Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

Parenteel van Klaas Syfkes (Tichelwerk)

oudste voorvader in de mannelijke lijn

"Tichelwerk" is in dit geval een verwijzing naar zijn beroep; een tegelmaker....

 

 

..... of was mijn oudst gevonden voorvader Klaas Sijfkes (van het) Tichelwerk, een verwijzing naar het dorpje Tichelwarf vlak bij Bunde (Dld.)?

Of beide...

 

 

I. Klaas Syfkes Tichelwerk (of Tichelwarf?), † Bonda, tr. Wijmeer 30 dec. 17421 Ettje/Etje/Ettie Hindriks/Hinrichs/Harms, † Bonda.

 

Uit dit huwelijk:
1. Grietie Klasens (?), geb. Bunde 29 okt. 1743.1
2. Hindrich Klasens (?), geb. Bunde 17 sept. 1745.1
3. Sijfke / Siefke, volgt II.
4. Hilke Klasens (?), geb. Bunde 27 dec. 1750.1
5. Engel Klasens (?), geb. Bunde 7 febr. 1754.1
6. Elske Klasens (?), geb. Bunde 12 dec. 1756.1


 

II. Sijfke / Siefke Klasens Jans van Oost(en), geb. Bunde/Bonda (Duitsland) 1 dec. 1748,1 arbeider, 1814 dagloner,2 zonder beroep -1823,3 † Winschoten 2 okt. 1823,3 tr. Finsterwolde 26 nov. 17804 Harmke Jans (van) Ekamp(er), ged. Ekamp/Finsterwolde 22 aug. 1756,2 1814 daglonersche, † Winschoten 29 mei 1834, dr. van Jan Berends/Berents en Ebbe/Ettje Hendriks/Hindriks.

 

Uit dit huwelijk:
1. Klaas Sijfkes, volgt IIIa.
2. Ebbegijn/Ebbigijn Sijfkes van Oosten, ged. Winschoten 14 sept. 1783, † ald. 21 mei 1832, tr. Hindrik Bartels Muntinga, ged. Winschoten 20 febr. 1784, herbergier,2 † Winschoten 26 dec. 1846.2
3. Jan Sijfkes/Siefkes, volgt IIIb.
4. Hinderk Sijfkes, ged. Winschoten 28 sept. 1788.
5. Etje Sijfkes (?), ged. Winschoten 23 sept. 1792.
6. Jantje Siefkes, volgt IIIc.


 

IIIa. Klaas Sijfkes Rademaker, geb. Winschoten 11 nov. 1781, ged. Hervormde gemeente Winschoten 11 nov. 1781, 1814 timmerman, † Stadskanaal (gem. Wildervank) 23 mei 1830,5 tr. Noordbroek 27 mei 18145 Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek), geb. Smilde 19 aug. 1781,6 ged. Hijkersmilde / Beilen 19 aug. 1781,7 1814 dienstmeid, † Wildervank 27 dec. 1860,6 dr. van Lambert/Lammert Jans Schoonbeek / Dik en Henderkien / Hindrikje(n) Hillebrands/Hilbrands (van de Smilde) Gringhuis.

 

Uit dit huwelijk:
1. Siefke Rademaker, geb. Noordbroek 8 aug. 1814, † ald. 31 juli 1816.
2. Sijfke Klasens Rademaker, geb. 18 nov. 1816.
3. Siprianus/Sipriaan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 1 jan. 1820,3 † Wildervank/Stadskanaal 30 dec. 1842.
4. Jan Klasens, volgt IVa.

 

IVa. Jan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 24 okt. 1822,8 1855 arbeider, 1866 arbeider, 1867 arbeider, 1889 dagloner, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 2 jan. 1911,9 tr. 1e Wildervank 15 sept. 18555 Johanna Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 23 dec. 1831, 1855 dienstmeid, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 28 febr. 1864,3 dr. van Evert Harms en Hillechien Jans Wanhaak (Wanake); tr. 2e Onstwedde 15 jan. 18675 Wi(e)chertje Vrie(s)zema/Vriessema, geb. Harkstede (Slochteren) 29 sept. 1838, Ging uit baken,10 † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 18 nov. 1919,9 dr. van Douwe Jell(t)es Vrie(s)zema en Frouwke/Froukje/Vrouk(t)je/ Willems Wallinga/Wallenga/Woll(i)en(m)ga.

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Klaas, volgt Va.
2. Evert, volgt Vb.
3. Betje/Bettje Rademaker, geb. Wildervank (in overlijdensakte Musselkanaal gem. Onstwedde) 10 nov. 1860,3 † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 1 maart 1864.3
4. Jan Rademaker, geb. Musselkanaal (gem. Onstwedde) 2 febr. 1864.5

 

Uit het tweede huwelijk:
5. Elizabeth, volgt Vc.
6. Frouke, volgt Vd.
7. Renske, volgt Ve.
8. Douwe, volgt Vf.
9. Koop, volgt Vg.
10. Hillechien, volgt Vh.
11. Aaltje Rademaker, geb. Onstwedde 30 juni 1878,11 † Valthermond (Odoorn) 25 febr. 1937,11 tr. Onstwedde 11 juli 1903 Roelf Jansen, geb. Valthermond (Odoorn) 19 nov. 1876,1123 nov. 1970,11 zn. van Bertus en Elisabeth Vos.


 

Va. Klaas Rademaker, geb. Wildervank 20 nov. 1855,5 arbeider, landbouwer, vervener, veenbaas met winkel,12 † Emmer-Compascuum (Emmen) 5 sept. 1920, begr. Emmer-Compascuum (Emmen), De Runde, tr. Onstwedde 3 juni 188213 Lummechien/Lummegien de Jonge, geb. Nieuw-Buinen (Borger) 16 nov. 1857, † Emmer-Compascuum (Emmen) 30 mei 1926, begr. De Runde te Emmer-Compascuum, dr. van Bene en Geessien/Geessiena/Gezina Bos.

 

- Vier generaties Rademaker: Kleinzoon Jan Rademaker, opa Jan Rademaker, zoon Klaas Rademaker en achterkleinzoon Klaas Rademaker -  

           - Klaas was de eerste veenbaas in Emmer-Compascuum -

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIa.
2. Bene, volgt VIb.
3. Johannes Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 10 mei 1887, † ald. 3 maart 1889.
4. Johanna Geessiena Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 5 maart 1889.
5. Gezi(e)na Wi(e)cherdina Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 16 jan. 1892, † Emmen 17 juli 1974, tr. Emmen 17 juni 19196 Pieter Buigel, geb. Weerdingerveen (Emmen) 11 aug. 1891, † Nieuw-Weerdinge (Emmen) 28 aug. 1979.
6. Evert Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 19 april 1894, zonder beroep 1920-, tr. Apeldoorn 13 sept. 1920 Renske Bartelds, geb. Nieuweschans omstr. 1899, kantoorbediende 1920-.
7. Kornelis Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 11 aug. 1896, † Emmen 20 april 1903.
8. Wicherdina Alberdina Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 22 sept. 1900.


