Super

 

Kwartierstaat (voorgeslacht) van Sieka Super

 

De voornaam Sieka:

 

Mijn oma Sieka Super (uitspreken als Sup่r) is vernoemd naar haar oma Sijke Meertensdochter ten Cate, de vrouw van haar opa Willem Super. (Willem Super is een broer van Johanna Super, de eerste vrouw van Jan Klasens Rademaker. Mijn opa Jurrien Geert Rademaker trouwde dus net als zijn opa Jan Klasens Rademaker met een Super. Jurrien Geert is een kleinkind van deze Jan Klasens Rademaker en zijn tweede vrouw Wiechertje Vriezema.  Zie hiervoor de tak Rademaker.)

Sijke Meertensdochter ten Cate (geboren 1845) is vernoemd naar een andere Sijke, misschien de zus van haar opa Obbe Meertens ten Cate (1765-1838), Sijke Meertens ten Cate. Waarschijnlijk zijn er meer Sijkes die ik nog niet ontdekt heb. De opa van deze Obbe Meertens ten Cate is Gerbrand/Garbrand Meertens (1730-1805). Hij huwde drie keer. Mijn theorie is dat alle Sijkes vernoemd zijn naar de derde vrouw van Garbrand Meertens; Sijke Harms/Harmens (overleden 1753). Het kind uit zijn eerste huwelijk met Martje Mackes is Meerten Garbrands. Martje overlijdt als hun kind bijna 1 jaar  is. Zijn tweede vrouw Sijntje (uitspraak Sientje; de ambtenaar schreef het op zijn "Hollands" op, geen rekening houdend met de taal van de regio, net als de voornaam Sijke=Sieke/Sieka) Solkes overleed voor de tiende verjaardag van haar stiefzoon Meerten Garbrands. In 1740 huwt zijn vader met voornoemde Sijke Harms/Harmens, de nieuwe stiefmoeder voor Meerten. Ik vermoed dat deze vrouw vernoemd is (misschien omdat ze een goede moeder voor de (klein)kinderen is geweest en een goede vrouw voor haar man). Feit is dat er vele vrouwelijke nakomelingen zijn met de naam Sijke/Sieka....

 

 

Zwitserse Doopsgezinden

 

Zeer vermeldenswaardig is dat de familie Super via de ten Cates afstamt van Zwitserse Doopsgezinden. Ook wel Mennonieten of Menisten genoemd. In Amerika zijn de Mennonites, de Amish en de Hutterieten qua geloof aan hen verwant. Zie mijn reisverslag over Amerika, webpagina "Mijn Favoriete...."

 

ษ้n van de oudste voorvaders van de tak Super is Ulrich Roth gehuwd met Elsbeth Steyner uit Zwitserland.

Zij waren gevlucht uit Zwitserland vanwege hun geloof.

 

Hier het achtergrondverhaal:

 

In de 16e eeuw werden misstanden in de kerk door hervormers aan de kaak gesteld. In Zwitserland (Zurich) deed Zwingli dat in 1519. De meest radicale onder zijn aanhangers werden Dopers genoemd. Zij wezen de kinderdoop af en lieten zich als volwassene weer dopen.

Zwingli noemde ze daarom spottend Wederdopers. De Dopers wezen in tegenstelling tot Zwingli en ook Calvijn en Luther de staatskerk af. Ook geweld werd niet getolereerd. Ze weigerden het zwaard te voeren, zworen geen eed van gehoorzaamheid aan het gezag en weigerden openbare ambten te bekleden. Geloofsvervolgingen waren het gevolg. In Nederland was Menno Simons vanaf 1536 de stichter van vele doperse gemeenten. Zijn volgelingen worden Mennonieten of Menisten genoemd. Tot 1579 werden zij ook in Nederland vervolgd. De Unie van Utrecht, waarin bepaald werd dat niemand wegens zijn geloof vervolgd mocht worden, maakte een einde aan deze praktijken.

De Zwitserse regering kon onmogelijk toestaan dat een deel van de weerbare burgers zich aan de verplichting onttrok het vaderland in tijden van gevaar te verdedigen. Daarom bleven daar de vervolgingen doorgaan. Martelingen waren geen uitzonderingen en vele van deze Doopsgezinden werden zelfs ter dood gebracht terwijl anderen voor de galeien verkocht werden. Hun goederen werden verbeurd verklaard.

De Republiek der Verenigde Nederlanden bood op aandrang van de hoogst verontruste Doopsgezinden in ons land onderdak aan deze zogenaamde Zwitserse Doopsgezinden. Enkele honderden geloofsgenoten kregen in 1711 verlof om met vrije beschikking over hun goederen Zwitserland te verlaten.

In de zomer van 1711 kwam een groep vluchtelingen naar Nederland. Kort daarvoor hadden de Zwitserse Dopersen nog een aanbod afgeslagen van koning Frederik I van Pruisen om zich in zijn land te vestigen. Er werd voor hen onderdak en werkgelegenheid geregeld. De groep vertrok op 13 juli 1711 in een viertal schepen uit Bern.

Deze schepen waren genaamd:

  • Emmenthaler

  • Oberlander

  • Thuninger

  • Neuenburger

Op het schip Emmenthaler hadden de meeste ex-gevangenen zich aangemonsterd. Op 18 juli 1711 werd Basel aangedaan, op 24 juli Mannheim, op 2 augustus Muiden en op 3 augustus 1711 arriveerden de vier schepen in Amsterdam. In het Duitse Breisach hadden onderweg nog 13 mensen de schepen verlaten. In Amsterdam aangekomen werden de Zwitsers in vier groepen verdeeld en vertrokken zij op 20 augustus 1711 naar:

-Harlingen:    21 personen
-Groningen en Sappemeer:   126 personen
-Kampen:      87 personen
-Deventer:    116 personen.

Een groep van 126 Zwitsers kwam terecht in de stad Groningen, in de directe omgeving daarvan, en in Sappemeer en Hoogezand. De meesten vestigden zich aan de Kalkwijk, zo ook vele van mijn voorouders.

Enkelen Doopsgezinden bleven in Amsterdam achter. Vanuit Kampen en Deventer trokken diverse immigranten later ook weer door naar Groningen. Sommigen kwamen hier aan zonder bezittingen, anderen hadden hun geld meegenomen, soms aanzienlijke bedragen.

Het waren Zwitserse Doopsgezinden, die tot de zeer strenge richting van Jacob Ammann behoorden. Hij en zijn volgelingen gingen later naar Amerika en heten Amish. Het waren zeer ijverige, vlijtige en spaarzame mensen, die spoedig een eigen boerenplaats in bezit kregen. Bekende namen waren (de) Boer, Leenderz, Leutcher (L๖tscher), Meihuizen, Ricken, Rob (later Ruben, ook wel Veenhuizen), Gerber, Asschenbach (later Veenhuizen), Cousi, Porrie, de Goede, Lovers en Ruchti (Rughti). Een dergelijke uittocht schijnt zich in 1714 nog eens herhaald te hebben.

Omdat veel Zwitsers een boerenachtergrond hebben, helpen de Groninger doopsgezinden hen door boerderijen en koemelkerijen voor ze te kopen of te huren.

Omstreeks 1720 voltrok zich een scheuring binnen de Zwitserse gemeenschap in Groningen. Er ontstonden twee groeperingen: de Oude Zwitsers: die onverkort vasthielden aan de strenge Amische voorschriften, het Duits als kanseltaal gebruikten en ook uit een Duits liedboek zongen; vele broeders droegen lange baarden en gebruikten geen knopen, maar haken en ogen aan hun rokken, terwijl ook de vrouwen een lange tijd geen gouden of zilveren versierselen mochten laten zien. Daarnaast de Nieuwe Zwitsers, die niet de strenge eisen van soberheid van de Oude Zwitsers hanteerden (in kleding; geen nieuwerwetse knopen! en wijze van wonen), en bij wie in het Nederlands werd gepreekt. Er werd voor elke partij te Groningen in hetzelfde kerkgebouw om de 14 dagen gepredikt. Pas 50 jaar later fuseerden ze weer omdat er geen Hoogduits sprekende predikers meer te krijgen waren.

De inrichting van het kerkgebouw was hoogst eenvoudig. Men had geen preekstoel. De mannen zaten, als het koud was, bij het vuur, en de vrouwen in het midden van het vertrek op stoelen. De leraar stond aan het einde, voor of achter een stoel en voerde het woord. Door dit ongebruikelijke gedrag werd vooral bij doopbediening en avondmaal de aandacht van het volk zo getroffen, dat er dan, op verzoek, politiedienaars bij de deur moesten staan, om indringen van moedwillige spotters te beletten. Het gebed werd in stilte en knielend verricht.

De predikant van de Doopsgezinde kerk in Sappemeer, ds. Maria Postma, heeft in 2011 met haar vriendin in Zwitserland historische doopsgezinde plekken bezocht en gesproken met mennonieten die met allerlei wetenswaardigheden kwamen over de tijd rond 1711. Aan de hand van deze gesprekken en de gemaakte foto’s is een tentoonstelling gehouden in deze kerk. Ik ben daar geweest met mijn moeder. We hebben de krant zelfs nog gehaald!

 

- Tentoonstelling over de Zwitserse Doopsgezinde vluchtelingen in de Doopsgezinde kerk in Sappemeer -

(Mama wijst de naam Meerten aan)

         

Kwartierstaat van Sieka Super

Volgens website Brouwer:

De familie Sup่r komt oorspronkelijk uit Frankrijk. Het waren Hugenoten en zijn gevlucht na een "bruilofts-bloedbad".

 

 

Generatie I

 

1. Sieka Super, geb. Musselkanaal 28 febr. 1901, † te Emmen 10 nov. 1991, tr. Odoorn 28 april 19221 Jurrien Geert Rademaker, geb. Musselkanaal 8 jan. 1899, † Valthermond (Odoorn) 11 sept. 1970, zn. van Koop en Trijntje Schuur.

Uit dit huwelijk:

a. Koop Rademaker, geb. Onstwedde 7 aug. 1922, tr. Emmen 21 dec. 1946 Janna (Jannie) Grooten, geb. Emmen 26 juli 1928, † ald. 10 jan. 2011.2

b. Meertend Rademaker, geb. Valthermond (Odoorn) 25 juli 1923, † Groningen  24 nov. 2009,4 tr. Emmen 3 sept. 1955 Marie Fietje, geb. Emmen 10 sept. 1932, dr. van Harm en Albertje Luchjenbroers.

c. Trijntje Rademaker, geb. Odoorn 11 aug. 1924, tr. 16 april 1949 Klaas van der Lei, geb. Odoorn 17 dec. 1917.

d. Jan Harm Rademaker, geb. Odoorn 1 nov. 1925, † 2 okt. 2009,5 tr. Elisa Kardas, geb. Antwerpen 6 dec. 1933, † Stadskanaal 2 aug. 1997,5.

e. Douwe Rademaker, geb. Onstwedde 18 aug. 1927, † Emmer-Compascuum (Emmen) 12 sept. 2005, tr. Harmanna (Manny) Bakker, geb. 14 mei 1930, † 16 febr. 2010.6

f. Jantje Rademaker, geb. Odoorn 24 april 1929, † Emmen 21 okt. 1996,7, tr. Emmen 28 juli 19518 Wijnhold (Winie) Rengers, geb. Emmen 23 aug. 1926, † te Emmen 4 okt. 2005,7 .

g. Albert Rademaker, geb. Odoorn 7 aug. 1934, † Emmen 29 okt. 2007,9  tr. Antje de Roo.

h. Hillechiena Rademaker, geb. Odoorn 4 jan. 1936, tr. Odoorn 16 jan. 1959 Hendrik (Henny) Poelman, geb. Odoorn 13 mei 1933, † Ter Apel 7 febr. 2005.

i. Jurrien Rademaker, geb. Odoorn 27 juni 1938, tr. 24 jan. 196410 Renske de Veen.

j. Harm Rademaker, geb. Odoorn 9 maart 1941.

k. Marchina Wiechertje Rademaker, geb. Odoorn 31 maart 1943, tr. Odoorn 5 juli 1962 Michiel Cornelis (Giel) de Ridder, geb. Ouwekerk aan de IJssel 8 juni 1942.

