Super

 

Kwartierstaat (voorgeslacht) van Sieka Super

 

De voornaam Sieka:

 

Mijn oma Sieka Super (uitspreken als Sup่r) is vernoemd naar haar oma Sijke Meertensdochter ten Cate, de vrouw van haar opa Willem Super.

Willem Super is een broer van Johanna Super, de eerste vrouw van Jan Klasens Rademaker. In de familie trouwen twee Supers dus met een Rademaker. Mijn opa Jurrien Geert Rademaker trouwde dus net als zijn opa Jan Klasens Rademaker met een Super/Sup่r. Jurrien Geert is een kleinkind van deze Jan Klasens Rademaker en zijn tweede vrouw Wiechertje Vriezema.  Zie hiervoor de tak Rademaker.

 

Sijke Meertensdochter ten Cate (geboren 1845) is vernoemd naar een andere Sijke, misschien de zus van haar opa Obbe Meertens ten Cate (1765-1838), Sijke Meertens ten Cate. Waarschijnlijk zijn er meer Sijkes die ik nog niet ontdekt heb. De opa van deze Obbe Meertens ten Cate is Gerbrand/Garbrand Meertens (1730-1805). Hij huwde drie keer. Mijn theorie is dat alle Sijkes vernoemd zijn naar de derde vrouw van Garbrand Meertens; Sijke Harms/Harmens (overleden 1753). Het kind uit zijn eerste huwelijk met Martje Mackes is Meerten Garbrands. Martje overlijdt als hun kind bijna 1 jaar  is. Zijn tweede vrouw Sijntje Solkes (uitspraak Sientje; de ambtenaar schreef het op zijn "Hollands" op, geen rekening houdend met de taal van de regio, net als de voornaam Sijke=Sieke/Sieka) overleed voor de tiende verjaardag van haar stiefzoon Meerten Garbrands. In 1740 huwt zijn vader met voornoemde Sijke Harms/Harmens, de nieuwe stiefmoeder voor Meerten. Ik vermoed dat deze vrouw vernoemd is (misschien omdat ze een goede moeder voor de (klein)kinderen is geweest en een goede vrouw voor haar man). Feit is dat er vele vrouwelijke nakomelingen zijn met de naam Sijke/Sieka....

 

 

Zwitserse Doopsgezinden

 

Zeer vermeldenswaardig is dat de familie Super via de ten Cates afstamt van Zwitserse Doopsgezinden. Ook wel Mennonieten of Menisten genoemd. In Amerika zijn de Mennonites, de Amish en de Hutterieten qua geloof aan hen verwant. Zie mijn reisverslag over Amerika, webpagina "Mijn Favoriete...."

 

ษ้n van de oudste voorvaders van de tak Super is Ulrich Roth gehuwd met Elsbeth Steyner uit Zwitserland.

Zij waren gevlucht uit Zwitserland vanwege hun geloof.

 

Hier het achtergrondverhaal:

 

In de 16e eeuw werden misstanden in de kerk door hervormers aan de kaak gesteld. In Zwitserland (Zurich) deed Zwingli dat in 1519. De meest radicale onder zijn aanhangers werden Dopers genoemd. Zij wezen de kinderdoop af en lieten zich als volwassene weer dopen.

Zwingli noemde ze daarom spottend Wederdopers. De Dopers wezen in tegenstelling tot Zwingli en ook Calvijn en Luther de staatskerk af. Ook geweld werd niet getolereerd. Ze weigerden het zwaard te voeren, zworen geen eed van gehoorzaamheid aan het gezag en weigerden openbare ambten te bekleden. Geloofsvervolgingen waren het gevolg. In Nederland was Menno Simons vanaf 1536 de stichter van vele doperse gemeenten. Zijn volgelingen worden Mennonieten of Menisten genoemd. Tot 1579 werden zij ook in Nederland vervolgd. De Unie van Utrecht, waarin bepaald werd dat niemand wegens zijn geloof vervolgd mocht worden, maakte een einde aan deze praktijken.

De Zwitserse regering kon onmogelijk toestaan dat een deel van de weerbare burgers zich aan de verplichting onttrok het vaderland in tijden van gevaar te verdedigen. Daarom bleven daar de vervolgingen doorgaan. Martelingen waren geen uitzonderingen en vele van deze Doopsgezinden werden zelfs ter dood gebracht terwijl anderen voor de galeien verkocht werden. Hun goederen werden verbeurd verklaard.

De Republiek der Verenigde Nederlanden bood op aandrang van de hoogst verontruste Doopsgezinden in ons land onderdak aan deze zogenaamde Zwitserse Doopsgezinden. Enkele honderden geloofsgenoten kregen in 1711 verlof om met vrije beschikking over hun goederen Zwitserland te verlaten.

In de zomer van 1711 kwam een groep vluchtelingen naar Nederland. Kort daarvoor hadden de Zwitserse Dopersen nog een aanbod afgeslagen van koning Frederik I van Pruisen om zich in zijn land te vestigen. Er werd voor hen onderdak en werkgelegenheid geregeld. De groep vertrok op 13 juli 1711 in een viertal schepen uit Bern.

Deze schepen waren genaamd:

  • Emmenthaler

  • Oberlander

  • Thuninger

  • Neuenburger

Op het schip Emmenthaler hadden de meeste ex-gevangenen zich aangemonsterd. Op 18 juli 1711 werd Basel aangedaan, op 24 juli Mannheim, op 2 augustus Muiden en op 3 augustus 1711 arriveerden de vier schepen in Amsterdam. In het Duitse Breisach hadden onderweg nog 13 mensen de schepen verlaten. In Amsterdam aangekomen werden de Zwitsers in vier groepen verdeeld en vertrokken zij op 20 augustus 1711 naar:

-Harlingen:    21 personen
-Groningen en Sappemeer:   126 personen
-Kampen:      87 personen
-Deventer:    116 personen.

Een groep van 126 Zwitsers kwam terecht in de stad Groningen, in de directe omgeving daarvan, en in Sappemeer en Hoogezand. De meesten vestigden zich aan de Kalkwijk, zo ook vele van mijn voorouders.

Enkelen Doopsgezinden bleven in Amsterdam achter. Vanuit Kampen en Deventer trokken diverse immigranten later ook weer door naar Groningen. Sommigen kwamen hier aan zonder bezittingen, anderen hadden hun geld meegenomen, soms aanzienlijke bedragen.

Het waren Zwitserse Doopsgezinden, die tot de zeer strenge richting van Jacob Ammann behoorden. Hij en zijn volgelingen gingen later naar Amerika en heten Amish. Het waren zeer ijverige, vlijtige en spaarzame mensen, die spoedig een eigen boerenplaats in bezit kregen. Bekende namen waren (de) Boer, Leenderz, Leutcher (L๖tscher), Meihuizen, Ricken, Rob (later Ruben, ook wel Veenhuizen), Gerber, Asschenbach (later Veenhuizen), Cousi, Porrie, de Goede, Lovers en Ruchti (Rughti). Een dergelijke uittocht schijnt zich in 1714 nog eens herhaald te hebben.

Omdat veel Zwitsers een boerenachtergrond hebben, helpen de Groninger doopsgezinden hen door boerderijen en koemelkerijen voor ze te kopen of te huren.

Omstreeks 1720 voltrok zich een scheuring binnen de Zwitserse gemeenschap in Groningen. Er ontstonden twee groeperingen: de Oude Zwitsers: die onverkort vasthielden aan de strenge Amische voorschriften, het Duits als kanseltaal gebruikten en ook uit een Duits liedboek zongen; vele broeders droegen lange baarden en gebruikten geen knopen, maar haken en ogen aan hun rokken, terwijl ook de vrouwen een lange tijd geen gouden of zilveren versierselen mochten laten zien. Daarnaast de Nieuwe Zwitsers, die niet de strenge eisen van soberheid van de Oude Zwitsers hanteerden (in kleding; geen nieuwerwetse knopen! en wijze van wonen), en bij wie in het Nederlands werd gepreekt. Er werd voor elke partij te Groningen in hetzelfde kerkgebouw om de 14 dagen gepredikt. Pas 50 jaar later fuseerden ze weer omdat er geen Hoogduits sprekende predikers meer te krijgen waren.

De inrichting van het kerkgebouw was hoogst eenvoudig. Men had geen preekstoel. De mannen zaten, als het koud was, bij het vuur, en de vrouwen in het midden van het vertrek op stoelen. De leraar stond aan het einde, voor of achter een stoel en voerde het woord. Door dit ongebruikelijke gedrag werd vooral bij doopbediening en avondmaal de aandacht van het volk zo getroffen, dat er dan, op verzoek, politiedienaars bij de deur moesten staan, om indringen van moedwillige spotters te beletten. Het gebed werd in stilte en knielend verricht.

De predikant van de Doopsgezinde kerk in Sappemeer, ds. Maria Postma, heeft in 2011 met haar vriendin in Zwitserland historische doopsgezinde plekken bezocht en gesproken met mennonieten die met allerlei wetenswaardigheden kwamen over de tijd rond 1711. Aan de hand van deze gesprekken en de gemaakte foto’s is een tentoonstelling gehouden in deze kerk. Ik ben daar geweest met mijn moeder. We hebben de krant zelfs nog gehaald!

 

- Tentoonstelling over de Zwitserse Doopsgezinde vluchtelingen in de Doopsgezinde kerk in Sappemeer -

(Mama wijst de naam Meerten aan)         

 

Volgens website Brouwer:

De familie Sup่r komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het waren Hugenoten en zijn gevlucht na een "bruilofts-bloedbad".

Hier heb ik geen aanwijzingen voor gevonden.

 

 

Mijn speciale dank gaat uit naar Filippus Tepper, een goede e-mail vriend van mij, waarmee ik met veel plezier veel gegevens heb uitgewisseld over de familie Sup่r, m.n. over het nageslacht. Helaas is hij eind 2018 vrij plotseling overleden. Maar ik zal de informatie van hem over het nageslacht van de oudst bekende Super in een nieuwe pagina verwerken, zoals hij graag had gewild.

Ook mijn hartelijke dank aan Hans Homan Free, die mij veel gegevens over de oudste voorouders heeft toegedaan. Ik heb zelf niet voldoende tijd om de archieven door te pluizen en ben erg blij met de aanvullingen die hij mij heeft gegeven.

.

 

Kwartierstaat van Sieka Super

 

 

Generatie I

 

1. Sieka Super, geb. Musselkanaal 28 febr. 1901, † te Emmen 10 nov. 1991, 1 tr. Odoorn 28 april 19222 Jurrien Geert Rademaker, geb. Musselkanaal 8 jan. 1899, 1922 arbeider,3 † Valthermond (Odoorn) 11 sept. 1970, 1 zn. van Koop en Trijntje Schuur.