 

VIa. Jan Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 5 okt. 1882,12 Manufacturier, Winkelier, koopman,14 † Emmen 2 dec. 1952, tr. Onstwedde 13 dec. 190512 Derkina Branbergen, geb. Musselkanaal 4 jan. 1884,1417 dec. 1969,12 dr. van Jan en Jantina Wiegman.

 

 - Winkel Jan Rademaker Emmer-Compascuum, Fa. Rademaker Magazijn 't Kompas -

Er staan vast Rademakers op. Wie weet wie op deze foto's staan?

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kledinghanger uit de winkle van Jan Rademaker Emmer-Compascuum -

(Met dank aan Loes de Vlieger )

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Klaas Jan, volgt VIIa.
2. Jantina Lummechien Derkina Rademaker, geb. 28 maart 1910,1423 juni 1912.
3. Jan Lumbertus Derk, volgt VIIb.
4. Lumbertus Cornelis Rademaker, geb. 1919, † Spanje 26 dec. 1986, tr. 22 nov. 1944 Jacoba (Coby) Kliphuis.


 

VIIa. Klaas Jan Rademaker, geb. 27 mei 1906, tr. 1932 Jentje Been.

 

Uit dit huwelijk:
1. Levenloos kind, geb. Emmen 25 mei 1935.
2. Levenloos kind, geb. Emmen 12 juni 1941.

 

VIIb. Jan Lumbertus Derk Rademaker, geb. 23 febr. 1914, † 18 nov. 1977, tr. 1940 Marchiena Pott.
Uit dit huwelijk:
Lina Derkina (Ina) Rademaker, geb. 23 nov. 1941, † Terkaple (Frl.) 22 aug. 2008.15

 

                    

                            - winkel firma Rademaker aan de Hoofdstraat in Emmen - 

 

 

- De panden van Tonkens, Rademaker, Stoker en van Peer prominent aanwezig in de Hoofdstraat van de jaren 40 -

 

VIb. Bene Rademaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 5 maart 1885, † ald. 28 sept. 1970, tr. Odoorn 29 juli 191416 Hindrikje Rosing, geb. Noordsleen (Sleen) 6 aug. 1889,17 † Emmer-Compascuum (Emmen) 12 aug. 1945.

 

Uit dit huwelijk:
1. Lummechien Willemtje Rademaker, geb. Emmercompascuum 23 nov. 1914.17
2. Willemtje Johanna Rademaker, geb. Emmercompascuum 10 mei 1916,17 Jachtopziener te Zuidbroek en Winschoten,18 landbouwer.18
3. Klaziena Karziena Rademaker, geb. Emmercompascuum 20 okt. 1917.17
4. Kars Klaas Rademaker, geb. Emmercompascuum 24 april 1924, † 29 nov. 1998, tr.17 Willemtje Haan, geb. omstr. 1927,17 † Emmercompascuum 26 jan. 2006.17


 

Vb. Evert Rademaker, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 27 aug. 1857,3 1893 kommies,5 † Wollinghuizen (gem. Vlagtwedde) 12 febr. 1950,3 tr. 1e Bellingwolde 11 mei 18896 Jeltje Bakker, geb. Bellingwolde omstr. 1868, † vóór 7 okt. 1893; tr. 2e Vlagtwedde 7 okt. 18936 Hinderika Gelling, geb. Bourtange omstr. 1867,3 1893 zonder beroep.19

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Johanna Wiegerdina, volgt VIc.
2. Ate Rademaker, geb. Vlagtwedde 13 juni 1892.5
Uit het tweede huwelijk:
3. Anna Allegonda Rademaker, geb. Vlagtwedde 23 okt. 1893.3
4. Jan Rademaker, geb. Vlagtwedde 3 maart 1897.3


 

VIc. Johanna Wiegerdina Rademaker, geb. Vlagtwedde 27 febr. 1890,5 onderwijzeres,10 tr. Onstwedde 4 okt. 19176 Klaas de Boer, geb. Borger, caféhouder.6

 

Uit dit huwelijk:
Jeltje Henderika de Boer, geb. Groningen 1921, † Emmen 25 nov. 1922.


 

Vc. Elizabeth Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 31 okt. 1867, arbeidster,9 † Emmen 6 dec. 1931, begr. De Runde Emmer-Compascuum, tr. Onstwedde 28 maart 189120 Reinder Knoop, geb. Exloërveen (Odoorn) 20 april 1864,20 veenarbeider,7 arbeider,9 † Groningen 17 febr. 1937,20 begr. De Runde Emmer-Compascuum, zn. van Cornelis en Tjaaktje Hekman.

 

 

 - Reinder Knoop in zijn dienstjaren - 

 

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Knoop, geb. Vlagtwedde 21 maart 1892, veenarbeider,21 † Emmen 12 april 1919, tr. Emmen 27 febr. 19136 Lutgerdina Oortwijn, geb. Exloërmond (Odoorn) 16 maart 1893, † Emmer-Compascuum (Emmen) 3 sept. 1950, begr. De Runde Emmer-Compascuum 7 sept. 1950, dr. van Hendrik en Frouke Vriesema.
2. Wiechertje Knoop, geb. Weerdingermarke (Emmen) 15 nov. 1893, † "De Schans" Emmerhout 4 juni 1975, begr. Algemene Begraafplaats De Runde te Emmer-Compascuum 9 juni 1975, tr. Emmen 17 dec. 19146 Jenne Holman, geb. Emmen 28 okt. 1892, † Emmererfscheidenveen 20 febr. 1969, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm 24 febr. 1969.

 

- Wiechertje Knoop en Jenne Holman -

 

3. Jan Knoop, geb. Vlagtwedde 24 juli 1895, Corveeër,21 † Ede 14 febr. 1978, tr. Emmen 6 sept. 19176 Elsje Beekman, geb. Odoorn 28 sept. 1896.
4. Christiaan Knoop, geb. Vlagtwedde 13 juni 1897, landmeter, veenarbeider, † Emmen 5 juni 1973, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm,22 tr. Emmen 22 maart 192421 Grietje Siepel, geb. Odoorn 19 april 1901, † Emmen 26 febr. 1974, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm.
5. Douwe Knoop, geb. Vlagtwedde 9 juni 1899, † Emmen 16 jan. 1978, gecrem. Meppel 20 jan. 1978, tr. Annechien Schadenberg, geb. Odoorn 18 sept. 1901.
6. Tjaaktje Knoop, geb. Vlagtwedde 11 maart 1901, tr. Hendrik van der Struik, geb. Odoorn 27 jan. 1902, landarbeider, † Stadskanaal 26 aug. 1969.
7. Froukje Knoop, geb. Vlagtwedde 16 april 1904, † Emmen 19 nov. 1977, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm 23 nov. 1977, tr. Emmen 9 febr. 1954 Geert Naaijer, geb. Emmen 9 mei 1904, analfabeet,23 veenarbeider, NSB-er,23 † Emmen 13 okt. 1956, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm.
8. Jakob, volgt VId.