 

Generatie II

2. Meertend Super, geb. Valthermond (Odoorn) 27 nov. 1874,11 1900 arbeider, Paardenhandelaar, † 24 aug. 1910,12 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal,13 tr. Onstwedde 28 april 19001

3. Jantje Tolner, geb. Zuidlaren 19 juli 1878,1 huishoudster bij bakker Koops in Nieuw Buinen, zonder beroep 1901-, † Gemeente Vlagtwedde 26 febr. 1959,14 begr. Nieuw-Buinen (Borger).

Uit dit huwelijk:

 

- V.l.n.r. Gezin Geesje, Sieka, moeder Jantje Super-Tolner (weduwe), Hillie en Harm Super -

 

a. Sieka, zie 1.

b. Harm Super, geb. Musselkanaal 3 april 1903,12 † 11 maart 1985,15 gecrem. Groningen,15 tr.12 Harmke Koetse, † 1970.12

c. Geesje Super, geb. Musselkanaal 21 maart 1905,1 † ald. 23 nov. 1918.1

d. Hillechien Super, geb. 18 febr. 1907,12 tr. Odoorn 23 mei 193116 Geert Pomp.

e. Willem Super, geb. Musselkanaal 4 okt. 1909, † ald. 22 dec. 1910.1

 

Generatie III

 

4. Willem Super, geb. Nieuwe Pekela 1846, arbeider,11 tr. Nieuwe Pekela 3 juni 187117

5. Sijke Meertensdochter ten Cate/Kate, geb. Wildervank 9 aug. 1845.18

Uit dit huwelijk:

a. Evert Super, geb. Musselkanaal (Onstwedde) 18 okt. 1871,1 scheepsjager,1 tr. Onstwedde 1 aug. 18961 Harmke Landegge, geb. Horsten (Onstwedde) 22 okt. 1876, † Musselkanaal (Onstwedde) 24 april 1905, dr. van Johannes/Joannes Hermannus Gosu๏nus en Janke Bosma.

b. Meertend, zie 2.

c. Harm Super, geb. Valthermond 2 april 1877, †.1

d. Jan Super, geb. Musselkanaal 3 dec. 1879.1

e. Hillechien Super, geb. Musselkanaal 27 okt. 1885.1

f. Willem Super, geb. Onstwedde 14 mei 1888, Paardenhandelaar,19 scheepsjager,1 † 18 juli 1972,20 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, tr. Onstwedde 25 juli 190817 Aaltje de Groot, geb. Vlagtwedde 23 maart 1886, † 6 april 1975,20 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, dr. van Berend Wolter en Margien Arents.


 

6. Harm Tolner, geb. Zuidlaren 14 juli 1840,1 landbouwer,1 arbeider,1 † Musselkanaal 18 okt. 1899,21 tr. Zuidlaren 5 nov. 187011

7. Geesje van der Boor, geb. Zandvoort (Gieten) 9 april 1851,1 zonder beroep, † Noordbroek 1 jan. 1929.21

Uit dit huwelijk:

a. Tiem Tolner, geb. Zuidlaren 3 dec. 1871.1

b. Grietje Tolner, geb. Zuidlaren 29 juli 1873,1 tr. 1e Anloo 4 mei 18951 Harm Eling, geb. Gieten omstr. 1863, † v๓๓r 1913, zn. van Hendrik en Trientje Nijveen; tr. 2e Anloo 23 aug. 19131 Jan Klinkhamer, geb. Anloo omstr. 1876, zn. van Hendrik en Trijntje Eisinga en wedr. van Susanna Witting.

c. Berend Tolner, geb. 22 mei 1875,1 tr. Gieten 25 mei 19011 Henderika Klaassens, geb. Gasselte omstr. 1875, dr. van Jan en Dechien Komduur.

d. Harm Tolner, geb. Zuidlaren 17 okt. 1876.1

e. Jantje, zie 3.

f. Hendrik Tolner, geb. Zuidlaren 20 juli 1880,1 tr. Onstwedde 4 mei 19071 Pieterdina Okkina Komdeur, geb. Onstwedde omstr. 1879, dr. van Lambertus en Reindina Luder.

g. Willemtje Tolner, geb. Zuidlaren 1 sept. 1882,1 tr. Onstwedde 19 mei 19171 Willem Joosten, geb. Anloo omstr. 1881, 1917 arbeider,1 zn. van Egbert en Jaapkien Ruchtie.

h. Jantina Tolner, geb. Hoogezand 23 nov. 1884, † 24 maart 1955,22 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, tr. Onstwedde 19 mei 19171 Wubbe Heis, geb. Onstwedde 22 febr. 1887, 1917 arbeider,1 † 9 juni 1971,22 begr. Openbare begraafplaats Musselkanaal, zn. van Harm en Geertruida Klompemaker.

i. Tieme Tolner, geb. Onstwedde omstr. 1897, 1922 brief besteller,1 tr. Veendam 9 maart 19221 Lammechien Helena Mulder, geb. Veendam omstr. 1902, dr. van Sebo en Frouke van Dijk.

 

Generatie IV

 

8. Evert Harms Super, geb. Nieuwe Pekela 7 mei 1802, arbeider, † na 1882, tr. Nieuwe Pekela 10 dec. 18301

9. Hillechien Jans Wanhaak (Wanake), geb. Nieuwe Pekela 17 aug. 1802, † na 1882.

Uit dit huwelijk:

a. Trientje Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 27 febr. 1821, tr. Gasselte 3 nov. 1846 Johannes Pieters de Jonge, geb. Gasselte 15 sept. 1825, arbeider, † Odoorn 1 nov. 1905, zn. van Pieter Derks en Engeltje Adriaans Foekens.

b. Grietje Evers Super, geb. Nieuwe Pekela 19 dec. 1821,23 † Bonnerveen (Gieten) 3 juni 1841.

c. Geertje Super, geb. Nieuwe Pekela 28 febr. 1822, † Bonnerveen 3 juni 1841.

d. Harm Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 21 april 1827, arbeider, landbouwer, † Valthermond (Odoorn) 4 jan. 1885, tr. Borger 10 aug. 18531 Knelsiena (Kernelsien) Alberts Bos, geb. Nieuwe Pekela 15 sept. 1829, arbeidster, † Odoorn 24 febr. 1912, dr. van Albert Berends en Knelsina(Kernelsien) Thomas Foekens.

e. Geertruid(a) Everts Super, geb. Nieuwe Pekela 9 mei 1829, † Valthermond (Odoorn) 21 jan. 1917,1 tr. Nieuwe Pekela 8 juni 185017 Jan Davids Davids, geb. Nieuwe Pekela 2 juni 1824, veenarbeider, † Valthermond (Odoorn) 15 maart 1899, zn. van David Davids Weltevree en Anna Klara Pelties.

f. Johanna Super, geb. Nieuwe Pekela 23 dec. 1831, 1855 dienstmeid, † Musselkanaal (gem. Onstwedde) 28 febr. 1864,24 tr. Wildervank 15 sept. 185525 Jan Klasens Rademaker, geb. Wildervank 24 okt. 1822, 1866 arbeider, 1855 arbeider, 1867 arbeider, 1889 dagloner, † na 1905, zn. van Klaas Sijfkes en Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek); hij hertr. Onstwedde 15 jan. 186725 Wi(e)chertje Vrie(s)zema/Vriessema.

g. Friderik Super, geb. Nieuwe Pekela 6 jan. 1834, 1863 arbeider, tr. Nieuwe Pekela 5 sept. 18631 Annechien Hovinga, geb. Nieuwe Pekela 11 dec. 1834, † Bellingwolde 30 nov. 1916, dr. van Derk Alderts en Grietje Hendriks Blaak.

h. Insina Super, geb. Nieuwe Pekela 2 juni 1836, † ald. 8 febr. 1840.

i. Hillechiena Super, geb. Nieuwe Pekela 4 mei 1837, arbeidster, † Valthermond (Odoorn) 25 aug. 1882,1 tr. Nieuwe Pekela 23 juli 186417 Egbert Leiting, geb. Drouwen 22 april 1836, arbeider, † Valthermond (Odoorn) 21 aug. 1898, zn. van Jan en Lammechien Jans Krabben.

j. Insina Super, geb. Drouwenerveen 1 juni 1840.1

k. Willem, zie 4.

l. Lammert Super, geb. Nieuwe Pekela 1850, 1871 arbeider, tr. Nieuwe Pekela 27 mei 187117 Grietje Drenth, geb. Wildervank 1847, dr. van Jan Koops en Trijntje Jans Poelman.


 

10. Meerten Obbes ten Cate/Kate, geb. Borgercompagnie 27 juni 1797,24 landbouwer, dienstknecht,26 tr. Veendam 10 april 182625

11. Jemke/Iemke Harms Snijder, geb. Lula (Kalkwijk) 22 febr. 1805,24 ged. Windeweer 17 maart 1805,24 † Wildervank 26 dec. 1848.

Uit dit huwelijk:

a. Obbe ten Cate/Kate.

b. Harm ten Cate/Kate.

c. Jan ten Cate/Kate.

d. Jacob ten Cate/Kate.

e. Michiel ten Cate/Kate.

f. Lubberdina Meertensdr. ten Cate/Kate, geb. Hoogezand 10 juli 1828.

g. Willem Meertensz. ten Cate/Kate, geb. 9 juli 1834.

h. Lummechien Meertensdr. ten Cate/Kate, geb. Veendam 6 sept. 1836.

i. Sijke Meertensdochter, zie 5.


