo,3
Bos, Harmannus Hendrik (1884-)  IVg,7
Bos, Harmke (1823-1902)  IVb
Bos, Henderika/Hinderika (1875-1979)  Vr
Bos, Hendrik (1834-1909)  IVf
Bos, Hinderikus (1868-1868)  IVe,3
Bos, Hinderkien (x1917)   Vm
Bos, Imke (1864-1929)  IVe,1
Bos, Jan (1864-1936)  IVc,1
Bos, Jan (1865-1939)  Vp
Bos, Jan Siefko (1881-)  IVg,6
Bos, Jan Sijfkes/Siefkes (1786-1870)  IIIb
Bos, Jantina Alida (1874-1904)  Vs; Vt
Bos, Klaas (1837-1901)  IVg
Bos, Kornelis  VIh,1
Bos, Kornelis (1897-)  Vp,1
Bos, Mentko (1865-1938)  Vn
Bos, Oktje (1856-)  IVf,1
Bos, Rienko J. (1890-)  IVg,8
Bos, Sijfko (1898-1957)  VIh
Bos, Sijfko Jans (1830-1891)  IVe
Bos, Tetje (1828-1906)  IVd
Bos, Tetje (1875-1950)  Vs; Vt
Branbergen, Derkina (1884-1969)  VIa
Branbergen, Jan (vermeld )   VIa
Brauns, Nieske (1878-1959)  Vf
Brinkman, Hindrik (1873-)  Vm
Brouwer, Renske (1877-)  Vo
Bruggen, Kornelis van  Vp
Bruggen, Reina van (1872-1946)  Vp
Buigel, Pieter (1891-1979)  Va,5
Dammer, Jan (1869-1945)  IVg,1
Delden, Alke van (1834-1904)  IVe
Delden, Henderikus Uipkes van  IVe
Derks, Elizabeth (1767-1829)  IIIc
Dieterman, Grietje Harmannus (1798-1887)  IIIb
Dieterman, Harmannus Pieters  IIIb
Drent, Gerrit (1901-)  Vi,10
Drenth, Alvina (1903-1970)  Vs,7
Drenth, Ben (1919-1920)  Vt,5
Drenth, Berend Sieverts (1873-1923)  Vs; Vt
Drenth, Bertha (1907-1996)  Vt,2
Drenth, Charlie (1898-1970)  Vs,4
Drenth, Eppien (1892-1902)  Vs,1
Drenth, Etta (1906-1989)  Vt,1
Drenth, Hindertje (1899-1999)  Vs,5
Drenth, John (1911-1995)  Vt,3
Drenth, Peter (1903-1905)  Vs,6
Drenth, Pieter (1913-1958)  Vt,4
Drenth, Sievert (1895-1971)  Vs,2
Drenth, Tina (1897-1971)  Vs,3
Ennen, Willemina (x1885)   IVd,2
Evenhuis, David (x1889)   IVc,3
Folkringa, Willem Renzo (x1920)   Vd,3
Gelling, Hinderika (1867-)  Vb
Geukes, Derk (1834-1834)  IIIc,6
Geukes, Eppien (1831-1907)  IIIc,5
Geukes, Harm Pieters (1795-1851)  IIIc
Geukes, Pieter (1829-)  IIIc,4
Geukes, Pieter Harms (1775-1864)  IIIc
Graalman, Derk Derks (x1857)   IIIc,5
Grijspaarde, Aaldrik van der (1891-1893)  Vi,11
Grijspaarde, Abraham van der (1874-)  Vi,1
Grijspaarde, Emma Antiena van der (1883-)  VIf
Grijspaarde, Grietje van der (1880-)  Vi,5
Grijspaarde, Harm van der  Vi
Grijspaarde, Harm van der (1878-)  Vi,4
Grijspaarde, Harmke van der (1881-)  Vi,6
Grijspaarde, Harmke van der (1905-)  VIf,1
Grijspaarde, Hendrik van der (1888-)  Vi,9
Grijspaarde, Jan van der (1850-1930)  Vi
Grijspaarde, Jan van der (1876-1947)  Vi,2
Grijspaarde, Maria van der (1877-)  Vi,3
Grijspaarde, Pieter van der (1886-)  Vi,8
Grijspaarde, Tietje van der (1890-)  Vi,10
Groenewold, Gerrit (1866-1949)  Vq
Groenewold, Lammechien (1900-)  Vq,1
Groenewold, Sijfko Jan (1903-)  Vq,2
Haan, Antina (1885-)  Vj,6
Haan, Berend (1891-)  Vj,8