 

VId. Jakob Knoop, geb. Emmen 30 april 1906, † ald. 25 aug. 1973, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm, tr. Emmen 1 nov. 193221 Geertje Heuving, geb. Emmen 24 juli 1908, † ald. 22 aug. 1987, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm.

 

Uit dit huwelijk:
Elizabeth Knoop


 

Vd. Frouke Rademaker, geb. Onstwedde 31 aug. 1869, † Groningen 20 febr. 1957, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm, tr. Onstwedde 19 dec. 1891 Popke Ramaker, geb. Exloërveen (Odoorn) 9 maart 1867, ged. Emmer-Compascuum (Emmen) 3 maart 1944, arbeider, vervener, Winkelier, zn. van Albert Ottens Ra(de)maker en Antje Poppes Majoor.

 

Uit dit huwelijk:
1. Antje Ramaker, geb. Weerdingerveen (Emmen) 1 nov. 1892, † Emmen 29 jan. 1911.
2. Jan Ramaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 25 aug. 1894, † Emmen 6 maart 1916.
3. Wichertje Ramaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 30 sept. 1896, tr. Emmen 6 maart 19206 (echtsch. uitgespr. ald. 9 okt. 1934)6 Willem Renzo Folkringa, geb. Oude Pekela.
4. Alberdina Ramaker, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 13 dec. 1898, † Emmererfscheidenveen (Emmen) 26 aug. 1900, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuum.
5. Levenloze dochter, geb. Emmererfscheidenveen (Emmen) 22 mei 1901.
6. Alberdina Ramaker, geb. Emmererfscheidenveen 12 aug. 1902, † Emmen 13 okt. 1903, begr. Openbare begraafplaats De Runde Emmer-Compascuüm.
7. Trijntje Ramaker, geb. 2 april 1904.
8. Albert Ramaker, geb. Nieuwe Pekela 9 jan. 1907.
9. Elisabeth Ramaker, geb. Emmen 18 juli 1909.
10. Antje Ramaker, geb. Emmen 23 dec. 1912.
11. Jan Ramaker, geb. Emmen 19 april 1916.


 

Ve. Renske Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 12 jan. 1871,25 † Musselkanaal 4 nov. 1918,25 tr. Onstwedde 21 sept. 189525 Willem Kremer, geb. Windeweer (Hoogezand) 28 jan. 1874,25 arbeider, † Opende (gemeente Grootegast) 5 april 1957,25 zn. van Hendrik en Grietje Mulder; hij hertr. Onstwedde 4 okt. 1919 Zwaantje Hindriks van Wijk.

 

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Kremer, geb. Musselkanaal 17 juli 1896,25 † Velsen 27 okt. 1959.25
2. Jan Kremer, geb. Emmer-Compascuum (Emmen) 29 dec. 1898,25 arbeider,6 † Velsen 8 sept. 1958,25 begr. Driehuis,25 tr. Onstwedde 12 aug. 19226 Albertje Spier, geb. Onstwedde omstr. 1902.
3. Grietje Kremer, geb. Musselkanaal 23 febr. 1901,25 † Nieuw-Weerdinge 12 maart 1986.25
4. Wichertje Kremer, geb. Musselkanaal 8 jan. 1903,25 † ald. 5 nov. 1918.25
5. Douwe Kremer, geb. Onstwedde 7 maart 1907,25 smid,25 † Nieuwe Pekela 6 dec. 1974,25 begr. Boven Pekela.
6. Berend Kremer, geb. Onstwedde 3 aug. 1908,25 † Velsen 28 maart 1976.25
7. Trientje Kremer, geb. Musselkanaal 14 okt. 1910.25
8. Elizabeth Kremer, geb. Musselkanaal 29 dec. 1911,25 † ald. 27 sept. 1912.25


 

Vf. Douwe Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 24 juni 1872, commies (douane) te Emmercompascuüm, bestuurslid van de vereniging "Grönninger Sproak".,26 Commies bij de belastingen,26 † Emmen 11 jan. 1932, begr. Emmen (Begraafplaats aan de Kerkhoflaan),10 tr. Vlagtwedde 9 juli 1904 Nieske Brauns, geb. Assen 4 dec. 1878,208 aug. 1959,20 begr. Emmen (Begraafplaats aan de Kerkhoflaan).

 

-  Douwe Rademaker (commies) met vrouw Nieske Brauns en gezin -

 

 

Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Rademaker, † 2 maart 1986,27 tr.10 Thijs Oosterdijk, geb. omstr. 1910, † Drachten 26 okt. 1990,27 gecrem. Crematorium Leeuwarden, Yndyk 1 te Goutum. 31 okt. 1990.27
2. Jan Rademaker, geb. Vlagtwedde 29 maart 1905,3 tr. Eindhoven 18 dec. 1931 Johanna Dijkstra, geb. Emmen 20 maart 1910.
3. Geessien Rademaker, geb. Vlagtwedde 23 sept. 1906.
4. Wichertje Rademaker, geb. 1911, † Emmen 7 febr. 1991,28 gecrem. Crematorium "De Meerdijk" te Emmen 12 febr. 1991,28 tr. 1e Willem Nieboer, † vóór 7 febr. 1991; tr. 2e Kornelis van der Net, † vóór 7 febr. 1991.


 

Vg. Koop Rademaker, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 27 febr. 1874, veenarbeider,29 arbeider,30 † Valthermond (Odoorn) 24 sept. 1951,31 begr. Valthermond Oost 28 sept. 1951,32 tr. Onstwedde 9 nov. 1895 Trijntje Schuur, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 13 sept. 1875, zonder beroep 1899-,30 † Valthermond (Odoorn) 1 okt. 1956,33 begr. Begraafplaats Valthermond Oost 4 okt. 1956,33 dr. van Jurrien en Marchien Zoet.

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan, volgt VIe.
2. Jurrien Geert, volgt VIf.
3. Douwe, volgt VIg.
4. Marchiena Catharina, volgt VIh.
5. Wichertje Rademaker, geb. Onstwedde 13 april 1906, † Ibbenbüren (Duitsland) 12 juli 1971,31 gecrem. Groningen 15 juli 1971.34

- Marchiena en Wichertje Rademaker 16 juli 1942 -

 

 

6. Albert Rademaker, geb. Onstwedde 26 april 1909, † Kamen Westfalen (Duitsland) 2 jan. 1914.31


 

VIe. Jan Rademaker, geb. Onstwedde 2 aug. 1896,35 machine-bankwerker bij de Kromhout motoren fabriek, metaaldraaier,36 † Amsterdam?,37 gecrem. Amsterdam,37 tr. Amsterdam 10 sept. 192435 Cornelia Geertruida Ottevanger, geb. Rotterdam 31 juli 1897,35 gecrem. Amsterdam,37 dr. van Leendert en Theodora van Santen en gesch. echtg. van Jacobus Pierre Manuel Zalm.