 

12. Tijmen/Tieme Arends Tolner, geb. Zuidlaren omstr. 1804, 1840 landbouwer,1 tr. Zuidlaren 6 maart 1830

13. Jantje/Jantien Harms Stel, geb. Rolde omstr. 1797.


 

14. Berend van der Boor, geb. Eexterveen (Anloo) 16 juni 1815,1 1880 landbouwer,1 1856 arbeider,1 1843 arbeider,1 1847 arbeider,1 1851 arbeider, † Gieten 24 jan. 1880,21 tr. Gieten 22 maart 18381

15. Grietje Venema, geb. Bonnen 1 mei 1815,21 † Gieten 14 dec. 1883.1

Uit dit huwelijk:

a. Henderkien van der Boor, geb. Gasselternijveen (Gasselte) 6 maart 1843,1 † Stadskanaal 31 jan. 1898,21 tr. 1e Zuidlaren 8 mei 18691 Roelof Bos, geb. Zuidlaren omstr. 1836, boerenknecht,21 † v๓๓r 1877, zn. van Freek/Frerik Marisse en Aaltje Rabbens Berger; tr. 2e Gieten 12 mei 18771 Henderikus Dilling, geb. Stadskanaal (gem.Wildervank) 11 maart 1845,21 timmerman,21 † Groningen 8 mei 1930,21 zn. van Roelof en Jantje Folkersma.

b. Jantje van der Boor, geb. Gieten 14 juli 1847,1 † ald. 21 aug. 1893,1 tr. Borger 5 mei 18731 Jan Zikken, geb. Exloo (Odoorn) 15 juli 1844,21 landbouwer,21 † Gieten 30 dec. 1910,21 zn. van Egbert en Geesje Schutrups.

c. Geesje, zie 7.

d. Harmtien van der Boor, geb. Gieten 16 mei 1856,1 † ald. 9 juli 1935,1 tr. Gieten 13 jan. 18771 Roelf Mulder, geb. Anloo 19 okt. 1846,21 arbeider,21 † Gieten 6 april 1900,21 zn. van Jan en Annechien Dolfing.

e. Jantien Boor, geb. Bonnerveen 25 sept. 1865,21 † Gieten 17 april 1944,21 tr. Gieten 28 febr. 188521 Hendrik van Goor, geb. Gieterveen 27 aug. 1863,21 koopman,21 vrachtrijder,21 zn. van Harm en Annigje Kremer.

 

Generatie V

 

16. Harm Everts Super, geb. Hoogezand omstr. 1766, 1830 arbeider, schoenmaker, begr. Nieuwe Pekela 13 febr. 1844, tr. Nieuwe Pekela 10 jan. 1796

17. Geertje Frideriks (Panman), ged. Nieuwe Pekela 22 aug. 1774, † ald. 15 nov. 1857.

Uit dit huwelijk:

a. Geertruid Harms Super, geb. Nieuwe Pekela (?) 23 okt. 1796, ged. Veendam 23 okt. 1796,17 tr. Nieuwe Pekela 19 juni 183017 Harm Willems Schuur, ged. Veendam 27 dec. 1800, zn. van Willem Harms en Lummechien Roelfs Trouw en wedr. van Fennechien Alberts Nip.

b. Frederik Harms Super, geb. Nieuwe Pekela 16 febr. 1799, † Gasselternijveenschemond 6 maart 1874, tr. Nieuwe Pekela 27 maart 181917 Inzien Pieters Kram/Kip, geb. Nieuwe Pekela 12 aug. 1798, † Gasselternijveen 18 sept. 1849, dr. van Pieter Klaassens Kram en Jantje Reinders Kip.

c. Evert Harms, zie 8.

d. Jan Super, geb. Nieuwe Pekela 23 mei 1805, schoenmaker,27 † Gasselternijveenschemond 20 dec. 1876, tr. Veendam 30 maart 183517 Antje Geerts Schipper, geb. Scheemda 18 maart 1804, † Gasselternijveenschemond 31 aug. 1874, dr. van Geert Pieters en Dievertje Mennes.

e. Lammert Super, geb. Nieuwe Pekela 9 febr. 1811, soldaat,27 † Amersfoort 23 juli 1831.


 

18. Jan(nes) Willems Wanhaak, ged. Veendam 25 mei 1766, 1830 zeeman, † Nieuwe Pekela v๓๓r 1811, tr. Nieuwe Pekela 9 dec. 1792

19. Trientje/Trijntje Jacobs Zeeven, geb. Nieuwe Pekela 25 sept. 1766, arbeidsvrouw, † Nieuwe Pekela 15 maart 1842.

Uit dit huwelijk:

a. Jacob Jans Wanhaak, geb. Nieuwe Pekela 20 sept. 1799, schipper, tr. Nieuwe Pekela 16 jan. 1819 Metje Goossens Bijleveld, geb. Nieuwe Pekela 1794, † Oude Pekela 13 febr. 1869, dr. van Gosen Antonius en Aaffien Jans de Grooth.

b. Hillechien Jans, zie 9.


 

20. Obbe Meertens ten Cate/Kate, geb. Borgercompagnie (Veendam) omstr. 1765,28 arbeider te Sappemeer,28 bekend voorman der Oude Vlamingen te Sappemeer, † Veendam 25 jan. 1838, tr. Zuidbroek 25 nov. 179318

21. Lummechien/Lamechien Jochems Huisman, geb. Tripscompagnie (Zuidbroek) omstr. 1762,28 † Kleinemeer (Sappemeer) 25 jan. 1823,28 tr. 1e Willem Jans Bosch, geb. Sappemeer? omstr. 1763, † v๓๓r 3 nov. 1793.

 

 

Zie opmerking bovenaan deze pagina over Doopsgezinden.

 

        

 

- Pastorie en de Doopsgezinde kerk Sappemeer ca. 1900 -

 

"Dit huis van hout en steen,

dat lang de stormen heeft doorstaan,

Waar nog de wolk gebeden hangt,

van wie zijn voorgegaan."


 

22. Harm Jans Snijder, tr.

23. Lubbertje Jacobs.


 

24. Arent Klasens Tolner, geb. Yde 1775, ged. Vries 25 juni 1775, † Zuidlaren 27 juni 1849, tr. Zuidlaren 17 mei 180129

25. Harmtje Tijmens, geb. Zuidlaren 1772.


 

26. Harm Jacobs Stel, tr.

27. Hillechien Geerts.


 

28. Harm Berends/Berents van der Boor, geb. Anloo, ged. Anloo 30 sept. 1787, 1815 arbeider, landbouwer te Anloo,21 † Zandvoort (Anloo) 23 okt. 1872, tr. Anloo 26 febr. 180921

29. Jantien/Jantje Jans Broekema, geb. Gieterveen,30 ged. Gieten 14 april 1782,30 † Zandvoort (Anloo) 30 juli 1841.21

Uit dit huwelijk:

a. Geesje Harms van der Boor, geb. Eexterveen (Anloo) 12 juli 1809,21 ged. Anloo 23 juli 1809,21 † ald. 19 jan. 1848,21 tr. Anloo 19 juni 18341 Lukas Jacobs Wieldraaijer, geb. Anloo,21 ged. Anloo 12 febr. 1792,21 † ald. 30 dec. 1853,21 zn. van Jacob Hendriks en Jantje Lukas.

b. Hindrikje Harms van der Boor, geb. Eexterveen (Anloo) 31 jan. 1811,21 ged. Anloo 10 febr. 1811,21 † Drouwenerveen 13 nov. 1888,21 tr. Gasselte 4 mei 18321 Cornelis Jacobs Schipper, geb. Gasselternijveen omstr. 1808,21 arbeider,21 † Gasselte 29 jan. 1855,21 zn. van Jacob Geert en Cornelisien/Cornelisje Cornelis/Cornelius Jonker.

c. Annechien van der Boor, geb. Anloo 3 dec. 1813,21 † Borger 11 febr. 1844,21 tr. Gieten 1 febr. 18361 Arend/Arent Harms Rossing, geb. Buinen (Borger) 14 mei 1807,21 ged. Borger 18 mei 1807,21 arbeider,21 † Gasselte 2 okt. 1838,21 zn. van Harm Hendriks en Grietien/Grietje Arends/Arents Rossing.

d. Berend, zie 14.

e. Jan van der Boor, geb. Anloo 21 april 1818,1 tr. Anloo 19 maart 18591 Aniggie Deuring, geb. Gasselte 30 april 1815,1 dr. van Willem Roelofs en Jantien Jans.

f. Hendrik van der Boor, geb. Gieten 31 jan. 1822,21 † Zandvoort (Gieten) 14 aug. 1823.21

g. Hinderkien van der Boor, geb. Gieten 18 sept. 1823,21 † Zandvoort (Anloo) 5 april 1906,21 tr. Anloo 6 okt. 184921 Harm Egberts de Jonge, geb. Anloo 12 juli 1822, † ald. 2 juni 1892, zn. van Egbert Harms en Jantje Klamers.


 

30. Tjark Jans Venema, arbeider,21 tr.

31. Hinderkien/Hindrikje Geerts van der Bijl.

 

Generatie VI

 

34. Frederik Jans, † Nieuwe Pekela 1783, tr.

35. Lammechien Wijchers Panman, geb. Veendam omstr. 1750, † Nieuwe Pekela 2 mei 1813.

Uit dit huwelijk:

a. Geessien Frederiks, ged. Nieuwe Pekela 29 sept. 1771.

b. Geertje, zie 17.

c. Marijke Frederiks, ged. Nieuwe Pekela 13 dec. 1776.

d. Maria Frederiks, geb. Nieuwe Pekela 27 juli 1779, † ald. 15 jan. 1848, tr. Eerent Hindriks Meijer, geb. Lipscherland 1781, kleermaker, † Nieuwe Pekela 19 maart 1834.

e. Grietje Frederiks, ged. Nieuwe Pekela 11 jan. 1782.


 

36. Willem Arends Wanhaak, geb. Veendam (?) omstr. 1740, tr. 2e (ondertr. Veendam 30 dec. 1792) Jantje Fransens Roosien, geb. Veendam omstr. 1753, arbeidsvrouw, † Nieuwe Pekela 7 nov. 1818; tr. 1e (ondertr. Veendam 22 jan.) 1764

37. Hillechien Jans.

Uit dit huwelijk:

a. Arent Willems, geb. Veendam omstr. okt. 1764.

b. Jan(nes) Willems, zie 18.

c. Grietje Willems, ged. Veendam 21 okt. 1770.

d. Ida Willems Wanhaak, geb. Nieuwe Pekela 1772, † ald. 23 okt. 1842, tr. Nieuwe Pekela Abraham Meints de Groot, ged. Kielwindeweer 7 maart 1773, † Nieuwe Pekela 27 jan. 1848, zn. van Meine Jans en Etje Geerts.

e. Grietje Willems Wanhaak, geb. Nieuwe Pekela 1776, † ald. 9 april 1853, tr. Nieuwe Pekela Fridrik Jans Bijholt, geb. Nieuwe Pekela omstr. 1764, arbeider, † Nieuwe Pekela 12 nov. 1853.


