Home

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs

 

 

 

 

 

 

Rademaker

 

Kwartierstaat (voorgeslacht) van mijn opa Jurrien Geert Rademaker

Parenteel (nageslacht) van mijn oudste voorvader van de Rademakers

 

 

Deze pagina van mijn wesite draag ik op aan mijn vader, Meertend Rademaker,

die in november 2009 op 86-jarige leeftijd is overleden.

In dierbare herinnering wil ik hem ook op deze manier gedenken.

 

    

                                          

   - Mijn vader, toen hij jong was -

 

 

         

                                              

 

                    - Mijn pap, Meertend Rademaker, en mijn mam, Marie Fietje, op hun huwelijksdag, 3 september 1955 -      

                           

  

 

           Ik ben blij dat ik mijn ouders telkens bij mijn naspeuringen heb betrokken, want dat was een van de redenen dat ik

           ooit begon: het delen van wat ik ontdekt had met mijn ouders.

           Daardoor kwamen de herinneringen en verhalen weer boven.

           We hebben ons samen verwonderd over onze afkomst, met voorouders uit o.a. Duitsland en Zwitserland, hun religies,

           naamsaannamen en beroepen. 

 

           De voornaam Meertend komt via de families Garbrands, de ten Cates en uiteindelijk via de Supers in de familie

           Rademaker: Meertend Rademaker is vernoemd naar de vader van zijn moeder, Meertend Super (1874-1910).

           Hoe die "d" ooit achter zijn naam is gekomen heb ik niet kunnen achterhalen, waarschijnlijk hoor je een "d" door het

           snel uitspreken.

 

           Meertend Super is vernoemd naar de vader van zijn moeder (Sijke Meertens ten Cate, hier komt de veelvuldig

           gebruikte naam Sieka vandaan, zie hiervoor de pagina van de familie Super op mijn website) Meerten Obbes ten Cate

           (geboren 1797).

 

           Meerten Obbes ten Cate is vernoemd naar de vader van zijn vader Obbe Meertens ten Cate (bekend voorman der

           Oude Vlamingen te Sappemeer), Meerten Garbrands (1730-1805).

 

           Meerten Garbrands is vernoemd naar de vader van zijn vader, ook een Meerten Garbrands,

           gehuwd in 1698, zoon van Garbrand(t) Meertens, de oudste voorvader die ik tot nu toe heb kunnen vinden in deze tak.

 

           Vele Meertens hebben een belangrijke rol gespeeld als voorman bij hun geloof.

 

           De ten Cates en voorouders waren strenggelovige doopsgezinden, die vluchtten uit meerdere landen en een

           veilige plek konden creŽren in Sappemeer, Kleine Meer, Kalkwijk, Borgercompagnie en omgeving.

           Zij behoorden tot de groep Oude Vlamingen, een groepering binnen het geloof der Doopsgezinden, ook wel

           aangeduid als Mennonieten.

 

          De achternaam Rademaker is ontstaan doordat Klaas Sijfkes Rademaker (1781-1830) deze achternaam aannam.

          Rond 1811 voerde Napoleon een wet in, dat ieder onder zijn bewind een achternaam moest aannemen.

         

          Sommige mensen namen deze wet niet serieus en dachten dat deze tijdelijk van aard was.

          Ze dreven soms zelfs de spot met deze wet. Daardoor ontstonden achternamen als Poepjes, Naaktgeboren etc.

          Sommige dachten dan meteen maar een naam met aanzien aan te nemen, zoals Koning, Keizer, Jonker etc., terwijl zij

          dat niet waren.

          Anderen namen het patroniem aan dat tot aan 1811 gold, de voornaam van je vader was je achternaam; in mijn geval

          had ik dan Meertends geheten (dochter van Meertend).

          Zo ook de namen Heijes; kind van Heije, Wubs / Wubbes / Wubbels; kind van Wubbe.

          Anderen namen een plaatsnaam (Oosterbeek, van Raalte) of provincienaam (Drenth, de Vries, van Gelder) aan, of een

          plek waar ze vandaan kwamen (van 't Hek, van Oost, Bos). Sommigen een dierennnaam (de Leeuw, Valk) of het

          uiterlijk speelde een rol bij het kiezen van een achternaam (Klein, de Groot) of het beroep dat ze uitvoerden (Smid,

          Bakker, Leezer, Goudsmid, Kuiper).

 

          Zo ook de naam Rademaker, de man die raden maakt (wielen aan bv. karren en die kuipen/tonnen timmert).

         Mijn voorvader Klaas Sijfkes Rademaker was timmerman van beroep en nam daarom deze naam aan, denk ik.

          Zijn broer Jan nam de naam Bos aan, zijn zussen Jantje en Ebbegijn de naam die hun vader ook wel gebruikte;

          van Oost(en).

          Een andere broer en zus gebruikten het patroniem Sijfkes (zoon en dochter van Sijfke/Siefke).

          Zo ontstonden er binnen een gezin meerdere achternamen rond 1811.

 

         Voornamen die je veel terugziet bij de Rademakers zijn: Jan, maar ook Klaas (uit het eerste huwelijk van Jan Klasens

         Rademaker).

         Door de Friese invloed van Wiechertje Vriezema, de tweede vrouw van Jan Klasens Rademaker, kwamen namen als

         Douwe, Koop, Froukje, Renske in de familie.

 

         De veelvoorkomende naam Sijfke is niet door de Rademakers doorgegeven, omdat twee zoons van Klaas Sijfkes

         Rademaker, met de voornaam Sijfke, voortijdig kwamen te overlijden en derhalve geen nakomelingen hebben gekregen

         die die naam in stand hielden.

         Wat wel heel leuk is, is dat deze voornaam tot op heden wel is doorgegeven door de broer van Jan Klasens Rademaker,

         nl. Jan Sijfkes Bos.

         Heel veel Bossen van die voorvader hebben hun zoon Sijfke of Sijfko genoemd. (met dank aan een nazaat en dus ver

         familielid Leneke Struiksma-Bos).

 

         Een groot raadsel tot op heden is voor mij de achternamen die de vrouw van Klaas Sijfkes Rademaker gebruike.

         Zij was Elizabeth/Lijsabeth/Lizabeth Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek).

         Al deze achternamen gebruikte zij. Dat maakt zoeken naar haar soms lastig.

         Alle achternamen kan ik logischerwijs plaatsen, alleen de achternaam Rozenstam niet. Wie het weet mag het zeggen.

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                         Martine Rademaker                                                                                                                         ©mmr