 

Uit dit huwelijk:

a. Koop Rademaker, geb. Onstwedde 7 aug. 1922, tr. Emmen 21 dec. 1946 Janna Grooten, 4 dr. van Hendrik en Jantje Haak.

b. Meertend Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 25 juli 1923, 6 † Groningen 24 nov. 2009, 7 tr. Emmen 3 sept. 1955 Marie Fietje, geb. Emmen 10 sept. 1932, 6 † Stadskanaal 8 febr. 2016, 6 dr. van Harm en Albertje Luchjenbroers.

c. Trijntje Rademaker, geb. Odoorn 11 aug. 1924, † 31 mei 2017 te Emmen,9 tr. 16 april 1949 Klaas van der Lei, geb. Odoorn 17 dec. 1917, † 20 mei 2011 te Emmen.8

d. Jan Harm Rademaker, geb. Odoorn 1 nov. 1925, † 2 okt. 2009,10 tr. Elisa Kardas, geb. Antwerpen 6 dec. 1933, † Stadskanaal 2 aug. 1997.

e. Douwe Rademaker, geb. Onstwedde 18 aug. 1927, † Emmer-Compascuum (Emmen) 12 sept. 2005, 12 tr. Harmanna (Manny) Bakker, geb. 14 mei 1930, † 16 febr. 2010.13

f. Jantje Rademaker, geb. Odoorn 24 april 1929, † Emmen 21 okt. 1996, 15 tr. Emmen 28 juli 19518 Wijnhold Rengers, geb. Emmen 23 aug. 1926, † te Emmen 4 okt. 2005, 1 zn. van Harm en Jantje Kremer.

g. Albert Rademaker, geb. Odoorn 7 aug. 1934, † Emmen 29 okt. 2007, tr. Antje de Roo, dr. van Jakob en Roelfje Poede.

h. Hillechiena Rademaker, geb. Odoorn 4 jan. 1936, tr. Odoorn 16 jan. 1959 Hendrik (Henny) Poelman, geb. Odoorn 13 mei 1933, † Ter Apel 7 febr. 2005.

i. Jurrien Rademaker, geb. Odoorn 27 juni 1938, tr. 24 jan. 196419 Renske de Veen.

j. Harm Rademaker, geb. Odoorn 9 maart 1941, † Groningen 26 okt. 2016.

k. Marchina Wiechertje Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 31 maart 1943, tr. Odoorn 5 juli 1962  Emmeloord  Michiel Cornelis (Giel) de Ridder, geb. Ouwekerk aan de IJssel 8 juni 1942, † Emmeloord (gem. Noordoostpolder) 19 juli 2016.

 

 

Generatie II

 

2. Meertend Super, geb. Valthermond (Odoorn) 27 nov. 1874,24 1900 arbeider, Paardenhandelaar, † 24 aug. 1910,25 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal,6 tr. Onstwedde 28 april 19002

3. Jantje Tolner, geb. Zuidlaren 19 juli 1878,2 huishoudster bij bakker Koops in Nieuw Buinen, zonder beroep 1901-, † Ter Apel (Gemeente Vlagtwedde) 26 febr. 1959,26 begr. Begraafplaats Ned. Herv. Kerk Nieuw-Buinen 2 maart 1959.27

 

 

 

           

- Graf Jantje Tolner, Begraafplaats Ned. Herv. Kerk Nieuw-Buinen dec. 2014 -

- Kerststukje en haar graf schoon gemaakt als dank dat zij mijn vader tijdelijk opgevoed en goed verzorgd heeft toen haar dochter Sieka het erg druk had met de arbeid en de andere kinderen -

Inmiddels is het graf geruimd (2018)

 

 

Uit dit huwelijk:

a. Sieka, zie 1.

b. Harm Super, geb. Musselkanaal 3 april 1903,25 † 11 maart 1985, 28 tr.25 Harmke Kuitse, † 1970.25

 

 

- Harm Super en Harmke Koetse in de polder Marknesse -

 

c. Geesje Super, geb. Musselkanaal 21 maart 1905,2 † ald. 23 nov. 1918.2

d. Hillechien Super, geb. 18 febr. 1907,25 † Ter Apel 21 mei 1993, gecrem. Crematorium "De Meerdijk" te Emmen, tr. Odoorn 23 mei 193129 Geert Pomp, geb. omstr. 1907, † Ter Apel 9 nov. 1997.29

e. Willem Super, geb. Musselkanaal 4 okt. 1909, † ald. 22 dec. 1910.2

 

 

 

- V.l.n.r. Gezin Geesje, Sieka, moeder Jantje Super-Tolner (weduwe), Hillie en Harm Super -

 

 

 

Generatie III

 

 

4. Willem Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 1846, arbeider,24 tr. Nieuwe Pekela 3 juni 187130

5. Sijke Meertensdochter ten Cate/Kate, geb. Wildervank 9 aug. 1845.31

 

Uit dit huwelijk:

a. Evert Super, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 18 okt. 1871,2 scheepsjager,2 tr. Onstwedde 1 aug. 18962 Harmke Landegge, geb. Horsten (Onstwedde) 22 okt. 1876, † Musselkanaal (Onstwedde) 24 april 1905, dr. van Johannes/Joannes Hermannus Gosu๏nus en Janke Bosma.

b. Meertend, zie 2.

c. Harm Super, geb. Valthermond 2 april 1877, †.2

d. Jan Super, geb. Musselkanaal 3 dec. 1879.2

e. Lammert Super, geb. Musselkanaal 18 jan. 1883,32 † Schoonebeek 27 juni 1958.33

f. Hillechien Super, geb. Musselkanaal 27 okt. 1885.2

g. Willem Super, geb. Onstwedde 14 mei 1888, landbouwer,34 scheepsjager,2 Paardenhandelaar,35 † 18 juli 1972,36 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, tr. Onstwedde 25 juli 190830 Aaltje de Wolters Groot, geb. Vlagtwedde 23 maart 1886, † 6 april 1975,36 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, dr. van Berend Wolter de Groot en Margien Arents.


 

6. Harm Tolner, geb. Zuidlaren 14 juli 1840,2 arbeider,2 landbouwer,2 † Musselkanaal 18 okt. 1899,37 tr. Zuidlaren 5 nov. 187024

7. Geesje van der Boor, geb. Zandvoort (Gieten) 9 april 1851,2 zonder beroep, † Noordbroek 1 jan. 1929.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Tiem Tolner, geb. Zuidlaren 3 dec. 1871.2

b. Grietje Tolner, geb. Zuidlaren 29 juli 1873,2 tr. 1e Anloo 4 mei 18952 Harm Eling, geb. Gieten omstr. 1863, † v๓๓r 1913, zn. van Hendrik en Trientje Nijveen; tr. 2e Anloo 23 aug. 19132 Jan Klinkhamer, geb. Anloo omstr. 1876, zn. van Hendrik en Trijntje Eisinga en wedr. van Susanna Witting.

c. Berend Tolner, geb. 22 mei 1875,2 tr. Gieten 25 mei 19012 Henderika Klaassens, geb. Gasselte omstr. 1875, dr. van Jan en Dechien Komduur.

d. Harm Tolner, geb. Zuidlaren 17 okt. 1876.2

e. Jantje, zie 3.

f. Hendrik Tolner, geb. Zuidlaren 20 juli 1880,2 tr. Onstwedde 4 mei 19072 Pieterdina Okkina Komdeur, geb. Onstwedde omstr. 1879, dr. van Lambertus en Reindina Luder.

g. Willemtje Tolner, geb. Zuidlaren 1 sept. 1882,2 tr. Onstwedde 19 mei 19172 Willem Joosten, geb. Anloo omstr. 1881, 1917 arbeider,2 zn. van Egbert en Jaapkien Ruchtie.

h. Jantina Tolner, geb. Hoogezand 23 nov. 1884, † 24 maart 1955,38 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, tr. Onstwedde 19 mei 19172 Wubbe Heis, geb. Onstwedde 22 febr. 1887, 1917 arbeider,2 † 9 juni 1971,38 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, zn. van Harm en Geertruida Klompemaker.

i. Tieme Tolner, geb. Onstwedde omstr. 1897, 1922 brief besteller,2 tr. Veendam 9 maart 19222 Lammechien Helena Mulder, geb. Veendam omstr. 1902, dr. van Sebo en Frouke van Dijk.

 

 

 

Generatie IV

 

 

8. Evert Harms Super, geb. Nieuwe Pekela 7 mei 1802, arbeider, † na 1882, tr. Nieuwe Pekela 10 dec. 18302

9. Hillechien Jans Wanhaak (Wanake), geb. Nieuwe Pekela 17 aug. 1802, arbeidster,34 † na 1882.

 

Uit dit huwelijk:

a. Trientje Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 27 febr. 1821, tr. Gasselte 3 nov. 1846 Johannes Pieters de Jonge, geb. Gasselte 15 sept. 1825, arbeider, † Odoorn 1 nov. 1905, zn. van Pieter Derks en Engeltje Adriaans Foekens; hij hertr. Wildervank 22 aug. 186334 Antje Luppes.

b. Grietje Evers Super, geb. Nieuwe Pekela 19 dec. 1821,39 † Bonnerveen (Gieten) 3 juni 1841.

c. Geertje Super, geb. Nieuwe Pekela 28 febr. 1822, † Bonnerveen 3 juni 1841.

d. Harm Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 21 april 1827, arbeider, landbouwer, † Valthermond (Odoorn) 4 jan. 1885, tr. Borger 10 aug. 18532 Knelsiena/Kernelsien Alberts Bos, geb. Nieuwe Pekela 15 sept. 1829, arbeidster, † Odoorn 24 febr. 1912, dr. van Albert Berends en Knelsina/Kernelsien Thomas Foekens.

e. Geertruid(a) Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 9 mei 1829,33 † Valthermond (Odoorn) 21 jan. 1917,2 tr. Nieuwe Pekela 8 juni 185030 Jan Davids Davids, geb. Nieuwe Pekela 2 juni 1824, veenarbeider, † Valthermond (Odoorn) 15 maart 1899, zn. van David Davids Weltevree en Anna Klara Pelties.

f. Johanna Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 23 dec. 1831, 1855 dienstmeid, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 28 febr. 1864,40 tr. Wildervank 15 sept. 185541 Jan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 24 okt. 1822, 1855 arbeider, 1866 arbeider, 1867 arbeider, 1889 dagloner, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 2 jan. 1911,42 zn. van Klaas Sijfkes en Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek); hij hertr. Onstwedde 15 jan. 186741 Wi(e)chertje Vrie(s)zema/Vriessema.

g. Friderik Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 6 jan. 1834, 1863 arbeider, tr. Nieuwe Pekela 5 sept. 18632 Annechien Hovinga, geb. Nieuwe Pekela 11 dec. 1834, † Vriescheloo (Bellingwolde) 29 nov. 1916,34 dr. van Derk Alderts en Grietje Hendriks Blaak.

h. Insina Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 2 juni 1836, † ald. 8 febr. 1840.

i. Hillechiena Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 4 mei 1837, arbeidster, † Valthermond (Odoorn) 25 aug. 1882,2 tr. Nieuwe Pekela 23 juli 186430 Egbert Leiting, geb. Drouwen (Borger) 22 april 1836, arbeider, † Valthermond (Odoorn) 21 aug. 1898, zn. van Jan en Lammechien Jans Krabben en gesch. echtg. van Janneke Vos.

j. Insina Everts Super, geb. Drouwenerveen 1 juni 1840,2 † Nieuwe Pekela 16 febr. 1868.34

k. Willem Everts, zie 4.

l. Lammert Everts Super, geb. Nieuwe Pekela omstr. 1850, 1871 arbeider, tr. Nieuwe Pekela 27 mei 187130 Grietje Drenth, geb. Wildervank omstr. 1847, dr. van Jan Koops en Trijntje Jans Poelman.