 

38. Jacob Jans Seeven, ged. Nieuwe Pekela 13 okt. 1748, tr. Nieuwe Pekela 7 sept. 1766

39. Engeltje Geerts.

Uit dit huwelijk:

a. Trientje/Trijntje Jacobs, zie 19.

b. Geesien Jacobs Seven, geb. Nieuwe Pekela 24 nov. 1768, arbeidster, † Wildervank 29 sept. 1849, tr. Nieuwe Pekela 8 mei 1791 Adraan Kornelis Foekens, ged. Sappemeer 10 okt. 1762, arbeider, † Nieuwe Pekela 16 juni 1809, zn. van Cornelis en Johanna Meertens.

c. Elsien Jacobs Zeeven, ged. Nieuwe Pekela 27 jan. 1771, † Stadskanaal 1 jan. 1828, tr. Nieuwe Pekela 9 nov. 1794 Thomas Cornelis Foekens, ged. Sappemeer 31 maart 1768, † Op zee 12 febr. 1817, zn. van Kornelis.

d. Geertje Jacobs Zeven, geb. Nieuwe Pekela 19 sept. 1773.


 

40. Meerten Garbrands, geb. Sappemeer 22 maart 1730, landbouwer in Borgercompagnie,18 † Kielwindeweer (Hoogezand) 4 juni 1805,31 tr. Sappemeer 22 nov. 175332

41. Fennechien/Fennigje Stevens ten Cate, geb. Sappemeer 17 juli 1730, † Borgercompagnie (Veendam) 17 maart 1789.

Uit dit huwelijk:

a. Martje Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) 9 sept. 1754,31 landbouwersche,31 † Veendam 10 sept. 1819,24 tr. Veendam 2 nov. 177731 Cornelis/Kornelis Jochums Huisman (zie 42,a).

b. Garbrand/Gerbrant Meertens van der Laan (van der Meertens), geb. Veendam 28 okt. 1756,33 landbouwer,1 † Annerveen (Anloo) 18 mei 1822,1 tr. Hoogezand 23 dec. 1797 Geessien/Geesjen Freriks Minkes/Freriks, geb. Kalkwijk (Hoogezand) 18 april 1775, arbeidster,1 † Windeweer (Hoogezand) 6 juli 1839, dr. van Freerk Minkes en Annechien Jans.

c. Barbar(a)/Barber(a) Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) jan. 1758, † Windeweer (gem.Hoogezand) 12 okt. 1835,1 tr. 1e Veendam 6 mei 178734 Christiaan Christiaans Boer, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1755, landbouwer te Windeweer, † Windeweer (Hoogezand) v๓๓r 1804; tr. 2e Hoogezand 22 april 1804 Jan Jochems Lumkes, geb. Windeweer (Hoogezand) 1776, Winkelier te Windeweer, † Windeweer (Hoogezand) 15 febr. 1856.

d. Obbe Meertens, zie 20.

e. Sijke Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) 17 maart 1766, † ald. 23 maart 1854, tr. Veendam 14 april 1799 Michiel Pieters Huisinga, geb. Borgercompagnie (?).

f. Grietje Meertens, geb. omstr. 1770,35 † 19 maart 1795.

g. Steven Meertens ten Cate, geb. Borgercompagnie (Veendam) omstr. 1771, landbouwer in de Borgercompagnie, † Borgercompagnie (Veendam) 29 aug. 1811, tr. Windeweer (Hoogezand) 29 sept. 1793 Trijntje de Wit, geb. Lula (Hoogezand) omstr. 1770, † Borgercompagnie (Veendam) 12 juni 1811, dr. van Egbert Jans en Janke Harms.


 

42. Jochem Cornelis Huisman (Kornelis), tr. Sappemeer 17 nov. 175536

43. Aaltje Klaassens Huisman, tr. 2e 16 juli 176837 Hindrik Derks.

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis/Kornelis Jochums Huisman, geb. Zuidbroek 14 dec. 1757, landgebruiker te Oude Pekela,18 landbouwer,31 † Oude Pekela 11 april 1835,38 tr. 1e Veendam 2 nov. 177731 Martje Meertens ten Cate (zie 40,a); tr. 2e Veendam 24 april 18201 Arentje Tiemens Ploeger.

b. Lummechien/Lamechien Jochems, zie 21.


 

48. Klaas/Claas Arents Tolner/Tollenaar, geb. Gasteren 1742, ged. Anloo 18 nov. 1742, † ald. 17 nov. 1814,29 tr. Vries 2 april 177429

49. Geertruid Geerts Bazuin, geb. Yde (Gasteren) of Vries? 15 juni 1752, † Anloo 2 okt. 1818.

Uit dit huwelijk:

a. Arent Klasens, zie 24.

b. Hilligchie Klasens Tolner/Toolenaar, geb. Anloo sept. 1777.

c. Geert Claassen Tolner, geb. Donderen 1779, ged. Vries 7 nov. 1797, † Anloo 1 sept. 1852, tr. Eelde 12 mei 180539 Marigje/Marchien Tonnis/Arends, geb. Eelde 1780, † ald. 11 maart 1846, dr. van Geesje Tonnis.

d. Claas Tolner/Tollenaar, geb. Gasteren 1782.

e. Jantje Tolner/Tollenaar, geb. Gasteren 1785.

f. Jan Tolner, geb. Gasteren 14 maart 1790, ged. Anloo 14 maart 1790, tr. Zuidlaren 15 okt. 181340 Gezina Braam,41 ged. Zuidlaren 4 okt. 1789, † ald. 10 jan. 1814, dr. van Jacob en Hindrikje Adams Smit.

g. Tonnis Tolner/Tollenaar, geb. Schipborg 1792.


 

50. Tijmen Jans, tr.

51. Aaltje Willems.


 

56. Berent Harms van der Boor, geb. Gasteren 20 jan. 1761,21 ged. Anloo 1 febr. 1761,21 arbeider,21 † Anloo 2 april 1836,21 tr. 2e Anloo 13 mei 181021 Annigje Hindriks, geb. Vries, ged. Vries 27 nov. 1763,21 † Anloo 6 jan. 1831,21 dr. van Hindrik Pieters en Geesje Jans; tr. 1e Anloo 3 dec. 178621

57. Geesje Harms, geb. Eext, ged. Anloo 29 juli 1759,21 † omstr. 1810.

Uit dit huwelijk:

a. Harm Berends/Berents, zie 28.

b. Hindrik Berents, geb. Anloo,21 ged. Anloo 9 mei 1790.21

c. Jantje Berents van der Boor, geb. Anloo,21 ged. Anloo 23 juni 1793,21 † Hijken 13 jan. 1850,21 tr. Westerbork 1 mei 181421 Berend Kamphuis, geb. Veldhuizen 12 maart 1785,21 kleermaker,21 † Zwiggelte 15 febr. 1831,21 zn. van Gerrit en Geesje Hekhuis.

d. Geert Berents van der Boor, geb. Anloo,21 ged. Anloo 29 mei 1796,21 arbeider,21 † Bonnerveen 26 maart 1875,21 tr. Gieten 14 aug. 182221 Jantien Geerts Velthuis, geb. Gieterveen,21 ged. Gieten 7 april 1793,21 † Gieterveen 27 maart 1857,21 dr. van Geert Hindriks en Jeigje Willems Meinders.

e. Berent Berents van der Boor, geb. Anloo,21 ged. Anloo 7 juli 1799,21 landbouwer,21 † Anloo 20 juli 1874,21 tr. Anloo 9 mei 183321 Jantje Berents Smeenge, geb. Annen,21 ged. Anloo 7 april 1806,21 † ald. 20 nov. 1884,21 dr. van Berent Harms en Geertje Jans Trip.

f. Hilligje Berents van der Boor, geb. Anloo 11 febr. 1805,21 † ald. 21 maart 1831.21


 

58. Jan Reinders, tr.

59. Hindrikje Thies.

 

Generatie VII

 

70. Wicher Wichers Panneman, geb. Giethoorn, tr. Veendam 5 febr. 173627

71. Geertjen Douwes.

Uit dit huwelijk:

a. Aaltje Wichers Panneman, geb. Veendam, † omstr. 1786, tr. Veendam 25 febr. 1759 Pieter Harms Knol, ged. Veendam 13 jan. 1732, zn. van Harmen Otten en Aafjen Pieters.

b. Roelf Wichers Panneman, geb. Veendam omstr. 1738, tr. Veendam 4 jan. 1767 Grietje Jans.

c. Douwe Wichers, geb. Veendam omstr. 1746,29 tr. Veendam 8 maart 177829 (kerkelijk Rooms Katholiek Veendam 21 aug. 1797)42 Aaltje Antoons, geb. omstr. 1750, †.29

d. Jantje Wichers Panneman, geb. Veendam 1748, † Nieuwe Pekela 31 aug. 1834, tr. Nieuwe Pekela 17 maart 1776 Jan Egberts, schipper, † Nieuwe Pekela 10 okt. 1810.

e. Wichertje Wichers Panneman, geb. Veendam 10 mei 1748, daglonersche, † Veendam 5 april 1820, tr. Veendam 19 jan. 1766 Albert Koops, geb. Veendam, zn. van Coop Alberts en Fennigje Harmens.

f. Wicher Wichers Panneman, geb. Veendam 1749.

g. Lammechien Wijchers, zie 35.


 

76. Jan Hindriks Seven, ged. Nieuwe Pekela 10 juli 1715, tr. Nieuwe Pekela 26 maart 1741

77. Trijntje Boelkes, ged. Nieuwe Pekela 16 sept. 1714.

Uit dit huwelijk:

a. Hindrik Jans Zeven, ged. Nieuwe Pekela 28 jan. 1742, † Groningen 7 mei 1814, tr. Nieuwe Pekela 10 febr. 1765 Geesje Eertwijns, ged. Nieuwe Pekela 19 aug. 1741, dr. van Eertwijn Hindriks en Margje Willems.

b. Jacob Jans, zie 38.


 

80. Gerbrant/Garbrand Meertens, boekweitmulder op Hoogezand,31 schipper te Borgercompagnie, in 1761 te Sappemeer,31 † na 22 nov. 1753, tr. 2e Veendam 23 aug. 173632 Sijntje Solkes, † v๓๓r 1740,31 dr. van Solke Udzes en Antien Karstens; tr. 3e Sappemeer 174043 Sijke Harms/Harmens, † na 22 nov. 1753, dr. van Harm; tr. 1e Sappemeer 16 jan. 172724

81. Martje Makkes/Mackes, † v๓๓r 31 jan. 1731.31


 

82. Steven Jans ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1700, eerst bakker te groningen, later landbouwer te Sappemeer (Jouwerswijk no.31), † Sappemeer 5 nov. 1753, tr. omstr. 1729

83. Barbara Uuljes Roth, geb. Zwitserland 1701, † Sappemeer 10 maart 1780.

Zie opmerking bovenaan deze pagina over Doopsgezinden.