 

 

- Jan Rademaker en Cornelia Ottevanger -

 

Uit dit huwelijk:
Jan Rademaker, geb. Amsterdam 14 april 1929,35 † ald. 17 maart 1997,38 gecrem. Westgaarde Ookmeerweg te Amsterdam 21 maart 1997,38 tr. Alida Maria Tuinman, geb. 12 jan. 1931.


 

VIf. Jurrien Geert Rademaker, geb. Musselkanaal 8 jan. 1899, 1922 arbeider,40 † Valthermond (Odoorn) 11 sept. 1970,41 tr. Odoorn 28 april 19226 Sieka Super, geb. Musselkanaal 28 febr. 1901, † te Emmen 10 nov. 1991,41 dr. van Meertend en Jantje Tolner.

 

Uit dit huwelijk:
1. Koop Rademaker, geb. Onstwedde 7 aug. 1922, tr. Emmen 21 dec. 1946 Janna Grooten, geb. Emmen 26 juli 1928,  ald. 10 jan. 2011,42 dr. van Hendrik en Jantje Haak.

 

2. Meertend Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 25 juli 1923, † Groningen, 24 nov. 2009,3

tr. Emmen 3 sept. 1955 Marie Fietje, geb. Emmen 10 sept. 1932, † 8-2-2016 dr. van Harm en Albertje Luchjenbroers.

3. Trijntje, volgt VIIc.
3. Jan Harm Rademaker, geb. Odoorn 1 nov. 1925, † 2 okt. 2009,44 tr. Elisa Kardas, geb. Antwerpen 6 dec. 1933, † Stadskanaal 2 aug. 1997.
4. Douwe Rademaker, geb. Onstwedde 18 aug. 1927, † Emmer-Compascuum (Emmen) 12 sept. 2005,45 tr. Harmanna (Manny) Bakker, geb. 14 mei 1930, † 16 febr. 2010.46
5. Jantje Rademaker, geb. Odoorn 24 april 1929, † Emmen 21 okt. 1996,47, Openbare begraafplaats "De Wolfsbergen" te Emmen,48 tr. Emmen 28 juli 195149 Wijnhold Rengers, geb. Emmen 23 aug. 1926, † te Emmen 4 okt. 2005,50 Openbare begraafplaats Wolfsbergen Emmen,41 zn. van Harm en Jantje Kremer.
6. Albert Rademaker, geb. Odoorn 7 aug. 1934, † Emmen 29 okt. 2007,51.
7. Hillechiena Rademaker, geb. Odoorn 4 jan. 1936, tr. Odoorn 16 jan. 1959 Hendrik (Henny) Poelman, geb. Odoorn 13 mei 1933, † Ter Apel 7 febr. 2005,41.
8. VIId. Jurrien Rademaker, geb. Odoorn 27 juni 1938, tr. 24 jan. 196459 Renske de Veen.
9. Harm Rademaker, geb. Odoorn 9 maart 1941, Groningen 26 okt. 2016,54
10. Marchina Wiechertje Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 31 maart 1943, tr. Odoorn 5 juli 1962 Michiel Cornelis (Giel) de Ridder, geb. Ouwekerk aan de IJssel 8 juni 1942, † Emmeloord (gem. Noordoostpolder) 19 juli 2016.55
 

VIIc. Trijntje Rademaker, geb. Odoorn 11 aug. 1924, † 31 mei 2017,49 tr. 16 april 1949 Klaas van der Lei, geb. Odoorn 17 dec. 1917, † 20 mei 2011 te Emmen.49

 

Uit dit huwelijk:
Fokko van der Lei, geb. Odoorn 24 jan. 1956, † Emmen 17 nov. 1972,10


 

VIg. Douwe Rademaker, geb. Vlagtwedde 21 dec. 1901, † Ter Apel 26 dec. 1966,61 tr. Roelfina Wams, geb. Musselkanaal (?) 3 febr. 1907, † "Kloosterheerd" te Ter Apel 13 nov. 1989,62, dr. van Everhardus en Hillegien Kuipers.

 

- Fine Wams, Douwe Rademaker, Wiechertje (Piet / Piki) Rademaker en Roelof Lohr -

 

 

Uit dit huwelijk:
Koop Rademaker, geb. Nordhorn Rijnland Westfalen 16 maart 1929, tr. Drachten 8 sept. 196063 Elizabeth Klasema, geb. Drachten Smallingerland 27 juli 1939.


 

VIh. Marchiena Catharina Rademaker, geb. Onstwedde 1 april 1903, † "Scheperziekenhuis" te Emmen 9 mei 1995,65, tr. Hendrik van der Veen, geb. 1902, ober bij café Schot in Ter Apel, † Ter Apel 16 jan. 1980,66

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Gerbrand van der Veen, geb. Nieuw-Weerdinge 19 mei 1926, † Emmen 27 juli 2008,41 tr. Emmen 21 mei 1954 Jantje van der Lei, geb. Odoorn 5 maart 1931, † Emmen 19 mei 2014.
2. Koop van der Veen, geb. Vlagtwedde 17 okt. 1938, tr. Odoorn 28 aug. 1962 Grietje Weitering, geb. Odoorn 29 juli 1939, † Drachten 5 dec. 1991.67


 

Vh. Hillechien Rademaker, geb. Onstwedde 24 jan. 1876, † april 1949,30 begr. White Bear Saskatchewan (Canada),

tr. Onstwedde 20 febr. 19046 Sikko Smid, geb. Exloërmond (Odoorn) 27 juli 1882, logementhouder, farmer 1911-,31 † maart 1940, begr. White Bear Saskatchewan (Canada), zn. van Koop Smid (Smit) en Jeltje Kemper.

 

 

Vh. Hillechien Rademaker, geb. Onstwedde 24 jan. 1876, † april 1949,30 begr. White Bear Saskatchewan (Canada),

tr. Onstwedde 20 febr. 19046 Sikko Smid, geb. Exloërmond (Odoorn) 27 juli 1882, logementhouder, farmer 1911-,31 † maart 1940, begr. White Bear Saskatchewan (Canada), zn. van Koop Smid (Smit) en Jeltje Kemper.