 

10. Meerten Obbes ten Cate/Kate, geb. Borgercompagnie 27 juni 1797,40 landbouwer, dienstknecht,43 tr. Veendam 10 april 182641

11. Jemke/Iemke Harms Snijder, geb. Lula (Kalkwijk) 22 febr. 1805,40 ged. Windeweer 17 maart 1805,40 † Wildervank 26 dec. 1848.

 

Uit dit huwelijk:

a. Obbe ten Cate/Kate.

b. Harm ten Cate/Kate.

c. Jan ten Cate/Kate.

d. Jacob ten Cate/Kate.

e. Michiel ten Cate/Kate.

f. Lubberdina Meertensdr. ten Cate/Kate, geb. Hoogezand 10 juli 1828.

g. Willem Meertensz. ten Cate/Kate, geb. 9 juli 1834.

h. Lummechien Meertensdr. ten Cate/Kate, geb. Veendam 6 sept. 1836.

i. Sijke Meertensdochter, zie 5.


 

12. Tijmen/Tieme Arends Tolner, geb. Zuidlaren 11 juli 1804,37 1840 landbouwer,2 † Zuidlaren 10 mei 1843,37 tr. Zuidlaren 6 maart 183037

13. Jantje/Jantien Harms Stel, geb. Grolloo,37 ged. Rolde 20 febr. 1798,37 † Zuidlaren 11 febr. 1877.37


 

14. Berend van der Boor, geb. Eexterveen (Anloo) 16 juni 1815,2 1851 arbeider, 1843 arbeider,2 1847 arbeider,2 1856 arbeider,2 1880 landbouwer,2 † Gieten 24 jan. 1880,37 tr. Gieten 22 maart 18382

15. Grietje Venema, geb. Bonnen 1 mei 1815,37 † Gieten 14 dec. 1883.2

 

Uit dit huwelijk:

a. Henderkien van der Boor, geb. Gasselternijveen (Gasselte) 6 maart 1843,2 † Stadskanaal 31 jan. 1898,37 tr. 1e Zuidlaren 8 mei 18692 Roelof Bos, geb. Zuidlaren omstr. 1836, boerenknecht,37 † v๓๓r 1877, zn. van Freek/Frerik Marisse en Aaltje Rabbens Berger; tr. 2e Gieten 12 mei 18772 Henderikus Dilling, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 11 maart 1845,37 timmerman,37 † Groningen 8 mei 1930,37 zn. van Roelof en Jantje Folkersma.

b. Jantje van der Boor, geb. Gieten 14 juli 1847,2 † ald. 21 aug. 1893,2 tr. Borger 5 mei 18732 Jan Zikken, geb. Exloo (Odoorn) 15 juli 1844,37 landbouwer,37 † Gieten 30 dec. 1910,37 zn. van Egbert en Geesje Schutrups.

c. Geesje, zie 7.

d. Harmtien van der Boor, geb. Gieten 16 mei 1856,2 † ald. 9 juli 1935,2 tr. Gieten 13 jan. 18772 Roelf Mulder, geb. Anloo 19 okt. 1846,37 arbeider,37 † Gieten 6 april 1900,37 zn. van Jan en Annechien Dolfing.

e. Jantien Boor, geb. Bonnerveen 25 sept. 1865,37 † Gieten 17 april 1944,37 tr. Gieten 28 febr. 188537 Hendrik van Goor, geb. Gieterveen 27 aug. 1863,37 koopman,37 vrachtrijder,37 zn. van Harm en Annigje Kremer.

 

 

Generatie V

 

 

16. Harm Everts Super, geb. Hoogezand omstr. 1768,44 ged. Sappemeer 23 dec. 1796,34 1830 arbeider, schoenmaker, begr. Nieuwe Pekela 13 febr. 1844, tr. Nieuwe Pekela 10 jan. 1796

17. Geertje Frideriks/Frederiks/Fridriks (Panman), ged. Nieuwe Pekela 22 aug. 1774, † ald. 15 nov. 1857.

 

Uit dit huwelijk:

a. Geertruid Harms Super, geb. Nieuwe Pekela 23 okt. 1796, ged. Veendam 23 okt. 1796,30 tr. Nieuwe Pekela 19 juni 183030 Harm Willems Schuur, ged. Veendam 27 dec. 1800, arbeider, zn. van Willem Harms en Lummechien Roelfs Trouw en wedr. van Fennechien Alberts Nip.

b. Frederik Harms Super, geb. Nieuwe Pekela 16 febr. 1799, arbeider,34 † Gasselternijveenschemond 6 maart 1874, tr. Nieuwe Pekela 27 maart 181930 Insien Pieters Kram/Kam/Kip, geb. Nieuwe Pekela 12 aug. 1798, arbeidster,34 † Gasselternijveen 18 sept. 1849, dr. van Pieter Klaassens Kram en Jantje Reinders Kip.

c. Evert Harms, zie 8.

d. Jan Harms Super, geb. Nieuwe Pekela 10 mei 1805,34 schoenmaker,45 † Gasselternijveenschemond 20 dec. 1876, tr. Veendam 30 maart 183530 Antje Geerts Schipper, geb. Scheemda/Winschoten 6 maart 1805,34 arbeidster,34 † Gasselternijveenschemond 31 aug. 1874, dr. van Geert Pieters en Dievertje Mennes.

e. Lammechien Harms Super, geb. Nieuwe Pekela 10 nov. 1808,34 † ald. 29 juli 1809.34

f. Lammert Super, geb. Nieuwe Pekela 9 febr. 1811, soldaat,45 † Amersfoort 23 juli 1831.


 

18. Jan(nes) Willems Wanhaak, ged. Veendam 25 mei 1766, 1830 zeeman, † Nieuwe Pekela v๓๓r 1811, tr. Nieuwe Pekela 9 dec. 1792

19. Trientje/Trijntje Jacobs Zeeven, geb. Nieuwe Pekela 25 sept. 1766, arbeidsvrouw, † Nieuwe Pekela 15 maart 1842.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jacob Jans Wanhaak, geb. Nieuwe Pekela 20 sept. 1799, schipper, tr. Nieuwe Pekela 16 jan. 1819 Metje Goossens Bijleveld, geb. Nieuwe Pekela 1794, † Oude Pekela 13 febr. 1869, dr. van Gosen Antonius en Aaffien Jans de Grooth.

b. Hillechien Jans, zie 9.


 

20. Obbe Meertens ten Cate/Kate, geb. Borgercompagnie (Veendam) omstr. 1765,46 bekend voorman der Oude Vlamingen te Sappemeer, arbeider te Sappemeer,46 † Veendam 25 jan. 1838, tr. Zuidbroek 25 nov. 179331

21. Lummechien/Lamechien Jochems Huisman, geb. Tripscompagnie (Zuidbroek) omstr. 1762,46 † Kleinemeer (Sappemeer) 25 jan. 1823,46 tr. 1e Willem Jans Bosch, geb. Sappemeer? omstr. 1763, † v๓๓r 3 nov. 1793.

 

Zie opmerking bovenaan deze pagina over Doopsgezinden.

 

       

 

          

 

 

- Pastorie en de Doopsgezinde kerk Sappemeer ca. 1900 -

 

"Dit huis van hout en steen,

dat lang de stormen heeft doorstaan,

Waar nog de wolk gebeden hangt,

van wie zijn voorgegaan."


 

22. Harm Jans Snijder, ged. Hoogezand 16 febr. 1755,37 tr. Windeweer 27 okt. 179937

23. Lubbertje Jacobs, geb. Lula,37 ged. Windeweer 17 aug. 1766,37 † ald. 28 maart 1841.37


 

24. Arent Klasens Tolner, geb. Yde 1775, ged. Vries 25 juni 1775, † Zuidlaren 27 juni 1849, tr. Zuidlaren 17 mei 180147

25. Harmtje Tijmens, geb. Zuidlaren 1772.


 

26. Harm Jacobs Stel, geb. Bunne,37 ged. Vries 4 febr. 1770,37 schaapherder,37 † Zuidlaren 1 jan. 1844,37 tr. 2e Anloo 22 aug. 1814 Jantien Jans, ged. Peize 25 jan. 1784,37 † Gieten 20 dec. 1824;37 tr. 1e Rolde (kerkelijk 7 mei 1797)37

27. Hillechien Geerts, geb. Grolloo,37 ged. Rolde 7 mei 1769,37 † Anloo 2 juli 1810.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Jantje/Jantien Harms, zie 13.

b. Geert Harms Stel, ged. Anloo 2 okt. 1799,37 † Buinen 21 maart 1832,37 tr. Gasselte 27 mei 182637 Jantje Willems Ensing, geb. Bonnen,37 ged. Gieten 13 maart 1803,37 † Sleen 29 sept. 1874.37

c. Jacob Harms Stel, geb. Gasteren,37 ged. Anloo 31 jan. 1802,37 † Diever 28 febr. 1876.37

d. Margje Harms Stel, geb. Gasteren,37 ged. Anloo 2 dec. 1804,37 † Zuidlaren 17 maart 1866,37 tr. Zuidlaren 14 maart 182837 Geert Stoffers Wilkens, geb. Zuidlaren 23 jan. 1804,37 † ald. 21 jan. 1877.37

e. Willem Stel, geb. Gasteren 25 maart 1807,37 ged. Anloo 30 maart 1807,37 scheper,37 † Buinen 23 jan. 1890,37 tr. Gieten 5 dec. 183137 Geesje Meijers, geb. Gieten 28 juni 1811,37 † Buinen 20 aug. 1891.37


 

28. Harm Berends/Berents van der Boor, geb. Anloo, ged. Anloo 30 sept. 1787,37 1815 arbeider, landbouwer te Anloo,37 † Zandvoort (Anloo) 23 okt. 1872,37 tr. Anloo 26 febr. 180937