 

Uit dit huwelijk:

a. Fennechien/Fennigje Stevens, zie 41.

b. Elsjen Stevens ten Cate, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 7 okt. 1731, † Noordbroek 20 sept. 1811, tr. Noordbroek 23 febr. 1755 Fiepke Koolman, geb. Noordbroek 20 dec. 1729, koopman in manufacturen, wijnen etc. in " ’t Waar" onder Noordbroek, † Noordbroek 22 aug. 1819, zn. van Fiepke Foppes en Emke Uupkes.

c. Grietje Stevens ten Cate, geb. Sappemeer 21 maart 1735, † Kalkwijk (Sappemeer) 16 juli 1796, tr. Hoogezand nov. 1764 Samu๋l Samu๋ls Meihuizen, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1716, landbouwer in Kalkwijk, † Kalkwijk (Sappemeer) 14 maart 1800, zn. van Samu๋l Peter (Meihuser) en Barbara Rudolfs Frey.

d. Jannetje (Jantje) Stevens ten Cate, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1737, † ald. 9 april 1816, tr. Hoogezand 30 april 1769 Roelf Jans, geb. De Kiel (Sappemeer) 1736, landbouwer in de Kalkwijk, † Kalkwijk (Sappemeer) 28 mei 1808, zn. van Jan Fiebes en Tietje Evers.

e. Jan Stevens ten Cate, geb. Sappemeer omstr. 1740,31 landbouwer in Borgercompagnie, † Borgercompagnie (Veendam) 15 febr. 1812,31 tr. Veendam 2 jan. 1785 Maria Willems, geb. Veendam 20 juni 1762,31 † ald. 2 febr. 1816,31 dr. van Willem Remmerts en Anna Backer.

f. Sara Stevens ten Cate, geb. Kalkwijk (Sappemeer) 1742, † Borgercompagnie (Veendam) 30 mei 1820, tr. Hoogezand 23 mei 1762 Fiebe Jans ten Cate, geb. De Kiel (Sappemeer) 1728, landbouwer in Borgercompagnie, † Borgercompagnie (Veendam) 29 juni 1800, zn. van Jan Fiebes en Tietje Evers.


 

84. Kornelis Jakes/Juukes, geb. Sappemeer okt. 1696,44 had biol. zoon

85. Lummechien Jochums.


 

96. Arent/Arend Claassen/Klasen Tolner, tr. Anloo 30 nov. 172739

97. Jantje Tonnis Cleve.

Uit dit huwelijk:

a. Boele Arends, † Gasteren 1790, tr. Anloo 31 mei 177239 Hindrikje Geerts (zie 98,a).

b. Klaas/Claas Arents, zie 48.


 

98. Geert Jans Buur, tr.

99. Hilligje/Hillechien Arents Bazuin/Besuide.

Uit dit huwelijk:

a. Hindrikje Geerts, geb. Yde 1741, † Schipborg 1792, tr. Anloo 31 mei 177239 Boele Arends (zie 96,a).

b. Geertruid Geerts, zie 49.


 

112. Harm Berents, had biol. zoon

113. Geesje Berents.


 

114. Harm Heins, had biol. dochter

115. Jantje Hindriks Koiter.

 

Generatie VIII

 

140. Wijcher Jans Panneman, geb. Giethoorn, tr. 8 april 1701

141. Lammigje Jans Vriese, geb. omstr. 1665, ged. Giethoorn 30 sept. 1700.27

Uit dit huwelijk:

a. Wicher Wichers, zie 70.

b. Jan Wichers Panneman, geb. Veendam, tr. Veendam 16 jan. 1724 Lummigjen Jans.


 

152. Hindrik Jans Seeven, geb. omstr. 1680, tr. Nieuwe Pekela 1706

153. Elsijn Alberts, ged. Oude Pekela 25 nov. 1683.

Uit dit huwelijk:

a. Albert Hindriks Seeven, landbouwer, tr. Nieuwe Pekela 10 nov. 1748 Lammechijn Hindriks.

b. Arentijn Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 1 dec. 1709.

c. Jan Hindriks, zie 76.

d. Jacob Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 7 juli 1717.

e. Grietijn Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 15 okt. 1719.


 

154. Boele Wijbes, tr.

155. Tielke Geerts.


 

160. Meerten Garbrands, tr. Sappemeer 30 jan. 169831

161. Jacobje Hipkes.


 

162. Macke Gerkes, Vervener aan de Jouwerswijk no. 72,31 † v๓๓r 31 jan. 1731,31 tr. Sappemeer 17 april 170245

163. Fenje Arends.


 

164. Jan Stevens ten Cate, geb. Goor omstr. 1668, † ald., tr. Hengelo 1 juli 1699

165. Fenneken/Jenneken Hendriks ten Dorencate van Hengelo.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik ten Cate, geb. Hengelo.

b. Steven Jans, zie 82.

c. Aaltjen ten Cate, geb. Hengelo 1705.


 

166. Ulrich Roth, geb. Zwitserland omstr. 1656,46 molenaar te Diesbach (nu Oberdiesbach),47 † v๓๓r 1729, tr. Roethenbach Zwitserland 168846

167. Elsbeth Steyner, geb. Zwitserland omstr. 1660,46 † v๓๓r 1729.

Zie opmerking bovenaan deze pagina over Doopsgezinden.

 

Uit dit huwelijk:

a. Salome Roth, geb. 1691, tr. Groningen 171946 Anthonie Kratzer, geb. Zwitserland 1695,46 zn. van Melchior en Elsbett Graff.

b. Hans Roth, geb. 1693.

c. Ulli Roth, geb. 1696.

d. Anna Roth, geb. 1698.

e. Barbara Uuljes, zie 83.


 

168. Juke (Juicke) Timons, geb. Sappemeer jan. 1665,44 † Borgercompagnie v๓๓r 12 okt. 1710,44 tr. te Sappemeer 2 juni 168244

169. Arentjen Cornelis, geb. Groningen omstr. 1660.44

Uit dit huwelijk:

a. Antje Jouckes, geb. Sappemeer aug. 1682.44

b. Teeke Juikes, geb. Sappemeer sept. 1684,44 tr. Sappemeer 1 juli 170344 Jantien Feddes, geb. Borgercompagnie febr. 1682,44 ged. Sappemeer 19 febr. 1682.44

c. Timon Jouckes, geb. Sappemeer okt. 1686.44

d. Jantjen Jouckes, geb. Sappemeer juni 1689.44

e. Cornelis Juijckes, geb. Sappemeer aug. 1691,44 † ald. v๓๓r 18 okt. 1696.44

f. Jan Juikes, geb. Sappemeer juli 1693,44 † ald. v๓๓r 3 nov. 1700.44

g. Kornelis, zie 84.

h. Thietjen Jouckes, geb. Sappemeer okt. 1698.44

i. Jan Jukes, geb. Wildervank okt. 1700,44 ged. Sappemeer 3 nov. 1700.44

j. Jacobjen Juckes, geb. Borgercompagnie maart 1703,44 ged. Veendam 29 april 1703.44

 

Generatie IX

 

280. Jan Wichers, geb. Giethoorn 16 juni 1636, tr.

281. Marrigjen Gerrits.


 

304. Jan Jacobs Seeven, geb. omstr. 1625, vervener, landbouwer, tr. Sappemeer 13 april 1651

305. Aaltje Arents.

Uit dit huwelijk:

a. Trijntje Jans Seeven, tr. Jan Jans Backer.

b. Jacob Jans Seuven, geb. Sappemeer omstr. 1653, vervener, landbouwer, tr. 1e Albertje Claesen; tr. 2e Jantien Harmens; tr. 3e Veendam 15 april 1706 Nijse Rijckents.

c. Hindrik Jans, zie 152.


 

306. Albert Hendriks, geb. Pekel A, tr. Oude Pekela 9 juli 1676

307. Grietjen Reinders.

Uit dit huwelijk:

a. Reinder Hendriks (?), ged. Oude Pekela 17 juni 1677.

b. Hendrik Hendriks (?), ged. Oude Pekela 28 febr. 1679.

c. Geertjen Hendriks (?), ged. Oude Pekela 4 april 1681.

d. Elsijn, zie 153.

e. Grietjen Hendriks (?), ged. Oude Pekela 29 aug. 1686.

f. Geesjen Hendriks (?), ged. Oude Pekela 6 okt. 1689.


 

320. Garbrand(t) Meertens, tr. Hoogezand 17 dec. 167131

321. Martje Wijbes.

Uit dit huwelijk:

a. Wijbe Garbrands, landbouwer en vervener, † v๓๓r 1742, tr. omstr. 170548 Antje/Anna Arends, landbouwer,48 † v๓๓r 1742.

b. Meerten, zie 160.

c. Aaltien/Aaltjen Garbrands, geb. (vermoedelijk) Hoogezand,49 † v๓๓r 4 sept. 1762, tr. 1e49 Isebrand Cornelis; tr. 2e Noordbroek 21 aug. 172249 Luirt Hendriks, † 1751;49 hij hertr. Noordbroek 21 aug. 172249 Martje Gewes.

d. Wichertje Garbrands, geb. omstr. 1690, † omstr. 1740, tr. 1e 4 mei 171024 Evert Hendriks, † omstr. 1730;49 tr. 2e Hoogezand 24 juni 173124 Willem Harmens.


 

324. Luitjen Luitjens, tr. Sappemeer 9 febr. 186845

325. Gercke Mackes.


 

328. Steven Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1646, Koopman te Goor, † v๓๓r 1674, tr. (ondertr. Goor 3 nov.) 166750

329. Webbeken Jans Overbeek van Hengelo, geb. Hengelo, † Goor na 1674,31 tr. 1e Goor31 Hendrik Rekers.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Stevens, zie 164.

b. Hendrik Stevens ten Cate, geb. Goor omstr. 1669, tr. Goor 24 sept. 1692 Geertjen ten Cate, geb. Goor omstr. 1674, † ald. v๓๓r 1706, dr. van Arend Jans en Fenneken Roelofs van Enschede.


 

330. Hendrik ten Dorencate, geb. Hengelo, tr. Hengelo 25 okt. 166831

331. Geeske Overbeek, geb. Hengelo.

Uit dit huwelijk:

a. Fenneken/Jenneken Hendriks, zie 165.

b. Egbert ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1669,31 † ald. v๓๓r 1707.

c. Herman ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1669,31 † ald. v๓๓r 1749.31

d. Hendrik ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1696,31 † ald. na 1748.


 

336. Timen Roelefs, geb. Sappemeer omstr. 1630, tr. Sappemeer 24 jan. 165844

337. Teke Juickes, geb. Sappemeer omstr. 1633,44 † ald. 6 jan. 1695,44 tr. 1e Sappemeer v๓๓r 165844 Harmen Lubberts, geb. Sappemeer omstr. 1630, † ald. 29 juli 1658.