Haan, Fenna Harmanna Berendina (1874-1943)  Vj,1
Haan, Fennechiena Harmanna Rienkina (1896-1896)  Vj,9
Haan, Grietje (1882-1952)  Vj,5
Haan, Harmke (1876-)  Vj,2
Haan, Jan Pieter (1880-)  Vj,4
Haan, Pieter (1848-1921)  Vj
Haan, Rienke Tjarkena (1878-)  Vj,3
Haan, Rienko Berends  Vj
Haan, Tjarko Berend (1888-)  Vj,7
Hager, W. Herman (x1891)   Vs
Hei, Antje Harms van der  IVb
Hekman, Tjaaktje (1833-1891)  Vc
Hendriks/Hindriks, Ebbe/Ettje (1734-1811)  II
Heuving, Geertje (1908-1987)  Vc,8
Hillebrands/Hilbrands (van de Smilde) Gringhuis, Henderkien / Hindrikje(n) (1757-1842)  IIIa
Hindriks/Hinrichs/Harms, Ettje/Etje/Ettie (x1742)   I
Holman, Jenne (1892-1969)  Vc,2
Hooft, Johannes van den  Vj,1
Hoogerman, Anna (1837-1915)  IVc
Jager, Antje (1898-)  Vm,8
Jager, Eefke (1880-)  Vm,1
Jager, Geert (1885-)  Vm,3
Jager, Geessien (1893-1951)  Vm,6
Jager, Grietje (1900-1902)  Vm,9
Jager, Haijo (1859-1905)  Vm
Jager, Haijo (1896-1939)  Vm,7
Jager, Harm (1817-)  IIIc,1
Jager, Harm (1888-)  Vm,4
Jager, Harmke (1890-1905)  Vm,5
Jager, Jan (1883-1904)  Vm,2
Jans (van) Ekamp(er), Harmke (1756-1834)  II
Jans / Schoonbeek, Lambert/Lammert (1757-1789)  IIIa
Jansen, Roelf (1876-1937)  IVa,11
Joldersma, Annigje (1886-)  IVg,7
Jonge, Bene de (1834-1910)  Va
Jonge, Lummechien de (1857-1926)  Va
Jonkman, Martinus (1865-1952)  IVe,1
Kardas, Elisa (1933-1997)  VId,2
Klasens Jans van Oost(en), Sijfke / Siefke (1748-1823)  II
Klasens (?), Elske (1756-)  I,6
Klasens (?), Engel (1754-)  I,5
Klasens (?), Grietie (1743-)  I,1
Klasens (?), Hilke (1750-)  I,4
Klasens (?), Hindrich (1745-)  I,2
Klein, Hindrikje (1843-1933)  IVg
Knapper, Willem (1872-1938)  Vt
Knoop, Christiaan (1897-1973)  Vc,4
Knoop, Cornelis (x1858)   Vc
Knoop, Cornelis (1892-1919)  Vc,1
Knoop, Douwe (1899-1978)  Vc,5
Knoop, Froukje (1904-1977)  Vc,7
Knoop, Jakob (1906-1973)  Vc,8
Knoop, Jan (1895-1978)  Vc,3
Knoop, Reinder (1864-1937)  Vc
Knoop, Tjaaktje (1901-)  Vc,6
Knoop, Wiechertje (1893-1975)  Vc,2
Kremer, Jan (1898-)  Ve,1
Kremer, Willem (1874-)  Ve
Laan, Antje van der (1860-)  V-l
Laan, Grietje ter  Vp
Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek), Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth (1781-1860)  IIIa
Maat, Alke Hinderika (1902-1925)  Vr,1
Maat, Sijfko Jan (1904-1904)  Vr,3
Maat, Tiemen (1874-)  Vr
Maat, Willem Kormelis (1904-)  Vr,2
Majoor, Antje Poppes (1843-1926)  Vd
Minogue, Russell (vermeld )   Vh,6
Molen, Berendina van der (x1898)   Vi,1
Muntinga, Hindrik Bartels (1784-1846)  II,2
Naaijer, Geert (1904-1956)  Vc,7
Net, Kornelis van der (-1991)  Vf,2
Nieboer, Willem (-1991)  Vf,2
Niemeijer, Anje (x1888)   IVd,6
Nieuwold, Elzo (1868-1942)  IVd,6
Nieuwold, Geert (1827-1889)  IVd