29. Jantien/Jantje Jans Broekema, geb. Gieterveen,37 ged. Gieten 14 april 1782,37 † Zandvoort (Anloo) 30 juli 1841.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Geesje Harms van der Boor, geb. Eexterveen (Anloo) 12 juli 1809,37 ged. Anloo 23 juli 1809,37 † ald. 19 jan. 1848,37 tr. Anloo 19 juni 18342 Lukas Jacobs Wieldraaijer, geb. Anloo,37 ged. Anloo 12 febr. 1792,37 † ald. 30 dec. 1853,37 zn. van Jacob Hendriks en Jantje Lukas.

b. Hindrikje Harms van der Boor, geb. Eexterveen (Anloo) 31 jan. 1811,37 ged. Anloo 10 febr. 1811,37 † Drouwenerveen 13 nov. 1888,37 tr. Gasselte 4 mei 18322 Cornelis Jacobs Schipper, geb. Gasselternijveen omstr. 1808,37 arbeider,37 † Gasselte 29 jan. 1855,37 zn. van Jacob Geert en Cornelisien/Cornelisje Cornelis/Cornelius Jonker.

c. Annechien van der Boor, geb. Anloo 3 dec. 1813,37 † Borger 11 febr. 1844,37 tr. Gieten 1 febr. 18362 Arend/Arent Harms Rossing, geb. Buinen (Borger) 14 mei 1807,37 ged. Borger 18 mei 1807,37 arbeider,37 † Gasselte 2 okt. 1838,37 zn. van Harm Hendriks en Grietien/Grietje Arends/Arents Rossing.

d. Berend, zie 14.

e. Jan van der Boor, geb. Anloo 21 april 1818,2 tr. Anloo 19 maart 18592 Aniggie Deuring, geb. Gasselte 30 april 1815,2 dr. van Willem Roelofs en Jantien Jans.

f. Hendrik van der Boor, geb. Gieten 31 jan. 1822,37 † Zandvoort (Gieten) 14 aug. 1823.37

g. Hinderkien van der Boor, geb. Gieten 18 sept. 1823,37 † Zandvoort (Anloo) 5 april 1906,37 tr. Anloo 6 okt. 184937 Harm Egberts de Jonge, geb. Anloo 12 juli 1822, † ald. 2 juni 1892, zn. van Egbert Harms en Jantje Klamers.


 

30. Tjark Jans Venema, ged. Anloo 31 dec. 1786,37 arbeider,37 † Gieten 10 sept. 1861,37 tr. Gieten 6 mei 181437

31. Hinderkien/Hindrikje Geerts van der Bijl, geb. Bonnen,37 ged. Gieten 18 maart 1792,37 † ald. 11 sept. 1865.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Grietje, zie 15.

b. Geert Venema, geb. Bonnen 9 okt. 1816,37 † Gieten 8 febr. 1829.37

c. Geesje Venema, geb. Bonnen 14 juli 1824,37 † Assen 8 okt. 1897,37 tr. Gieten 12 mei 184737 Addeke Boerma Dolfing, geb. Anloo 9 okt. 1817,37 brigadier majoor, veldwachter,37 † Norg 24 sept. 1879.37

 

 

Generatie VI

 

 

32. Evert Jans Super, geb. 1735,44 † 1801,44 tr. 8 juli 176448

33. Geertruid/Geertruit Harms (Reinders?), geb. 1730,44 † 1796.44


 

34. Frederik Jans, † Nieuwe Pekela 1783, tr. Nieuwe Pekela 17 dec. 177037

35. Lammechien Wijchers Panman, geb. Veendam omstr. 1750, † Nieuwe Pekela 2 mei 1813.

 

Uit dit huwelijk:

a. Geessien Frederiks, ged. Nieuwe Pekela 29 sept. 1771.

b. Geertje, zie 17.

c. Marijke Frederiks, ged. Nieuwe Pekela 13 dec. 1776.

d. Maria Frederiks, geb. Nieuwe Pekela 27 juli 1779, † ald. 15 jan. 1848, tr. Eerent Hindriks Meijer, geb. Lipscherland 1781, kleermaker, † Nieuwe Pekela 19 maart 1834.

e. Grietje Frederiks, ged. Nieuwe Pekela 11 jan. 1782.


 

36. Willem Arends Wanhaak, ged. Groningen 13 april 1734,37 † Nieuwe Pekela 13 okt. 1803,37 tr. 2e (ondertr. Veendam 30 dec. 1792) Jantje Fransens Roosien, geb. Veendam omstr. 1753, arbeidsvrouw, † Nieuwe Pekela 7 nov. 1818; tr. 1e Veendam 22 jan. 176437

37. Hillechien Jans Beekman, ged. Veendam 6 nov. 1740.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Arent Willems, geb. Veendam omstr. okt. 1764.

b. Jan(nes) Willems, zie 18.

c. Grietje Willems, ged. Veendam 21 okt. 1770.

d. Ida Willems Wanhaak, geb. Nieuwe Pekela 1772, † ald. 23 okt. 1842, tr. Nieuwe Pekela Abraham Meints de Groot, ged. Kielwindeweer 7 maart 1773, † Nieuwe Pekela 27 jan. 1848, zn. van Meine Jans en Etje Geerts.

e. Grietje Willems Wanhaak, geb. Nieuwe Pekela 1776, † ald. 9 april 1853, tr. Nieuwe Pekela Fridrik Jans Bijholt, geb. Nieuwe Pekela omstr. 1764, arbeider, † Nieuwe Pekela 12 nov. 1853.


 

38. Jacob Jans Seeven, ged. Nieuwe Pekela 13 okt. 1748, tr. Nieuwe Pekela

7 sept. 1766

39. Engeltje Geerts.

 

Uit dit huwelijk:

a. Trientje/Trijntje Jacobs, zie 19.

b. Geesien Jacobs Seven, geb. Nieuwe Pekela 24 nov. 1768, arbeidster, † Wildervank 29 sept. 1849, tr. Nieuwe Pekela 8 mei 1791 Adraan Kornelis Foekens, ged. Sappemeer 10 okt. 1762, arbeider, † Nieuwe Pekela 16 juni 1809, zn. van Cornelis en Johanna Meertens.

c. Elsien Jacobs Zeeven, ged. Nieuwe Pekela 27 jan. 1771, † Stadskanaal 1 jan. 1828, tr. Nieuwe Pekela 9 nov. 1794 Thomas Cornelis Foekens, ged. Sappemeer 31 maart 1768, † Op zee 12 febr. 1817, zn. van Kornelis.

d. Geertje Jacobs Zeven, geb. Nieuwe Pekela 19 sept. 1773.


 

40. Meerten Garbrands/Gerbrants, geb. Sappemeer 22 maart 1730, landbouwer in  Borgercompagnie,31 † Kielwindeweer (Hoogezand) 4 juni 1805,49 tr. Sappemeer 22 nov. 175350

41. Fennechien / Fennegien / Fennigje Stevens ten Cate, geb. Sappemeer 17 juli 1730, † Borgercompagnie (Veendam) 17 maart 1789.51

 

Uit dit huwelijk:

a. Martje Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) 9 sept. 1754,49 landbouwersche,49 † Veendam 10 sept. 1819,40 tr. Veendam 2 nov. 177749 Cornelis/Kornelis Jochums Huisman (zie 42,a).

b. Garbrand/Gerbrant Meertens van der Laan (van der Meertens), geb. Veendam 28 okt. 1756,52 landbouwer,2 † Annerveen (Anloo) 18 mei 1822,2 tr. 1e (ondertr. Veendam 14 dec. 1788))46 Geertje / Geurtje Klasens Akkerman, geb. Windeweer (gem.Hoogezand), † v๓๓r 23 dec. 1797; tr. 2e Hoogezand 23 dec. 1797 Geessien/Geesjen Freriks Minkes/Freriks, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 18 april 1775, arbeidster,2 † Windeweer (Hoogezand) 6 juli 1839, dr. van Freerk Minkes en Annechien Jans.

c. Barbar(a)/Barber(a) Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) jan. 1758, † Windeweer (gem.Hoogezand) 12 okt. 1835,2 tr. 1e Veendam 6 mei 178753 Christiaan Christiaans Boer, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1755, landbouwer te Windeweer, † Windeweer (Hoogezand) v๓๓r 1804; tr. 2e Hoogezand 22 april 1804 Jan Jochems Lumkes, geb. Windeweer (Hoogezand) 1776, Winkelier te Windeweer, † Windeweer (Hoogezand) 15 febr. 1856.

d. Obbe Meertens, zie 20.

e. Sijke Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) 17 maart 1766, † ald. 23 maart 1854, tr. Veendam 14 april 1799 Michiel Pieters Huisinga, geb. Borgercompagnie (?).

f. Grietje Meertens, geb. omstr. 1770,54 † 19 maart 1795.

g. Steven Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) omstr. 1771, landbouwer in de Borgercompagnie, † Borgercompagnie (Veendam) 29 aug. 1811, tr. Windeweer (Hoogezand) 29 sept. 1793 Trijntje de Wit, geb. Lula (Hoogezand) omstr. 1770, † Borgercompagnie (Veendam) 12 juni 1811, dr. van Egbert Jans en Janke Harms.


 

42. Jochem Cornelis Huisman (Kornelis), tr. Sappemeer 17 nov. 175555

43. Aaltje Klaassens Huisman, tr. 2e 16 juli 176856 Hindrik Derks.

 

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis/Kornelis Jochums Huisman, geb. Zuidbroek 14 dec. 1757, landgebruiker te Oude Pekela,31 landbouwer,49 † Oude Pekela 11 april 1835,57 tr. 1e Veendam 2 nov. 177749 Martje Meertens ten Cate (zie 40,a); tr. 2e Veendam 24 april 18202 Arentje Tiemens Ploeger.

b. Lummechien/Lamechien Jochems, zie 21.


 

44. Jan Harms, tr. Hoogezand 27 mei 174537

45. IJke/Jimke Thomas, ged. Hoogezand 31 okt. 1723.37


 

46. Jacob Tjeerds, geb. Borgercompangie 3 maart 1735,37 ged. Zuidbroek 11 april   1735,37 tr. Windeweer 2 febr. 176637

47. Willemtje/Willemptje Hindriks, ged. Emmen 26 mei 1737.37


 

48. Klaas/Claas Arents Tolner/Tollenaar, geb. Gasteren 1742, ged. Anloo 18 nov. 1742, † ald. 17 nov. 1814,47 tr. Vries 2 april 177447

49. Geertruid Geerts Bazuin, geb. Yde (Gasteren) of Vries? 15 juni 1752, † Anloo 2 okt. 1818.

 

Uit dit huwelijk:

a. Arent Klasens, zie 24.

b. Hilligchie Klasens Tolner/Toolenaar, geb. Anloo sept. 1777.

c. Geert Claassen Tolner, geb. Donderen 1779, ged. Vries 7 nov. 1797, † Anloo 1 sept. 1852, tr. Eelde 12 mei 180558 Marigje/Marchien Tonnis/Arends, geb. Eelde 1780, † ald. 11 maart 1846, dr. van Geesje Tonnis.

d. Claas Tolner/Tollenaar, geb. Gasteren 1782.

e. Jantje Tolner/Tollenaar, geb. Gasteren 1785.

f. Jan Tolner, geb. Gasteren 14 maart 1790, ged. Anloo 14 maart 1790, tr. Zuidlaren 15 okt. 181359 Gezina Braam,37 ged. Zuidlaren 4 okt. 1789, † ald. 10 jan. 1814, dr. van Jacob en Hindrikje Adams Smit.

g. Tonnis Tolner/Tollenaar, geb. Schipborg 1792.