Uit dit huwelijk:

a. Roelef Timens, geb. Sappemeer juli 1658.

b. Trijntjen Tijmens, geb. Sappemeer juni 1660.44

c. Antje Tijmens, geb. Sappemeer okt. 1662.44

d. Juke (Juicke), zie 168.

e. Anne Timens, geb. Sappemeer dec. 1670.44

 

Generatie X

 

560. Wijcher Jans, geb. Giethoorn? omstr. 1610.


 

650. Macke Gerkes, tr.

651. Martien (of Marrechien Jacobs).


 

656. Hendrik Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1612, Koopman te Goor, † Goor "aen ’t graveel" 17 juni 1668, tr. Goor omstr. 1635

657. Greetken/Geertjen Arends ten Cate van Goor, geb. Goor 1611, † ald. 8 okt. 1680.

Uit dit huwelijk:

a. Geertjen ten Cate, geb. Goor 1633,31 † Hengelo 1701.31

b. Arend ten Cate, geb. Goor 1637,31 † ald. 1700.31

c. Geesken ten Cate, geb. 1639,31 † 1674.31

d. Hendrik Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1642, Doopsgezind koopman te Goor, † Goor 1715,31 tr. Goor 15 juni 1664 Maria Berends ten Brinckhuis van Hengelo, † v๓๓r sept. 1689.

e. Steven Hendriks, zie 328.

f. Anneken ten Cate, geb. Goor 1647.

g. Jan Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1648, tr. Goor 11 juni 167534 Fenneken Jans van Hengelo.

h. Dochter, geb. Goor 1648, † Hengelo 1725.

i. Teunis Hendriks ten Cate, geb. Goor omstr. 1650, † Groningen 1724,31 tr. Goor 28 okt. 1671 Fenneken Jurriaans Bussemaker van Hengelo.


 

658. Jan Alberts, kreeg rel.

659. N.N. N.N..


 

660. Engbert ten Dorencate, geb. Hengelo na 1 jan. 1610,31 † na 1675,31 tr. 2e Hengelo 4 mei 166731 Griete Jansen; tr. 3e Hengelo 11 juli 1674 Elske Mors; tr. 1e v๓๓r 1667

661. N.N. N.N..


 

662. Hendrik Overbeek, geb. v๓๓r 1625, tr.

663. Neeltje N., geb. v๓๓r 1620.31

Uit dit huwelijk:

a. Geeske, zie 331.

b. Aaltje Overbeek/Averbeek, geb. v๓๓r 1640,31 † Enschede na 1677.

c. Marythen Averbeek/Blankenborg, geb. v๓๓r 1655.31

d. Hendrik Overbeek/Averbeek, geb. v๓๓r 1660,31 † Hengelo na 1677.


 

674. Joucke Teeckes, geb. Sappemeer omstr. 1610,44 tr. Sappemeer v๓๓r 1 nov. 166344 Anneke Claessen, geb. Sappemeer v๓๓r 1645;44 had biol. dochter

675. N.N. N.N..

Generatie XI

1312. Gerrit Hendriks ten Cate, geb. Borne (Overijssel) omstr. 1590, Doopsgezind koopman te Hengelo (Veldzijde), † Hengelo 1660,31 tr. omstr. 1612

1313. Greetken Jansen, † na 1668.51

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Gerrits, zie 656.

b. Jan Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1615, † Goor omstr. 1666, tr. N.N. N.N..

c. Steven Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1618, Doopsgezind koopman en bakker "aan de Veldzijde te Hengelo",34 † Hengelo na 1685, tr. N.N. N.N..

d. Herman Gerrits ten Cate, geb. Hengelo omstr. 1622, Doopsgezind bakker "in de Rozijnenhof" te Kampen, † Kampen (?), tr. Kampen 1 okt. 1659 Femmigje Berends Reymerinck van Kampen.

e. Geesken ten Cate, geb. Hengelo 1630, † ald. 1665.


 

1314. Arend ten Cate, tr.31

1315. N.N. N.N..


 

1320. N.N. Dietmer.


 

1324. Hendrik Overbeek, geb. v๓๓r 1595,31 tr.

1325. Anna N., geb. v๓๓r 1595.31

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik, zie 662.

b. Albert Overbeek, geb. v๓๓r 1627,31 † Twekkelo na 1659.

c. Anna Overbeek, geb. v๓๓r 1630,31 † Twekkelo na 1659.

d. Griete Overbeek, geb. v๓๓r 1630,31 † Twekkelo na 1659.

e. Lambert Overbeek, geb. Twekkelo v๓๓r 1630,31 † ald. na 1659.

 

Generatie XII

 

2624. Hendrik Gerrits ten Cate, geb. Borne (Overijssel) omstr. 1565, koopman te Borne later te Oldenzaal, † Oldenzaal omstr. 1640, tr. 2e omstr. 160131 Hendrikje Jans; tr. 1e

2625. Geertken/Geertjen ten Kocks, † v๓๓r 1605.

Uit dit huwelijk:

a. Gerrit Hendriks, zie 1312.

b. Berend ten Cate, geb. Borne (Overijssel) 1600,31 † ald. 1675.31


 

2648. Albert Overbeek, tr.

2649. Anna N..

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik, zie 1324.

b. Anna Overbeek/Averbecke, geb. Twekkelo v๓๓r 1596, † na 1613.

c. Lambert Overbeek, geb. v๓๓r 1600,31 † ald. na 1627.

 

Generatie XIII

 

5248. Gerrit ten Cate, geb. Zenderen omstr. 1540,18 koopman te Borne, † Borne omstr. 1600, tr.

5249. N.N. N.N..

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Gerrits, zie 2624.

b. Teunis Gerrits ten Cate, geb. Borne omstr. 1570, koopman te Borne, † Borne omstr. 1642, tr. omstr. 1600 Maria van Calcar (?), geb. Vreden omstr. 1580, † Borne omstr. 1650.

c. Arend ten Cate, geb. Borne (Overijssel) 1570,31 † Goor 1630.31 

Bronnen

1. Genlias

2. Dagblad van het Noorden

3. Overlijdensadvertentie

4. Martine Marie Rademaker

5. Sieka Rademaker

6. Overlijdensadvertentie

7. Openbare begraafplaats Wolfsbergen Emmen

8. Jurriena Kuilman-Rengers

9. Jurriena Rademaker

10. Renske Rademaker

11. Rijks Archief Drenthe

12. Johan Sup่r

13. Marie Rademaker-Fietje

14. Overlijdensakte

15. Harm Sup่r

16. Wie was wie

17. Familias

18. Genealogie fam. ten Cate uit Borne

19. Willem Super

20. Openbare Begraafplaats Musselkanaal

21. website Hans Homan Free

22. Openbare begraafplaats Musselkanaal

23. website Brouwer

24. www.allegroningers.nl

25. Rijks Archief Groningen

26. www.borgercompagnie.eu

27. website Pinkster

28. Klaas Pera

29. Henny Savenije

30. Jans

31. Wilma Swijgman

32. Doopsgezinde families in het Oldambt door Sebo H. Abels

33. website F.H. Jordan

34. genealogie ten Cate

35. FamilySearch

36. Doop-, trouw- en begraafboek Sappemeer 1637-1811

37. Doop- en trouwboek Zuidbroek en Muntendam 1741-1803

38. Dick Kuil

39. Genealogie Tolner

40. Genealogie Braam

41. H. Homan Free

42. Pinkster website

43. www.allegroningers.nl (datum van Wilma Swijgman)

44. Genealogie Sevinga

45. Doop- en trouwboek Sappemeer 1637-1811

46. Tentoonstelling Doopsgezinde kerk te Sappemeer

47. Stamboek der nakomelingen van Samu๋l Peter (Meihuizen) en Barbara Frey van Gontenschwyl

48. website Jan Johannes Vast

49. Harm Walma

50. genealogie en Cate

51. Bert Schut


 