 

 

 

 

- Voor hun vertrek naar Canada in 1909 dreven Sikko Smid en zijn vrouw Hillechien Rademaker

het logement Hotel Emmercompascuum, aldaar -

 

Dit is het hotel / logement van o.a. Sikko Smid, gehuwd met Hillechien Rademaker. Na een verschrikkelijk familiedrama in 1907 waarbij de halfbroer van Sikko, Sipke Kloosterman, komt te overlijden, vertrekt het gezin in 1909 met 3 kinderen naar Canada. Ze laten hun zoontje Jan van 4 achter bij het kinderloze echtpaar Roelf Jansen en (schoon)zus Aaltje Rademaker uit Valthermond, die niet onbemiddeld zijn en hun zoon een goede toekomst kunnen geven. Maar dan vindt in 1913 opnieuw een drama plaats als Jan op 7-jarige leeftijd bij de sluis in Valthermond verdrinkt.

 

 

 

Hun kinderen:

 

1. Riekele Koop (Rex), volgt VIi.
2. Jan Smid, geb. Emmen 18 dec. 1905, † Valthermond (Odoorn) 7 juni 1913.69
3. Jelte (Jim) Smid, geb. Emmen 27 jan. 1907, † mei 1989,70 begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
4. Wi(e)chertje (Vicky) Smid, geb. 1909,711983, begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
5. Sikko Smid, geb. 27 juli 1911, † febr. 1969, begr. Swift Current Saskatchewan.
6. Elizabeth Jacoba Smid, geb. White Bear, Saskatchewan, Canada 3 april 1913, † 26 dec. 1979,70
7. Jantina (Tina) Smid, geb. 1915, † 1980, begr. White Bear Saskatchewan (Canada).
8. Jan (John) Smid, geb. 21 jan. 1916, † 27 maart 1973, begr. Swift Current Saskatchewan.
9. Emma Smid, geb. 10 mei 1918, † 4 sept. 1984, begr. Swift Current Saskatchewan.


 

VIi. Riekele Koop (Rex) Smid, geb. Emmen 29 nov. 1904, † 10 dec. 1974,70 begr. White Bear Saskatchewan (Canada), tr. 1959 Beatrice Kennedy.

 

Uit dit huwelijk:
Edward Smid, geb. Vancouver (British Columbia) 22 aug. 1927, † 2005.

Lois Smid


 

IIIb. Jan Sijfkes/Siefkes Bos,2 ged. Winschoten 5 maart 1786, boerenknecht,2 † Midwolda 18 sept. 1870, tr. Midwolda 13 juli 18232 Grietje Harmannus Dieterman, geb. Midwolda 16 juli 1798, † ald. 1 maart 1887, dr. van Harmannus Pieters en Tetje Pouwels.

 

Uit dit huwelijk:
1. Harmke, volgt IVb.
2. Harmannus, volgt IVc.
3. Tetje, volgt IVd.
4. Sijfko Jans, volgt IVe.
5. Hendrik, volgt IVf.
6. Klaas, volgt IVg.


 

IVb. Harmke Bos, geb. Midwolda 23 sept. 1823,72 dienstmeid,72 † Winschoten 27 april 1902,72 tr. Oostwold 15 mei 184372 Jan Jans Rotgers, geb. Winschoten 3 juni 1814,72 boerenknecht/arbeider,72 † Westerlee (Scheemda) 11 juni 1865,72 zn. van Jan en Antje Harms van der Hei.

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Rotgers, geb. Oostwold (Midwolda) 5 dec. 1844,72 verversknecht,72 † Finsterwolde 24 mei 1966.72
2. Grietje, volgt Vi.
3. Antje, volgt Vj.
4. Tijtje, volgt Vk.
5. Harm, volgt V-l.
6. Harmke, volgt Vm.


 

Vi. Grietje Rotgers, geb. Westerlee 23 aug. 1848,72 dienstmeid,72 † Winschoten 2 okt. 1927,72 tr. Scheemda 1 okt. 187372 Jan van der Grijspaarde, geb. Oude Pekela 20 sept. 1850,72 schoenmaker,72 † Winschoten 28 mei 1930.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Abraham van der Grijspaarde, geb. Nieuweschans 17 juli 1874,72 schoenmaker,72 tr. Winschoten 9 juni 189872 Berendina van der Molen.
2. Jan van der Grijspaarde, geb. Nieuweschans 3 juni 1876,72 schoenmaker,72 † Winschoten 23 jan. 1947,72 tr. Winschoten 23 april 190872 Johanna Hendrika Schneider.
3. Maria van der Grijspaarde, geb. Nieuweschans 18 sept. 1877,72 tr. Winschoten 4 aug. 190472 Siert de Ruiter, korenmolenaar.72
4. Harm van der Grijspaarde, geb. Nieuweschans 1 dec. 1878,72 tr. Winschoten 18 mei 190572 Maria Ockers.
5. Grietje van der Grijspaarde, geb. Heiligerlee (Scheemda) 13 febr. 1880,72 tr. Winschoten 1 mei 190272 Sievert Toren.
6. Harmke van der Grijspaarde, geb. Winschoten 4 nov. 1881.72
7. Emma Antiena, volgt VIj.
8. Pieter van der Grijspaarde, geb. Winschoten 20 maart 1886,72 schoenmaker,72 tr. 20 mei 191572 Kornelia van der Schans.
9. Hendrik van der Grijspaarde, geb. Winschoten 8 febr. 1888.72
10. Tietje van der Grijspaarde, geb. Winschoten 6 sept. 1890,72 tr. 1e Winschoten 29 mei 191372 Harm Paauw, geb. omstr. 1892, teekenaar,72 † Winschoten 23 april 1919;72 tr. 2e Winschoten 19 okt. 192272 Gerrit Drent, geb. omstr. 1901, Groentekweker.72
11. Aaldrik van der Grijspaarde, geb. Winschoten 14 dec. 1891,72 † ald. 25 jan. 1893.72


 

VIj. Emma Antiena van der Grijspaarde, geb. Winschoten 12 mei 1883.72

 

Haar dochter:
Harmke van der Grijspaarde, geb. Winschoten 16 juni 1905.72


 

Vj. Antje Rotgers, geb. Westerlee (Scheemda) 6 juni 1851,72 dienstmeid,72 † Oosterbeek 27 maart 1931,72 tr. Scheemda 24 mei 187372 Pieter Haan, geb. Westerlee 1848,72 tigchelknecht,72 steenbakker 1874-,72 arbeider 1876-,72 arbeider 1878-,72 arbeider 1880-,72 kramer 1888-,72 koopman 1891,72 † Groningen 14 juni 1921.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Fenna Harmanna Berendina Haan, geb. Heiligerlee (Scheemda) 15 sept. 1874,72 † Renkum 19 mei 1943.72
2. Harmke Haan, geb. Westerlee 14 mei 1876.
3. Rienke Tjarkena Haan, geb. Westerlee 12 april 1878.72
4. Jan Pieter Haan, geb. Westerlee 9 maart 1880.72
5. Grietje Haan, geb. Winschoten 9 nov. 1882,72 † ald. 27 dec. 1952.72
6. Antina Haan, geb. Winschoten 14 sept. 1885.72
7. Tjarko Berend Haan, geb. Winschoten 21 juli 1888.72
8. Berend Haan, geb. Winschoten 7 febr. 1891.72
9. Fennechiena Harmanna Rienkina Haan, geb. aug. 1896,72 † Winschoten 22 sept. 1896.72