 

50. Tijmen/Timen Jans, ged. Anloo 22 nov. 1744,37 † Zuidlaren 22 juni 1821,37 tr. Zuidlaren 8 nov. 176637

51. Aaltje Willems, ged. Zuidlaren 27 april 1738.37


 

52. Jacob Jans Stel, geb. Bunne,37 ged. Vries 28 febr. 1740,37 tr. Vries 15 juni 176637

53. Jantje Harms, geb. Vries,37 ged. Vries 21 febr. 1740.37


 

54. Geert Alberts Kamps, geb. Amelte,37 ged. Rolde 1 april 1742,37 † Grolloo 14 aug. 1824,37 tr. Rolde 11 juni 176437

55. Margje Willems Dilling, geb. Drouwen,37 ged. Borger 10 febr. 1737.37


 

56. Berent Harms van der Boor, geb. Gasteren 20 jan. 1761,37 ged. Anloo 1 febr. 1761,37 arbeider,37 † Anloo 2 april 1836,37 tr. 2e Anloo 13 mei 181037 Annigje Hindriks, geb. Vries, ged. Vries 27 nov. 1763,37 † Anloo 6 jan. 1831,37 dr. van Hindrik Pieters en Geesje Jans; tr. 1e Anloo 3 dec. 178637

57. Geesje Harms, geb. Eext, ged. Anloo 29 juli 1759,37 † omstr. 1810.

 

Uit dit huwelijk:

a. Harm Berends/Berents, zie 28.

b. Hindrik Berents, geb. Anloo,37 ged. Anloo 9 mei 1790.37

c. Jantje Berents van der Boor, geb. Anloo,37 ged. Anloo 23 juni 1793,37 † Hijken 13 jan. 1850,37 tr. Westerbork 1 mei 181437 Berend Kamphuis, geb. Veldhuizen 12 maart 1785,37 kleermaker,37 † Zwiggelte 15 febr. 1831,37 zn. van Gerrit en Geesje Hekhuis.

d. Geert Berents van der Boor, geb. Anloo,37 ged. Anloo 29 mei 1796,37 arbeider,37 † Bonnerveen 26 maart 1875,37 tr. Gieten 14 aug. 182237 Jantien Geerts Velthuis, geb. Gieterveen,37 ged. Gieten 7 april 1793,37 † Gieterveen 27 maart 1857,37 dr. van Geert Hindriks en Jeigje Willems Meinders.

e. Berent Berents van der Boor, geb. Anloo,37 ged. Anloo 7 juli 1799,37 landbouwer,37 † Anloo 20 juli 1874,37 tr. Anloo 9 mei 183337 Jantje Berents Smeenge, geb. Annen,37 ged. Anloo 7 april 1806,37 † ald. 20 nov. 1884,37 dr. van Berent Harms en Geertje Jans Trip.

f. Hilligje Berents van der Boor, geb. Anloo 11 febr. 1805,37 † ald. 21 maart 1831.37


 

58. Jan Reinders, geb. Gieterveen,37 ged. Gieten 22 aug. 1734,37 arbeider,37 † Gieterveen 20 maart 1809,37 tr. Gieten 13 febr. 177837

59. Hindrikje Thies, geb. Bonnerveen 10 mei 1747,37 † Gieterveen 21 sept. 1820.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jantien/Jantje Jans, zie 29.

b. Niesje Jans Broekema, geb. Gieten 3 okt. 1784,37 † Gieterveen 10 okt. 1855,37 tr. Gieten 14 mei 180937 Geert Ottens Koning, geb. Zuidlaren 18 febr. 1785,37 arbeider,37 † Gieterveen 11 maart 1840.37

c. Reinder Jans Broekema, ged. Gieten 7 febr. 1790,37 landbouwer,37 † Gieterveen 26 april 1833,37 tr. Gieten 27 nov. 181237 Albertien Kamps, ged. Gasselternijveen 27 juli 1788,37 † Gieterveen 4 aug. 1870.37


 

60. Jan Thies, geb. Bonnerveen,37 ged. Gieten 10 okt. 1751,37 † Eexterveen. v๓๓r 1794,37 tr. Gieten 11 mei 178337

61. Grietje Tjarks, geb. Eexterveen,37 ged. Anloo 21 dec. 1760,37 † Gieten 6 maart 1816,37 tr. 2e Gieten 9 juni 179437 Jacob Jacobs Martens, geb. Gieterveen,37 ged. Gieten 11 febr. 1759,37 arbeider,37 † Gieten 2 dec. 1831.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Tijs Jans, geb. omstr. 1783.37

b. Tjark Jans, zie 30.

c. Hindrik Jans, geb. omstr. 1792.37


 

62. Geert Harms van der Bijl, geb. Gieten,37 ged. Gieten 1 jan. 1752,37 keuter,37 timmerman,37 † Bonnen 17 febr. 1827,37 tr. 1e Gieten 16 mei 177937 Geesje Berents, geb. Zuidlaren omstr. 1750;37 tr. 2e Gieten 17 mei 178937

63. Geesje Jaspers, ged. Gasselternijveen 26 dec. 1760,37 tr. 1e Gieten 25 mei 178837 Lambert Harms Moek, geb. Gieten,37 ged. Gieten 25 juli 1762.37

 

 

Generatie VII

 

 

70. Wicher Wichers Panneman, geb. Giethoorn, tr. Veendam 5 febr. 173645

71. Geertjen Douwes.

 

Uit dit huwelijk:

a. Aaltje Wichers Panneman, geb. Veendam, † omstr. 1786, tr. Veendam 25 febr. 1759 Pieter Harms Knol, ged. Veendam 13 jan. 1732, zn. van Harmen Otten en Aafjen Pieters.

b. Roelf Wichers Panneman, geb. Veendam omstr. 1738, tr. Veendam 4 jan. 1767 Grietje Jans.

c. Douwe Wichers, geb. Veendam omstr. 1746,47 tr. Veendam 8 maart 177847 (kerkelijk Rooms Katholiek Veendam 21 aug. 1797)60 Aaltje Antoons, geb. omstr. 1750, †.47

d. Jantje Wichers Panneman, geb. Veendam 1748, † Nieuwe Pekela 31 aug. 1834, tr. Nieuwe Pekela 17 maart 1776 Jan Egberts, schipper, † Nieuwe Pekela 10 okt. 1810.

e. Wichertje Wichers Panneman, geb. Veendam 10 mei 1748, daglonersche, † Veendam 5 april 1820, tr. Veendam 19 jan. 1766 Albert Koops, geb. Veendam, zn. van Coop Alberts en Fennigje Harmens.

f. Wicher Wichers Panneman, geb. Veendam 1749.

g. Lammechien Wijchers, zie 35.


 

74. Jan Beekman, tr.

75. Grietje Jans.


 

76. Jan Hindriks Seven, ged. Nieuwe Pekela 10 juli 1715, tr. Nieuwe Pekela 26 maart 1741

77. Trijntje Boelkes, ged. Nieuwe Pekela 16 sept. 1714.

 

Uit dit huwelijk:

a. Hindrik Jans Zeven, ged. Nieuwe Pekela 28 jan. 1742, † Groningen 7 mei 1814, tr. Nieuwe Pekela 10 febr. 1765 Geesje Eertwijns, ged. Nieuwe Pekela 19 aug. 1741, dr. van Eertwijn Hindriks en Margje Willems.

b. Jacob Jans, zie 38.


 

80. Garbrand/Gerbrant Meertens, geb. omstr. 1700, boekweitmulder op Hoogezand,49 schipper te Borgercompagnie, in 1761 te Sappemeer,49 † na 22 nov. 1753,49 tr. 2e Veendam 23 aug. 173650 Sijntje Solkes, † v๓๓r 1740,49 dr. van Solke Udzes en Antien Karstens; tr. 3e Sappemeer 174061 Sijke / Seike Harms/Harmens, † na 22 nov. 1753, dr. van Harm; tr. 1e Sappemeer 16 jan. 172740

81. Martje Makkes/Mackes, geb. omstr. 1700, † v๓๓r 31 jan. 1731.49


 

82. Steven Jans ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1700, eerst bakker te groningen, later landbouwer te Sappemeer (Jouwerswijk no.31), † Sappemeer 5 nov. 1753, tr. omstr. 1729

83. Barbara Uuljes Roth, geb. Zwitserland 1701, † Sappemeer 10 maart 1780.

 

Uit dit huwelijk:

a. Fennechien / Fennegien / Fennigje Stevens, zie 41.

b. Elsjen Stevens ten Cate, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 7 okt. 1731, † Noordbroek 20 sept. 1811, tr. Noordbroek 23 febr. 1755 Fiepke Koolman, geb. Noordbroek 20 dec. 1729, koopman in manufacturen, wijnen etc. in " ’t Waar" onder Noordbroek, † Noordbroek 22 aug. 1819, zn. van Fiepke Foppes en Emke Uupkes.

c. Sara / Saartje Stevens ten Cate, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1732, † Borgercompagnie (Veendam) 30 mei 1820, tr. Hoogezand 23 mei 1762 Fiebe Jans ten Cate, geb. De Kiel (Sappemeer) 1728, landbouwer in Borgercompagnie, † Borgercompagnie (Veendam) 29 juni 1800, zn. van Jan Fiebes en Tietje Evers.

d. Grietje Stevens ten Cate, geb. Sappemeer 21 maart 1735,51 † Kalkwijk (Sappemeer) 16 juli 1796,51 tr. Hoogezand nov. 176451 Samu๋l Samu๋ls Meihuizen, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1716, landbouwer in Kalkwijk, † Kalkwijk (Sappemeer) 14 maart 1800, zn. van Samu๋l Peter (Meihuser) en Barbara Rudolfs Frey.

e. Jannetje / Jantje Stevens ten Cate, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1737, † ald. 9 april 1816, tr. Hoogezand 30 april 1769 Roelf Jans, geb. De Kiel (Sappemeer) 1736, landbouwer in de Kalkwijk, † Kalkwijk (Sappemeer) 28 mei 1808, zn. van Jan Fiebes en Tietje Evers.

f. Jan Stevens ten Cate, geb. Sappemeer omstr. 1740,49 landbouwer in Borgercompagnie, † Borgercompagnie (Veendam) 15 febr. 1812,49 tr. Veendam 2 jan. 1785 Maria Willems, geb. Veendam 20 juni 1762,49 † ald. 2 febr. 1816,49 dr. van Willem Remmerts en Anna Backer.