Index

Harm  80

Martien (of Marrechien Jacobs)  651

Alberts, Coop  70,e

Alberts, Elsijn (1683-)  153

Alberts, Jan  658

Antonius, Gosen  18,a

Antoons, Aaltje (1750-)  70,c

Arends, Antje/Anna (-1742)  320,a

Arends, Boele (-1790)  96,a; 98,a

Arends, Fenje (x1702)   163

Arents, Aaltje (x1651)   305

Arents, Margien  4,f

Averbeek/Blankenborg, Marythen (1655-)  662,c

Backer, Anna  82,e

Backer, Jan Jans  304,a

Bakker, Harmanna (Manny) (1930-2010)  1,e

Bazuin, Geertruid Geerts (1752-1818)  49

Bazuin/Besuide, Hilligje/Hillechien Arents  99

Berents, Geesje  113

Berents, Harm  112

Berents, Hindrik (1790-)  56,b

Berger, Aaltje Rabbens  14,a

Bijholt, Fridrik Jans (1764-1853)  36,e

Bijl, Hinderkien/Hindrikje Geerts van der  31

Bijleveld, Metje Goossens (1794-1869)  18,a

Blaak, Grietje Hendriks  8,g

Boelkes, Trijntje (1714-)  77

Boer, Christiaan Christiaans (1755-1804)  40,c

Boor, Annechien van der (1813-1844)  28,c

Boor, Berend van der (1815-1880)  14

Boor, Berent Berents van der (1799-1874)  56,e

Boor, Berent Harms van der (1761-1836)  56

Boor, Geert Berents van der (1796-1875)  56,d

Boor, Geesje van der (1851-1929)  7

Boor, Geesje Harms van der (1809-1848)  28,a

Boor, Harm Berends/Berents van der (1787-1872)  28

Boor, Harmtien van der (1856-1935)  14,d

Boor, Henderkien van der (1843-1898)  14,a

Boor, Hendrik van der (1822-1823)  28,f

Boor, Hilligje Berents van der (1805-1831)  56,f

Boor, Hinderkien van der (1823-1906)  28,g

Boor, Hindrikje Harms van der (1811-1888)  28,b

Boor, Jan van der (1818-)  28,e

Boor, Jantien (1865-1944)  14,e

Boor, Jantje van der (1847-1893)  14,b

Boor, Jantje Berents van der (1793-1850)  56,c

Bos, Albert Berends  8,d

Bos, Freek/Frerik Marisse  14,a

Bos, Knelsiena (Kernelsien) Alberts (1829-1912)  8,d

Bos, Roelof (1836-1877)  14,a

Bosch, Willem Jans (1763-1793)  21

Bosma, Janke  4,a

Braam, Gezina (1789-1814)  48,f

Braam, Jacob (1745-1818)  48,f

Brinckhuis van Hengelo, Maria Berends ten (-1689)  656,d

Broekema, Jantien/Jantje Jans (1782-1841)  29

Bussemaker van Hengelo, Fenneken Jurriaans (x1671)   656,i

Buur, Geert Jans  98

Calcar (?), Maria van (1580-1650)  5248,b

Cate, Aaltjen ten (1705-)  164,c

Cate, Anneken ten (1647-)  656,f

Cate, Arend ten  1314

Cate, Arend ten (1570-1630)  5248,c

Cate, Arend ten (1637-1700)  656,b

Cate, Arend Jans ten (1640-1713)  328,b

Cate, Barbar(a)/Barber(a) Meertens ten (1758-1835)  40,c

Cate, Berend ten (1600-1675)  2624,b

Cate, Elsjen Stevens ten (1731-1811)  82,b

Cate, Fennechien/Fennigje Stevens ten (1730-1789)  41

Cate, Fiebe Jans ten (1728-1800)  82,f

Cate, Geertjen ten (1633-1701)  656,a

Cate, Geertjen ten (1674-1706)  328,b

Cate, Geesken ten (1630-1665)  1312,e

Cate, Geesken ten (1639-1674)  656,c

Cate, Gerrit ten (1540-1600)  5248

Cate, Gerrit Hendriks ten (1590-1660)  1312

Cate, Grietje Stevens ten (1735-1796)  82,c

Cate, Hendrik ten  164,a

Cate, Hendrik Gerrits ten (1565-1640)  2624

Cate, Hendrik Gerrits ten (1612-1668)  656

Cate, Hendrik Hendriks ten (1642-1715)  656,d

Cate, Hendrik Stevens ten (1669-)  328,b

Cate, Herman Gerrits ten (1622-)  1312,d

Cate, Jan Gerrits ten (1615-1666)  1312,b

Cate, Jan Hendriks ten (1648-)  656,g

Cate, Jan Stevens ten (1668-)  164

Cate, Jan Stevens ten (1740-1812)  82,e

Cate, Jannetje (Jantje) Stevens ten (1737-1816)  82,d

Cate, Martje Meertens ten (1754-1819)  40,a; 42,a

Cate, N.N. ten (1648-1725)  656,h

Cate, Sara Stevens ten (1742-1820)  82,f

Cate, Sijke Meertens ten (1766-1854)  40,e

Cate, Steven Gerrits ten (1618-1685)  1312,c

Cate, Steven Hendriks ten (1646-1674)  328

Cate, Steven Jans ten (1700-1753)  82

Cate, Steven Meertens ten (1771-1811)  40,g

Cate, Teunis Gerrits ten (1570-1642)  5248,b

Cate, Teunis Hendriks ten (1650-1724)  656,i

Cate van Goor, Greetken/Geertjen Arends ten (1611-1680)  657

Cate/Kate, Harm ten  10,b

Cate/Kate, Jacob ten  10,d

Cate/Kate, Jan ten  10,c

Cate/Kate, Lubberdina Meertensdr. ten (1828-)  10,f

Cate/Kate, Lummechien Meertensdr. ten (1836-)  10,h

Cate/Kate, Meerten Obbes ten (1797-)  10

Cate/Kate, Michiel ten  10,e

Cate/Kate, Obbe ten  10,a

Cate/Kate, Obbe Meertens ten (1765-1838)  20

Cate/Kate, Sijke Meertensdochter ten (1845-)  5

Cate/Kate, Willem Meertensz. ten (1834-)  10,g

Claassen/Klasen Tolner, Arent/Arend (x1727)   96

Claesen, Albertje  304,b

Claessen, Anneke (1645-)  674

Cleve, Jantje Tonnis (x1727)   97

Cornelis, Arentjen (1660-)  169

Cornelis, Isebrand  320,c

Davids, Jan Davids (1824-1899)  8,e

Derks, Hindrik (x1768)   43

Deuring, Aniggie (1815-)  28,e

Deuring, Willem Roelofs  28,e

Dietmer, N.N.  1320

Dijk, Frouke van  6,i

Dilling, Henderikus (1845-1930)  14,a

Dilling, Roelof (vermeld )   14,a

Dolfing, Annechien  14,d

Dorencate, Egbert ten (1669-1707)  330,b

Dorencate, Engbert ten (1610-1675)  660

Dorencate, Hendrik ten (x1668)   330

Dorencate, Hendrik ten (1696-1748)  330,d

Dorencate, Herman ten (1669-1749)  330,c

Dorencate van Hengelo, Fenneken/Jenneken Hendriks ten (x1699)   165

Douwes, Geertjen (x1736)   71

Drenth, Grietje (1847-)  8,l

Drenth, Jan Koops  8,l

Eertwijns, Geesje (1741-)  76,a

Egberts, Jan (-1810)  70,d

Eisinga, Trijntje  6,b

Eling, Harm (1863-1913)  6,b

Eling, Hendrik  6,b

Evers, Tietje  82,d; 82,f

Feddes, Jantien (1682-)  168,b

Fiebes, Jan  82,d; 82,f

Fietje, Harm (1911-1979)  1,b

Fietje, Marie (1932-)  1,b

Foekens, Adraan Kornelis (1762-1809)  38,b

Foekens, Cornelis  38,b

Foekens, Engeltje Adriaans  8,a

Foekens, Knelsina(Kernelsien) Thomas  8,d

Foekens, Kornelis  38,c

Foekens, Thomas Cornelis (1768-1817)  38,c

Folkersma, Jantje  14,a

Foppes, Fiepke  82,b

Frederiks, Geessien (1771-)  34,a

Frederiks, Grietje (1782-)  34,e

Frederiks, Maria (1779-1848)  34,d

Frederiks, Marijke (1776-)  34,c

Frey, Barbara Rudolfs (1673-1759)  82,c

Frideriks (Panman), Geertje (1774-1857)  17

Garbrands, Aaltien/Aaltjen (-1762)  320,c

Garbrands, Meerten (x1698)   160

Garbrands, Meerten (1730-1805)  40

Garbrands, Wichertje (1690-1740)  320,d

Garbrands, Wijbe (-1742)  320,a

Geerts, Engeltje (x1766)   39

Geerts, Etje  36,d

Geerts, Hillechien  27

Geerts, Hindrikje (1741-1792)  96,a; 98,a

Geerts, Tielke  155

Gerkes, Macke (-1731)  162

Gerkes, Macke  650

Gerrits, Marrigjen  281

Gewes, Martje (x1722)   320,c

Goor, Harm van (vermeld )   14,e

Goor, Hendrik van (1863-)  14,e

Graff, Elsbett (x1692)   166,a

Groot, Aaltje de (1886-1975)  4,f

Groot, Abraham Meints de (1773-1848)  36,d

Groot, Berend Wolter de  4,f

Grooten, Janna (Jannie) (1928-2011)  1,a

Grooth, Aaffien Jans de  18,a

Harmens, Fennigje  70,e

Harmens, Jantien  304,b

Harmens, Willem (x1731)   320,d

Harms, Geesje (1759-1810)  57

Harms, Janke  40,g

Harms/Harmens, Sijke (-1753)  80

Heins, Harm  114

Heis, Harm (vermeld )   6,h

Heis, Wubbe (1887-1971)  6,h

Hekhuis, Geesje  56,c

Hendriks, Albert (x1676)   306

Hendriks, Evert (-1730)  320,d

Hendriks, Luirt (-1751)  320,c

Hendriks (?), Geertjen (1681-)  306,c

Hendriks (?), Geesjen (1689-)  306,f

Hendriks (?), Grietjen (1686-)  306,e

Hendriks (?), Hendrik (1679-)  306,b

Hendriks (?), Reinder (1677-)  306,a

Hindriks, Annigje (1763-1831)  56

Hindriks, Arentijn (1709-)  152,b

Hindriks, Eertwijn  76,a

Hindriks, Grietijn (1719-)  152,e

Hindriks, Jacob (1717-)  152,d

Hindriks, Lammechijn (x1748)   152,a

Hipkes, Jacobje (x1698)   161

Hovinga, Annechien (1834-1916)  8,g

Hovinga, Derk Alderts  8,g

Huisinga, Michiel Pieters (x1799)   40,e

Huisman, Cornelis/Kornelis Jochums (1757-1835)  40,a; 42,a

Huisman, Lummechien/Lamechien Jochems (1762-1823)  21

Huisman (Kornelis), Jochem Cornelis (x1755)   42

Jacobs, Lubbertje  23

Jakes/Juukes, Kornelis (1696-)  84

Jans, Annechien (-1788)  40,b

Jans, Frederik (-1783)  34

Jans, Geesje  56

Jans, Grietje (x1767)   70,b

Jans, Hendrikje (x1601)   2624

Jans, Hillechien (x1764)   37

Jans, Jantien  28,e

Jans, Lummigjen (x1724)   140,b

Jans, Meine  36,d

Jans, Roelf (1736-1808)  82,d

Jans, Tijmen  50

Jans, Wijcher (1610-)  560

Jans van Hengelo, Fenneken (x1675)   656,g

Jansen, Greetken (-1668)  1313

Jansen, Griete (x1667)   660

Jochums, Lummechien  85

Jonge, Egbert Harms de  28,g

Jonge, Harm Egberts de (1822-1892)  28,g

Jonge, Johannes Pieters de (1825-1905)  8,a

Jonge, Pieter Derks de  8,a

Jonker, Cornelisien/Cornelisje Cornelis/Cornelius  28,b

Joosten, Egbert (vermeld )   6,g

Joosten, Willem (1881-)  6,g

Jouckes, Antje (1682-)  168,a

Jouckes, Jantjen (1689-)  168,d

Jouckes, Thietjen (1698-)  168,h

Jouckes, Timon (1686-)  168,c

Juckes, Jacobjen (1703-)  168,j

Juickes, Teke (1633-1695)  337

Juijckes, Cornelis (1691-1696)  168,e

Juikes, Jan (1693-1700)  168,f

Juikes, Teeke (1684-)  168,b

Jukes, Jan (1700-)  168,i

Kamphuis, Berend (1785-1831)  56,c

Kamphuis, Gerrit  56,c

Kardas, Elisa (1933-1997)  1,d

Karstens, Antien  80

Kip, Jantje Reinders  16,b

Klaassens, Henderika (1875-)  6,c

Klaassens, Jan  6,c

Klaassens Huisman, Aaltje (x1755)   43

Klamers, Jantje  28,g

Klinkhamer, Hendrik  6,b

Klinkhamer, Jan (1876-)  6,b

Klompemaker, Geertruida  6,h

Knol, Pieter Harms (1732-)  70,a

Kocks, Geertken/Geertjen ten (-1605)  2625

Koetse, Harmke (-1970)  2,b

Koiter, Jantje Hindriks  115

Komdeur, Lambertus (vermeld )   6,f

Komdeur, Pieterdina Okkina (1879-)  6,f

Komduur, Dechien  6,c

Koolman, Fiepke (1729-1819)  82,b

Koops, Albert (x1766)   70,e

Krabben, Lammechien Jans  8,i

Kram, Pieter Klaassens  16,b

Kram/Kip, Inzien Pieters (1798-1849)  16,b

Kratzer, Anthonie (1695-)  166,a

Kratzer, Melchior (1665-)  166,a

Kremer, Annigje  14,e

Laan (van der Meertens), Garbrand/Gerbrant Meertens van der (1756-1822)  40,b

Lammerts/Lamberts Rozenstam (Dik/Hilbrands/Schoonbeek), Elizabeth/Elisabeth/Lijsabeth/Lizabeth (1781-1860)  8,f