Nieuwold, Grietje (1864-1865)  IVd,4
Nieuwold, Grietje (1874-)  IVd,7
Nieuwold, Hendrik (1853-1865)  IVd,1
Nieuwold, Hendrik (1865-1871)  IVd,5
Nieuwold, Jan (1857-1937)  IVd,2
Nieuwold, levenloos kind (1863)  IVd,3
Ockers, Maria (x1905)   Vi,4
Oortwijn, Hendrik (1869-1942)  Vc,1
Oortwijn, Lutgerdina (1893-1950)  Vc,1
Oosten, Ebbegijn/Ebbigijn Sijfkes van (1783-1832)  II,2
Oosten, Jantje Siefkes van (1794-1853)  IIIc
Ottevanger, Cornelia Geertruida (1897-)  VIc
Ottevanger, Leendert (vermeld )   VIc
Paauw, Harm (1892-1919)  Vi,10
Pott, Marchiena (x1940)   VIIb
Pouwels, Tetje  IIIb
Ra(de)maker, Albert Ottens (1841-1928)  Vd
Rademaker, levenloos kind (1935)  VIIa,1
Rademaker, levenloos kind (1941)  VIIa,2
Rademaker, Aaltje (1879-1937)  IVa,11
Rademaker, Albert (1909-1914)  Vg,6
Rademaker, Albert (1934-2007)  VId,5
Rademaker, Anna Allegonda (1893-)  Vb,3
Rademaker, Ate (1892-)  Vb,2
Rademaker, Bene (1885-1970)  Va,2
Rademaker, Betje/Bettje (1860-1864)  IVa,3
Rademaker, Douwe (1872-1932)  Vf
Rademaker, Douwe (1901-1966)  Vg,3
Rademaker, Douwe (1927-2005)  VId,3
Rademaker, Elizabeth (1867-1931)  Vc
Rademaker, Evert (1857-1950)  Vb
Rademaker, Evert (1894-)  Va,6
Rademaker, Frouke (1869-1957)  Vd
Rademaker, Gezi(e)na Wi(e)cherdina (1892-1974)  Va,5
Rademaker, Hillechien (1876-1949)  Vh
Rademaker, Jan (1864-)  IVa,4
Rademaker, Jan (1882-1952)  VIa
Rademaker, Jan (1896-)  VIc
Rademaker, Jan (1897-)  Vb,4
Rademaker, Jan (1905-)  Vf,1
Rademaker, Jan (1929-1997)  VIc,1
Rademaker, Jan Harm (1925-2009)  VId,2
Rademaker, Jan Klasens (1822-1905)  IVa
Rademaker, Jan Lumbertus Derk (1914-1977)  VIIb
Rademaker, Jantina Lummechien Derkina (1910-1912)  VIa,2
Rademaker, Jantje (1929-1996)  VId,4
Rademaker, Johanna Geessiena (1889-)  Va,4
Rademaker, Johanna Wiegerdina (1890-)  VIb
Rademaker, Johannes (1887-1889)  Va,3
Rademaker, Jurrien Geert (1899-1970)  VId
Rademaker, Klaas (1855-1920)  Va
Rademaker, Klaas Jan (1906-)  VIIa
Rademaker, Klaas Sijfkes (1781-1830)  IIIa
Rademaker, Koop (1874-1951)  Vg
Rademaker, Kornelis (1896-1903)  Va,7
Rademaker, Lina Derkina (Ina) (1941-2008)  VIIb,1
Rademaker, Lumbertus Cornelis (1919-1986)  VIa,4
Rademaker, Marchiena Catharina (Maa(r)gie) (1903-1995)  Vg,4
Rademaker, Meertend (1923-2009)  VId,1
Rademaker, Renske (1871-)  Ve
Rademaker, Siefke (1814-1816)  IIIa,1
Rademaker, Sijfke Klasens (1816-)  IIIa,2
Rademaker, Siprianus/Sipriaan Klasens (1820-1842)  IIIa,3
Rademaker, Wicherdina Alberdina (1900-)  Va,8
Rademaker, Wichertje (Piet) (1906-1971)  Vg,5
Rademaker, Wichertje (Wies) (1911-1991)  Vf,2
Ramaker, Alberdina (1898-1900)  Vd,4
Ramaker, Alberdina (1902-1903)  Vd,6
Ramaker, Albert (1907-)  Vd,8
Ramaker, Antje (1892-1911)  Vd,1
Ramaker, Antje (1912-)  Vd,10