 

84. Kornelis Jakes/Juukes, geb. Sappemeer okt. 1696,62 had biol. zoon

85. Lummechien Jochums.


 

90. Thomas Jans, tr. Hoogezand 29 maart 171137

91. Lijsbeth/Libe Hindriks, ged. Hoogezand 19 aug. 1683.37


 

92. Tjeerd Jacobs, tr.37

93. Lubbertje Lubberts, ged. Sappemeer 20 sept. 1711.37


 

94. Hindrik Harms Meijering/Wekinge, geb. Westenesch omstr. 1705,37 timmerman,37 begr. Emmen 20 juni 1747,37 tr. Emmen 27 febr. 172937

95. Jantje Harms Wekinge/Brinks, geb. Noordbarge,37 ged. Emmen 10 april 1705,37 tr. 2e Emmen 14 juli 174837 Albert Reurkes, geb. Zuidbarge, ged. Emmen 4 okt. 1719,37 begr. ald. 5 nov. 1784,37 zn. van Albert Ruirkes/Rurekes.

 

Uit dit huwelijk:

a. Aaltje Hindriks.

b. Harm Hindriks.

c. Hindrikje Hindriks, tr. Jan Kuiper.

d. Aaltje Hindriks, tr. Harm Harms.

e. Grietje Hindriks.

f. Willemtje/Willemptje, zie 47.


 

96. Arent/Arend Claassen/Klasen Tolner, tr. Anloo 30 nov. 172758

97. Jantje Tonnis Cleve.

 

Uit dit huwelijk:

a. Boele Arends, † Gasteren 1790, tr. Anloo 31 mei 177258 Hindrikje Geerts (zie 98,a).

b. Klaas/Claas Arents, zie 48.


 

98. Geert Jans Buur, tr.

99. Hilligje/Hillechien Arents Bazuin/Besuide

 

Uit dit huwelijk:

a. Hindrikje Geerts, geb. Yde 1741, † Schipborg 1792, tr. Anloo 31 mei 177258 Boele Arends (zie 96,a).

b. Geertruid Geerts, zie 49.


 

100. Jan Tijmens, geb. Gasteren,63 ged. Anloo 9 maart 1690,37 tr. 1e Anloo 27 okt. 172063 Marrigjen Lamberts; tr. 2e Anloo 22 nov. 173363

101. Harmtje Arents.

 

Uit dit huwelijk:

a. Hebbeltje Jans.63

b. Tijmen/Timen, zie 50.


 

102. Willem Jans,37 tr.

103. Annigje Jans.37


 

104. Jan Jans Stelmaker, geb. Bunne omstr. 1705,37 tr.37

105. Stijntje Jans, geb. omstr. 1710.

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Jans Stel.37

b. Jacob Jans, zie 52.


 

106. Harm Everts, geb. omstr. 1700,37 tr.37

107. Sijgertje N.N..


 

108. Albert Jans Smeenge, geb. Zeijen omstr. 1717,37 tr. Rolde 24 jan. 173437

109. Hilligje Geerts, geb. Eleveld omstr. 1715.37


 

110. Willem Dilling, geb. omstr. 1710,37 tr.37

111. Hilligje Garming, geb. Westdorp omstr. 1710.37


 

112. Harm Berents, had biol. zoon

113. Geesje Berents.


 

114. Harm Heins, ged. Rolde 26 febr. 1719,37 † Anloo 12 okt. 1795,37 tr. Anloo 2 mei 174537

115. Jantje Hindriks Koiter, geb. Eext omstr. 1720.37


 

116. Reinder Jans, geb. Brandenburg v๓๓r 1715,37 tr. Gieten 20 dec. 173337

117. Annigje Jans, geb. omstr. 1700,37 tr. 1e (ondertr. Zuidlaren 18 febr.) 173137 Jan Geerts, geb. Zuidlaarderveen; tr. 3e omstr. 192537 Albert Stoffers, geb. omstr. 1700.37


 

118. Thie Hindriks, geb. Bonnerveen omstr. 1715,37 † ald. v๓๓r 1756,37 tr. Gieten 27 maart 174037

119. Niesje/Niessien Hindriks/Hindericks, geb. Bonnerveen,37 ged. Gieten 23 nov. 1721,37 tr. 2e Gieten 11 jan. 175637 Egbert Hindriks, geb. Veenhof omstr. 1730,37 † v๓๓r 1794.

 

Uit dit huwelijk:

a. Hindrikje, zie 59.

b. Jan, zie 60.


 

120. Thie Hindriks (dezelfde als 118), tr. Gieten 27 maart 174037

121. Niesje/Niessien Hindriks/Hindericks (dezelfde als 119).


 

122. Tjark Harms, geb. Pekela omstr. 1730,37 arbeider,37 tr. Anloo 20 nov. 175737

123. Hindrikje Harms Lanting, geb. Eexterveen,37 ged. Anloo 5 dec. 1734.37


 

124. Harm Reinders, geb. Bonnerveen omstr. 1715,37 tr.37

125. Geesje Hindriks, geb. omstr. 1715.37


 

126. Jasper Gerrits, ged. Gasselternijveen 4 okt. 1722,37 † Gasselternijveen. v๓๓r 1767,37 tr. Gasselternijveen 5 nov. 175237

127. Jantje Jacobs, ged. Gasselternijveen 2 sept. 1731,37 tr. 2e Gasselternijveen 1 mei 176837 Christopher Christiaans, geb. Hillegosen (Pruisen) omstr. 1743.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Aaltje Jaspers.

b. Lammegje Jaspers.

c. Jacobje Jaspers.

d. Geesje, zie 63.

 

 

Generatie VIII

 

 

140. Wijcher Jans Panneman, geb. Giethoorn, tr. 8 april 1701

141. Lammigje Jans Vriese, geb. omstr. 1665, ged. Giethoorn 30 sept. 1700.45

 

Uit dit huwelijk:

a. Wicher Wichers, zie 70.

b. Jan Wichers Panneman, geb. Veendam, tr. Veendam 16 jan. 1724 Lummigjen Jans.


 

152. Hindrik Jans Seeven, geb. omstr. 1680, tr. Nieuwe Pekela 1706

153. Elsijn Alberts, ged. Oude Pekela 25 nov. 1683.

 

Uit dit huwelijk:

a. Albert Hindriks Seeven, landbouwer, tr. Nieuwe Pekela 10 nov. 1748 Lammechijn Hindriks.

b. Arentijn Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 1 dec. 1709.

c. Jan Hindriks, zie 76.

d. Jacob Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 7 juli 1717.

e. Grietijn Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 15 okt. 1719.


 

154. Boele Wijbes, tr.

155. Tielke Geerts.


 

160. Meerten Garbrands, tr. Sappemeer 30 jan. 169849

161. Jacobje Hipkes.


 

162. Macke Gerkes, Vervener aan de Jouwerswijk no. 72,49 † v๓๓r 31 jan. 1731,49 tr. Sappemeer 17 april 170264

163. Fenje Arends.


 

164. Jan Stevens ten Cate, geb. Goor omstr. 1668, † ald., tr. Hengelo 1 juli 1699

165. Fenneken/Jenneken Hendriks ten Dorencate van Hengelo.

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik ten Cate, geb. Hengelo.

b. Steven Jans, zie 82.

c. Aaltjen ten Cate, geb. Hengelo 1705.


 

166. Ulrich Roth, geb. Zwitserland omstr. 1656,65 molenaar te Diesbach (nu Oberdiesbach),66 † v๓๓r 1729, tr. Roethenbach Zwitserland 168865

167. Elsbeth Steyner, geb. Zwitserland omstr. 1660,65 † v๓๓r 1729.

 

Uit dit huwelijk:

a. Salome Roth, geb. 1691, tr. Groningen 171965 Anthonie Kratzer, geb. Zwitserland 1695,65 zn. van Melchior en Elsbett Graff.

b. Hans Roth, geb. 1693.

c. Ulli Roth, geb. 1696.

d. Anna Roth, geb. 1698.

e. Barbara Uuljes, zie 83.


 

168. Juke (Juicke) Timons, geb. Sappemeer jan. 1665,62 † Borgercompagnie v๓๓r 12 okt. 1710,62 tr. te Sappemeer 2 juni 168262

169. Arentjen Cornelis, geb. Groningen omstr. 1660.62

 

Uit dit huwelijk:

a. Antje Jouckes, geb. Sappemeer aug. 1682.62

b. Teeke Juikes, geb. Sappemeer sept. 1684,62 tr. Sappemeer 1 juli 170362 Jantien Feddes, geb. Borgercompagnie febr. 1682,62 ged. Sappemeer 19 febr. 1682.62

c. Timon Jouckes, geb. Sappemeer okt. 1686.62

d. Jantjen Jouckes, geb. Sappemeer juni 1689.62

e. Cornelis Juijckes, geb. Sappemeer aug. 1691,62 † ald. v๓๓r 18 okt. 1696.62

f. Jan Juikes, geb. Sappemeer juli 1693,62 † ald. v๓๓r 3 nov. 1700.62

g. Kornelis, zie 84.

h. Thietjen Jouckes, geb. Sappemeer okt. 1698.62

i. Jan Jukes, geb. Wildervank okt. 1700,62 ged. Sappemeer 3 nov. 1700.62

j. Jacobjen Juckes, geb. Borgercompagnie maart 1703,62 ged. Veendam 29 april 1703.62


 

182. Hindrik Jansen, tr.

183. IJmcke/Imke Gerbens.37


 

186. Lubbert Derks, ged. Hoogezand 2 febr. 1682,37 tr. Sappemeer 17 dec. 170937

187. Greetje Jans.


 

188. Harm Brinks/ Meijering, geb. Westenesch omstr. 1670,37 begr. Emmen 18 jan. 1716,37 tr. Emmen 1 dec. 168537

189. Aaltje Meijering, geb. Westenesch omstr. 1670,37 begr. Emmen 3 april 1750.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Meijering.

b. Hindrik Harms, zie 94.


 

190. Harm Geerts Brinks, geb. Noordbarge omstr. 1675,37 begr. Emmen 23 dec. 1727,37 tr. Emmen 13 nov. 169837

191. Aaltje Hindriks, geb. Noordbarge omstr. 1675.37


 

200. Tijmen Jans, tr.

201. Hebbeltjen Jans.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan, zie 100.

b. ? Tijmens, geb. Gasteren 6 nov. 1701,63 ged. Anloo.