Landegge, Harmke (1876-1905)  4,a

Landegge, Johannes/Joannes Hermannus Gosu๏nus (vermeld )   4,a

Lei, Klaas van der (1917-)  1,c

Leiting, Egbert (1836-1898)  8,i

Leiting, Jan  8,i

Lubberts, Harmen (1630-1658)  337

Luchjenbroers, Albertje (1910-1990)  1,b

Luder, Reindina  6,f

Luitjens, Luitjen (x1868)   324

Lukas, Jantje  28,a

Lumkes, Jan Jochems (1776-1856)  40,c

Mackes, Gercke (x1868)   325

Makkes/Mackes, Martje (-1731)  81

Meertens, Garbrand(t) (x1671)   320

Meertens, Gerbrant/Garbrand (-1753)  80

Meertens, Grietje (1770-1795)  40,f

Meertens, Johanna  38,b

Meihuizen, Samu๋l Samu๋ls (1716-1800)  82,c

Meijer, Eerent Hindriks (1781-1834)  34,d

Meinders, Jeigje Willems  56,d

Mennes, Dievertje  16,d

Minkes, Freerk  40,b

Minkes/Freriks, Geessien/Geesjen Freriks (1775-1839)  40,b

Mors, Elske (x1674)   660

Mulder, Jan (vermeld )   14,d

Mulder, Lammechien Helena (1902-)  6,i

Mulder, Roelf (1846-1900)  14,d

Mulder, Sebo (vermeld )   6,i

N., Anna  2649

N., Anna (1595-)  1325

N., Neeltje (1620-)  663

N.N., N.N.  1312,b

N.N., N.N.  1312,c

N.N., N.N.  5249

N.N., N.N.  659

N.N., N.N. (x1667)   661

N.N., N.N.  1315

N.N., N.N.  675

Nijveen, Trientje  6,b

Nip, Fennechien Alberts (-1830)  16,a

Otten, Harmen  70,a

Overbeek, Albert (vermeld )   2648

Overbeek, Albert (1627-1659)  1324,b

Overbeek, Anna (1630-1659)  1324,c

Overbeek, Geeske (x1668)   331

Overbeek, Griete (1630-1659)  1324,d

Overbeek, Hendrik (1595-)  1324

Overbeek, Hendrik (1625-)  662

Overbeek, Lambert (1600-1627)  2648,c

Overbeek, Lambert (1630-1659)  1324,e

Overbeek van Hengelo, Webbeken Jans (-1674)  329

Overbeek/Averbecke, Anna (1596-1613)  2648,b

Overbeek/Averbeek, Aaltje (1640-1677)  662,b

Overbeek/Averbeek, Hendrik (1660-1677)  662,d

Panman, Lammechien Wijchers (1750-1813)  35

Panneman, Aaltje Wichers (-1786)  70,a

Panneman, Jan Wichers (x1724)   140,b

Panneman, Jantje Wichers (1748-1834)  70,d

Panneman, Roelf Wichers (1738-)  70,b

Panneman, Wicher Wichers (x1736)   70

Panneman, Wicher Wichers (1749-)  70,f

Panneman, Wichertje Wichers (1748-1820)  70,e

Panneman, Wijcher Jans (x1701)   140

Pelties, Anna Klara  8,e

Peter (Meihuser), Samu๋l (1671-1758)  82,c

Pieters, Aafjen  70,a

Pieters, Hindrik  56

Ploeger, Arentje Tiemens (x1820)   42,a

Poelman, Hendrik (Henny) (1933-2005)  1,h

Poelman, Trijntje Jans  8,l

Pomp, Geert (x1931)   2,d

Rademaker, Albert (1934-2007)  1,g

Rademaker, Douwe (1927-2005)  1,e

Rademaker, Harm (1941-)  1,j

Rademaker, Hillechiena (1936-)  1,h

Rademaker, Jan Harm (1925-2009)  1,d

Rademaker, Jan Klasens (1822-1905)  8,f

Rademaker, Jantje (1929-1996)  1,f

Rademaker, Jurrien (1938-)  1,i

Rademaker, Jurrien Geert (1899-1970)  1

Rademaker, Klaas Sijfkes (1781-1830)  8,f

Rademaker, Koop (1874-1951)  1

Rademaker, Koop (1922-)  1,a

Rademaker, Marchina Wiechertje (1943-)  1,k

Rademaker, Meertend (1923-2009)  1,b

Rademaker, Trijntje (1924-)  1,c

Reinders, Grietjen (x1676)   307

Reinders, Jan  58

Rekers, Hendrik  329

Remmerts, Willem  82,e

Rengers, Wijnhold (Winie) (1926-2005)  1,f

Reymerinck van Kampen, Femmigje Berends (x1659)   1312,d

Ridder, Michiel Cornelis (Giel) de (1942-)  1,k

Rijckents, Nijse (x1706)   304,b

Roelefs, Timen (1630-)  336

Roelofs van Enschede, Fenneken (x1667)   328,b

Roo, Antje de (vermeld )   1,g

Roosien, Jantje Fransens (1753-1818)  36

Rossing, Arend/Arent Harms (1807-1838)  28,c

Rossing, Grietien/Grietje Arends/Arents  28,c

Rossing, Harm Hendriks  28,c

Roth, Anna (1698-)  166,d

Roth, Barbara Uuljes (1701-1780)  83

Roth, Hans (1693-)  166,b

Roth, Salome (1691-)  166,a

Roth, Ulli (1696-)  166,c

Roth, Ulrich (1656-1729)  166

Ruchtie, Jaapkien  6,g

Schipper, Antje Geerts (1804-1874)  16,d

Schipper, Cornelis Jacobs (1808-1855)  28,b

Schipper, Geert Pieters  16,d

Schipper, Jacob Geert  28,b

Schutrups, Geesje  14,b

Schuur, Harm Willems (1800-)  16,a

Schuur, Trijntje (1875-1956)  1

Schuur, Willem Harms  16,a

Seeven, Albert Hindriks (x1748)   152,a

Seeven, Hindrik Jans (1680-)  152

Seeven, Jacob Jans (1748-)  38

Seeven, Jan Jacobs (1625-)  304

Seeven, Trijntje Jans  304,a

Seuven, Jacob Jans (1653-)  304,b

Seven, Geesien Jacobs (1768-1849)  38,b

Seven, Jan Hindriks (1715-)  76

Smeenge, Berent Harms  56,e

Smeenge, Jantje Berents (1806-1884)  56,e

Smit, Hindrikje Adams (1765-1819)  48,f

Snijder, Harm Jans  22

Snijder, Jemke/Iemke Harms (1805-1848)  11

Solkes, Sijntje (-1740)  80

Stel, Harm Jacobs  26

Stel, Jantje/Jantien Harms (1797-)  13

Steyner, Elsbeth (1660-1729)  167

Super, Evert (1871-)  4,a

Super, Evert Harms (1802-1882)  8

Super, Frederik Harms (1799-1874)  16,b

Super, Friderik (1834-)  8,g

Super, Geertje (1822-1841)  8,c

Super, Geertruid Harms (1796-)  16,a

Super, Geertruid(a) Everts (1829-1917)  8,e

Super, Geesje (1905-1918)  2,c

Super, Grietje Evers (1821-1841)  8,b

Super, Harm (1877-)  4,c

Super, Harm (1903-1985)  2,b

Super, Harm Everts (1766-1844)  16

Super, Harm Everts (1827-1885)  8,d

Super, Hillechien (1885-)  4,e

Super, Hillechien (1907-)  2,d

Super, Hillechiena (1837-1882)  8,i

Super, Insina (1836-1840)  8,h

Super, Insina (1840-)  8,j

Super, Jan (1805-1876)  16,d

Super, Jan (1879-)  4,d

Super, Johanna (1831-1864)  8,f

Super, Lammert (1811-1831)  16,e

Super, Lammert (1850-)  8,l

Super, Meerten (1923-1995)  1,i

Super, Meertend (1874-1910)  2

Super, Sieka (1901-1991)  1

Super, Trientje Everts (1821-)  8,a

Super, Willem (1846-)  4

Super, Willem (1888-1972)  4,f

Super, Willem (1909-1910)  2,e

Teeckes, Joucke (1610-)  674

Thies, Hindrikje  59

Tijmens, Antje (1662-)  336,c

Tijmens, Harmtje (1772-)  25

Tijmens, Trijntjen (1660-)  336,b

Timens, Anne (1670-)  336,e

Timens, Roelef (1658-)  336,a

Timons, Juke (Juicke) (1665-1710)  168

Tolner, Arent Klasens (1775-1849)  24

Tolner, Berend (1875-)  6,c

Tolner, Geert Claassen (1779-1852)  48,c

Tolner, Grietje (1873-)  6,b

Tolner, Harm (1840-1899)  6

Tolner, Harm (1876-)  6,d

Tolner, Hendrik (1880-)  6,f

Tolner, Jan (1790-)  48,f

Tolner, Jantina (1884-1955)  6,h

Tolner, Jantje (1878-1959)  3

Tolner, Tiem (1871-)  6,a

Tolner, Tieme (1897-)  6,i

Tolner, Tijmen/Tieme Arends (1804-)  12

Tolner, Willemtje (1882-)  6,g

Tolner/Tollenaar, Claas (1782-)  48,d

Tolner/Tollenaar, Jantje (1785-)  48,e

Tolner/Tollenaar, Klaas/Claas Arents (1742-1814)  48

Tolner/Tollenaar, Tonnis (1792-)  48,g

Tolner/Toolenaar, Hilligchie Klasens (1777-)  48,b

Tonnis, Geesje  48,c

Tonnis/Arends, Marigje/Marchien (1780-1846)  48,c

Trip, Geertje Jans  56,e

Trouw, Lummechien Roelfs  16,a

Udzes, Solke (-1740)  80

Uupkes, Emke  82,b

Veen, Renske de (x1964)   1,i

Velthuis, Geert Hindriks (vermeld )   56,d

Velthuis, Jantien Geerts (1793-1857)  56,d

Venema, Grietje (1815-1883)  15

Venema, Tjark Jans (vermeld )   30

Vrie(s)zema/Vriessema, Wi(e)chertje (1838-1879)  8,f

Vriese, Lammigje Jans (1665-)  141

Wanhaak, Grietje Willems (1776-1853)  36,e

Wanhaak, Ida Willems (1772-1842)  36,d

Wanhaak, Jacob Jans (1799-)  18,a

Wanhaak, Jan(nes) Willems (1766-1811)  18

Wanhaak, Willem Arends (1740-)  36

Wanhaak (Wanake), Hillechien Jans (1802-1882)  9

Weltevree, David Davids  8,e

Wichers, Douwe (1746-)  70,c

Wichers, Jan (1636-)  280

Wieldraaijer, Jacob Hendriks  28,a

Wieldraaijer, Lukas Jacobs (1792-1853)  28,a

Wijbes, Boele  154

Wijbes, Martje (x1671)   321

Willems, Aaltje  51

Willems, Arent (1764-)  36,a

Willems, Grietje (1770-)  36,c

Willems, Margje  76,a

Willems, Maria (1762-1816)  82,e

Wit, Egbert Jans de  40,g

Wit, Trijntje de (1770-1811)  40,g

Witting, Susanna (-1913)  6,b

Zeeven, Elsien Jacobs (1771-1828)  38,c

Zeeven, Trientje/Trijntje Jacobs (1766-1842)  19

Zeven, Geertje Jacobs (1773-)  38,d

Zeven, Hindrik Jans (1742-1814)  76,a

Zikken, Egbert (vermeld )   14,b

Zikken, Jan (1844-1910)  14,bGegenereerd met Aldfaer 6.1 op 6 aug. 2015
  

Martine Rademaker  ฉmmr

 Home 

Rademaker Fietje Super Luchjenbroers Oltmans

Lantinga Muggeridge van Wielen Wie op foto's?

 Mijn muziek Mijn favoriete Mijn foto's Overpeinzingen Grunnegs