 

Vk. Tijtje Rotgers, geb. Westerlee (Scheemda) 12 mei 1856,72 † Winschoten 6 juli 1939,72 tr. Scheemda 16 jan. 187972 Ahlrich Ahlers, geb. Ditzum (Ost Friesland, Duitsland) 16 dec. 1856,72 timmerman,72 † Winschoten 9 mei 1939.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Frouwke Ahlers, geb. Ekamp (gem. Finsterwolde) 5 okt. 1879.72
2. Harmina, volgt VIk.
3. Everwina Jantina Ahlers, geb. Winschoten 11 mei 1884.72
4. Janna Ahlers, geb. Winschoten 18 jan. 1886.72
5. Levenloze zoon, geb. Winschoten 6 aug. 1888.72
6. Levenloze dochter, geb. Winschoten 27 nov. 1891.72
7. Evert Christiaan Ahlers, geb. Winschoten 1 juni 1893.72


 

VIk. Harmina Ahlers, geb. Winschoten 26 aug. 1881.72

 

Haar dochter:
Tijtje Hillegonda Ahlers, geb. Winschoten 12 april 1905.72


 

V-l. Harm Rotgers, geb. Westerlee 20 maart 1859, arbeider,72 † Winschoten 21 sept. 1950,72 tr. 1e Veendam 1 aug. 188572 (echtsch. uitgespr. Winschoten 3 okt. 1888)72 Antje van der Laan, geb. Veendam 1860; tr. 2e Scheemda 28 april 189272 Bouwina Bakker, geb. Scheemda 14 sept. 1853,72 † Winschoten 6 nov. 1938.72

 

Uit het eerste huwelijk:
Jantje Rotgers, geb. Veendam 14 okt. 1885.


 

Vm. Harmke Rotgers, geb. Westerlee (Scheemda) 22 mei 1862,72 † Scheemda 8 dec. 1947,72 tr. 1e Scheemda 15 mei 188072 Haijo Jager, geb. Westerlee 1859,72 arbeider,72 † Westerlee 1 aug. 1905;72 tr. 2e Scheemda 9 nov. 191172 (echtsch. uitgespr.)72 Geert Waalkens, geb. Morige (Wedde) 1870,72 gesch. echtg. van Hadewieg Vos; hij hertr. 191772 Hinderkien Bos; tr. 3e Vlagtwedde 2 okt. 191572 (door echtsch. ontbonden Winschoten 1 febr. 1922)72 Hindrik Brinkman, geb. Scheemda 28 juli 1873,72 arbeider,72 †.72

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Eefke Jager, geb. Westerlee 1880.72
2. Jan Jager, geb. 1883,72 † Oude Pekela 14 jan. 1904.
3. Geert Jager, geb. Westerlee 1885.72
4. Harm Jager, geb. Westerlee 1888.72
5. Harmke Jager, geb. Westerlee 24 dec. 1890,72 † ald. 11 febr. 1905.72
6. Geessien Jager, geb. Westerlee 1893,72 † Scheemda 12 maart 1951.72
7. Haijo Jager, geb. Westerlee 1896,72 Grondwerker,72 † Vlagtwedde 15 juli 1939.72
8. Antje Jager, geb. Westerlee 1898.72
9. Grietje Jager, geb. Napels (Scheemda) 1 nov. 1900,72 † Westerlee 3 april 1902.72


 

IVc. Harmannus Bos, geb. Midwolda 24 jan. 1826,72 arbeider,72 dagloner,72 watermolenaar,72 † Midwolda 29 sept. 1900, tr. Midwolda 27 mei 186472 Anna Hoogerman, geb. Midwolda 12 sept. 1837,72 arbeidster,72 † Midwolda 15 aug. 1915.

 

Uit dit huwelijk:
1. Jan Bos, geb. Midwolda 4 juli 1864, † Kropswolde 1 juli 1936.
2. Mentko, volgt Vn.
3. Afien Bos, geb. 12 okt. 1866,72 tr. Midwolda 1 febr. 188972 David Evenhuis.
4. Grietje Bos, geb. 12 dec. 1869,72 † Groningen 25 maart 1938.72
5. Berend, volgt Vo.


 

Vn. Mentko Bos, geb. 10 nov. 1865,72 † Winschoten 10 mei 1938,72 tr. Scheemda 15 mei 190272 Berentje van der Schuur, geb. Scheemda 6 nov. 1867.72

 

Uit dit huwelijk:
Anna Aafiena Bos, geb. Westerlee 27 sept. 1903.


 

Vo. Berend Bos, geb. 15 april 1872,72 dagloner,72 watermolenaar,72 † Groningen 10 sept. 1949,72 tr. Midwolda 6 aug. 189772 Renske Brouwer, geb. 13 april 1877.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Anna Bos, geb. 31 mei 1898.
2. Geziena Harmanna Bos, geb. 17 maart 1902.
3. Harmannus Bos, geb. 1 febr. 1909.


 

IVd. Tetje Bos, geb. Midwolda 23 nov. 1828,72 kleermakersche,72 naaister,72 † Midwolda 23 okt. 1906,72 tr. Midwolda 6 sept. 185272 Geert Nieuwold, geb. Nieuwolda 18 okt. 1827,72 boerenknecht,72 kleermaker,72 koopman,72 † Midwolda 7 juli 1889.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Nieuwold, geb. 1853,72 † Midwolda 13 sept. 1865.72
2. Jan Nieuwold, geb. 1857,72 † Scheemda 10 mei 1937,72 tr. Scheemda 8 okt. 188572 Willemina Ennen.
3. Levenloos kind, geb. Midwolda 1 febr. 1863.72
4. Grietje Nieuwold, geb. 1864,72 † Midwolda 22 okt. 1865.72
5. Hendrik Nieuwold, geb. 1865,72 † Midwolda 29 dec. 1871.72
6. Elzo Nieuwold, geb. 1868,72 landarbeider,72 † Midwolda 18 mei 1942,72 tr. 18 mei 188872 Anje Niemeijer.
7. Grietje Nieuwold, geb. 1874, tr. Midwolda 29 april 189872 Jan Adam, dagloner.72


 

IVe. Sijfko Jans Bos, geb. Midwolda 7 okt. 1830,72 arbeider,72 boerenknecht,72 daglooner,72 † Zuidwolde, gemeente Bedum 30 maart 1891,72 tr. Nieuwolda 2 febr. 186372 Alke van Delden, geb. Oosterwoldehamrik, Finsterwolde 11 juli 1834,72 arbeidster,72 † Zuidwolde, gemeente Bedum 13 febr. 1904,72 dr. van Henderikus Uipkes en Imke/Inke/Emke Alberts Snak.