 

208. Jan N.N..37


 

216. Jan Smeenge.37


 

218. Geert N.N.,37 tr.37

219. Margje Jans Koning.37


 

220. Arent Tijmens Dilling, geb. Drouwen omstr. 1660,37 † Meppel 11 mei 1712,37 tr. (ondertr. Westerbork 16 mei) 168737

221. Margje Hindriks Otten, geb. Orvelte v๓๓r 1670.


 

222. Jan Garming, geb. omstr. 1680,37 tr.

223. N.N. N.N..37


 

228. Hein Harms,37 tr.

229. Hilligje Geerts.37


 

230. Hindrik Koiter,37 tr.

231. Geesje Alberts.37


 

238. Hindrik Harms, ged. Anloo 12 sept. 1686,37 † Bonnerveen v๓๓r 1728, tr. v๓๓r 171537

239. Geertje Hindriks, geb. Anloo,37 ged. Anloo 27 nov. 1687,37 tr. 2e Gieten 173137 Jan Reinders, geb. Bonnerveen omstr. 1705.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Harmen Hindriks/Hindericks.

b. Hinderick Hindriks/Hindericks.

c. Jan Hindriks/Hindericks.

d. Niesje/Niessien, zie 119.


 

246. Harm Hindriks Lanting, ged. Gieten 28 juni 1691,37 tr. Anloo 25 april 171737

247. Grietje Cornelis Hoving, geb. Eexterveen omstr. 1690.37


 

248. Reinder Harms, geb. Bonnerveen omstr. 1680.37


 

252. Gerrit Jans, geb. Hal omstr. 1694,37 tr. Gasselte 10 april 171937

253. Aaltje Jaspers, geb. Gasselternijveen,37 ged. Gasselte 23 april 1693.37


 

254. Jacob Vonk, geb. v๓๓r 1705,37 tr. v๓๓r 172637

255. Hindrikje (?) Alberts, ged. Gasselternijveen 17 febr. 1704.37

 

 

Generatie IX

 

 

280. Jan Wichers, geb. Giethoorn 16 juni 1636, tr.

281. Marrigjen Gerrits.


 

304. Jan Jacobs Seeven, geb. omstr. 1625, landbouwer, vervener, tr. Sappemeer 13 april 1651

305. Aaltje Arents.

 

Uit dit huwelijk:

a. Trijntje Jans Seeven, tr. Jan Jans Backer.

b. Jacob Jans Seuven, geb. Sappemeer omstr. 1653, landbouwer, vervener, tr. 1e Albertje Claesen; tr. 2e Jantien Harmens; tr. 3e Veendam 15 april 1706 Nijse Rijckents.

c. Hindrik Jans, zie 152.


 

306. Albert Hendriks, geb. Pekel A, tr. Oude Pekela 9 juli 1676

307. Grietjen Reinders.

 

Uit dit huwelijk:

a. Reinder Hendriks (?), ged. Oude Pekela 17 juni 1677.

b. Hendrik Hendriks (?), ged. Oude Pekela 28 febr. 1679.

c. Geertjen Hendriks (?), ged. Oude Pekela 4 april 1681.

d. Elsijn, zie 153.

e. Grietjen Hendriks (?), ged. Oude Pekela 29 aug. 1686.

f. Geesjen Hendriks (?), ged. Oude Pekela 6 okt. 1689.


 

320. Garbrand / Garbrant Meertens, geb. 1651,67 tr. Hoogezand 17 dec. 167149

321. Martje / Marrejen Wijbes.

 

Uit dit huwelijk:

a. Wijbe Garbrands, landbouwer en vervener, † 1742,67 tr. omstr. 170568 Antje/Anna Arends / Arents, landbouwer,68 † 1742.67

b. Meerten, zie 160.

c. Aaltien/Aaltjen Garbrands, geb. (vermoedelijk) Hoogezand,69 † v๓๓r 4 sept. 1762, tr. 1e69 Isebrand Cornelis; tr. 2e Noordbroek 21 aug. 172269 Luirt / Luurt Hendriks / Hindrix, † 1751;69 hij hertr. Noordbroek 21 aug. 172269 Martje Gewes.

d. Wichertje Garbrands, geb. omstr. 1690, † omstr. 1740, tr. 1e 4 mei 171040 Evert Hendriks, † omstr. 1730;69 tr. 2e Hoogezand 24 juni 173140 Willem Harmens.


 

324. Gercke Mackes, tr. Sappemeer 9 febr. 186864

325. Luitjen Luitjens.


 

328. Steven Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1646, Koopman te Goor, † v๓๓r 1674, tr. (ondertr. Goor 3 nov.) 166770

329. Webbeken Jans Overbeek van Hengelo, geb. Hengelo, † Goor na 1674,49 tr. 1e Goor49 Hendrik Rekers.

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Stevens, zie 164.

b. Hendrik Stevens ten Cate, geb. Goor omstr. 1669, tr. Goor 24 sept. 1692 Geertjen ten Cate, geb. Goor omstr. 1674, † ald. v๓๓r 1706, dr. van Arend Jans en Fenneken Roelofs van Enschede.


 

330. Hendrik ten Dorencate, geb. Hengelo, tr. Hengelo 25 okt. 166849

331. Geeske Overbeek, geb. Hengelo.

 

Uit dit huwelijk:

a. Fenneken/Jenneken Hendriks, zie 165.

b. Egbert ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1669,49 † ald. v๓๓r 1707.

c. Herman ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1669,49 † ald. v๓๓r 1749.49

d. Hendrik ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1696,49 † ald. na 1748.


 

336. Timen Roelefs, geb. Sappemeer omstr. 1630, tr. Sappemeer 24 jan. 165862

337. Teke Juickes, geb. Sappemeer omstr. 1633,62 † ald. 6 jan. 1695,62 tr. 1e Sappemeer v๓๓r 165862 Harmen Lubberts, geb. Sappemeer omstr. 1630, † ald. 29 juli 1658.

 

Uit dit huwelijk:

a. Roelef Timens, geb. Sappemeer juli 1658.

b. Trijntjen Tijmens, geb. Sappemeer juni 1660.62

c. Antje Tijmens, geb. Sappemeer okt. 1662.62

d. Juke (Juicke), zie 168.

e. Anne Timens, geb. Sappemeer dec. 1670.62


 

366. Gerben Douwes, tr.

367. Geeske Jans.


 

372. Derk Lubberts, tr. Hoogezand 1 mei 168137

373. Aaltje Jochums.


 

378. Hindrik Meijering, geb. Westenesch omstr. 1650,37 tr. Emmen 11 nov. 167737

379. Beertje Nijenloesing, geb. Meppen omstr. 1650,37 begr. Emmen 1707.37


 

440. Tijmen Dilling, geb. Drouwen omstr. 1620,37 † v๓๓r 1699,37 tr. omstr. 165037

441. Geesje Teenge, † na 1699.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Willem Dilling, † omstr. 1706.37

b. Dochter.37

c. Arent Tijmens, zie 220.


 

442. Hindrik/Henderick Otten, geb. Orvelte omstr. 1630,37 tr.37

443. Annigje N.N..


 

476. Harm Jans,37 tr.37

477. Niesje Harms, † Annerveen 30 jan. 1692.37


 

478. Hindrik Hindriks, geb. omstr. 1660,37 tr.37

479. Hindrikje Assens, geb. omstr. 1660.37


 

492. Hindrik Lanting, geb. Gieten omstr. 1670,37 † Gieterveen na 1704,37 tr. Gieten 2 nov. 169037

493. Grietje Harms, geb. Gieten omstr. 1665,37 † na 1725.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Jan Lanting.

b. Trijntje Lanting.

c. Willem Lanting.

d. Harm Hindriks, zie 246.


 

494. Cornelis Hoving, geb. omstr. 1670,37 † v๓๓r 1708,37 tr. omstr. 169037

495. Jantje Ottens, geb. omstr. 1670,37 tr. 2e omstr. 1708 Jan Harms, geb. Anloo omstr. 1685.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Pietertje Hoving.

b. Jantje Hoving.

c. Aaltje Hoving.

d. Trijntje Hoving.

e. Grietje Cornelis, zie 247.


 

496. Harm Reinders, geb. Bonnerveen omstr. 1650,37 † ald. 1 mei 1715,37 tr. 2e Gieten omstr. 169537 Idigje/Ida Roelfs/Pepping, geb. Gieten omstr. 1662,37 † Bonnerveen na 22 april 1744;37 tr. 1e v๓๓r 167837

497. Jacobje N.N..37


 

506. Jasper Jans, ged. Gasselte 1 dec. 1639,37 † v๓๓r 1703, tr. 1e Gasselte 28 juli 166137 Byecke Jans, geb. Gasselte omstr. 1636;37 tr. 2e Gasselte 1 april 168337

507. Hilligje Jans/Jansen, geb. omstr. 1658.37


 

508. Jan Vonk, geb. omstr. 1683,37 tr. Gasselternijveen omstr. 170537

509. Janna N.N., geb. omstr. 1680.


 

510. Albert Lamberts, geb. omstr. 1678,37 tr. 2e Gasselternijveen omstr. 171537 Aaltje Jans, geb. Gasselternijveen, ged. Gasselte 21 sept. 1695;37 tr. 3e Gasselternijveen omstr. 173437 Roelofje Jans, geb. Gasselternijveen v๓๓r 1713;37 tr. 1e Gasselternijveen 16 okt. 170337

511. Geesje Claassen, geb. Gasselternijveen,37 ged. Gasselte 24 dec. 1682.37

 

 

Generatie X

 

 

560. Wijcher Jans, geb. Giethoorn? omstr. 1610.


 

648. Macke Gerkes, tr.49

649. Martien / Marrechien Jacobs.49


 

656. Hendrik Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1612, Koopman te Goor, † Goor "aen ’t graveel" 17 juni 1668, tr. Goor omstr. 1635

657. Greetken/Geertjen Arends ten Cate van Goor, geb. Goor 1611, † ald. 8 okt. 1680.

 

Uit dit huwelijk:

a. Geertjen ten Cate, geb. Goor 1633,49 † Hengelo 1701.49

b. Arend ten Cate, geb. Goor 1637,49 † ald. 1700.49

c. Geesken ten Cate, geb. 1639,49 † 1674.49

d. Hendrik Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1642, Doopsgezind koopman te Goor, † Goor 1715,49 tr. Goor 15 juni 1664 Maria Berends ten Brinckhuis van Hengelo, † v๓๓r sept. 1689.

e. Steven Hendriks, zie 328.

f. Anneken ten Cate, geb. Goor 1647.

g. Jan Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1648, tr. Goor 11 juni 167553 Fenneken Jans van Hengelo.

h. Dochter, geb. Goor 1648, † Hengelo 1725.

i. Teunis/Tonnis Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1650, † Groningen 1724,49 tr. Goor 28 okt. 1671 Fenneken/Fennegien Jurriaans/Jurriens Bussemaker van Hengelo.