Ramaker, Elisabeth (1909-)  Vd,9
Ramaker, Jan (1894-1916)  Vd,2
Ramaker, levenloze dochter (1901)  Vd,5
Ramaker, Popke (1867-)  Vd
Ramaker, Trijntje (1904-)  Vd,7
Ramaker, Wichertje (1896-)  Vd,3
Rengers, Wijnhold (Winie) (1926-2005)  VId,4
Rosing, Hindrikje (1889-1945)  Va,2
Rotgers, Antje (1851-1931)  Vj
Rotgers, Grietje (1848-1927)  Vi
Rotgers, Harm (1859-1950)  V-l
Rotgers, Harmke (1862-1947)  Vm
Rotgers, Jan (vermeld )   IVb
Rotgers, Jan (1844-1966)  IVb,1
Rotgers, Jan Jans (1814-1865)  IVb
Rotgers, Jantje (1885-)  V-l,1
Rotgers, Tijtje (1856-1939)  Vk
Ruiter, Siert de (x1904)   Vi,3
Santen, Theodora van  VIc
Schadenberg, Annechien (1901-)  Vc,5
Schans, Kornelia van der (x1915)   Vi,8
Schneider, Johanna Hendrika (x1908)   Vi,2
Scholten, Johanna (1884-)  IVg,7
Schuur, Berentje van der (1867-)  Vn
Schuur, Jurrien (x1861)   Vg
Schuur, Trijntje (1875-1956)  Vg
Siepel, Grietje (1901-1974)  Vc,4
Sijfkes, Hinderk (1788-)  II,4
Sijfkes (?), Etje (1792-)  II,5
Sluis, Trijntje van der (1903-1990)  VIh
Smid, Edward (1927-2005)  VIe,1
Smid, Elizabeth Jacoba (1913-1979)  Vh,6
Smid, Emma (1918-1984)  Vh,9
Smid, Jan (1905-1913)  Vh,2
Smid, Jantina (Tina) (1915-1980)  Vh,7
Smid, Jelte (Jim) (1907-1989)  Vh,3
Smid, John (Jan) (1916-1973)  Vh,8
Smid, Riekele Koop (Rex) (1904-1974)  VIe
Smid, Sikko (1911-1969)  Vh,5
Smid, Wi(e)chertje (Vicky) (1909-1983)  Vh,4
Smit, Anna Maria (x1906)   IVf,3
Snak, Imke/Inke/Emke Alberts  IVe
Spier, Albertje (1902-)  Ve,1
Spittje, Oktje  Vm
Struik, Hendrik van der (1902-1969)  Vc,6
Super, Evert Harms (1802-1882)  IVa
Super, Johanna (1831-1864)  IVa
Super, Meertend (1874-1910)  VId
Super, Sieka (1901-1991)  VId
Syfkes Tichelwerk (of Tichelwarf?), Klaas (x1742)   I
Tolner, Jantje (1878-1959)  VId
Toren, Sievert (x1902)   Vi,5
Uil, Harm (1821-)  IIIc,2
Uil, Harmke (1818-)  IIIc,1
Uil, Jan Harms (1785-1826)  IIIc
Uil, Siefke (1824-)  IIIc,3
Veen, Hendrik van der (-1980)  Vg,4
Vos, Hadewieg (x1894)   Vm
Vrie(s)zema, Douwe Jell(t)es (1797-1848)  IVa
Vrie(s)zema/Vriessema, Wi(e)chertje (1838-1879)  IVa
Vriesema, Frouke (1868-1942)  Vc,1
Waalkens, Geert (1870-)  Vm
Wagena, Jakob (1872-1952)  IVg,2
Wallinga/Wallenga/Woll(i)en(m)ga, Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems (1797-1855)  IVa
Wams, Roelfina (Fine) (1907-1989)  Vg,3
Wanhaak (Wanake), Hillechien Jans (1802-1882)  IVa
Wiegman, Jantina  VIa
Wijk, Zwaantje Hindriks van (1879-)  Ve
Zoet, Marchien (x1861)   Vg
Zuiderveen, Jantjen (1836-1905)  IVf


Gegenereerd met Aldfaer 6.1 op 6 aug. 2015

 

Martine Rademaker ©mmr

 

 

Rademaker

Parenteel (nageslacht) van mijn oudst gevonden voorvader van de Rademaker.

 

- Hillechien Rademaker en Sikko Smid met hun kinderen in Canada -