 

Uit dit huwelijk:
1. Imke Bos, geb. Midwolda 1864,72 dienstmeid,72 † Zuidwolde, gemeente Bedum 31 jan. 1929,72 tr. 1e Bedum 26 mei 188372 Jan de Boer, geb. Noorddijk (Gr.) 1862,72 † Bedum 17 jan. 1894;72 tr. 2e Bedum 23 nov. 191272 Martinus Jonkman, geb. Wetsinge, Adorp 3 aug. 1865,72 arbeider,72 † Groningen 1 juli 1952,72 wedr. van Anna van der Beek.
2. Jan, volgt Vp.
3. Hinderikus Bos, geb. 1868,72 † Oostwold (Midwolda) 30 nov. 1868.72
4. Grietje, volgt Vq.
5. Henderika/Hinderika, volgt Vr.


 

Vp. Jan Bos, geb. Oostwold (Midwolda) 30 april 1865,72 boerenknecht,72 † Zuidwolde, gemeente Bedum 24 maart 1939,72 tr. Bedum 9 mei 189672 Reina van Bruggen, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 25 mei 1872,72 dienstmeid,72 † Zuidwolde, gemeente Bedum 2 jan. 1946,72 dr. van Kornelis en Grietje ter Laan.

 

Uit dit huwelijk:
1. Kornelis Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 11 sept. 1897.72
2. Sijfko, volgt VI-l.
3. Geertje Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 27 dec. 1900.72
4. Alko Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 3 juli 1904.72
5. Alke Hinderika Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 15 sept. 1912.72


 

VI-l. Sijfko Bos, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 2 dec. 1898,72 stelmaker/wagenmaker,72 † Sebaldeburen 27 juli 1957,72 tr. Bedum 14 mei 192872 Trijntje van der Sluis, geb. Aduarderzijl 1 maart 1903,72 baakster,72 schoolschoonmaakster,72 † Grootegast 2 maart 1990.72

 

Uit dit huwelijk:
Reinard Bos, geb. Sebaldeburen 5 juli 1933,72 tr. Grootegast 12 febr. 195872 Kornelia Gorter, geb. Oldekerk 26 april 1935.72


 

Vq. Grietje Bos, geb. Oostwold (Midwolda) 5 febr. 1871,72 dienstmeid,72 † Groningen 22 juli 1947,72 tr. Adorp 20 mei 189772 Gerrit Groenewold, geb. Adorp 26 dec. 1866,72 dienstknecht,72 † Groningen 31 jan. 1949.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Lammechien Groenewold, geb. Adorp 20 juli 1900.72
2. Sijfko Jan Groenewold, geb. Adorp 2 febr. 1903.72


 

Vr. Henderika/Hinderika Bos, geb. Oostwold (Midwolda) 1875,72 dienstmeid,726 jan. 1979,72 tr. Bedum 4 jan. 190272 Tiemen Maat, geb. Noordwolde, gemeente Bedum 24 okt. 1874,72 daglooner.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Alke Hinderika Maat, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 24 febr. 1902,72 † ald. 21 sept. 1925.72
2. Willem Kormelis Maat, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 9 maart 1904.72
3. Sijfko Jan Maat, geb. Zuidwolde, gemeente Bedum 9 maart 1904,72 † ald. 15 maart 1904.72


 

IVf. Hendrik Bos, geb. Midwolda 16 april 1834,72 boerenknecht/arbeider,72 † Midwolda 29 maart 1909,72 tr. Meeden 16 nov. 185572 Jantjen Zuiderveen, geb. Meeden 29 april 1836, † Midwolda 13 mei 1905.

 

Uit dit huwelijk:
1. Oktje Bos, geb. Meeden 5 febr. 1856.72
2. Grietje Bos, geb. Westerlee 9 jan. 1860.72
3. Harmannus Bos, geb. Scheemdermeer (Midwolda) 12 jan. 1870, Winkelier,72 † Midwolda 1 okt. 1924, tr. Midwolda 1 aug. 190672 Anna Maria Smit.


 

IVg. Klaas Bos, geb. Midwolda 25 juli 1837, arbeider,72 tolpachter,72 Winkelier,72 † Midwolda 26 maart 1901,72 tr. Scheemda 2 mei 186772 Hindrikje Klein, geb. Veendam 21 dec. 1843, † Ubbena (Vries) 10 dec. 1933.72

 

Uit dit huwelijk:
1. Grietje Bos, geb. Midwolda 29 aug. 1867, tr. Midwolda 24 juli 189172 Jan Dammer, geb. omstr. 1869, boerenknecht,72 † Vries 24 juni 1945.72
2. Auke Bos, geb. Midwolda 1 dec. 1870,72 arbeidster,72 tr. Midwolda 16 dec. 189672 Jakob Wagena, geb. Midwolda 1872, daglooner,72 † Midwolda 9 nov. 1952.
3. Jantina Alida, volgt Vs.
4. Tetje, volgt Vt.
5. Enke, volgt Vu.
6. Jan Siefko Bos, geb. Midwolda 21 dec. 1881.72
7. Harmannus Hendrik Bos, geb. Midwolda 7 juli 1884,72 tr. 1e Eibergen, Berkelland, Gelderland 4 okt. 190672 Johanna Scholten, geb. Eibergen, Gelderland 1884;72 tr. 2e Odoorn 191972 Annigje Joldersma, geb. Smilde 1886.72
8. Rienko J. Bos, geb. Midwolda 3 sept. 1890.


 

Vs. Jantina Alida Bos, geb. Midwolda 7 april 1874, † USA 18 maart 1904, tr. 1e Midwolda 189172 W. Herman Hager; tr. 2e Midwolda 22 mei 189572 Berend Sieverts Drenth, geb. Finsterwolde 11 sept. 1873,72 † Shell Rock, Iowa (USA) 2 okt. 1923;72 hij hertr. 23 febr. 190572 Tetje Bos (Vt).