 

658. Jan Alberts, kreeg rel.

659. N.N. N.N..


 

660. Engbert ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1610,49 † na 1675,49 tr. 2e Hengelo 4 mei 166749 Griete Jansen; tr. 3e Hengelo 11 juli 1674 Elske Mors; tr. 1e v๓๓r 1667

661. N.N. N.N..


 

662. Hendrik Overbeek, geb. v๓๓r 1625, tr.

663. Neeltje N., geb. v๓๓r 1620.49

 

Uit dit huwelijk:

a. Geeske, zie 331.

b. Aaltje Overbeek/Averbeek, geb. v๓๓r 1640,49 † Enschede na 1677.

c. Marythen Averbeek/Blankenborg, geb. v๓๓r 1655.49

d. Hendrik Overbeek/Averbeek, geb. v๓๓r 1660,49 † Hengelo na 1677.


 

674. Joucke Teeckes, geb. Sappemeer omstr. 1610,62 tr. Sappemeer v๓๓r 1 nov. 166362 Anneke Claessen, geb. Sappemeer v๓๓r 1645;62 had biol. dochter

675. N.N. N.N..


 

756. Jan Meijering.37


 

758. Tole Nijenloesing.37


 

880. Arent Dilling, geb. omstr. 1590,37 † v๓๓r 1643, tr. omstr. 162037

881. Jantje Hachting, geb. omstr. 1590,37 tr. 2e 2 febr. 164337 Wolter Dilling, geb. Exloo omstr. 1620.37


 

882. Arent Teenge, geb. omstr. 1610,37 tr.37

883. Grietje Tebinge, geb. Gasselte omstr. 1610.37

 

Uit dit huwelijk:

a. Geesje, zie 441.

b. Grietje Teenge.37


 

884. Jan Otten, geb. omstr. 1590,37 tr.

885. Willemtje Dolfing, geb. omstr. 1600,37 † omstr. 1664,37 tr. 2e Hindrik/Henderick Jans Bloemberg, geb. Lheebroek omstr. 1605.

 

Uit dit huwelijk:

a. Willem Otten.

b. Hindrik/Henderick, zie 442.


 

984. Albert Lanting, geb. omstr. 1630,37 † Gieterveen v๓๓r 1699,37 tr. omstr. 166037

985. Jantje Hindriks, geb. omstr. 1630,37 † Gieterveen na 1725.37


 

988. Albert Hoving, geb. omstr. 1640,37 † na 1692,37 tr.37

989. Jantje Berents, geb. omstr. 1650.37


 

992. Reinder Hindriks, geb. Gieterveen omstr. 1620,37 landbouwer,37 † Bonnerveen na 1654.37


 

1012. Jan Jaspers, geb. Gasselte omstr. 1613,37 tr. Gasselte 7 okt. 163837

1013. Geesje Bartelts, geb. Wezup omstr. 1613.37


 

1016. Jacob Jans, geb. Wildervank omstr. 1656,37 † Gasselternijveen v๓๓r 1690,37 tr. 1e v๓๓r 167937 G. Jans, geb. v๓๓r 1658,37 † Wildervank v๓๓r 1681;37 tr. 2e Gasselte 23 jan. 168137

1017. Geesje Geerts, geb. omstr. 1655,37 † Gasselternijveen v๓๓r 1716,37 tr. 1e Gasselte 21 nov. 167537 Geert Harms, geb. omstr. 1650,37 † Gasselternijveen 19 maart 1678;37 tr. 3e Gasselte 6 april 169037 Derk Geerts Vonk, geb. Noordbarge omstr. 1665.37


 

1022. Claas Jans Jonker, geb. Gees omstr. 1651,37 † Gasselternijveen v๓๓r 1715,37 tr. Gasselte 20 febr. 167637

1023. Elisabeth Willems, geb. omstr. 1651.37

 

 

Generatie XI

 

 

1312. Gerrit Hendriks ten Cate, geb. Borne (Overijssel) omstr. 1590, Doopsgezind koopman te Hengelo (Veldzijde), † Hengelo 1660,49 tr. omstr. 1612

1313. Greetken Jansen, † na 1668.71

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Gerrits, zie 656.

b. Jan Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1615, † Goor omstr. 1666, tr. N.N. N.N..

c. Steven Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1618, Doopsgezind koopman en bakker "aan de Veldzijde te Hengelo",53 † Hengelo na 1685, tr. N.N. N.N..

d. Herman Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1622, Doopsgezind bakker "in de Rozijnenhof" te Kampen, † Kampen (?), tr. Kampen 1 okt. 1659 Femmigje Berends Reymerinck van Kampen.

e. Geesken ten Cate, geb. Hengelo 1630, † ald. 1665.


 

1314. Arend ten Cate, tr.49

1315. N.N. N.N..


 

1320. N.N. Dietmer.


 

1324. Hendrik Overbeek, geb. v๓๓r 1595,49 tr.

1325. Anna N., geb. v๓๓r 1595.49

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik, zie 662.

b. Albert Overbeek, geb. v๓๓r 1627,49 † Twekkelo na 1659.

c. Anna Overbeek, geb. v๓๓r 1630,49 † Twekkelo na 1659.

d. Griete Overbeek, geb. v๓๓r 1630,49 † Twekkelo na 1659.

e. Lambert Overbeek, geb. Twekkelo v๓๓r 1630,49 † ald. na 1659.


 

1764. Willem Teenge.37


 

1766. N.N. Tebinge, geb. Gasselte omstr. 1585.37


 

1968. Willem Lanting, geb. omstr. 1587,37 † Gieten na 1645.37


 

1976. Cornelis Hoving, geb. Annerveen? omstr. 1600.37


 

1984. Hindrik Reinders.37

 

 

 

Generatie XII

 

 

2624. Hendrik Gerrits ten Cate, geb. Borne (Overijssel) omstr. 1565, koopman te Borne later te Oldenzaal, † Oldenzaal omstr. 1640, tr. 2e omstr. 160149 Hendrikje Jans; tr. 1e

2625. Geertken/Geertjen ten Kocks, † v๓๓r 1605.

 

Uit dit huwelijk:

a. Gerrit Hendriks, zie 1312.

b. Berend ten Cate, geb. Borne (Overijssel) 1600,49 † ald. 1675.49


 

2648. Albert Overbeek, tr.

2649. Anna N..

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik, zie 1324.

b. Anna Overbeek/Averbecke, geb. Twekkelo v๓๓r 1596, † na 1613.

c. Lambert Overbeek, geb. v๓๓r 1600,49 † Twekkelo na 1627.


 

3528. Arent Teenge.37


 

3532. Luitjen Tebinge, geb. Gasselte omstr. 1560,37 † ald. 5 aug. 1634, tr. 2e N.N. N.N.; tr. 1e

3533. N.N. N.N..


 

3952. Egbert Warmolts Hoving, geb. omstr. 1560,37 † na 1612.

 

 

 

Generatie XIII

 

 

5248. Gerrit ten Cate, geb. Zenderen omstr. 1540,31 koopman te Borne, † Borne omstr. 1600, tr.

5249. N.N. N.N..

 

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Gerrits, zie 2624.

b. Teunis Gerrits ten Cate, geb. Borne omstr. 1570, koopman te Borne, † Borne omstr. 1642, tr. omstr. 1600 Maria van Calcar (?), geb. Vreden omstr. 1580, † Borne omstr. 1650.

c. Arend ten Cate, geb. Borne (Overijssel) 1570,49 † Goor 1630.49


 

7064. Thy Tebinge, geb. Gasselte omstr. 1530,37 † ald. na 1576.37


 

7904. Warmolt Hoving, geb. omstr. 1530,37 † na 1587.37

 

 

 

Generatie XIV

 

 

15808. Egbert Hoving,37 tr.37

15809. Grete N.N..37 

Bronnen

1. Rouwkaart

2. Genlias

3. www.alledrenten.nl

4. Dagblad van het Noorden

5. Overlijdensadvertentie

6. Marie Rademaker-Fietje

7. Martine Marie Rademaker

8. Jurriena Kuilman-Rengers

9. Sieka de Ridder

10. Sieka Rademaker

11. Overlijdensadvertentie

12. Overlijdensadvertentie Douwe Rademaker

13. Overlijdensadvertentie Hermanna (Manny) Rademaker-Bakker

14. Foto Openbare begraafplaats "De Wolfsbergen" te Emmen

15. Rouwkaart Jantje Rengers-Rademaker

16. Foto Openbare begraafplaats Wolfsbergen Emmen

17. Jurriena Rademaker

18. Overlijdensadvertentie Hendrik Poelman

19. Renske Rademaker

20. Overlijdensadvertentie Jurri๋n Geert Rademaker

21. Albertha Rademaker

22. Marchina Rademaker

23. Brief Meertend Rademaker aan Marie Fietje maart 1953

24. Rijks Archief Drenthe

25. Johan Sup่r

26. Overlijdensakte

27. Rouwkaart Jantje Tolner

28. Harm Sup่r

29. Overlijdensadvertentie Geert Pomp

30. Familias

31. Genealogie fam. ten Cate uit Borne

32. Wiewaswie

33. alledrenten

34. Filippus Tepper

35. Willem Super 1948

36. Openbare Begraafplaats Musselkanaal

37. Hans Homan Free

38. Foto Openbare begraafplaats Musselkanaal

39. website Brouwer

40. www.allegroningers.nl

41. Rijks Archief Groningen

42. allegroningers.nl

43. www.borgercompagnie.eu

44. Frans Super

45. website Pinkster

46. Klaas Pera

47. Henny Savenije

48. Arend Arends

49. Wilma Swijgman

50. Doopsgezinde families in het Oldambt door Sebo H. Abels

51. Geneanet Wilma Swijgman

52. website F.H. Jordan

53. genealogie ten Cate

54. FamilySearch

55. Doop-, trouw- en begraafboek Sappemeer 1637-1811

56. Doop- en trouwboek Zuidbroek en Muntendam 1741-1803

57. Dick Kuil

58. Genealogie Tolner

59. Genealogie Braam

60. Pinkster website

61. www.allegroningers.nl (datum van Wilma Swijgman)

62. Genealogie Sevinga

63. Godwin Zwanenburg

64. Doop- en trouwboek Sappemeer 1637-1811

65. Tentoonstelling Doopsgezinde kerk te Sappemeer

66. Stamboek der nakomelingen van Samu๋l Peter (Meihuizen) en Barbara Frey van Gontenschwyl

67. Geneanet Appeldorn

68. website Jan Johannes Vast

69. Harm Walma

70. genealogie en Cate

71. Bert SchutGegenereerd met Aldfaer 7.0 op 13 febr. 2019 20:29:25


Martine Rademaker ฉmmr

 

e-mail

gastenboek

 

 


 

 Home 

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

 Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's OverpeinzingenGrunnegs