 

Uit het tweede huwelijk:
1. Eppien Drenth, geb. Midwolda 18 aug. 1892,72 † Kalamazoo, Michigan (USA) 6 okt. 1902.72
2. Sievert Drenth, geb. Finsterwolde 13 sept. 1895,72 † Kalamazoo, Michigan (USA) 31 okt. 1971.72
3. Tina Drenth, geb. Finsterwolde 1 jan. 1897,72 † Kalamazoo, Michigan (USA) 27 maart 1971.72
4. Charlie Drenth, geb. Finsterwolde 4 sept. 1898,72 † Kalamazoo, Michigan (USA) 11 febr. 1970.72
5. Hindertje Drenth, geb. Finsterwolde 27 sept. 1899,721 mei 1999.72
6. Peter Drenth, geb. Kalamazoo, Michigan (USA) 11 jan. 1903,72 † ald. 1 febr. 1905.72
7. Alvina Drenth, geb. Finsterwolde 11 jan. 1903,72 † Iowa (USA) dec. 1970.72


 

Vt. Tetje Bos, geb. Midwolda 3 sept. 1875,72 † Kalamazoo, Michigan (USA) 12 juli 1950,72 tr. 1e 23 febr. 190572 Berend Sieverts Drenth, geb. Finsterwolde 11 sept. 1873,72 † Shell Rock, Iowa (USA) 2 okt. 1923,72 wedr. van Jantina Alida Bos (Vs); tr. 2e Kalamazoo, Michigan (USA) 192472 Willem Knapper, geb. Finsterwolde 3 jan. 1872,72 † Kalamazoo, Michigan (USA) 9 jan. 1938.72

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Etta Drenth, geb. Kalamazoo, Michigan (USA) 17 jan. 1906,7228 febr. 1989.72
2. Bertha Drenth, geb. Battle Creek, Michigan (USA) 21 mei 1907,72 † Kalamazoo, Michigan (USA) 20 jan. 1996.72
3. John Drenth, geb. Shell Rock, Iowa (USA) 29 okt. 1911,72 † South Haven, Michigan (USA) 3 aug. 1995.72
4. Pieter Drenth, geb. Shell Rock, Iowa (USA) 21 april 1913,7227 juni 1958.72
5. Ben Drenth, geb. Shell Rock, Iowa (USA) 9 nov. 1919,72 † ald. 20 maart 1920.72


 

Vu. Enke Bos, geb. Midwolda 18 aug. 1877,72 dienstmeid,72 † USA,72 tr. Midwolda 2 nov. 189872 Johannes Adam, geb. Midwolda 31 okt. 1872,72 dagloner,72 † Jefferson Ville, Indiana (USA) 1922.72


 

IIIc. Jantje Siefkes van Oosten, ged. Winschoten 21 dec. 1794, arbeidster, † Winschoten 11 april 1853,3 tr. 1e Winschoten3 Jan Harms Uil, geb. Termunten omstr. 1785,2 dagloner 1818-, arbeider 1821-, arbeider 1824-, † Winschoten 5 febr. 1826; tr. 2e Winschoten 19 juni 18283 Harm Pieters Geukes, geb. Midwolda 2 april 1795, arbeider, boerenknecht 1828-, † Winschoten 26 nov. 1851, zn. van Pieter Harms en Elizabeth Derks.

 

Uit het eerste huwelijk:
1. Harmke Uil, geb. Winschoten 3 sept. 1818, tr. Winschoten 8 jan. 185273 Harm Jager, geb. Zuidbroek 1817, buitenvaarder.74
2. Harm Uil, geb. Winschoten 16 aug. 1821.
3. Siefke Uil, geb. Winschoten 20 maart 1824.

 

Uit het tweede huwelijk:
4. Pieter Geukes, geb. Winschoten 22 maart 1829.
5. Eppien Geukes, geb. Winschoten 19 nov. 1831, dienstmeid 1857-, † Winschoten 24 sept. 1907, tr. Winschoten 28 mei 1857 Derk Derks Graalman, geb. Termunten.
6. Derk Geukes, geb. Winschoten 13 febr. 1834, † ald. 4 aug. 1834.


Bronnen

1. Microfilm Bunde Upstalsboom-Gesellschaft Aurich
2. Harm Selling
3. www.allegroningers.nl
4. Mevr. Geukes Foppen
5. Rijks Archief Groningen
6. Genlias
7. alledrenten.nl
8. Geboorteakte Jan Klasens Rademaker
9. allegroningers.nl
10. Marie Rademaker-Fietje
11. Begraafplaats Valthermond Oost (zie foto)
12. boek B.J. Mensingh
13. website Sytske Barkhuis
14. L.R. van Veen
15. EmmerCourant
16. Jan Schimmel
17. Stamboom Klavers
18. Klaas Pera
19. Groninger Archief
20. Wie was wie
21. Janneke en Wija Vriesema
22. Graftombe.nl
23. Kitty Dik
24. Overlijdensadvertentie Elizabeth Dik-Knoop
25. Geneanet
26. Boek: Toen stilte nog te horen was door Pim Mensingh
27. Overlijdensadvertentie Thijs Oosterdijk
28. Rouwkaart Wichertje (Wies) Rademaker
29. Bevolkingsregister gemeente Onstwedde
30. trouwboekje Koop Rademaker en Trijntje Schuur
31. trouwboekje Koop Rademaker en Trijntje Schuur
32. Overlijdensadvertentie
33. Rouwkaart Trijntje Schuur
34. Rouwkaart Wichertje Rademaker
35. trouwboekje Lucia Rademaker
36. www.eunen.eu
37. Lucia Rademaker
38. Rouwkaart Jan Rademaker
39. Bedankkaart Jan Rademaker
40. www.alledrenten.nl
41. Rouwkaart
42. Dagblad van het Noorden
43. Overlijdensadvertentie
44. Sieka Rademaker
45. Overlijdensadvertentie Douwe Rademaker
46. Overlijdensadvertentie Hermanna (Manny) Rademaker-Bakker
47. Foto Openbare begraafplaats "De Wolfsbergen" te Emmen
48. Rouwkaart Jantje Rengers-Rademaker
49. Jurriena Kuilman-Rengers
50. Foto Openbare begraafplaats Wolfsbergen Emmen
51. Jurriena Rademaker
52. Martine Marie Rademaker
53. Overlijdensadvertentie Hendrik Poelman
54. Albertha Rademaker
55. Marchina Rademaker
56. Brief Meertend Rademaker aan Marie Fietje maart 1953
57. Sieka de Ridder
58. Rouwkaart Fokko van der Lei
59. Renske Rademaker
60. Overlijdensadvertentie Jurriën Geert Rademaker
61. Rouwkaart Douwe Rademaker
62. Rouwkaart Roelfina Rademaker-Wams
63. Betty Rademaker-Klasema
64. Rouwkaart Roelfina Rademaker-Wams
65. Rouwkaart Marchiena Catharina van der Veen-Rademaker
66. Rouwkaart Hendrik van der Veen
67. Rouwkaart Gré van der Veen-Weitering
68. Lois Smid-Boyer
69. Meertend Rademaker
70. Kaye Smid
71. Edward Smid
72. Leneke Struiksma-Bos
73. Dik Jager
74. website Brouwer

 


e-mail

 

gastenboek

 


Gegenereerd met Aldfaer 7.0 op 3 maart 2019

©mmr Martine Rademaker


 

 

 

 

 

 

 

Rademaker

Parenteel (nageslacht) van mijn oudst gevonden voorvader van de Rademaker.

 

- Hillechien Rademaker en Sikko Smid met hun kinderen in Canada -